• Connect with us:

Đại Học Hùng Vương Thông Báo Tuyển Sinh 2020

Trường Đại học Hùng Vương thông báo những thông tin mới nhất, cụ thể nhất và chính xác nhất về đề án tuyển sinh hệ đại học chính quy sắp diễn ra

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÙNG VƯƠNG 

THÔNG BÁO TUYỂN SINH

Trường Đại Học Hùng Vương thông báo tuyển sinh hệ đại học chính quy với nội dung cụ thể như sau:

1. Ngành Đào Tạo/ Chỉ Tiêu Tuyển Sinh/ Tổ Hợp Môn Xét Tuyển/ Thi Tuyển

Ngành đào tạo Mã ngành Tổ hợp môn, bài thi xét tuyển
Kế toán 7340301 1. Toán, Lý, Hóa (A00) 2. Toán, Văn, Tiếng Anh (D01) 3. Toán, Hóa, Sinh (B00) 4. Toán, Lý, Tiếng Anh (A01)
Quản trị kinh doanh: - Chuyên ngành Quản trị Marketing - Chuyên ngành QTKD thương mại 7340101
Tài chính – Ngân hàng: - Chuyên ngành Tài chính doanh nghiệp - Chuyên ngành Ngân hàng 7340201
Du lịch: - Chuyên ngành Quản trị dịch vụ lưu trú - Chuyên ngành Hướng dẫn du lịch 7810101 1. Văn, Sử, Địa (C00) 2. Văn, Địa, GDCD (C20) 3. Văn, Toán, Tiếng Anh (D01) 4. Văn, Địa, Tiếng Anh (D15)
Công tác Xã hội 7760101
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành: - Chuyên ngành Quản trị dịch vụ lữ hành - Chuyên ngành Quản trị sự kiện và lễ hội 7810103
Ngôn ngữ Trung Quốc 7220204 1. Tiếng Anh, Văn, Toán (D01) 2. Tiếng Trung, Văn, Toán (D04) 3. Tiếng Anh, Văn, Sử (D14) 4. Tiếng Anh, Văn, Địa (D15)
Ngôn ngữ Anh 7220201 1. Tiếng Anh, Văn, Toán (D01) 2. Tiếng Anh, Văn, Lý (D11) 3. Tiếng Anh, Văn, Sử (D14) 4. Tiếng Anh, Văn, Địa (D15)
Khoa học Cây trồng 7620110 1. Toán, Lý, Hóa (A00) 2. Toán, Hóa, Sinh (B00) 3. Toán, Hóa, Tiếng Anh (D07) 4. Toán, Sinh, Tiếng Anh (D08)
Chăn nuôi 7620105
Thú y 7640101
Công nghệ Kỹ thuật điện, điện tử 7510301 1. Toán, Lý, Hóa (A00) 2. Toán, Lý, Tiếng Anh (A01) 3. Toán, Lý, Văn (C01) 4. Toán, Văn, Tiếng Anh (D01)
