Đại Học Phan Thiết Thông Báo Tuyển Sinh 2018

TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHAN THIẾT

THÔNG BÁO TUYỂN SINH NĂM 2018

 
đại học phan thiết
 
Trường Đại Học Phan Thiết thông báo tuyển sinh hệ đại học chính quy năm 2018 với nội dung cụ thể như sau: 
 

1. Ngành Đào Tạo/ Chỉ Tiêu Tuyển Sinh/ Tổ Hợp Xét Tuyển/ Thi Tuyển

 
Ngành đào tạo
Mã ngành
Tổ hợp môn thi/xét tuyển
Chỉ tiêu xét theo
KQ thi THPT QG
Học bạ THPT
Công nghệ thông tin
52480201
A00: Toán, Vật lý, Hóa học
D01: Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
A01: Toán, Vật lý, Tiếng Anh
C01: Toán, Vật lý, Ngữ văn
25
60
Kế toán
52340301
A00: Toán, Vật lý, Hóa học
A01: Toán, Vật lý, Tiếng Anh
D01: Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
C04: Toán, Ngữ văn, Địa lý
54
126
Quản trị kinh doanh
52340101
A00: Toán, Vật lý, Hóa học
A01: Toán, Vật lý, Tiếng Anh
D01: Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
C04: Toán, Ngữ văn, Địa lý
30
70
Tài chính ngân hàng
52340201
A00: Toán, Vật lý, Hóa học
A01: Toán, Vật lý, Tiếng Anh
D01: Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
C04: Toán, Ngữ văn, Địa lý
18
42
Quản trị khách sạn
52340107
A00: Toán, Vật lý, Hóa học
A01: Toán, Vật lý, Tiếng Anh
D01: Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
C00: Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý
60
140
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
52340103
A00: Toán, Vật lý, Hóa học
A01: Toán, Vật lý, Tiếng Anh
D01: Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
C00: Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý
27
63
Luật kinh tế
52380107
C00: Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý
D14: Ngữ văn, Tiếng Anh, Lịch sử
D84: Toán, Tiếng Anh, GDCD
D66: Ngữ văn, Tiếng Anh, GDCD
30
70
Kinh doanh quốc tế
52340120
A00: Toán, Vật lý, Hóa học
A01: Toán, Vật lý, Tiếng Anh
D01: Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
C04: Toán, Ngữ văn, Địa lý
15
35
Ngôn ngữ Anh
52220201
D01: Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
D15: Ngữ văn, Tiếng Anh, Địa lý
D14: Ngữ Văn, Tiếng Anh, Lịch sử
D66: Ngữ văn, Tiếng Anh, GDCD
58
137
TỔNG
317
743


