Ngưỡng Đảm Bảo Chất Lượng Hệ Liên Thông Đại Học

Ngưỡng Đảm Bảo Chất Lượng Hệ Liên Thông Đại Học

Hệ liên thông đại học dần đã trở thành hệ học phổ biến với nhiều bạn nhất là với những bạn sinh viên hệ cao đẳng và trung cấp. Vậy với hệ học này thì ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào sẽ là như thế nào?

Hệ liên thông dần được nới lỏng

Trong những năm gần đây, khi quy chế tuyển sinh 55 được ban hành và đưa vào sử dụng thì nhiều sinh viên cũng như những cơ sở giáo dục đào tạo đã gặp khá nhiều khó khăn. Thí sinh muốn tham gia thi liên thông phải chờ đợi thời gian là 36 tháng thì mới được phép liên thông. Sau khi thực hiện quy chế này thì Bộ Giáo dục và đào tạo cũng thấy được những hạn chế nhất đinh và thông tư 55 đã được sửa đổi và bổ sung.  Quy chế thay đổi đã tạo nên một luồng gió mới cho hệ liên thông đại học. Vậy năm năm nay quy chế tuyển sinh liên thông có gì mới?

Theo quy chế sửa đổi và bổ sung sinh viên sẽ không cần chờ 36 tháng sau khi tốt nghiệp để tham gia thi liên thông nữa mà thí sinh có thể tham gia thi liên thông đại học luôn ngay sau khi nhận được bằng tốt nghiệp. Và các cơ sở đào tạo giáo dục cũng có thể tự chủ trong tuyển sinh liên thông, cơ sở có thể xét tuyển thí sinh liên thông thông qua điểm thi THPT quốc gia hoặc cũng có thể thông qua kì thi liên thông do chính cơ sở đào tạo tự tổ chức.

Đối với kỳ thi liên thông do cở sở đào tạo tự tổ chức sẽ bao gồm 3 môn môn cơ bản, môn cơ sở ngành và môn chuyên ngành hoặc thực hành nghề. Cơ sở đào tạo có nhiệm vụ ôn tập, ra đề, tổ chức công tác thi và chấm thi theo đúng quy định chung của Bộ Giáo dục và đào tạo đối với thí sinh thuộc hệ liên thông.

Cơ sở đào tạo cũng có thể áp dụng tuyển sinh liên thông đại học theo cả hai hình thức được liệt kê ở trên nhưng để tuyển sinh được thì cơ sở đào tạo cũng cần đáp ứng được ngưỡng điểm đảm bảo chất lượng đầu vào của hệ liên thông theo quy định chung của Bộ Giáo dục và đào tạo

Ngưỡng điểm đảm bảo chất lượng đầu vào hệ liên thông

Với những thí sinh chọn lựa hình thức thi THPT quốc gia thì ngưỡng điểm đảm bảo chất lượng đầu vào bằng với mức điểm sàn theo quy định của Bộ Giáo dục và đào tạo theo từng năm
Còn với những thí sinh chọn lựa hình thức tham gia kì thi liên thông của cơ sở đào tạo thì thí sinh có nhiệm vụ tham gia đầy đủ 3 môn thi theo quy định chung của cơ sở đào tạo. Ngưỡng điểm đảm bảo chất lượng đầu vào của hình thức này là điểm mỗi môn thi cần đạt 5 điểm theo thang điểm 10.
Hiện nay Bộ giáo dục cũng đã công bố  danh sách các trường đại học tuyển sinh liên thông thí sinh có thể căn cứ vào ngành học của mình và hệ học của mình để chọn một ngôi trường phù hợp

Ngoài ra, một số sửa đổi bổ sung được quy định tại Thông tư như sau:

Khoản 1, điều 4 được sửa đổi, bổ sung: Có quyết định cho phép mở ngành đào tạo khi đã có ít nhất 3 khóa tuyển sinh theo hình thức đào tạo chính quy đối với ngành dự kiến đào tạo liên thông.

Khoản 2, điều 7: Người tốt nghiệp trung cấp nghề, cao đẳng nghề nhưng chưa có bằng tốt nghiệp THPT phải học và được công nhận hoàn thành các môn văn hóa trong chương trình giáo dục THPT theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Khoản 1, điều 8: Chỉ tiêu tuyển sinh liên thông chính quy nằm trong tổng chỉ tiêu tuyển sinh hệ chính quy của cơ sở giáo dục đại học; chỉ tiêu tuyển sinh liên thông vừa làm vừa học nằm trong tổng chỉ tiêu tuyển sinh vừa làm vừa học của cơ sở giáo dục đại học.

Một vấn đề nữa về chỉ tiêu tuyển sinh: Chỉ tiêu sẽ được căn cứ cho từng ngành đào tạo nhưng sẽ không vượt quá 15% chỉ tiêu chính quy của ngành đối với ngành khoa học sức khỏe và không vượt quá 20% chỉ tiêu chính quy của ngành đối với các ngành khác.

Bạn thích bài viết này ?

Để lại bình luận

avatarÔn thi trực tuyến

black cartoon arrow
DMCA.com Protection Status