Đại Học Dân Lập Hải Phòng Tuyển Sinh 2018

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG

THÔNG BÁO TUYỂN SINH NĂM 2018

dai hoc dan lap hai phong
 
 
Trường Đại Học Dân Lập Hải Phòng thông báo tuyển sinh hệ đại học chính quy năm 2018 với nội dung cụ thể như sau: 
 

1. Ngành Đào Tạo/ Chỉ Tiêu Tuyển Sinh/ Tổ Hợp Môn Xét Tuyển/ Thi Tuyển

a/Ngành nghề xét tuyển theo kết quả tốt nghiệp thi THPT:
Ngành học
Mã ngành
Tổ hợp môn xét tuyển
Chỉ tiêu
Các ngành đào tạo đại học:
870
Công nghệ thông tin
(gồm 3 chuyên ngành: Mạng máy tính; Công nghệ phần mềm; Thương mại điện tử)
52480201
Toán-Lý-Hoá;
Toán-Lý-Anh;
Toán-Anh-Hoá;
Toán-Anh-Sinh
90
Kĩ thuật điện, Điện tử (gồm 3 chuyên ngành: . Điện tử – Truyền thông; Kỹ thuật đo – Tin học công nghiệp; Điện tự động công nghiệp)
52510301
Toán-Lý-Hoá;
Toán-Lý-Anh;
Toán-Hoá-Sinh;
Toán-Văn-Anh
90
Kĩ thuật công trình xây dựng (gồm 3 chuyên ngành: Xây dựng dân dụng và công nghiệp; Xây dựng cầu đường; Kiến trúc)
52580201
Toán-Lý-Hoá;
Toán-Lý-Anh;
Toán-Lý-Địa;
Toán-Lý-Vẽ
90
Kĩ thuật môi trường (gồm 2 chuyên ngành: Kỹ thuật môi trường; Quản lý tài nguyên và môi trường)
52510406
Toán-Lý-Hoá;
Toán-Lý-Anh;
Toán-Lý-Sinh;
Toán-Hoá-Sinh
90
Nông nghiệp (Gồm 2 chuyên ngành: Kỹ thuật nông nghiệp, Quản lý đất đai)
52620101
Toán-Lý-Hoá;
Toán-Lý-Anh;
Toán-Lý-Sinh;
Toán-Hoá-Sinh
60
Quản trị kinh doanh (gồm 4 chuyên ngành: Quản trị doanh nghiệp; Kế toán kiểm toán; Tài chính ngân hàng; Marketting)
52340101
Toán-Lý-Hoá;
Toán-Lý-Anh;
Toán-Lý-Địa;
Toán-Văn-Ngoại ngữ
270
Việt Nam học (gồm 2 chuyên ngành: Văn hóa du lịch; Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành)
52220113
Văn-Sử-Địa;
Văn-Sử-Anh;
Toán-Văn-Ngoại ngữ;
Toán- Lý-Hoá
90
Ngôn ngữ Anh (gồm 2 chuyên ngành: Ngôn ngữ Anh; Tiếng Anh thương mại)
52220201
Toán-Lý-Anh;
Toán-Văn-Anh;
Văn-Sử-Anh;
Văn-Địa-Anh
90
b/ Ngành nghề xét tuyển theo kết quả học tập THPT
Ngành học
Mã ngành
Môn xét tuyển
Chỉ tiêu
Các ngành đào tạo đại học:
580
Công nghệ thông tin
(gồm 3 chuyên ngành: Mạng máy tính; Công nghệ phần mềm; Thương mại điện tử)
52480201
 Toán-Lý-Hoá;
Toán-Lý-Anh;
Toán-Anh-Hoá;
Toán-Anh-Sinh
60
Kĩ thuật điện, Điện tử (gồm 3 chuyên ngành: . Điện tử – Truyền thông; Kỹ thuật đo – Tin học công nghiệp; Điện tự động công nghiệp)
52510301
Toán-Lý-Hoá;
Toán-Lý-Anh;
Toán-Hoá-Sinh;
Toán-Văn-Anh
60
Kĩ thuật công trình xây dựng (gồm 3 chuyên ngành: Xây dựng dân dụng và công nghiệp; Xây dựng cầu đường; Kiến trúc)
52510102
Toán-Lý-Hoá;
Toán-Lý-Anh;
Toán-Lý-Địa;
Toán-Lý-Vẽ
60
Kĩ thuật môi trường (gồm 2 chuyên ngành: Kỹ thuật môi trường; Quản lý tài nguyên và môi trường)
52510406
Toán-Lý-Hoá;
Toán-Lý-Anh;
Toán-Lý-Sinh;
Toán-Hoá-Sinh
60
Nông nghiệp (Gồm 2 chuyên ngành: Kỹ thuật nông nghiệp, Quản lý đất đai)
52620101
Toán-Lý-Hoá;
Toán-Lý-Anh;
Toán-Lý-Sinh;
Toán-Hoá-Sinh
40
Quản trị kinh doanh (gồm 4 chuyên ngành: Quản trị doanh nghiệp; Kế toán kiểm toán; Tài chính ngân hàng; Marketting)
52340101
Toán-Lý-Hoá;
Toán-Lý-Anh;
Toán-Lý-Địa;
Toán-Văn-Ngoại ngữ
180
Việt Nam học (gồm 2 chuyên ngành: Văn hóa du lịch; Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành)
52220113
Văn-Sử-Địa;
Văn-Sử-Anh;
Toán-Văn-Ngoại ngữ;
Toán-Lý-Hoá
60
Ngôn ngữ Anh (gồm 2 chuyên ngành: Ngôn ngữ Anh; Tiếng Anh thương mại)
52220201
Toán-Lý-Anh;
Toán-Văn-Anh;
Văn-Sử-Anh;
Văn-Địa-Anh
60

