Danh Sách Các Trường Trung Cấp Khu Vực Hà Nội

DANH SÁCH CÁC TRƯỜNG TRUNG CẤP Ở HÀ NỘI

Để xem được thông báo tuyển sinh của các trường trung cấp ở Hà Nội thí sinh và phụ huynh chỉ cần click vào tên trường dưới danh sách thông báo sẽ hiện ra

1. Danh sách các trường trung cấp chuyên nghiệp ở Hà Nội

STT
Mã trường
Tên trường
1
107
Trường Trung cấp Công nghệ và Quản trị Kinh doanh HN
2
108
Trường Trung cấp Cộng đồng Hà Nội
3
153
Trường Trung cấp Công nghiệp Hà Nội
4
109
Trường Trung cấp Công thương Hà Nội
5
110
Trường Trung cấp Dược Hà Nội
6
170
Trường Trung cấp Đa ngành Hà Nội
7
GT01
Trường Trung cấp Giao thông Vận tải miền Bắc
8
GT15
Trường Trung cấp Hà Nội
9
112
Trường Trung cấp Kinh tế Công nghệ Nguyễn Bỉnh Khiêm
10
113
Trường Trung cấp Kinh tế Du lịch Hoa Sữa
11
151
Trường Trung cấp Bách khoa Hà Nội
12
101
Trường Trung cấp Bách nghệ Hà Nội
13
QP01
Trường Trung cấp Cầu đường và Dạy nghề
14
TL07
Trường Trung cấp Công đoàn Tp. Hà Nội
15
111
Trường Trung cấp Công nghệ Bách khoa Hà Nội
16
CT01
Trường Trung cấp Công nghệ Chế tạo máy
17
103
Trường Trung cấp Công nghệ Hà Nội
18
104
Trường Trung cấp Công nghệ Thăng Long
19
105
Trường Trung cấp Công nghệ và Kinh tế Đối ngoại
20
106
Trường Trung cấp Công nghệ và Quản trị Đông Đô
21
102
Trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Thương mại Hà Nội
22
125
Trường Trung cấp Kinh tế – Tài chính Hà Nội
23
126
Trường Trung cấp Kinh tế – Tài nguyên và Môi trường
24
127
Trường Trung cấp Kỹ thuật Đa ngành Hà Nội
25
155
Trường Trung cấp Kỹ thuật Công nghệ Lê Quý Đôn
26
128
Trường Trung cấp Kỹ thuật Tin học Hà Nội
27
QP02
Trường Trung Cấp Kỹ thuật Xe – Máy
28
129
Trường Trung cấp Kỹ thuật Y – Dược Hà Nội
29
VH05
Trường Trung cấp Nghệ thuật Xiếc và Tạp kỹ Việt Nam
30
TL06
Trường Trung cấp Nghiệp vụ Công đoàn Giao thông vận tải
31
131
Trường Trung cấp Sư phạm Mẫu giáo Nhà trẻ Hà Nội
32
158
Trường Trung cấp Tài chính Hà Nội
33
114
Trường Trung cấp Kinh tế Hà Nội
34
115
Trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Ba Đình
35
116
Trường Trung cấp Kinh tế – Kỹ thuật Bắc Thăng Long
36
117
Trường Trung cấp Kinh tế – Kỹ thuật Công nghệ Hà Nội
37
152
Trường Trung cấp Kinh tế – Kỹ thuật Đa ngành Sóc Sơn
38
118
Trường Trung cấp Kinh tế – Kỹ thuật Đông Á
39
119
Trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Hà Nội I
40
120
Trường Trung cấp Kinh tế – Kỹ thuật Phan Chu Trinh
41
121
Trường Trung cấp Kinh tế – Kỹ thuật Quang Trung
42
123
Trường Trung cấp Kinh tế – Kỹ thuật Thăng Long
43
122
Trường Trung cấp Giao thông vận tải Hà Nội
44
124
Trường Trung cấp Kinh tế – Kỹ thuật Thương mại
45
137
Trường Trung cấp Y Dược Phạm Ngọc Thạch
46
138
Trường Trung cấp Y Dược Tuệ Tĩnh Hà Nội
47
150
Trường Trung cấp Y Hà Nội
48
139
Trường Trung cấp Y khoa Hà Nội
49
YT02
Trường Trung cấp Y tế Đặng Văn Ngữ
50
157
Trường Trung cấp Y tế Hà Nội
51
GT04
Trường Cán bộ quản lý Giao thông Vận tải
52
156
Trường Trung cấp Thông tin Truyền thông Hà Nội
53
132
Trường Trung cấp Tin học – Tài chính Kế toán Hà Nội
54
133
Trường Trung cấp Tổng hợp Hà Nội
55
134
Trường Trung cấp Xây dựng Hà Nội
56
159
Trường Trung cấp Y Dược Bảo Long Hà Nội
57
135
Trường Trung cấp Y Dược Hà Nội
58
136
Trường Trung cấp Y Dược Lê Hữu Trác

