• Connect with us:

Trường Đại Học Thủ Dầu Một Thông Báo Tuyển Sinh 2020

Trường Đại học thủ Dầu Một thông báo những thông tin mới nhất, chi tiết nhất và chính xác nhất về đề án tuyển sinh hệ đại học chính quy sắp diễn ra

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT

THÔNG BÁO TUYỂN SINH 

Trường Đại Học Thủ Dầu Một thông báo tuyển sinh hệ đại học chính quy năm với nội dung cụ thể như sau:

1.Ngành Đào Tạo

stt Ngành học Mã Ngành Tổ hợp môn ĐKXT (Dành cho xét điểm thi THPT QG và Xét học bạ)
1 Quản trị Kinh doanh (đã đạt chuẩn A ƯN-QA) 7340101 -Toán, Vật lí, Hóa học (A00) -Toán, Vật lí, Tiếnẹ Anh (A01) -Toán, Ngữ văn, tiêng Anh (DOI) -Toán, Ngữ văn, KHTN (AI 6)
2 Kỹ thuật Phần mềm (đã đạt chuẩn AUN-QA) 7480103 -Toán, Vật lí, Hóa học (A00) -Toán, Vật lí, Tiếng Anh (A01) -Toán, Ngữ vàn, Vật lí (COI) -Toán, tiêng Anh, KHTN (D90)
3 Kỹ thuật Điện (đã đạt chuẩn AUN-QA) 7520201 -Toán, Vật lí, Hóa học (A00) -Toán, Vật lí, Tiếng Anh (A01) -Toán, Vật lí, Ngữ văn (COI) -Toán, tieng Anh, KHTN (D90)
4 Hóa học (đã đạt chuẩn AUN-QA) 7440112 -Toán, Vật lí, Hóa học (AOO) -Toán, Sinh học, Hóa học (B00) -Toán, Hóa học, tiếng Anh (D07) -Toán, Ngữ văn, KHTN (A16)
5 Giáo dục Mầm non (đã đạt chuẩn kiếm định MOET) 7140201 -Toán, Ngữ văn, Năng khiếu (M00)
6 Giáo dục Tiểu học (đã đạt chuẩn kiềm định MOET) 7140202 -Toán, Vật lí, Hóa học (A00) -Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí (C00) -Toán, Ngữ vãn, tiếng Anh (DOI) -Toán, Ngữ văn, KHTN (A16)
7 Sư phạm Ngữ Văn (đã đạt chuẩn kiếm định MOET) 7140217 -Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí (C00) -Toán, Ngữ văn, tiếng Anh (DOI) - Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh (DI4) -Ngữ văn, Toán, KHXH (C15)
8 Sư phạm Lịch sử (đã đạt chuẩn kiểm định MOET) 7140218 -Ngữ Văn, Lịch sử, Địa lí (C00) -Toán, Ngữ văn, tiếng Anh (DOI) -Toán, Ngữ văn, GDCD (CỈ4) -Ngữ văn, Toán, KHXH (C15)                     •
9 Tài chính - Ngân hàng 7340201 -Toán, Vật lí, Hóa học (A00) -Toán, Vật lí, Tiếng Anh (A01) -Toán, Ngữ văn, tiếng Anh (DOI) -Toán, Ngữ vãn, KHTN (AI6)
10 Kế toán 7340301 -Toán, Vật lí, Hóa học (A00) -Toán, Vật lí, Tiếng Anh (A01) -Toán, Ngữ văn, tiêng Anh (DOI) -Toán, Ngữ văn, KHTN (A16)
11 Quản lý Công nghiệp 7510601 -Toán, Vạt lí, Hóa học (A00) -Toán, Vật lí, Tiếng Anh (A01) -Toán, Ngữ văn, Vật lí (COI) -Toán, Ngữ văn, KHTN (AI6)
12 Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng 7510605 -Toán, Vật lí, Hóa học (A00) -Toán, Vật lí, Tiếng Anh (A01) -Toán, Ngữ văn, tiếng Anh (DOI) -Toán, tiếng Anh, KHTN (D90)
13 Ngôn ngữ Anh 7220201 -Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh (DOI) -Toán, Vật lí, Tiếng Anh (A01) -Ngữ văn, Địa lý, tiếng Anh (DI5) -Ngữ vãn, tiểng Anh, K.HXH (D78)
14 Ngôn ngữ Trung Quốc 7220204 -Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh (DOI) -Toán, Ngữ văn, tiếng Trung (D04)              * -Toán, Vật lí, Tiếng Anh (A01) -Ngữ vãn, tiếng Anh, KHXH (D78)
