Trường Sĩ Quan Phòng Hóa Thông Báo Tuyển Sinh 2018

TRƯỜNG SĨ QUAN PHÒNG HÓA THÔNG BÁO TUYỂN SINH 

Trường Sĩ Quan Phòng Hóa thông báo tuyển sinh hệ đại học chính quy với nội dung cụ thể như sau:

1.Ngành Đào Tạo Của Trường Sĩ Quan Phòng Hóa

Ngành học Mã ngành Môn thi/Xét tuyển Chỉ tiêu
Các ngành đào tạo đại học quân sự
* Ngành Chỉ huy Kỹ thuật hóa học

52860218

Toán, Lý, Hóa

60
– Thí sinh có hộ khẩu thường trú phía Bắc 42
– Thí sinh có hộ khẩu thường trú phía Nam 18

2.Phương Thức Tuyển Sinh:

Xét tuyển trên cơ sở kết quả của Kỳ thi THPT quốc gia. Thí sinh đăng ký và dự Kỳ thi THPT quốc gia theo quy định của Bộ GD & ĐT

Thí sinh đăng ký vào hệ quân sự phải qua sơ tuyển, có đủ tiêu chuẩn quy định của Bộ Quốc phòng (thanh niên ngoài Quân đội sơ tuyển tại Ban TSQS cấp quận, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh; quân nhân tại ngũ sơ tuyển tại Ban TSQS cấp trung đoàn và tương đương);

3.Phạm Vi Tuyển Sinh

Trường thông báo tuyển sinh trong cả nước (tuyển thí sinh nam)

Trong xét tuyển đợt 1, nhà trường chỉ xét tuyển đối với các thí sinh đăng ký nguyện vọng 1 (nguyện vọng cao nhất) vào trường;

Điểm trúng tuyển: Theo chỉ tiêu khu vực phía Nam, phía Bắc;

Trường hợp xét tuyển đến một mức điểm nhất định vẫn còn chỉ tiêu, nhưng số thí sinh cùng bằng điểm cao hơn số lượng chỉ tiêu còn lại, thực hiện xét tuyển theo các tiêu chí phụ, như sau:

Tiêu chí 1: Thí sinh có điểm thi môn Hóa cao hơn sẽ trúng tuyển.

Tiêu chí 2: Sau khi xét tiêu chí 1, trường vẫn còn chỉ tiêu, nhưng có nhiều thí sinh cùng bằng điểm, cùng có tiêu chí 1 như nhau, thì xét đến tiêu chí 2, như sau: Thí sinh có điểm thi môn Toán cao hơn sẽ trúng tuyển.

Tiêu chí 3: Sau khi xét tiêu chí 2, trường vẫn còn chỉ tiêu, nhưng có nhiều thí sinh cùng bằng điểm, cùng có tiêu chí 1 và tiêu chí 2 như nhau thì xét đến tiêu chí 3, như sau: Thí sinh có điểm thi môn Lý cao hơn sẽ trúng tuyển.

Chỉ tiêu tuyển thẳng học sinh giỏi và ưu tiên xét tuyển cao nhất khoảng 5% tổng chỉ tiêu của từng miền Nam – Bắc. Khi có hướng dẫn về tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển của Ban TSQSBQP nhà trường sẽ công bố chỉ tiêu và các tiêu chí tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển; chỉ tiêu tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển sẽ trừ vào chỉ tiêu tuyển sinh.

MỌI THÔNG TIN TUYỂN SINH CHI TIẾT THÍ SINH VÀ PHỤ HUYNH LIÊN HỆ

TRƯỜNG SĨ QUAN PHÒNG HÓA HÀ NỘI

Ký hiệu: HGH

Địa chỉ: Xã Sơn Đông, Sơn Tây, Hà  Nội

Điện thoại: 024 3 361 1253

Bạn thích bài viết này ?

Để lại bình luận

avatarÔn thi trực tuyến

black cartoon arrow
DMCA.com Protection Status