Học Viện Kỹ Thuật Quân Sự Tuyển Sinh 2018

HỌC VIỆN KỸ THUẬT QUÂN SỰ
THÔNG BÁO TUYỂN SINH 

Trường Học Viện Kỹ Thuật Quân Sự thông báo tuyển sinh hệ đại học chính quy với nội dung cụ thể như sau:

1.Ngành đào tạo:

Ngành Đào Tạo Tổng

chỉ tiêu

Ghi chú
HỌC VIỆN KỸ THUẬT QUÂN SỰ    
– Số 236, đường Hoàng Quốc Việt, Bắc Từ Liêm, Hà Nội

– ĐT: 069 698 262

Website: http://www.mta.edu.vn

 – Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển trên cơ sở kết quả của Kỳ thi THPT quốc gia. Thí sinh đăng ký và dự Kỳ thi THPT quốc gia theo quy định của Bộ GD & ĐT.

Vùng tuyển: Tuyển thí sinh nam, nữ trong cả nước.

– Tiêu chí phụ: Trường hợp xét tuyển đến một mức điểm nhất định vẫn còn chỉ tiêu, nhưng số thí sinh cùng bằng điểm cao hơn số lượng chỉ tiêu còn lại, thực hiện xét tuyển theo các tiêu chí phụ, như sau:

1) Tiêu chí 1: Thí sinh có điểm thi môn Toán cao hơn sẽ trúng tuyển.

2) Tiêu chí 2: Sau khi xét tiêu chí 1, trường vẫn còn chỉ tiêu, nhưng có nhiều thí sinh cùng bằng điểm, cùng có tiêu chí 1 như nhau, thì xét đến tiêu chí 2, như sau: Thí sinh có điểm thi môn Lý cao hơn sẽ trúng tuyển.

3) Tiêu chí 3: Sau khi xét tiêu chí 2, trường vẫn còn chỉ tiêu, nhưng có nhiều thí sinh cùng bằng điểm, cùng có tiêu chí 1 và tiêu chí 2 như nhau thì xét đến tiêu chí 3, như sau: Thí sinh có điểm thi môn Hóa hoặc môn tiếng Anh cao hơn sẽ trúng tuyển.

Khi xét đến tiêu chí 3 vẫn chưa đủ chỉ tiêu, Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh trường quyết định tuyển nguyện vọng bổ sung hoặc báo cáo Ban TSQSBQP xem xét, quyết định.

I. XÉT TUYỂN KỸ SƯ QUÂN SỰ

1) Đăng ký sơ tuyển: Thí sinh đăng ký xét tuyển vào đào tạo kỹ sư  quân sự phải qua sơ tuyển, có đủ tiêu chuẩn quy định của Bộ Quốc phòng (thanh niên ngoài Quân đội sơ tuyển tại Ban TSQS cấp quận, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh; quân nhân tại ngũ sơ tuyển tại Ban TSQS cấp trung đoàn và tương đương);

2) Đăng ký xét tuyển: Học viện chỉ xét tuyển đối với các thí sinh đăng ký nguyện vọng 1 (nguyện vọng cao nhất) vào trường;

3) Điểm xét tuyển: Không phân biệt giữa tổ hợp xét tuyển A00 và tổ hợp xét tuyển A01; Điểm trúng tuyển xác định theo chỉ tiêu cho các đối tượng nam, nữ và khu vực phía Nam, phía Bắc;

– Khi có hướng dẫn về tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển của Ban TSQSBQP học viện sẽ công bố các tiêu chí tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển;

– Tuyển 80 chỉ tiêu đi đào tạo ở nước ngoài và 30 chỉ tiêu đi đào tạo các trường ngoài Quân đội.

II. KỸ SƯ DÂN SỰ

1) Điểm trúng tuyển: Không phân biệt giữa tổ hợp xét tuyển A00 và A01; Điểm trúng tuyển xác định theo ngành đăng ký.

2) Chỗ ở tại ký túc xá: Đảm bảo một số chỗ ở trong ký túc xá cho sinh viên năm thứ nhất;

3) Học phí: Học phí theo qui định của Nhà nước.

 

Các ngành đào tạo kỹ sư quân sự 500
– Thí sinh có hộ khẩu thường trú phía Bắc 400
+ Xét tuyển thí sinh Nam 338
+ Xét tuyển thí sinh Nữ 19
+ Tuyển thẳng HSG và UTXT – Thí sinh Nam 38
+ Tuyển thẳng HSG và UTXT – Thí sinh Nữ 05
– Thí sinh có hộ khẩu thường trú phía Nam 100
+ Xét tuyển thí sinh Nam 85
+ Xét tuyển thí sinh Nữ 05
+ Tuyển thẳng HSG và UTXT – Thí sinh Nam 09
+ Tuyển thẳng HSG và UTXT – Thí sinh Nữ 01
Các ngành đào tạo kỹ sư dân sự 300
– Ngành Công nghệ thông tin 70
– Ngàn Khoa học Máy tính 50
– Ngành Kỹ thuật điện tử – viễn thông 70
– Ngành Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa 70
– Ngành Kỹ thuật Cơ điện tử 40
   

