• Connect with us:

Trường ĐH Kinh Tế Công Nghiệp Long An Tuyển Sinh 2020

Trường Đại học Kinh tế Công nghiệp Long An thông báo những thông tin mới nhất, chính xác nhất và cụ thể nhất về đề án tuyển sinh đại học chính quy

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ CÔNG NGHIỆP LONG AN

THÔNG BÁO TUYỂN SINH 

Trường Đại Học Kinh Tế Công Nghiệp Long An thông báo tuyển sinh hệ đại học chính quy với nội dung cụ thể như sau:

1. Ngành Đào Tạo

Ngành học/ Trình độ đào tạo (đại học) Khối ngành Mã Ngành Tổ hợp môn xét tuyển Chỉ tiêu xét tuyển kết quả kỳ thi ThPt Quốc Gia
(1) (2) (3) (4) (5)
Kế toán   7340301 Toán, Vật lí, Hóa học Toán, Địa lí, Giáo dục công dân Ngữ văn, Toán, Hóa học Toán, Địa lí, Tiếng Anh 40
Quản trị Kinh doanh III 7340101 Toán, Vật lí, Tiếng Anh Toán, Sinh học, Ngữ văn Ngữ văn, Sinh học, Tiếng Anh Ngữ văn, Địa lí, Giáo dục công dân 50
Tài chính - Ngân hàng   7340201 Toán, Hóa học, Sinh học Toán, Hóa học, Tiếng Anh Toán, Lịch sử, Giáo dục công dân Ngữ văn, Hóa học, Sinh học 40
Luật Kinh tế   7380107 Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí Toán, Vật lí, Hóa học Ngữ văn, Toán, Địa lí Ngữ văn, Vật lí, Hóa học 70
Khoa học máy tính   7480101 Toán, Vật lí, Hóa học Ngữ văn, Toán, Giáo dục công dân Toán, Sinh học, Tiếng Anh Ngữ văn, Toán, Vật lí 40
Công nghệ Kỹ thuật Xây dựng V 7510103 Toán, Vật lí, Hóa học Toán, Vật lí, Sinh học Toán, Giáo dục công dân, Tiếng Anh Toán, Vật lí, Giáo dục công dân 40
Kiến Trúc   7580101 Toán, Vật lí, Vẽ Mỹ thuật Toán, Ngữ văn, Vẽ Mỹ thuật Toán, Anh Văn, Vẽ Mỹ thuật Toán, Hóa Học, Vẽ Mỹ thuật 16
Ngôn ngữ Anh VII 7220201 Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh Ngữ văn, Hóa học, Tiếng Anh Ngữ văn, Giáo dục công dân, Tiếng Anh Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Anh 45
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành   7810103 Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh Toán, Giáo dục công dân, Tiếng Anh Ngữ văn, Giáo dục công dân, Tiếng Anh Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Anh 40

Phương thức 2: Xét tuyển dựa vào kết quả học tập ở bậc THPT (xét tuyển theo học bạ THPT, tỷ trọng 49% tổng chỉ tiêu là 600 chỉ tiêu).

2. Đối Tượng Tuyển Sinh

+ Thí sinh tốt nghiệp THPT + Có đủ sức khỏe tham gia học tập + Không trong thời gian chịu trách nhiệm hình sự