2. Phạm Vi Tuyển Sinh

Tuyển sinh trong cả nước
 

3. Phương Thức Tuyển Sinh:

a) Phương thức 1: Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi THPT quốc gia
– Thí sinh tốt nghiệp THPT
– Các môn thi thuộc Tổ hợp xét tuyển có kết quả điểm thi trong kỳ thi THPT quốc gia 2018 đạt ngưỡng điểm tối thiểu của Bộ GD&ĐT quy định và không có môn nào có kết quả dưới 1,0.
Điều kiện phụ trong xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi THPT Quốc gia:
+ Trường đại học Phan Thiết không áp dụng mức điểm chênh lệch giữa các tổ hợp môn xét tuyển, các tổ hợp môn tham gia xét tuyển có điểm trúng tuyển bằng nhau. Hay nói cách khác điểm chênh lệch giữa các tổ hợp môn xét tuyển là 0 (không) điểm.
+ Nếu các thí sinh xét tuyển có điểm xét tuyển bằng nhau và nằm ở ngưỡng điểm phải loại nhau do chỉ tiêu có hạn, Trường xét tiếp các điều kiện phụ theo thứ tự ưu tiên sau:
* Ưu tiên 1: Thí sinh có điểm thi môn chính kỳ thi THPTQG (theo thứ tự ưu tiên môn Toán, môn Ngữ văn) lớn hơn.
* Ưu tiên 2: Thí sinh có điểm trung bình môn chính (theo thứ tự ưu tiên môn Toán, môn Ngữ văn) năm lớp 12 lớn hơn.
* Ưu tiên 3: Thí sinh có điểm trung bình 2 môn còn lại trong tổ hợp môn xét tuyển năm lớp 12 lớn hơn.
– Nguyên tắc xét tuyển:
  + Nếu số lượng thí sinh đăng ký vào ngành ít hơn chỉ tiêu của ngành, Trường xét trúng tuyển đối với thí sinh đảm bảo các tiêu chí xét tuyển nêu trên.
  + Nếu số lượng thí sinh đăng ký vào ngành nhiều hơn 30% chỉ tiêu của ngành, Trường xét trúng tuyển đối với thí sinh các tiêu chí xét tuyển nêu trên và có điểm xét tuyển (ĐXT) từ cao nhất trở xuống cho đến đủ 30% chỉ tiêu của ngành.
  + Đối với thí sinh đăng ký nhiều hơn 1 nguyện vọng (số nguyện vọng tối đa theo quy định của Quy chế), nếu thí sinh trúng tuyển nguyện vọng 1, sẽ không xét đến nguyện vọng tiếp theo, nếu thi sinh không trúng tuyển nguyện vọng 1, sẽ xét nguyện vọng tiếp theo bình đẳng với nguyện vọng cùng ngành của thí sinh khác.
b) Phương thức 2: Xét tuyển dựa vào học bạ THPT
Có 03 hình thức của phương thức xét tuyển dựa vào kết quả học tập bậc THPT:
– Hình thức 1: Tiêu chí xét tuyển:
  + Tốt nghiệp THPT.
  + Điểm trung bình chung của năm lớp 12
  + Cách tính điểm xét tuyển (ĐXT):
     ĐXT = Điểm trung bình chung (ĐTBC) năm lớp 12 + Điểm ưu tiên (ĐƯTXT).
     ĐƯTXT = (điểm ưu tiên khu vực + điểm ưu tiên đối tượng) ÷3.
     (ĐXT được làm tròn đến 1 chữ số thập phân)
– Hình thức 2: Tiêu chí xét tuyển:
  + Tốt nghiệp THPT.
  + Điểm trung bình của 03 môn lớp 12 thuộc nhóm các tổ hợp môn dùng để lấy kết quả xét tuyển.
  + Cách tính điểm xét tuyển (ĐXT):
     ĐXT = Điểm trung bình chung (ĐTBC) + Điểm ưu tiên (ĐƯTXT).
     ĐTBC = (ĐTB môn 1 năm lớp 12 + ĐTB môn 2 năm lớp 12 + ĐTB môn 3 năm lớp 12) ÷3.
     ĐƯTXT = (điểm ưu tiên khu vực + điểm ưu tiên đối tượng) ÷3.
     (ĐXT được làm tròn đến 1 chữ số thập phân)
– Hình thức 3: Tiêu chí xét tuyển:
   + Tốt nghiệp THPT.
   + Điểm trung bình của 03 môn cả năm lớp 10, cả năm lớp 11 và học kỳ I lớp 12 thuộc nhóm các môn dùng để lấy kết quả xét tuyển.
   + Cách tính điểm xét tuyển (ĐXT):
      ĐXT = ĐTBC + ĐƯTXT
      ĐTBC = (ĐTB môn 1 + ĐTB môn 2 +ĐTB môn 3) ÷3
      ĐTB Môn 1 = (ĐTB môn 1 năm lớp 10 + ĐTB môn 1 năm lớp 11 + ĐTB môn 1 học kỳ I năm lớp 12) ÷3.
      ĐTB Môn 2 = (ĐTB môn 2 năm lớp 10 + ĐTB môn 2 năm lớp 11 + ĐTB môn 2 học kỳ I năm lớp 12) ÷3.
      ĐTB Môn 3 = (ĐTB môn 3 năm lớp 10 + ĐTB môn 3 năm lớp 11 + ĐTB môn 3 học kỳ I năm lớp 12) ÷3.
      ĐƯTXT = (điểm ưu tiên khu vực + điểm ưu tiên đối tượng) ÷3.
      (ĐXT được làm tròn đến 1 chữ số thập phân)
– Nguyên tắc xét tuyển:
+ Nếu số lượng thí sinh đăng ký vào ngành ít hơn 70 % chỉ tiêu của  ngành, Trường xét trúng tuyển đối với thí sinh đảm bảo các tiêu chí xét tuyển nêu trên.
+ Nếu số lượng thí sinh đăng ký vào ngành nhiều hơn chỉ tiêu của ngành, Trường xét trúng tuyển đối với thí sinh đảm bảo các tiêu chí xét tuyển nêu trên và có điểm xét tuyển (ĐXT) từ cao nhất trở xuống cho đến đủ 70% chỉ tiêu của ngành.
+ Thí sinh có thể đăng ký nhiều nguyện vọng vào các ngành khác nhau trong cùng đợt xét tuyển. Đối với thí sinh đăng ký nhiều hơn 1 nguyện vọng, nếu thí sinh trúng tuyển nguyện vọng 1, sẽ không xét đến nguyện vọng tiếp theo, nếu thí sinh không trúng tuyển nguyện vọng 1, sẽ xét nguyện vọng tiếp theo bình đẳng với nguyện vọng cùng ngành của thí sinh khác.     
– Điều kiện phụ trong phương thức xét tuyển học bạ:
+ Trường đại học Phan Thiết không áp dụng mức điểm chênh lệch giữa các tổ hợp môn xét tuyển, các tổ hợp môn tham gia xét tuyển có điểm trúng tuyển bằng nhau. Hay nói cách khác điểm chênh lệch giữa các tổ hợp môn xét tuyển là 0 (không) điểm.
+ Nếu các thí sinh có điểm xét tuyển bằng nhau và nằm ở ngưỡng điểm phải loại nhau do chỉ tiêu có hạn, Trường xét tiếp các điều kiện phụ theo thứ tự ưu tiên sau:
 * Ưu tiên 1: Thí sinh có điểm trung bình môn chính (theo thứ tự ưu tiên môn Toán, môn Ngữ văn) năm lớp 12 lớn hơn.
 * Ưu tiên 2: Thí sinh có điểm trung bình tất cả các môn của 3 năm lớp 10, lớp 11 và lớp 12 lớn hơn.   
 

