• Connect with us:

Trường Đại Học Kiểm Sát Hà Nội Thông Báo Tuyển Sinh 2020

Đại Học Kiểm Sát Hà Nội Thông Báo Tuyển Sinh hệ đại học chính quy sắp diễn ra. Cập nhật ngay những thông tin chính xác nhất tại đây

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIỂM SÁT HÀ NỘI  

THÔNG BÁO TUYỂN SINH

Trường Đại Học Kiểm Sát Hà Nội thông báo tuyển sinh hệ đại học chính quy với nội dung cụ thể như sau: [links_related]

1.Ngành Đào Tạo Của Trường Đại Học Kiểm Sát Hà Nội

Chỉ tiêu tuyển sinh ngành Luật là 300. được phàn bồ cụ thề như sau:
  • Chỉ tiêu xét tuyến thẳng: 04 chi tiêu cho cảc đổi tượng quy định tại điểm (5) liều Mục 2.3.23 £>c án này vả được trừ vào lồng chì lieu tuyền sinh nãm 2021.
  • Chỉ tiêu xét tuyển thẳng cho cảc đối tượng theo quy định tại điểm (ỉ), (2), (3), (4) tiều Mục 3.2.3 Đề án này thực hiện theo số lượng thực te thi sinh đù điều kiện và được trừ đi ưong tổng số 300 chi liêu tuyên sinh nãm 2020.
  • Chi liêu ưu tiên xét tuyển: xẻt không quá 20 chỉ tiêu và được trừ đi trong tông số 300 chi liêu tuyền sinh nảm 2020.
  • Chi tiêu theo khu vực: Khu vực các tinh phía Nam lừ linh Quâng Trị trờ vào: dự kiổn 50% chi tiêu; khu vực các tinh phía Bắc lừ linh Ọuâng Bình trở ra: dự kiến 50% chỉ tiêu.
  • Tỷ lệ tuyển sinh đoi với nữ học sinh: Việc tuyển sinh dổi với nữ học sinh vào Trưởng Đọi học Kiềm sát Hà Nội được xảc định chi riêu ricng với tỳ lệ không quá 120
  • chi tiêu. Không hụn chế ly lộ nữ sơ tuyền vả đãng ký dự tuyền vảo Trưởng Đại học Kiêm sãt Hả Nội.
  • - Chỉ tiêu theo tò hợp môn và phân môn xét tuyên: Chi tiêu phân bô cho lô hợp môn và phân môn thi (theo phương thức I và 2): Tồ hợp 1: 25% chi ticu; Tố hợp 2: 25% chi tiêu; Tô hợp 3: 25% chì tiêu; Tô hợp 4: 25% chi Chi ticu này dược phàn bỗ cho từng khu vực (phía Nam, phía Bắc), nam. nừ.

2. Đối Tượng Tuyển Sinh: 

Học Sinh tốt nghiệp THPT, có đủ sức khỏe tham gia học tập, không vi phạm phạm luật, theo đúng quy chế của Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo, nội dung cụ thể như sau: - Về học lực: Thí sinh đã tốt nghiệp THPT, trong 3 năm học THPT, kết quả học tập lớp 10, 11 đạt từ loại trung bình trở lên; lớp 12 đạt học lực từ loại khá trở lên; hạnh kiểm được xếp loại khá hoặc tốt trong các năm học THPT. Điểm tổng kết môn tiếng Anh lớp 12 phải đạt từ 6.00 trở lên. Đối với thí sinh là học sinh lớp 12 năm học 2017- 2018 thì lấy kết quả học tập các năm học lớp 10, 11 và học kỳ I của lớp 12. - Về độ tuổi: Thí sinh đăng ký xét tuyển không quá 25 tuổi (tính đến năm dự thi). - Về tiêu chuẩn chính trị: Thí sinh là công dân Việt Nam, có lịch sử chính trị rõ ràng, tuyệt đối trung thành với đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, với Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; là Đảng viên hoặc Đoàn viên đoàn TNCS Hồ Chí Minh; nghiêm chỉnh chấp hành đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. - Về tiêu chuẩn sức khỏe: Người đăng ký xét tuyển đại học phải có đủ sức khỏe để học tập, công tác, đồng thời phải đáp ứng các điều kiện sau đây: - Về chiều cao, cân nặng:  + Nam: Chiều cao Từ 1,60m trở lên, cân nặng từ 48 kg trở lên; + Nữ: Chiều cao từ 1,55m trở lên, cân nặng từ 45 kg trở lên - Không bị dị hình, dị dạng, khuyết tật, không nói ngọng, nói lắp, không mắc bệnh kinh niên. Ghi chú: Đối tượng thuộc diện tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển là học sinh đã tốt nghiệp trung học phổ thông đủ điều kiện thuộc diện tuyển thẳng hoặc ưu tiên xét tuyển vào đào tạo đại học, cao đẳng theo quy định hàng năm của Bộ Giáo dục và Đào tạo và đáp ứng các điều kiện chung của đối tượng tuyển sinh vào Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội được quy định nêu trên.

3. Phạm vi tuyển sinh:

Tuyển sinh trong cả nước, trong đó: Khu vực các tỉnh phía Nam từ Quảng Trị trở vào tuyển 50% chỉ tiêu; khu vực các tỉnh phía Bắc từ Quảng Bình trở ra tuyển 50% chỉ tiêu tuyển sinh.