15 Công nghệ Thông tin 7480201 -Toán, Vật lí, Hóa học (A00) -Toán, Vật lí, Tiếng Anh (A01) -Toán, Ngữ văn, Vật 11 (CO 1) -Toán, tiếng Anh, KHTN (D90)
16 Hệ thống Thông tin 7480104 -Toán, Vật lí, Hóa học (AOO) -Toán, Vạt 11, Tiếng Anh (A01) -Toán, Ngữ vãn, Vật li (COI) -Toán, tiếng Anh, KHTN (D90)
17 Kỹ thuật Xây dựng 7580201 -Toán, Vật lí, Hóa học (AOO) -Toán, Vật lí, Tiếng Anh (A01) -Toán, Vật lí, Ngữ văn (COI) -Toán, tiếng Anh, KHTN (D90)
18 Kỹ thuật Điều khiển và tự động hóa 7520216 -Toán, Vật lí, Hóa học (A00) -Toán, Vật lí, Tiếng Anh (A01) -Toán, Vật lí, Ngữ văn (CO 1) -Toán, tiếng Anh, KHTN (D90)
19 Kỹ thuật Cơ điện tử 7520114 -Toán, Vật lí, Hóa học (A00) -Toán, Vật lí, Tiếng Anh (A01) -Toán, Vật lí, Ngữ vãn (COI) -Toán, tiểng Anh, KHTN (D90)
20 Công nghệ kỹ thuật ô tô 7510205 -Toán, Vật lí, Hóa học (A00) -Toán, Vật lí, Tiếng Anh (A01) -Toán, N^ữ văn, tiếng Anh (DOI) -Toán, tiêng Anh, KHTN (D90)
21 Thiết kế Đồ họa 7210403 -Toán, Vật lí, Vẽ Mỹ thuật (V00) -Toán, Ngữ văn, Vẽ Mỹ thuật (VOI) -Toán, Vật lí, Hóa học (A00) -Toán, Ngữ văn, tiếng Anh (DOI)
22 Kiến trúc 7580101 -Toán, Vật lí, Vẽ Mỹ thuật (V00) -Toán, Ngữ văn, Vẽ Mỹ thuật (VOI) -Toán, Vật lí, Hóa học (A00) -Toán, Ngữ văn, KHTN (AI6)
23 Kỹ nghệ gỗ (Công nghệ Chế biến Lâm sản) 7549001 -Toán, Vạt lí, Hóa học (A00) -Toán, Vật lí, Tiếng Anh (A01) -Toán, Sinh học, Hóa học (1300) -Toán, Ngữ văn, tiếng Anh (DOI)
24 Quy hoạch Vùng và Đô thị + Quỵ hoạch đô thị + Kiến trúc cảnh quan và Kỹ thuật hạ tầng đô thị 7580105 -Toán, Vật lí, Vẽ Mỹ thuật (VOO) -Toán, Ngữ văn, tiếng Anh (DOI) -Toán, Vật lí, Hóa học (A00) -Toán, Ngữ văn, KHTN (AI6)
25 Khoa học Môi trường 7440301 -Toán, Vật lí, Hóa học (A00) -Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh (DOI) -Toán, Sinh học, Hóa học (B00) -Toán, Sinh học, KHXH (B05)
26 Toán kinh tế 7310108 -Toán, Vật lí, Hóa học (A00) -Toán, Vật lí, Tiếnịị Anh (A01) -Toán, Hóa học, tiêng Anh (D07) -Toán, Ngữ văn, KHTN (AI6)
27 Công nghệ Thực phẩm 7540101 -Toán, Vật lí, Hóa học (A00) -Toán, Vật lí, Sinh học (A02) -Toán, Sinh học, Hóa học (B00) -Toán, Sinh học, KHXH (B05)
28 Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm 7540106 -Toán, Vật lí, Hóa học (A00) -Toán, Vật lí, Sinh học (A02) -Toán, Sinh học, Hóa học (B00) -Toán, Sinh học, KHXH (B05)
29 Quản lý Tài nguyên và Môi trường 7850101 -Toán, Vật lí, Hóa học (A00) -Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh (DOI) -Toán, Sinh học, Hóa học (B00) -Toán, Sinh học, KHXH (B05)
30 Quản lý Nhà nước 7310205 -Toán, Ngữ văn, GDCD (C14) -Ngữ văn, Lịch sừ, Địa lí (C00) -Toán, Ngữ văn, tiếng Anh (DOI) -Toán, Ngữ vãn, KHTN (AI6)
31 Quản lý Đất đai 7850103 -Toán, Vật lí, Hóa học (A00) -Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh (DOI) -Toán, Sínli học, Hóa học (B00) -Toán, Sinh học, KHXH (B05)
