Đại Học Khoa Học Xã Hội Và Nhân Văn HCM Tuyển Sinh 2018

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN
ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

THÔNG BÁO TUYỂN SINH

Trường Đại Học Khoa Học Xã Hội Và Nhân Văn ĐHQG TP.HCM thông báo tuyển sinh hệ đại học chính quy với nội dung cụ thể như sau:

1.Ngành đào tạo của trường đại học xã hội và nhân văn 

Ngành học Mã ngành Tổ hợp xét tuyển Môn chính Chỉ tiêu dự kiến Ghi chú
Văn học 7229030 – NGỮ VĂN, Lịch sử, Địa lý Ngữ văn x2 120
– NGỮ VĂN, Toán, tiếng Anh
– NGỮ VĂN, Lịch sử, tiếng Anh
Ngôn ngữ học 7229020 – NGỮ VĂN, Lịch sử, Địa lý Ngữ văn x2 80
– NGỮ VĂN, Toán, tiếng Anh
– NGỮ VĂN, Lịch sử, tiếng Anh
Báo chí 7320101 – Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý 130 Đào tạo hệ Chất lượng cao
– Ngữ văn, Toán, tiếng Anh
– Ngữ văn, Lịch sử, tiếng Anh
Lịch sử 7229010 – Ngữ văn, LỊCH SỬ, Địa lý Lịch sử x2 115
– Ngữ văn, Toán, tiếng Anh
– Ngữ văn, LỊCH SỬ, tiếng Anh Lịch sử x2
Nhân học 7310302 – Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý 60
– Ngữ văn, Toán, tiếng Anh
– Ngữ văn, Lịch sử, tiếng Anh
Triết học 7229001 – Toán, Vật lý, tiếng Anh 85
– Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý
– Ngữ văn, Toán, tiếng Anh
– Ngữ văn, Lịch sử, tiếng Anh
Địa lý học 7310501 – Toán, Vật lý, tiếng Anh 105
– Ngữ văn, Lịch sử, ĐỊA LÝ Địa lý x2
– Ngữ văn, Toán, tiếng Anh
– Ngữ văn, ĐỊA LÝ, tiếng Anh Địa lý x2
Xã hội học 7310301 – Toán, Vật lý, Hóa học 145
– Ngữ văn, Lịch sử, tiếng Anh
– Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý
– Ngữ văn, Toán, tiếng Anh
Thông tin – Thư viện 7320201 – Toán, Vật lý, tiếng Anh 95
– Ngữ văn, Lịch sử, tiếng Anh
– Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý
– Ngữ văn, Toán, tiếng Anh
Đông phương học 7310608 -Ngữ văn, Toán, tiếng Anh 140
-Ngữ văn, Toán, tiếng Trung
– Ngữ văn, Lịch sử, tiếng Anh
Giáo dục học 7140101 – Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý 115
– Ngữ văn, Toán, tiếng Anh
– Ngữ văn, Toán, Vật lý
– Toán, Sinh vật, Hóa học
Lưu trữ học 7320303 – Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý 80
– Ngữ văn, Toán, tiếng Anh
– Ngữ văn, Lịch sử, tiếng Anh
Văn hóa học 7229040 – Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý 70
– Ngữ văn, Toán, tiếng Anh
– Ngữ văn, Lịch sử, tiếng Anh
Công tác xã hội 7760101 – Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý 80
– Ngữ văn, Toán, tiếng Anh
– Ngữ văn, Lịch sử, tiếng Anh
Tâm lý học 7310401 – Toán, Hóa học, Sinh học 100
– Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý
– Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh
– Ngữ văn, Lịch sử, tiếng Anh
Đô thị học 7580112 – Toán, Vật lý, Hóa học 80
– Toán, Vật lý, Tiếng Anh
– Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh
– Ngữ văn, Lịch sử, tiếng Anh
Du lịch 7810101 – Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý 120
– Ngữ văn, Toán, tiếng Anh
– Ngữ văn, Lịch sử, tiếng Anh
Nhật Bản học 7310613 – Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh 120 Đào tạo hệ Chất lượng cao
– Ngữ văn, Toán, TIẾNG NHẬT Tiếng Nhật x2
– Ngữ văn, Lịch sử, tiếng Anh
Hàn Quốc học 7310614 – Ngữ văn, Toán, tiếng Anh 120
– Ngữ văn, Lịch sử, tiếng Anh
Ngôn ngữ Anh 7220201 – Ngữ văn, Toán, TIẾNG ANH Tiếng Anh x2 270 Đào tạo hệ Chất lượng cao
Ngôn ngữ Nga 7220202 – Ngữ văn, Toán, TIẾNG ANH Tiếng Anh x2 65
– Ngữ văn, Toán, TIẾNG NGA Tiếng Nga x2
Ngôn ngữ Pháp 7220203 – Ngữ văn, Toán, TIẾNG ANH Tiếng Anh x2 85
– Ngữ văn, Toán, TIẾNG PHÁP Tiếng Pháp x2
Ngôn ngữ Trung Quốc 7220204 – Ngữ văn, Toán, TIẾNG ANH Tiếng Anh x2 130
– Ngữ văn, Toán, TIẾNG TRUNG Tiếng Trung x2
Ngôn ngữ Đức 7220205 – Ngữ văn, Toán, TIẾNG ANH Tiếng Anh x2 80
– Ngữ văn, Toán, TIẾNG ĐỨC Tiếng Đức x2
Quan hệ Quốc tế 7310206 – Ngữ văn, Toán, tiếng Anh 160 Đào tạo hệ Chất lượng cao
– Ngữ văn, Lịch sử, tiếng Anh
Ngôn ngữ Tây Ban Nha 7220206 – Ngữ văn, Toán, TIẾNG ANH Tiếng Anh x2 50
– Ngữ văn, Toán, TIẾNG PHÁP Tiếng Pháp x2
– Ngữ văn, Toán, TIẾNG ĐỨC Tiếng Đức x2
Ngôn ngữ Italia 7220208 – Ngữ văn, Toán, TIẾNG ANH Tiếng Anh x2 50
– Ngữ văn, Toán, TIẾNG PHÁP Tiếng Pháp x2
– Ngữ văn, Toán, TIẾNG ĐỨC Tiếng Đức x2