4. Tổ chức tuyển sinh: 

- Sơ tuyển:  Hướng dẫn tổ chức sơ tuyển: Vụ Tổ chức cán bộ VKSND tối cao phối hợp với Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội xây dựng dự thảo hướng dẫn công tác sơ tuyển đại học trình lãnh đạo VKSND tối cao ban hành và tổ chức - Nộp hồ sơ sơ tuyển:  Địa điểm nộp hồ sơ sơ tuyển: Viện kiểm sát nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh (sau đây gọi tắt là Viện kiểm sát nhân dân cấp huyện) nơi đăng ký hộ khẩu thường trú của thí sinh. - Hồ sơ dự sơ tuyển bao gồm:  + Đơn xin dự tuyển hoặc xét tuyển (theo mẫu). + Lý lịch tự khai (theo mẫu) có xác nhận của Uỷ ban nhân dân phường, xã, thị trấn nơi đăng ký hộ khẩu thường trú; đóng dấu giáp lai ảnh và giữa các trang lý lịch. + Bản trích sao kết quả học tập (theo mẫu) đối với thí sinh đang học lớp 12 THPT hoặc THBT. Nếu thí sinh đã tốt nghiệp THPT từ năm 2016 trở về trước thì phải nộp bản sao học bạ và bằng tốt nghiệp THPT. + Giấy khám sức khỏe do cơ quan y tế từ cấp huyện trở lên cấp, trong thời hạn 06 tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ dự sơ tuyển. + Bốn ảnh chân dung cỡ 4x6. + Phong bì có dán tem và ghi rõ họ, tên, địa chỉ và số điện thoại của người nhận thư (để Viện kiểm sát nhân dân cấp tỉnh gửi thông báo thời gian, địa điểm sơ tuyển). - Tổ chức sơ tuyển:  + Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi tắt là Viện kiểm sát nhân dân cấp tỉnh) tổ chức sơ tuyển. + Thí sinh đạt yêu cầu sơ tuyển sẽ được Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp tỉnh cấp phiếu chứng nhận đạt sơ tuyển. - Nội dung sơ tuyển:  + Kiểm tra hồ sơ dự tuyển và con người cụ thể để đánh giá về người dự sơ tuyển theo các tiêu chí quy định (về đối tượng, điều kiện và hồ sơ đăng ký dự sơ tuyển) và ghi vào Phiếu sơ tuyển (theo mẫu được đăng tải trên Website của Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội). + Phiếu sơ tuyển được lập thành 03 bản: 01 bản cấp cho thí sinh nộp cùng hồ sơ đăng ký nhập học vào Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội theo quy định chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo (nếu thí sinh trúng tuyển); 01 bản cho vào túi đựng hồ sơ dự sơ tuyển của thí sinh gửi về Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội và 01 bản lưu tại Viện kiểm sát nhân dân cấp tỉnh. + Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp tỉnh ký duyệt, đóng dấu Viện kiểm sát nhân dân cấp tỉnh vào Phiếu sơ tuyển đối với những thí sinh đã tham gia vòng sơ tuyển (kể cả đối với những thí sinh không đạt yêu cầu về sơ tuyển) và hướng dẫn thí sinh đưa vào hồ sơ đăng ký nhập học đại học.

5. Lệ phí xét tuyển

Thực hiện theo quy định hiện hành của Bộ giáo dục và Đào tạo.

6.Học phí dự kiến với sinh viên chính quy 

Thực hiện theo lộ trình tăng học phí tối đa cho từng năm theo quy định của Chính phủ và Bộ Giáo dục và Đào tạo MỌI THÔNG TIN TUYỂN SINH CHI TIẾT THÍ SINH VÀ PHỤ HUYNH LIÊN HỆ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIỂM SÁT HÀ NỘI Địa chỉ: Phường Dương Nội, quận Hà Đông, Tp. Hà Nội Điện thoại: (04)33581500 Điểm chuẩn Đại Học Kiểm Sát Hà Nội chính xác nhất Nguyện vọng 2 Đại Học Kiểm Sát Hà Nội mới nhất Thủ tục hồ sơ, Học phí trường Đại Học Kiểm Sát Hà Nội  

BẠN THÍCH BÀI VIẾT NÀY ?

TIN LIÊN QUAN

xem toàn bộ

Bình Luận Của Bạn:

Nếu bạn có thắc mắc, ý kiến đóng góp của bạn xung quanh vấn đề này. Vui lòng điền thông tin theo mẫu bên dưới rồi nhấn nút GỬI BÌNH LUẬN. Mọi ý kiến đóng góp đều được nhà trường đón đợi và quan tâm. Những câu hỏi sẽ được các thầy cô trả lời và giải đáp trong thời gian sớm nhất

Giáo Viên Phụ trách
Hồng Ngọc
Hồng Ngọc

cho e hỏi khi nào bắt đầu và kết thúc sơ tuyển ạ

avatar
Hồng Ngọc
Hồng Ngọc

cho e hỏi khi nào thì bắt đầu và kết thúcsơ tuyển ạ

avatar
Tiết hàm
Tiết hàm

Cho e hỏi khi nào bắt đầu sơ tuyển v ạ

avatar