Công nghệ thông tin 7480201 1. Toán, Lý, Hóa (A00) 2. Toán, Lý, Tiếng Anh (A01) 3. Toán, Văn, Tiếng Anh (D01) 4. Toán, Tiếng Anh, Tin học (K01)
Sư phạm Mỹ thuật 7140222 1. Toán, Lý, Năng khiếu (V00) 2. Toán, Văn, Năng khiếu (V01) 3. Toán, Tiếng Anh, Năng khiếu (V02) 4. Toán, Hóa, Năng khiếu (V03) Năng khiếu hệ số 2 (NK: Hình họa chì)
Giáo dục Mầm non 7140201 1. Văn, Toán, Năng khiếu (M00) 2. Văn, Lịch sử, Năng khiếu (M05) 3. Văn, Địa, Năng khiếu (M07) 4. Toán, Tiếng Anh, Năng khiếu (M10) Năng khiếu hệ số 2 (NK: Hát, kể chuyện, đọc diễn cảm)
Giáo dục Thể chất 7140206 1. Toán, Sinh, Năng khiếu (T00) 2. Toán, Văn, Năng khiếu (T02) 3. Văn, GDCD, Năng khiếu (T05) 4. Văn, Địa, Năng khiếu (T07) Năng khiếu hệ số 2 (NK: Bật xa tại chỗ, chạy 100m)
Sư phạm Âm nhạc 7140221 1. Văn, NK ÂN 1, NK ÂN 2 (N00) 2. Toán, NK ÂN 1, NK ÂN 2 (N01) Năng khiếu hệ số 2 (ÂN1: Thẩm âm tiết tấu, ÂN2: Thanh nhạc)
Sư phạm Toán học 7140209 1. Toán, Lý, Hóa (A00) 2. Toán, Lý, Tiếng Anh (A01) 3. Toán, Hóa, Sinh (B00) 4. Toán, Hóa, Tiếng Anh (D07)
Sư phạm Ngữ Văn 7140217 1. Văn, Sử, Địa (C00) 2. Văn, Sử, GDCD (C19) 3. Văn, Sử, Tiếng Anh (D14) 4. Văn, Địa,Tiếng Anh (D15)
Sư phạm Tiếng Anh 7140231 1. Tiếng Anh, Văn, Toán (D01) 2. Tiếng Anh, Văn, Địa (D15) 3. Tiếng Anh, Văn, Sử (D14) 4. Tiếng Anh, Văn, Lý (D11)
Giáo dục Tiểu học 7140202 1. Toán, Lý, Hóa (A00) 2. Văn, Sử, Địa (C00) 3. Văn, Sử, GDCD (C19) 4. Toán, Văn, Anh (D01)
  1. Học phí - Nhóm ngành khoa học xã hội: 301.500 đồng / tín chỉ. - Nhóm ngành kinh tế: 311.000 đồng / tín chỉ. - Nhóm ngành nông, lâm, thủy sản: 220.800 đồng / tín chỉ. - Ngành thú y: 230.000 đồng / tín chỉ. - Nhóm ngành khoa học tự nhiên, công nghệ, thể dục thể thao: 360.000 đồng / tín chỉ. - Nhóm ngành du lịch: 390.000 đồng / tín chỉ. - Nhóm ngành nghệ thuật: 252.300 đồng / tín chỉ. - Nhóm ngành sư phạm: miễn học phí.