2. Danh sách các trường trung cấp nghề ở Hà Nội

STT
Mã trường
Tên trường
1
TCD0111
Trường Trung cấp nghề Dân lập kỹ thuật tổng hợp Hà Nội
2
TCD0112
Trường Trung cấp nghề Công nghệ Thăng Long
3
TCD0113
Trường Trung cấp nghề Kinh tế – Kỹ thuật VINAMOTOR
4
TCT0114
Trường Trung cấp nghề Số 10 – Bộ Quốc phòng
5
TCT0115
Trường Trung cấp nghề Công trình 1
6
TCD0116
Trường Trung cấp nghề Tư thục Dạy nghề Du lịch Hà Nội
7
TCD0117
Trường Trung cấp nghề Cơ khí 1 Hà Nội
8
TCD0118
Trường Trung cấp nghề May và thời trang Hà Nội
9
TCD0119
Trường Trung cấp nghề Kỹ thuật và Nghiệp vụ xây dựng Hà Nội
10
TCD0101
Trường Trung cấp nghề Giao thông vận tải
11
TCD0103
Trường Trung cấp nghề Dân lập Cờ Đỏ
12
TCD0104
Trường Trung cấp nghề Nấu ăn và nghiệp vụ khách sạn Hà Nội
13
TCT0105
Trường Trung cấp nghề Giao thông vận tải Thăng Long
14
TCD0106
Trường Trung cấp nghề Đồng Hồ – Điện tử – Tin học Hà Nội
15
TCD0107
Trường Trung cấp nghề Thăng Long
16
TCD0124
Trường Trung cấp nghề Quốc tế Việt – Úc
17
TCD0125
Trường Trung cấp nghề Tư thục Formach
18
TCT0126
Trường Trung cấp nghề Công Đoàn Việt Nam
19
TCD0127
Trường Trung cấp nghề Công nghệ ô tô
20
TCD0129
Trường Trung cấp nghề Việt Tiệp
21
TCT0130
Trường Trung cấp nghề Số 18 – Bộ Quốc phòng
22
TCD0131
Trường Trung cấp nghề Tổng hợp Hà Nội
23
TCT0108
Trường Trung cấp nghề Cơ khí Xây dựng
24
TCD0109
Trường Trung cấp nghề Giao thông công chính Hà Nội
25
TCT0110
Trường Trung cấp nghề Số 17 – Bộ Quốc phòng
26
TCD0120
Trường Trung cấp nghề Kỹ nghệ thực hành HIPT
27
TCD0121
Trường Trung cấp nghề Dân lập Quang Trung
28
TCD0122
Trường Trung cấp nghề DL công nghệ và nghiệp vụ tổng hợp HN
29
TCD0123
Trường Trung cấp nghề Quốc tế Kinh tế – Kỹ thuật Hà Nội
30
TCD0141
Trường Trung cấp nghề KT và nghiệp vụ Du lịch Quang Minh
31
TCT0142
Trường Trung cấp nghề Đào tạo nhân lực VINACONEX
32
TCD0143
Trường Trung cấp nghề Phùng Khắc Khoan
33
TCT0144
Trường Trung cấp nghề Hội cựu chiến binh Việt Nam
34
TCD0145
Trường Trung cấp nghề Thông tin và Truyền thông Hà Nội
35
TCD0146
Trường Trung cấp nghề Kỹ thuật công nghệ Vạn Xuân
36
TCT0147
Trường Trung cấp nghề Công Đoàn Hà Nội
37
TCT0148
Trường Trung cấp nghề Hội nông Đân Việt Nam
38
TCD0132
Trường Trung cấp nghề Số 1 Hà Nội
39
TCD0133
Trường Trung cấp nghề Điện tử – Cơ khí và Xây dựng Việt Hàn
40
TCD0134
Trường Trung cấp nghề Nhân lực quốc tế Hà Nội
41
TCD0135
Trường Trung cấp nghề Âu Việt
42
TCD0136
Trường Trung cấp nghề Công nghệ Tây An
43
TCD0137
Trường Trung cấp nghề Sơn Tây
44
TCD0138
Trường Trung cấp nghề Vân Canh
45
TCD0139
Trường Trung cấp nghề Kỹ thuật và Công nghệ
46
TCD0140
Trường Trung cấp nghề Tư thục ASEAN