32 Chính trị học 7310201 -Toán, Ngữ văn, GDCD (C14) -Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí (C00) -Ngữ văn, Lịch sử, GDCD (C19) -Ngữ văn, Toán, KHXH (C15)
33 Luật 7380101 -Toán, Ngữ văn, GDCD (C14) -Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí (COO) -Toán, Ngữ văn, tiếng Anh (DOI) -Toán, Ngữ văn, KHTN (AI6)                                                                        .
34 Du lịch 7810101 -Toán, Ngữ văn, tiếng Anh (DOI) -  Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh (DI4) -  Ngữ văn, Địa lí, tiếng Anh (DI5) -Ngữ văn, tiếng Anh, KHXH (D78)
35 Quốc tế học 7310601 -Toán, Vật lí, Hỏa học (A00) -Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí (C00) -Toán, Ngữ văn, liếng Anh (DOI) -Ngữ văn, tiếng Anh, KHXH (D78)
36 Tâm lý học 7310401 -Toán, Sinh học, KHXH (B05) -Ngữ Văn, Lịch sử, Địa lí (COO) -Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh (DOI) -Toán, Ngữ văn, GDCD (C14)
37 Công tác Xã hội 7760101 -  Ngữ vãn, Lịch sử, Địa lí (C00) -  Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh (DOI) <s. -   Ngữ văn, Toán, KHXH (C15) -   Ngữ văn, Lịch sử, GDCD (C19)                    \
38 Văn hóa học 7229040 -Toán, Ngữ vãn, GDCD (C14) -Ngữ văn, Lịch sù, Địa lí (COO) -Toán, Ngữ văn, tiếng Anh (DO 1) /Ị/ JJ -Ngữ văn, Toán, KHXH (C15)
39 Địa lý học 7310501 -Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí (C00) -Toán, Lịch sử, Địa lí (A07) -Ngữ văn, KHXH, Vật lí (C24) -Ngữ văn, Địa lí, tiếng Anh (DI5)
40 Vãn học 7229030 -Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí (C00) -Toán, Ngữ văn, tiếng Anh (DOI) - Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh (DI4) -Ngữ văn, Toán, KHXH (C15)
41 Lịch sử 7229010 -Ngữ Văn, Lịch sử, Địa lí (C00) -Toán, Ngữ văn, tiếng Anh (DOI) -Toán, Ngữ văn, GDCD (CI4) -Ngữ văn, Toán, KHXH (C15)
42 Giáo dục học 7140101 -Ngữ Văn, Lịch sử, Địa lí (C00) -Toán, Ngữ văn, tiếng Anh (DOI) -Toán, Ngừ văn, GDCD (C14) -Ngữ văn, Toán, KHXH (C15)
43 Kỹ thuật điện tử - viễn thông 7520207 -Toán, Vật lí, Hóa học (AOO) -Toán, Vạt lí, Tiếng Anh (A01) -Toán, Ngữ văn, Vật lí (COI) -Toán, Tiêng Anh, KHTN (D90)
44 Trí tuệ nhân tạo và khoa học dữ liệu 7480201D -Toán, Vật lí, Hóa học (A00) -Toán, Vật lí, Tiếng Anh (A01) -Toán, Ngữ văn, Vật lí (COI) - Toán, Tiếng Anh, KHTN (D90)
45 Quản lý Đô thị 7580105D -Toán, Vật 11, Vẽ Mỹ thuật (V00) -Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh (DOI) -Toán, Vật lí, Hóa học (A00) -Toán, Ngữ văn, KHTN (AI6)
46 Âm nhạc 7140221D -Ngữ văn, K.HXH, Năng khiếu (M03) -Ngữ văn, Lịch sử, Năng khiếu (M05) -Ngữ vãn, Địạ lí, Năng khiếu (M07) -Ngữ văn, Tiếng Anh, Năng khiếu (Mill
47 Mỹ thuật 7140222D -Toán, Vật lí, Vẽ Mỹ thuật (V00) -Toán, Ngữ văn, Vẽ Mỹ thuật (VOI) -Ngữ văn, Vật lí, Vẽ Mỹ thuật (V05) -Toán, Địa lý, Vẽ Mỹ thuật (V06)