4. Hình Thức Nhận ĐKXT

Thí sinh nộp hồ sơ ĐKXT bằng 1 trong các phương thức sau:
– Nộp trực tiếp tại Phòng tuyển sinh, Trường Đại học Phan Thiết, số 225 Nguyễn Thông, Phường Phú Hài, TP. Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận – Điện thoại: 062 2461372-2461373.
– Gửi phát nhanh qua đường bưu điện theo địa chỉ trên.
– Đăng ký xét tuyển trực tuyến tại website www.ts.upt.edu.vn; www.pdt.upt.edu.vn
 

5. Chính Sách Ưu Tiên

Trường thực hiện chính sách ưu tiên theo khu vực, theo đối tượng và thực hiện chính sách tuyển thẳng được quy định tại Quy chế tuyển sinh do Bộ GD&ĐT ban hành.     
 
MỌI THÔNG TIN TUYỂN SINH CHI TIẾT THÍ SINH VÀ PHỤ HUYNH LIÊN HỆ
– Ký hiệu trường: DPT
– Địa chỉ: 225 Nguyễn Thông – Phường Phú Hài – TP. Phan Thiết – Tỉnh Bình Thuận
– Điện thoại: (062) 246 13 72 – (062)246 13 73
– Website: upt.edu.vn

Leave a Reply

Be the First to Comment!

avatar
  Subscribe  
Notify of