Trường Cao Đẳng Kinh Tế Kỹ Thuật TP.HCM Tuyển sinh 2018

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ- KỸ THUẬT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

THÔNG BÁO TUYỂN SINH NĂM 2018
cao dang kinh te ky thuat tp.hcm
Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh thông báo tuyển sinh hệ cao đẳng chính quy năm 2018 với nội dung cụ thể như sau: 

1. Ngành Đào Tạo/ Mã ngành/ Chỉ tiêu

Bảng mã ngành tuyển sinh cao đẳng của Trường:
STT
Ngành tuyển
Mã ngành
Chỉ tiêu (dự kiến)
1
Công nghệ thông tin
6480201
150
2
Hệ thống thông tin
6320201
30
3
Kế toán
6340301
180
4
Tài chính – Ngân hàng
6340202
30
5
Quản trị kinh doanh
6340404
160
6
CNKT Cơ khí
6510201
90
7
CNKT Cơ điện tử
6510304
30
8
CNKT Điện, điện tử
6510303
70
9
CNKT Điện tử, Truyền thông
6510312
30
10
CNKT Điều khiển và tự động hóa
6510305
30
11
CNKT ô