3. Phương thức tuyển sinh của các trường trung cấp ở Hà Nội

Dưới đây là phương thức tuyển sinh chung của các trường trung cấp ở Hà Nội thí sinh và phụ huynh có thể theo dõi cụ thể

Đối tượng tuyển sinh: Khác với đối tượng của các trường cao đẳng và đại học đối tượng tuyển sinh của hệ trung cấp là những thí sinh đã tốt nghiệp từ hệ THCS hoặc tương đương trở lên, nhưng cũng có những trường trung cấp chỉ tuyển những thí sinh đã tốt nghiệp từ hệ THPT hoặc hệ tương đương. Thí sinh có thể xem chi tiết tại thông báo tuyển sinh của mỗi trường
Hình thức xét tuyển: Các trường trung cấp ở Hà Nội xét tuyển thí sinh đầu vào dựa trên kết quả trong học bạ của thí sinh. Nhà trường sẽ căn cứ vào từng đối tượng và từng ngành thí sinh đăng ký xét tuyển mà xét tuyển kết quả học tập ở bậc THCS hoặc THPT.
Phương thức đăng ký xét tuyển: Có hai hình thức thí sinh có thể lựa chọn
– Hình thức 1: Chuẩn bị hồ sơ giấy tờ và mang đến địa chỉ của trường nộp trực tiếp
– Hình thức 2: Thí sinh chuẩn bị hồ sơ giấy tờ đầy đủ và chuyển phát nhanh hồ sơ qua đường bưu điện
Hồ sơ đăng ký xét tuyển:
– Phiếu đăng ký xét tuyển theo mẫu của trường
– Bằng tốt nghiệp THPT/THCS với tùy từng đối tượng tương ứng
– Học bạ THPT/THCS
– 1 Bộ hồ sơ học sinh sinh viên
– Bản sao giấy khai sinh
– 4 ảnh 4×6
– Giấy tờ ưu tiên nếu có
Thời gian tuyển sinh: Tùy theo đề án tuyển sinh và kế hoạch tuyển sinh riêng của nhà trường. Có những trường trung cấp tuyển sinh cả năm với những khóa đào tạo sơ cấp nghề. Thí sinh có thể theo dõi cụ thể trong thông báo của nhà trường.

Mọi thông tin tuyển sinh chi tiết của từng trường trung cấp chuyên nghiệp hay trung cấp nghề thí sinh và phụ huynh vui lòng liên hệ với số điện thoại của phòng đào tạo để được hướng dẫn cụ thể. Ngoài ra thí sinh cũng có thể tham khảo về các trường cao đẳng miền bắc, miền trung, miền nam và danh sách các trường đại học trên cả nước trên trang thông tin tuyển sinh

Bạn thích bài viết này ?

Để lại bình luận

avatar
  Đăng ký  
Thông báo choÔn thi trực tuyến

black cartoon arrow
DMCA.com Protection Status