2. Đối Tượng Tuyển Sinh:

+ Thí sinh tốt nghiệp THPT hoặc tương đương + Đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào do Bộ GD&ĐT quy định

3. Phạm Vi Tuyển Sinh:

Nhà trường thông báo tuyển sinh trong cả nước.

4. Phương Thức Tuyển Sinh:

- Phương Thức 1: Xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi THPT Quốc gia theo quy định, quy trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo - Phương thức 2: Xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi đánh giá năng lực của Trường Đại học Quốc gia TPHCM

5. Môn Thi Năng Khiếu

Một số ngành đặc thủ, ngoài 2 môn xét tuyển bằng kết quả thi THPT Quốc Gia, thí sinh phải làm thêm một bài thi năng khiếu do trường tổ chức: + Ngành Kiến trúc, Quy hoạch Vùng và Đô thị - môn thi năng khiếu:Vẽ tĩnh vật. + Ngành Giáo dục Mầm non - môn thi năng khiếu: Hát, múa; đọc, kể chuyện diễn + Hình thức nộp hồ sơ thi năng khiếu: Nộp trực tiếp tại trường Đại học Thủ Dầu Một hoặc chuyển phát nhanh qua đường bưu điện:

6. Hồ Sơ Đăng Ký Gồm Có:

+ Phiếu đăng ký dự thi + 02 tấm hình 3x4 (mới chụp trong vòng 3 tháng); + 02 bản phôtô giấy CMND; + 2 phong bì ghi rõ địa chỉ người nhận (địa chỉ của thí sinh). - Lệ phí thi năng khiếu: 300.000đ/hồ sơ - Đối với các thi sinh dự thi năng khiếu tại các trường đại học khác, khi nộp hồ sơ ĐKXT phải nộp thêm bản sao có chứng thực giấy chứng nhận kết quả thi năng khiếu của Trường mà thí sinh đã dự thi năng khiếu, phù hợp với ngành đăng ký xét tuyển.

7. Học Phí

Nhà trường thông báo mức học phí và lộ trình tăng học phí cho sinh viên hệ chính quy như sau: - Khối ngành: Khoa học tự nhiên, Kỹ thuật, Công nghệ: 4.350.000/ Học kỳ - Khối ngành: Khoa học xã hội, Kinh tế, Luật: 3.700.000/ Học kỳ - Khối ngành: Sư phạm; Không thu học phí         MỌI THÔNG TIN CHI TIẾT THÍ SINH VÀ PHỤ HUYNH LIÊN HỆ TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT Mã trường: TDM Địa chỉ: Số 06 đường Trần Văn Ơn, P. Phú Hòa,TP. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương Điện thoại: 06503835677 Website: tdmu.edu.vn Điểm chuẩn Đại Học Thủ Dầu Một chính xác nhất Nguyện vọng 2 Đại Học Thủ Dầu Một mới nhất Thủ tục hồ sơ, Học phí trường Đại Học Thủ Dầu Một            

BẠN THÍCH BÀI VIẾT NÀY ?

TIN LIÊN QUAN

xem toàn bộ

Bình Luận Của Bạn:

Nếu bạn có thắc mắc, ý kiến đóng góp của bạn xung quanh vấn đề này. Vui lòng điền thông tin theo mẫu bên dưới rồi nhấn nút GỬI BÌNH LUẬN. Mọi ý kiến đóng góp đều được nhà trường đón đợi và quan tâm. Những câu hỏi sẽ được các thầy cô trả lời và giải đáp trong thời gian sớm nhất

Giáo Viên Phụ trách