Loading...

Học Viện Biên Phòng Thông Báo Tuyển Sinh 2018

HỌC VIỆN BIÊN PHÒNG

THÔNG BÁO TUYỂN SINH NĂM 2018

Trường Học Viện Biên Phòng thông báo tuyển sinh hệ đại học chính quy năm 2018 với nội dung cụ thể như sau:

1.Ngành đào tạo

Ngành học Ký hiệu trường Mã Ngành Môn xét tuyển Tổng

chỉ tiêu

Ngành Biên phòng BPH 7860214 1. Văn, Sử, Địa

2.Toán, Lý, Tiếng Anh

204
– Thí sinh có hộ khẩu thường trú phía Bắc   92
+ Thí sinh Nam tổ hợp C00   76
+ Thí sinh Nam tổ hợp A01   16
– Thí sinh có hộ khẩu thường trú ở QK4 (Quảng Trị và Thừa Thiên-Huế)   08
+ Thí sinh Nam tổ hợp C00   07
+ Thí sinh Nam tổ hợp A01   01
– Thí sinh có hộ khẩu thường trú ở QK5   28
+ Thí sinh Nam tổ hợp C00   23
+ Thí sinh Nam tổ hợp A01   05
– Thí sinh có hộ khẩu thường trú ở QK7   35
+ Thí sinh Nam tổ hợp C00   29
+ Thí sinh Nam tổ hợp A01   06
– Thí sinh có hộ khẩu thường trú ở QK9   41
+ Thí sinh Nam tổ hợp C00   34
+ Thí sinh Nam tổ hợp A01   07
Ngành Luật BPH 7380101 1. Văn, Sử, Địa

2.Toán, Lý, Tiếng Anh

41
– Thí sinh có hộ khẩu thường trú phía Bắc   18
+ Thí sinh Nam tổ hợp C00   15
+ Thí sinh Nam tổ hợp A01   03
– Thí sinh có hộ khẩu thường trú ở QK4 (Quảng Trị và Thừa Thiên-Huế)   02
+ Thí sinh Nam tổ hợp C00   01
+ Thí sinh Nam tổ hợp A01   01
– Thí sinh có hộ khẩu thường trú ở QK5   06
+ Thí sinh Nam tổ hợp C00   05
+ Thí sinh Nam tổ hợp A01   01
– Thí sinh có hộ khẩu thường trú ở QK7   07
+ Thí sinh Nam tổ hợp C00   06
+ Thí sinh Nam tổ hợp A01   01
– Thí sinh có hộ khẩu thường trú ở QK9   08
+ Thí sinh Nam tổ hợp C00   07
+ Thí sinh Nam tổ hợp A01   01

2.Đối tượng và phương thức tuyển sinh

Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển dựa trên kết quả của Kỳ thi THPT quốc gia. Thí sinh đăng ký và dự Kỳ thi THPT quốc gia năm 2018 theo quy định của Bộ GD & ĐT;
Thí sinh đăng ký xét tuyển vào hệ đại học quân sự phải qua sơ tuyển, có đủ tiêu chuẩn quy định của Bộ Quốc phòng (thanh niên ngoài Quân đội sơ tuyển tại Ban TSQS cấp quận, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh; quân nhân tại ngũ sơ tuyển tại Ban TSQS cấp trung đoàn và tương đương);
Vùng tuyển sinh: Tuyển thí sinh nam trong cả nước;
Trong xét tuyển đợt 1, học viện chỉ xét tuyển đối với các thí sinh đăng ký nguyện vọng 1 (nguyện vọng cao nhất) vào trường;
Điểm trúng tuyển: Theo chỉ tiêu của tổ hợp xét tuyển và theo khu vực: Phía phía Bắc từ tỉnh Quảng Bình trở ra; phía Nam từ tỉnh Quảng Trị trở vào, xác định đến từng quân khu;
 Trường hợp xét tuyển đến một mức điểm nhất định vẫn còn chỉ tiêu, nhưng số thí sinh cùng bằng điểm cao hơn số lượng chỉ tiêu còn lại, thực hiện xét tuyển theo các tiêu chí phụ, như sau:
Tiêu chí 1: Thí sinh xét tuyển theo tổ hợp môn Văn, Sử, Địa có điểm thi môn Văn cao hơn sẽ trúng tuyển; Thí sinh xét tuyển theo tổ hợp môn Toán, Lý, tiếng Anh có điểm thi môn Toán cao hơn sẽ trúng tuyển.
Tiêu chí 2: Sau khi xét tiêu chí 1, trường vẫn còn chỉ tiêu, nhưng có nhiều thí sinh cùng bằng điểm, cùng có tiêu chí 1 như nhau, thì xét đến tiêu chí 2, như sau: Thí sinh xét tuyển theo tổ hợp môn Văn, Sử, Địa có điểm thi môn Sử cao hơn sẽ trúng tuyển; Thí sinh xét tuyển theo tổ hợp môn Toán, Lý, tiếng Anh có điểm thi môn Lý cao hơn sẽ trúng tuyển.
Tiêu chí 3: Sau khi xét tiêu chí 2, trường vẫn còn chỉ tiêu, nhưng có nhiều thí sinh cùng bằng điểm, cùng có tiêu chí 1 và tiêu chí 2 như nhau thì xét đến tiêu chí 3, như sau: Thí sinh xét tuyển theo tổ hợp môn Văn, Sử, Địa có điểm thi môn Địa cao hơn sẽ trúng tuyển; Thí sinh xét tuyển theo tổ hợp môn Toán, Lý, tiếng Anh có điểm thi môn tiếng Anh cao hơn sẽ trúng tuyển.
Thí sinh đăng ký xét tuyển vào hệ đại học quân sự phải qua sơ tuyển, có đủ tiêu chuẩn quy định của Bộ Quốc phòng (thanh niên ngoài Quân đội sơ tuyển tại Ban TSQS cấp quận, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh; quân nhân tại ngũ sơ tuyển tại Ban TSQS cấp trung đoàn và tương đương);
Chỉ tiêu tuyển thẳng học sinh giỏi và ưu tiên xét tuyển cao nhất khoảng 5% tổng chỉ tiêu của từng miền hoặc từng quân khu. Khi có hướng dẫn về tuyển thẳng và
MỌI THÔNG TIN TUYỂN SINH CHI TIẾT THÍ SINH VÀ PHỤ HUYNH LIÊN HỆ
Địa chỉ: Phường Sơn Lộc, Sơn Tây, Hà Nội
Điện Thoại: 043 383 0531
Bạn thích bài viết này ?

DMCA.com Protection Status