Môn Thi Tuyển

1.A00 :Toán, Lý, Hóa

2.A01: Toán, Lý, Tiếng Anh

2. Đối tượng và phương thức tuyển sinh

– Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển trên cơ sở kết quả của Kỳ thi THPT quốc gia. Thí sinh đăng ký và dự Kỳ thi THPT quốc gia theo quy định của Bộ GD & ĐT;

– Trường hợp xét tuyển đến một mức điểm nhất định vẫn còn chỉ tiêu, nhưng số thí sinh cùng bằng điểm cao hơn số lượng chỉ tiêu còn lại, thực hiện xét tuyển theo các tiêu chí phụ, như sau:

Tiêu chí 1: Thí sinh có điểm thi môn Toán cao hơn sẽ trúng tuyển.

Tiêu chí 2: Sau khi xét tiêu chí 1, trường vẫn còn chỉ tiêu, nhưng có nhiều thí sinh cùng bằng điểm, cùng có tiêu chí 1 như nhau, thì xét đến tiêu chí 2, như sau: Thí sinh có điểm thi môn Lý cao hơn sẽ trúng tuyển.

Tiêu chí 3: Sau khi xét tiêu chí 2, trường vẫn còn chỉ tiêu, nhưng có nhiều thí sinh cùng bằng điểm, cùng có tiêu chí 1 và tiêu chí 2 như nhau thì xét đến tiêu chí 3, như sau: Thí sinh có điểm thi môn Hóa hoặc môn tiếng Anh cao hơn sẽ trúng tuyển.

Khi xét đến tiêu chí 3 vẫn chưa đủ chỉ tiêu, Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh trường quyết định tuyển nguyện vọng bổ sung hoặc báo cáo Ban TSQSBQP xem xét, quyết định.

* Kỹ sư quân sự:

– Thí sinh đăng ký xét tuyển vào hệ đại học quân sự phải qua sơ tuyển, có đủ tiêu chuẩn quy định của Bộ Quốc phòng (thanh niên ngoài Quân đội sơ tuyển tại Ban TSQS cấp quận, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh; quân nhân tại ngũ sơ tuyển tại Ban TSQS cấp trung đoàn và tương đương);

– Tuyển thí sinh nam, nữ trong cả nước;

– Trong xét tuyển đợt 1, Học viện chỉ xét tuyển đối với các thí sinh đăng ký nguyện vọng 1 (nguyện vọng cao nhất) vào trường;

– Thực hiện một điểm chung giữa tổ hợp xét tuyển A00 và tổ hợp xét tuyển A01;

– Điểm trúng tuyển: Theo chỉ tiêu cho các đối tượng nam, nữ và khu vực phía Nam, phía Bắc;

– Khi có hướng dẫn về tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển của Ban TSQSBQP học viện sẽ công bố các tiêu chí tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển;

– Tuyển 65 chỉ tiêu đi đào tạo ở nước ngoài và 33 chỉ tiêu đi đào tạo các trường ngoài Quân đội.

* Kỹ sư dân sự:

– Vùng tuyển sinh: Tuyển nam, nữ thanh niên trong cả nước;

– Điểm trúng tuyển: Theo ngành;

– Tỷ lệ xét tuyển của các tổ hợp theo quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo

– Tuyển thẳng và UTXT từ HSG thực hiện theo quy định của Bộ GD & ĐT; chỉ tiêu tuyển thẳng và UTXT từ HSG trừ vào chỉ tiêu tuyển sinh;

– Đảm bảo một số chỗ ở trong KTX cho sinh viên năm thứ nhất;

– Học phí theo qui định của Nhà nước.

MỌI THÔNG TIN TUYỂN SINH CHI TIẾT THÍ SINH VÀ PHỤ HUYNH LIÊN HỆ

TRƯỜNG HỌC VIỆN KỸ THUẬT QUÂN SỰ
Địa chỉ: Số 236 – Hoàng Quốc Việt – Bắc Từ Liêm – Hà Nội
Số điện thoại: 069 515200 (Tổng đài)
Phòng Đào tạo: 069.515.223
Phòng Sau đại học: 069.515.321
Khoa Công nghệ thông tin: 069.515.329
Khoa Kỹ thuật điều khiển: 069.515.386
Viện Kỹ thuật công trình đặc biệt: 069.515.402
Email: admin@mta.edu.vn

Điểm chuẩn Học Viện Kỹ Thuật Quân Sự chính xác nhất
Nguyện vọng 2 Học Viện Kỹ Thuật Quân Sự mới nhất
Thủ tục hồ sơ, Học phí trường Học Viện Kỹ Thuật Quân Sự

Bạn thích bài viết này ?

Để lại bình luận

avatarÔn thi trực tuyến

black cartoon arrow
DMCA.com Protection Status