2. Phạm Vi Tuyển Sinh:

Trường Đại học Hùng Vương tuyển sinh các thí sinh thuộc các vùng như sau: - Các ngành đại học sư phạm (ĐHSP): Tuyển các thí sinh có hộ khẩu thường trú thuộc các tỉnh: Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Tuyên Quang, Hà Tây (cũ), Hòa Bình, Lai Châu. - Các ngành ngoài sư phạm: Tuyển sinh trong cả nước. - Các ngành cao đẳng sư phạm (CĐSP): Tuyển các thí sinh có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Phú Thọ

3. Phương Thức Tuyển Sinh

- Sử dụng kết quả kỳ thi THPT quốc gia để xét tuyển với tổ hợp các môn thi thành phần của các bài thi để xét tuyển vào các ngành theo quy định. - Xét tuyển dựa vào kết quả học tập ở cấp THPT. - Xét tuyển điểm thi các môn thành phần của các bài thi THPT quốc gia hoặc điểm học tập các môn học ở cấp THPT kết hợp thi tuyển môn năng khiếu đối với các ngành đại học Giáo dục Mầm non, đại học Giáo dục Thể chất, ĐHSP Âm nhạc, ĐHSP Mỹ thuật và cao đẳng Giáo dục Mầm non.

4. Ngưỡng Đảm Bảo Chất Lượng Đầu Vào, Điều Kiện Nhận Đăng Ký Xét Tuyển

4.1. Xét tuyển kết quả kỳ thi THPT quốc gia Phải đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào theo quy định của Bộ Giáo dục & Đào tạo. 4.2. Xét tuyển kết quả học tập các môn học THPT - Tổng điểm 2 học kỳ lớp 12 của 3 môn học thuộc tổ hợp môn xét tuyển (chưa tính điểm ưu tiên) đạt 36,0 trở lên đối với bậc đại học. Điểm ưu tiên được cộng với tổng điểm trung bình các môn để xét trúng tuyển. - Điểm ưu tiên khu vực và đối tượng được thực hiện theo quy định ưu tiên của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 4.3. Thi năng khiếu kết hợp xét tuyển điểm học tập các môn văn hóa ở THPT hoặc điểm thi THPT quốc gia - Thi tuyển môn năng khiếu và xét tuyển kết quả điểm các môn văn hóa lớp 12 ở THPT hoặc kết quả thi THPT quốc gia năm 2018 theo tổ hợp môn xét tuyển. - Điểm trung bình của 3 môn thuộc tổ hợp môn xét tuyển (gồm cả môn thi năng khiếu đã nhân hệ số) đạt 6,0 trở lên đối với bậc đại học. Điểm ưu tiên được cộng với tổng điểm các môn đã nhân hệ số để xét trúng tuyển. Điểm ưu tiên khu vực và đối tượng được thực hiện theo quy định ưu tiên của Bộ Giáo dục và Đào tạo. - Ngành Giáo dục Mầm non và Giáo dục thể chất điểm môn năng khiếu tính hệ số 2. Ngành sư phạm Âm nhạc điểm môn Thanh nhạc tính hệ số 2, môn Thẩm âm tiết tấu tính hệ số 1. Ngành sư phạm Mỹ thuật điểm môn Hình họa tính hệ số 2, môn Vẽ màu hệ số 1.

5. Tổ Chức Tuyển Sinh

- Thí sinh có thể lựa chọn một trong các phương thức đăng ký xét tuyển sau: + Trực tiếp tại trường. + Qua đường bưu điện + Đăng ký trực tuyến qua hệ thống quản lý thi quốc gia của Bộ Giáo dục & Đào tạo. - Hồ sơ đăng ký xét tuyển theo quy định của Bộ Giáo dục & Đào tạo hoặc biểu mẫu của trường. MỌI THÔNG TIN TUYỂN SINH CHI TIẾT THÍ SINH VÀ PHỤ HUYNH LIÊN HỆ TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÙNG VƯƠNG - Địa chỉ: + Cơ sở TP. Việt Trì: Phòng 109 Nhà Hành chính hiệu bộ, Phường Nông Trang – TP. Việt Trì – tỉnh Phú Thọ. + Cơ sở TX. Phú Thọ: Tầng 1 Nhà Điều hành A1, Phường Hùng Vương – TX. Phú Thọ - tỉnh Phú Thọ. - Điện thoại: (02013) 821 970; 710 391; 993 369; 820 042. - Website: hvu.edu.vn - Email: bants.thv@moet.edu.vn; info@hvu.edu.vn Điểm chuẩn Đại Học Hùng Vương chính xác nhất Nguyện vọng 2 Đại Học Hùng Vương mới nhất Thủ tục hồ sơ, Học phí trường Đại Học Hùng Vương

BẠN THÍCH BÀI VIẾT NÀY ?

TIN LIÊN QUAN

xem toàn bộ

Bình Luận Của Bạn:

Nếu bạn có thắc mắc, ý kiến đóng góp của bạn xung quanh vấn đề này. Vui lòng điền thông tin theo mẫu bên dưới rồi nhấn nút GỬI BÌNH LUẬN. Mọi ý kiến đóng góp đều được nhà trường đón đợi và quan tâm. Những câu hỏi sẽ được các thầy cô trả lời và giải đáp trong thời gian sớm nhất

Giáo Viên Phụ trách