Thái Bình Và Những Gặt Hái Vàng Trong Ngành Giáo Dục

Thực hiện nghị quyết lần thứ 8 ban chấp hành trung ương về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo trong những năm vừa qua tỉnh Thái Bình đã đạt được những thành tựu đáng nể
Thái Bình là mnh đt giàu truyn thng hiếu hc. T nhng năm qua đã có rt nhiu người con thành danh t mnh đt quê lúa này. Đ có được thành công này không ch cn có s n lc ca cá nhân mà lãnh đo tnh đã có c nhng chính sách đ phát trin giáo dc tnh nhà mt cách toàn din vi h thng trường, lp và cht lượng giáo dc luôn được n đnh và phát trin.

Để đạt được những thành tựu, những gặt hái vàng trong ngành giáo dục, các cấp lãnh đạo cũng như các cơ sở giáo dục đào tạo trên địa bàn đã phải đầu tư khá nhiều. 

Hệ thống giáo dục của tỉnh Thái Bình

Với bậc giáo dục mầm non trên địa bàn tòa tỉnh có 301 trường, trong đó có 296 trường công lập và 5 trường tư thục. 100% các trường đều áp dụng và thực hiện chương trình giáo dục mầm non mới và tổ chức ăn bán trú tại trường.
Bậc tiểu học toàn tỉnh có 295 trường tiểu học trong đó có 288 trường đạt chuẩn mức độ I, và 89 trường đạt chuẩn mức độ 2. Bậc trung học cơ sở có 271 trường trong đó có 183 trường đạt chuẩn quốc gia. Bậc THPT toàn tỉnh có 39 trường trong đó có 17 trường đạt chẩn quốc gia 

Hàng năm toàn tnh đu có các cuc vn đng và các phong trào thi đua yêu nước do tnh và ngành Giáo dc – Đào to Thái Bình t chc phát đng đu được cán b, giáo viên và hc sinh trong các nhà trường tích cc hưởng ng. Đặc biệt là phong trào thi đua học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh tỉnh đã thực hiện phong trào mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức tự học, tự sáng tạo để học sinh có thể noi theo. Và kết quả nhận được từ phong trào này cho thấy được nhiều nhân tố mới 
 
Hưởng ng phong trào “Chung tay xây dng nông thôn mi”, ngành Giáo dc – Đào to Thái Bình đã tranh th mi ngun lc tăng cường cơ s vt cht đu tưxây dng “Trường hc thân thin”, “Tt c vì hc sinh thân yêu” theo hướng xanh, sch, đp, hin đi. Các cơs giáo dc Thái Bình đã làm tt công tác tham mưu cho cp y, chính quyn đa phương huy đng trên 260 t đng ngun lc xã hi đu tưtăng cường cơs vt cht trường hc, mua sm trang thiết b dy hc, m rng din tích, quy hoch mng lưới trường hc.
Hin ti tnh thái bình có thêm nhiu trường mm non, tiu hc và 1 trường thpt đt chun quc gia. Thái Bình tr thành tnh có s trường đt chun quc gia vào loi cao ca c nước.
Đc bit, trong kỳ thi Olympic Toán quc tế t chc ti Thái Lan em Vũ Xuân Trung hc sinh lp 11 trường THPT Chuyên Thái Bình đã giành Huy chương Vàng vi đim s cao nht. Đây là năm th 2 liên tc hc sinh Thái Bình giành huy chương vàng trong kỳ thi Olympic Toán quc tế. Năm hc 2013-2014, ti kỳ thi Olympic Toán quc tế t chc ti Nam Phi, em Trn Hng Quân lp 12 trường THPT Chuyên Thái Bình đã giành huy chương vàng. 
S n lc ca ngành Giáo dc – Đào to Thái Bình được ghi nhn bi phương pháp qun lý, cách thc t chc dy và hc khoa hc, bài bn, toàn din. Kết qu 96% hc sinh đ tt nghip (vượt 2,55% so vi bình quân chung ca c nước) được B GD-ĐT đánh giá là đa phương có kết qu tt nghip cao trong c nước. Thái Bình là mt trong nhng tnh thuc tp đu có phong trào giáo dc mnh ca c nước, được B GD – ĐT tng c thi đua xut sc. 

Bạn thích bài viết này ?

Để lại bình luận

avatar
  Đăng ký  
Thông báo choÔn thi trực tuyến

black cartoon arrow
DMCA.com Protection Status