2. Phạm Vi Tuyển Sinh:

Tuyển sinh trong cả nước
 

3. Phương Thức Tuyển Sinh: Xét tuyển; Kết hợp thi tuyển và xét tuyển

– Trường Đại học Dân lập Hải Phòng tổ chức tuyển sinh bằng hình thức xét tuyển cho cho tất cả các ngành đào tạo của nhà trường.
– Phương án 1: Xét tuyển 60% thí sinh dựa vào kết quả kỳ thi THPT Quốc Gia do Bộ GD&ĐT chủ trì tổ chức.
– Phương án 2: Xét tuyển 40% thí sinh dựa trên kết quả học tập THPT.
 

4. Ngưỡng Đảm Bảo Chất Lượng Đầu Vào

– Điểm trung bình 3 môn theo khối thi >= 6.0
– Tốt nghiệp THPT.
– Hạnh kiểm được xếp từ loại Khá trở lên.
– Điểm xét tuyển = Điểm trung bình môn
   Điểm trung bình môn = (Tổng điểm 3 môn đăng ký xét lớp 12)/3
+ Hệ Đại học: Điểm xét tuyển >= 6.0
+ Hệ Cao đẳng: Tốt nghiệp TH
 

5. Hồ Sơ Đăng Ký Xét Tuyển

a. Hồ sơ ĐKXT và xét tuyển bao gồm:
– Xét tuyển theo kết quả kỳ thi Tốt nghiệp THPT: Hồ sơ theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
– Xét tuyển theo kết quả học tập TH:
+ Bản sao học bạ trung học.
+ Bản sao bằng tốt nghiệp hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp TH tạm thời.
+ Phiếu đăng ký xét tuyển (theo mẫu của trường)
+ Giấy chứng nhận ưu tiên (nếu có ưu tiên).
+ 2 phong bì có dán tem và ghi rõ địa chỉ, số điện thoại liên hệ.
b. Địa điểm nhận hồ sơ
Phòng Đào tạo Đại học và sau Đại học
Trường Đại học Dân lập Hải Phòng, số 36 Đường Dân Lập –Dư Hàng Kênh – Lê Chân – Thành phố Hải Phòng.
Số điện thoại: (031)3740577; email: daotao@hpu.edu.vn
                       0989.652.819 (Cô Phạm Thị Luân)
c. Phương thức đăng ký
–  Nộp trực tiếp tại Phòng Đào tạo Đại học và sau Đại học.
–  Gửi chuyển phát nhanh qua bưu điện   về: Phòng Đào tạo Đại học và sau Đại học, Trường Đại học Dân lập Hải Phòng, số 36 Đường Dân Lập – Dư Hàng Kênh – Lê Chân – Thành phố Hải Phòng.
 

6. Chính Sách Ưu Tiên

*Chính sách ưu tiên trong tuyển sinh
Học bổng tuyển sinh:
– Để khuyến khích, tạo điều kiện cho các sinh viên nhập học năm 2018 học tập tốt, rèn luyện tốt tại trường đại học, trở thành những cử nhân, kỹ sư có đạo đức tốt, có chuyên môn tốt, có kỹ năng tốt, đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và phát triển của đất nước
– Đối tượng được xét hưởng học bổng tuyển sinh:
-Tất cả học sinh có nguyện vọng 1 vào học tại trường Đại học Dân lập Hải phòng, nhập học đợt 1 và có đơn xin được cấp học bổng.
– Giá trị học bổng: Có 5 mức học bổng, trị giá: 22 triêu, 27 triệu, 31 triệu, 36 triệu và 45 triệu VNĐ.
-Điều kiện được nhận học bổng
+ Về học tập
Học bổng tuyển sinh là học bổng được trao cho tất cả sinh viên có nguyện vọng 1 vào học tại Đại học Dân lập Hải phòng và có điểm trung bình kỳ thi tốt nghiệp THPT hoặc có điểm trung bình học tập các môn đăng ký xét tuyển của lớp 12 từ 7,0 trở lên. Cụ thể có 5 mức học bổng:
Loại A: Có điểm trung bình từ 9.0 trở lên được thưởng học bổng    : 45.000.000,0 đ
Loại B: Có điểm trung bình từ 8.5 đến 8.99 được thưởng học bổng: 36.000.000,0 đ
Loại C: Có điểm trung bình từ 8.0 đến 8.49 được thưởng học bổng: 31.000.000,0 đ
Loại D: Có điểm trung bình từ 7.5 đến 7.99 được thưởng học bổng: 27.000.000,0 đ
Loại  E: Có điểm trung bình từ 7.0 đến 7.49 được thưởng học bổng: 22.000.000,0 đ
+ Về hạnh kiểm:
 Có hạnh kiểm trong 3 năm học Trung học phổ thông đạt loại khá trở lên.
 
MỌI THÔNG TIN TUYỂN SINH CHI TIẾT THÍ SINH VÀ PHỤ HUYNH LIÊN HỆ
-Ký hiệu: DHP
-Địa chỉ: Số 36 – Đường Dân Lập – Phường Dư Hàng Kênh – Quận Lê Chân – TP Hải Phòng
-Điện thoại: 031.3740577
-Website: www.hpu.edu.vn 
Bạn thích bài viết này ?

Để lại bình luận

avatar
  Đăng ký  
Thông báo choÔn thi trực tuyến

black cartoon arrow
DMCA.com Protection Status