* Hệ chất lượng cao: sau khi trúng tuyển vào trường, sinh viên có thể học hệ đại trà hoặc đăng ký học hệ chất lượng cao (Khoa sẽ thông báo cụ thể)

2. Vùng Tuyển Sinh: 

Trường thông báo tuyển sinh trong cả nước.

3. Đối Tượng Tuyển Sinh: 

+ Người học hết chương trình THPT và tốt nghiệp THPT trong năm ĐKDT; người đã tốt nghiệp THPT; người đã tốt nghiệp trung cấp và có bằng tốt nghiệp THPT;

+ Người tốt nghiệp trung cấp nhưng chưa có bằng tốt nghiệp THPT phải học và được công nhận hoàn thành chương trình giáo dục THPT không trong thời gian bị kỷ luật theo Quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT).

4. Phương Thức Tuyển Sinh:(thi tuyển, xét tuyển hoặc kết hợp thi tuyển và xét tuyển)

– Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi THPT Quốc gia: 60-65%

– Xét tuyển dựa vào kết quả tìm kiếm trình độ năng lực SAT của ĐHQG-Hồ Chí Minh: 15-20% cho tất cả các ngành

– Ưu tiên xét tuyển, tuyển thẳng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo (tối đa 5%) và theo Quy định riêng của Đại học quốc gia TP.HCM: tối đa 15%

* Ngưỡng đảm bảo chất lượn đầu vào, điều kiện nhận ĐKXT

– Thí sinh đã tốt nghiệp THTP có điểm trung bình tổng cộng 3 năm (lớp 10, 11 và 12) đạt từ 6.5 trở lên

– Đảm bảo về quy định ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào của Bộ Giáo dục và Đào tạo

– Trường không sử dụng kết quả miễn thi bài thi  môn ngoại ngữ và điểm thi được bảo lưu theo quy định tại Quy chế thi THPT quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp THPT để xét tuyển

 5. Chương Trình Đào Tạo Chất Lượng Cao: 

5.1 Giới thiệu chung

Chương trình đào tạo Cử nhân Chất lượng cao theo học phí tương ứng (CLC) là chương trình trọng điểm của trường ĐHKHXH&NV và ĐHQG TP.HCM, trong chiến lược phát triển và nâng cao Chất lượng giao dục đại học đạt chuẩn khu vưc và quốc tế.

