Phân Tầng Và Xếp Hạng Đại Học Đang Trong Trạng Thái Ngồn Ngang

Theo như thông báo mi nht thì t ngày 25/10 thì các trường Đi Hc s được xếp hng và phân tng. B yêu cu các trường phi công khai và minh bch vic xếp hng và phân tng này.
 
 


Ngh đnh 73/2015 quy đnh tiêu chun phân tng, khung xếp hng và tiêu chun xếp hng cơs giáo dc ĐH va được Th tướng Chính ph ban hành. Theo đó các trường s được làm 3 tng, 3 hng.

Các tiêu chuẩn này sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình tuyển sinh của nhà trường
C th, các cơs giáo dc ĐH s được phân thành 3 tng gm các trường đnh hướng nghiên cu, các trường đnh hướng ng dng và các trường đnh hướng thc hành. Tt c cơs giáo dc ĐH trong mi tng tùy theo cht lượng s được sp xếp vào 3 hng ca khung xếp hng theo th t t cao xung thp gm hng 1, hng 2, hng 3.
Nhưvy hng 1 s bao gm 30% các cơs giáo dc Đi hc có đim cao nht
Hng 3 s bao gm 30% các cơs giáo dc Đi hc có đim thp nht
Hng 2 s bao gm 40% các cơs đi hc không thuc hng 1 và 3.
Quy mô, ngành ngh và các trình đ đào to; cơcu các hot đng đào to và khoa hc công ngh; cht lượng đào to và nghiên cu khoa hc; kết qu kim đnh cht lượng giáo dc.
Vic phân tng này s được phân chia theo l trình 10 năm. Xếp hng được thc hin theo chu kỳ 2 năm.
Trưởng B Giáo dc và Đào to (GD-ĐT) Bùi Văn Ga cho rng vic phân tng, xếp hng các trường ĐH s giúp đt ra nhng mc tiêu xếp hng và phát trin h thng giáo dc ĐH mt cách rõ ràng. Vic phân tng, xếp hng các trường ĐH s đnh hướng được mc tiêu nghiên cu, phát trin dài hn cho các trường. Nhà nước cũng s có cơs đ tp trung đu tưcho tng loi trường đ trong tương lai có nhng trường ĐH đt được th hng cao trên thế gii.Để tránh và giải mã được một số nguyên nhân sinh viên ra trường thất nghiệp.
“Vic phân tng, xếp hng cn theo đúng các nguyên tc công khai, minh bch, chính xác. Nếu không bo đm được nhng yếu t này thì phân tng, xếp hng các cơs giáo dc ĐH s không có ý nghĩa. Đó thc s là mt công vic rt khó khăn bi thc tế hin nay, hơn 470 trường ĐH, CĐ trên c nước đang đào to chng chéo, ln ln gia nghiên cu – thc hành và ng dng. Đ có mt bng xếp hng chính xác các trường ĐH vi nhiu tiêu chí c th s phi làm mt lượng công vic đ s. B GD-ĐT cn tính toán, chia thành các giai đon c th” 
 
Đng quan đim vi TS Sang, mt chuyên gia ca Trường ĐH Sưphm Hà Ni cho rng đ phân tng, xếp hng các trường ĐH, CĐ mt cách khách quan và công bng, khiến các trường có th “tâm phc, khu phc” cn có mt cơquan đc lp ngoài ngành giáo dc ch không th “va đá bóng va thi còi”.

Điều này hoàn toàn đúng. Ngoài việc đào tạo chính quy, các trường còn có những hình thức đào tạo khác nữa. Liên thông từ trung cấp lên đại học cũng là một hình thức khá phổ biến và cũng góp một phần không nhỏ vào chất lượng đào tạo của các trường. Cần dựa trên nhiều chỉ tiêu để đánh giá, xếp hạng, phân tầng ĐH.
Điểm thi đầu vào chỉ là một phần để đánh giá, lấy chỉ tiêu đầu vào cho các trường đại học. Nếu lượng thí sinh đăng ký vào trường là cao, thì điểm đầu vào cũng sẽ cao. Còn về chất lượng đào tạo hay quy mô, tổ chức,…vv.. thì chưa thể đánh giá được.


Xem thêm: Quy chế thi liên thông đại học 2017

Bạn thích bài viết này ?

Để lại bình luận

avatar
  Đăng ký  
Thông báo choÔn thi trực tuyến

black cartoon arrow
DMCA.com Protection Status