3. Phương Thức Tuyển Sinh

Trường có hai phương thức tuyển sinh sau: Phương Thức 1: Xét tuyển căn cứ vào kết quả thi THPT Quốc gia - Điều kiện để được xét tuyển: + Tham dự kỳ thi THPT quốc gia và được xét công nhận tốt nghiệp THPT + Đạt điểm đảm bảo chất lượng đầu vào theo quy định của Bộ Giáo dục & Đào tạo Riêng Đối với Môn năng khiếu Vẽ Mỹ thuật (Ngành Kiến trúc), Trường sẽ tổ chức xét môn năng khiếu của thí sinh dựa trên kết quả của các trường có tổ chức thi năng khiếu. Đối với những thí sinh có hộ khẩu thường trú từ 3 năm trở lên, học 3 năm liên tục và tốt nghiệp THPT tại các tỉnh thuộc khu vực Tây Bắc, Tây Nguyên và Tây nam Bộ, được xét  tuyển  Đại học thấp hơn ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào 1,0 điểm (theo thang điểm 10) và phải học bổ sung kiến thức theo quy định. Phương Thức 2. Xét tuyển  Đại học theo kết quả học tập bậc THPT Trường tổ chức xét tuyển với 2 hình thức: + Hình thức 1: Xét tuyển dựa vào kết quả học tập (tổ hợp 3 môn) xét tuyển của trung bình cả năm học lớp 12 ở bậc THPT. + Hình thức 2: Xét tuyển dựa vào kết quả học tập (tổ hợp 3 môn) xét tuyển của 5 học kỳ ở bậc THPT. - Điều kiện để được xét tuyển: Hình thức 1: Xét tuyển dựa vào điểm trung bình từng môn học (tổ hợp 3 môn văn hóa) của cả năm lớp 12 ở bậc THPT - Tiêu chí 1: Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương; - Tiêu chí 2: Tổng điểm trung bình từng môn học cả năm lớp 12 của tổ hợp 3 môn xét tuyển đạt từ 18 điểm trở lên. Chính sách đặc thù: Riêng thí sinh có hộ khẩu tại tỉnh Long An, học và tốt nghiệp THPT tại tỉnh Long An đăng ký xét tuyển vào trường Đại học Kinh tế công nghiệp Long An thì được giảm 1,5 điểm. Do đó Tổng điểm trung bình từng môn học cả năm lớp 12 của tổ hợp 3 môn xét tuyển đạt từ 16,5 điểm trở lên và phải học bổ sung kiến thức theo quy định. Hình thức 2: xét tuyển dựa vào điểm trung bình từng môn học (tổ hợp 3 môn văn hóa) của 5 học kỳ THPT - Tiêu chí 1: Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương; - Tiêu chí 2: tổng điểm trung bình theo tổ hợp 3 môn của 5 học kỳ THPT gồm: học kỳ 1, học kỳ 2 lớp 10; học kỳ 1, học kỳ 2 lớp 11; 1 học kỳ lớp 12 (nhân hệ số 2) đạt từ 108 điểm trở lên. Chính sách đặc thù: Riêng thí sinh có hộ khẩu tại tỉnh Long An, học và tốt nghiệp THPT tại tỉnh Long An đăng ký xét tuyển vào trường DLA thì được giảm 9 điểm. Do đó tổng điểm trung bình theo tổ hợp 3 môn của 5 học kỳ THPT đạt từ 99 điểm trở lên và phải học bổ sung kiến thức theo quy định. Đối với chuyên ngành Kiến trúc công trình và Kiến trúc nội thất và quy hoạch. Điều kiện xét tuyển như sau: Hình thức 1: Xét tuyển dựa vào điểm trung bình từng môn học (tổ hợp 2 môn văn hóa và 1 môn năng khiếu) của cả năm lớp 12 ở bậc THPT. - Tiêu chí 1: Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương; - Tiêu chí 2: Thi Môn năng Khiếu (Vẽ mỹ thuật) ở trường có tổ chức thi năng khiếu. - Tiêu chí 3: Tổng điểm trung bình theo tổ hợp môn xét tuyển: 2 môn văn hóa năm lớp 12 đạt từ 12 điểm trở lên, môn năng khiếu phải đạt điểm xét tuyển do DLA quy định theo từng đợt xét tuyển. Chính sách đặc thù: Riêng thí sinh có hộ khẩu tại tỉnh Long An, học và tốt nghiệp THPT tại tỉnh Long An đăng ký xét tuyển vào trường DLA thì Tổng điểm trung bình 2 môn văn hóa năm lớp 12 đạt từ 11 điểm trở lên, môn năng khiếu phải đạt điểm xét tuyển do DLA quy định theo từng đợt xét tuyển và phải học bổ sung kiến thức theo quy định. Hình thức 2: xét tuyển dựa vào điểm trung bình từng môn học (tổ hợp 2 môn văn hóa và 1 môn năng khiếu) của 5 học kỳ THPT. - Tiêu chí 1: Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương; - Tiêu chí 2: Thi Môn năng Khiếu (Vẽ mỹ thuật) ở trường có tổ chức thi năng khiếu. - Tiêu chí 3: Tổng điểm trung bình theo tổ hợp xét tuyển: 2 môn văn hóa của 5 học kỳ THPT đạt từ 72 điểm trở lên, môn năng khiếu phải đạt điểm xét tuyển do DLA quy định theo từng đợt xét tuyển. Chính sách đặc thù: Riêng thí sinh có hộ khẩu tại tỉnh Long An, học và tốt nghiệp THPT tại tỉnh Long An đăng ký xét tuyển vào trường DLA thì Tổng điểm trung bình theo tổ hợp xét tuyển: 2 môn văn hóa của 5 học kỳ THPT đạt từ 66 điểm trở lên, môn năng khiếu phải đạt điểm xét tuyển do DLA quy định theo từng đợt xét tuyển và phải học bổ sung kiến thức theo quy định.

4. Hồ Sơ Đăng Ký Xét Tuyển:

+ Phiếu đăng ký xét tuyển + 2 phong bì đã dán sẵn tem ghi rõ họ, tên và địa chỉ, số điện thoại của người nhận. + Bản sao giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời hoặc Bằng tốt nghiệp THPT (hoặc BT.THPT) có chứng thực. + Bản sao chứng thực học bạ THPT (hoặc BT.THPT, tương đương) + Bản sao chứng thực giấy chứng nhận ưu tiên (nếu có). MỌI THÔNG TIN CHI TIẾT THÍ SINH VÀ PHỤ HUYNH LIÊN HỆ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ CÔNG NGHIỆP LONG AN Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ: Phòng Quản lý Đào tạo và Tuyển sinh Địa chỉ: Số 938 Quốc lộ 1A, Phường Khánh Hậu, TP Tân An, Long An Điện Thoại: 02723.512826 (123) - 02723.513668 Hotline: 0971.550.347 – 0917.241.544 – 0971.550.349 Điểm chuẩn ĐH Kinh Tế Công Nghiệp Long An chính xác nhất Nguyện vọng 2 ĐH Kinh Tế Công Nghiệp Long An mới nhất Thủ tục hồ sơ, Học phí trường ĐH Kinh Tế Công Nghiệp Long An    

BẠN THÍCH BÀI VIẾT NÀY ?

TIN LIÊN QUAN

xem toàn bộ

Bình Luận Của Bạn:

Nếu bạn có thắc mắc, ý kiến đóng góp của bạn xung quanh vấn đề này. Vui lòng điền thông tin theo mẫu bên dưới rồi nhấn nút GỬI BÌNH LUẬN. Mọi ý kiến đóng góp đều được nhà trường đón đợi và quan tâm. Những câu hỏi sẽ được các thầy cô trả lời và giải đáp trong thời gian sớm nhất

Giáo Viên Phụ trách