Sinh viên hệ đào tạo CLC được học tập theo chương trình đào tạo chất lượng cao và sử dụng cơ sở vật chất riêng của hệ đào tạo này theo quy định của Bộ GD-ĐT

Sinh viên sau khi trúng tuyển, nhập học sẽ đăng ký học chương trình chất lượng cao.

5.2 Mục tiêu đào tạo:

Sinh viên hệ CLC khi tốt nghiệp ngoài các chuẩn về kiến thức, kỹ năng, thái độ của ngành đã học, còn đạt chuẩn ngoại ngữ phù hợp với yêu cầu của ngành nghề.

Sinh viên tốt nghiệp hệ CLC có thể theo học tiếp tục bậc cao học và nghiên cứu sinh (Cả đào tạo trong nước và nước ngoài)

5.3 Vì sao nên lựa chọn chương trình đào tạo chất lượng cao?

– Chương trình đào tạo đã được kiểm định AUN-QA (3/4 khoa)

– Chương trình đào tạo cập nhật hiện đại theo hướng thực hành, với sự tư vấn từ các đối tác quốc tế

– Đội ngũ giảng dạy là các giảng viên có uy tín trong và ngoài nước

– Sinh viên được tư vấn học tập định kỳ bởi đôi ngũ cố vấn học tập có kinh nghiệm.

– Học tại cơ sở 1 (10-12 Đinh Tiên Hoàng, quận 1, TP.HCM)

– Lớp học tổ chức quy mô nhỏ (20-25 sinh viên /lớp). Môi trường học tập thân thiện, hiện đại

– Phòng học đáp ứng các yêu cầu dạy học đa phương tiện, lắp đặt sẵn các trang thiết bị dạy học hiện đại.

– 10% quỹ học phí được dành để cấp học bổng cho các sinh viên có thành tích học tập, nghiên cứu khoa học, và hoạt động phong trào xuất sắc theo quy định của nhà trường.

– Sinh viên được khuyến khích tham gia nghiên cứu khoa học và được hỗ trợ kinh phí theo quy định của nhà trường

– Sinh viên được tạo điều kiện tham gia nhiều chương trình trao đổi sinh viên và giao lưu quốc tế.

5.4 Điều kiện tham dự chương trình:

Sinh viên trúng tuyển vào hệ chính quy các khoa có mở hệ đào tạo chất lượng cao.

5.5 Các ngành đào tạo chất lượng cao

– Báo chí (Tăng cường Tiếng Anh)

– Quan hệ quốc tế (Song ngữ Anh – Việt)

– Ngôn ngữ Anh (Tiếng Anh)

– Nhật Bản học (Song ngữ Nhật – Việt)

Học phí: 33.000.000 đồng/năm (không tăng học phí trong 4 năm học)

6.Chính sách ưu tiên: Xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển

– Theo quy định tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển của Bộ giáo dục và đào tạo

– Ưu tiên xét tuyển theo quy định của Đại học Quốc gia TP.HCM

+ Học sinh giỏi đã tốt nghiệp THPT năm 2018 từ các trường THPT chuyên, năng khiếu trên cả nước

+ Học sinh các trường THPT thuộc nhóm trường có điểm trung bình thi THPTQG cao nhất năm 2016 và 2017

7. Học Phí

Học phí và lộ trình tăng học phí theo định của Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo

MỌI THÔNG TIN TUYỂN SINH CHI TIẾT THÍ SINH VÀ PHỤ HUYNH LIÊN HỆ

ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ: 10-12 Đinh Tiên Hoàng, Bến Nghé, Quận 1, Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028 3829 3828

Website: http://hcmussh.edu.vn/

Email: tuyensinh@hcmussh.edu.vn

Điểm chuẩn Đại Học Khoa Học Xã Hội Và Nhân Văn HCM chính xác nhất
Nguyện vọng 2 Đại Học Khoa Học Xã Hội Và Nhân Văn HCM mới nhất
Thủ tục hồ sơ, Học phí trường Đại Học Khoa Học Xã Hội Và Nhân Văn HCM

Bạn thích bài viết này ?

Để lại bình luận

avatarÔn thi trực tuyến

black cartoon arrow
DMCA.com Protection Status