Trường Đại Học Xây Dựng Thông Báo Tuyển Sinh 2018

TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG

 THÔNG BÁO TUYỂN SINH 

Trường Đại Học Xây Dựng thông báo tuyển sinh hệ đại học chính quy với nội dung cụ thể như sau:

1.Ngành Đào Tạo Của Trường Đại Học Xây Dựng

 

Ngành, chuyên ngành đào tạo

ngành, chuyên ngành  

Tổ hợp môn xét tuyển

Chỉ tiêu đăng ký   

Ghi chú

2 3 4 5 6
Kiến trúc 7580101 Toán, Vật lý, VẼ MỸ THUẬT 300 –   Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển sử dụng kết quả của kỳ thi THPT Quốc gia năm 2018. Riêng c c ngành Kiến trúc, ngành Kiến trúc (chuyên  ngành: Nội thất), ngành Quy hoạch vùng và đô thị kết hợp với tổ chức thi môn Vẽ Mỹ thuật.

–  Vùng tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước.

–   Ngành Kiến trúc, Kiến trúc (chuyên ngành: Nội thất), Quy hoạch vùng và đô thị: Thí sinh dự thi môn Vẽ Mỹ thuật ở Trường Đại học Xây dựng tại Hà Nội. Từ năm 2018, chuyên ngành Nội thất sẽ xét tuyển riêng, thí sinh đăng ký nguyện vọng khi nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển.

–   Các ngành, chuyên ngành còn lại xét tuyển căn cứ vào chỉ tiêu của từng ngành, chuyên ngành, nguyện vọng và kết quả thi THPT Quốc gia của thí sinh, không phân biệt tổ hợp môn xét tuyển.

–  Môn thi chính (chữ in hoa, đậm) nhân hệ số 2.

–  Tiêu chí phụ: Theo quy định của Bộ Gi o dục và Đào tạo.

–    Thí sinh thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Pháp được ưu tiên khi xét tuyển vào c c chương trình đào tạo Ph p ngữ của Trường.

Toán, Tiếng Anh (Tiếng Ph p), VẼ MỸ THUẬT
Kiến trúc (chuyên ngành: Nội thất) 7580101_01 Toán, Vật lý, VẼ MỸ THUẬT 50
Toán, Tiếng Anh, VẼ MỸ THUẬT
 

Quy hoạch vùng và đô thị

 

7580105

Toán, Vật lý, VẼ MỸ THUẬT  

100

Toán, Tiếng Anh, VẼ MỸ THUẬT
Toán, Ngữ văn, VẼ MỸ THUẬT
Kỹ thuật xây dựng (chuyên ngành: Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp)  

7580201_01

Toán, Vật lý, Ho học  

700

Toán, Vật lý, Tiếng Anh (Tiếng Ph  p)
Toán, Hóa học, Tiếng Anh
Kỹ thuật xây dựng (chuyên ngành: Hệ thống kỹ thuật trong công trình)  

 

7580201_02

Toán, Vật lý, Ho học  

100

Toán, Vật lý, Tiếng Anh
Toán, Hóa học, Tiếng Anh
 

 

Kỹ thuật xây dựng (chuyên ngành: Tin học xây dựng)

 

 

7580201_03

Toán, Vật lý, Ho học  

 

100

Toán, Vật lý, Tiếng Anh
 

Toán, Hóa học, Tiếng Anh

2 3 4 5 6
Kỹ thuật xây dựng công trình Giao thông (Chuyên ngành: Xây dựng Cầu đường)  

7580205_01

Toán, Vật lý, Ho học  

350

–  Ngành Kỹ thuật xây dựng Công trình biển: Hai năm đầu học theo chương trình chung sau đó được phân vào các chuyên ngành:

+ Xây dựng Công trình biển – Dầu khí.

+ Xây dựng Công trình ven biển.

–   Ngành Kỹ thuật Cấp thoát nước: Trường đào tạo chuyên ngành Cấp tho t nước – Môi trường nước.

–    Ngành Kỹ thuật  xây  dựng  Công  trình  thủy (t ch ra từ ngành Kỹ thuật công trình xây  dựng trước kia) gồm 2 chuyên ngành: Xây dựng Cảng – Đường thủy và Xây dựng Thủy lợi – Thủy điện).

*Các chương trình đào tạo Chất lượng cao, Anh ngữ, Pháp ngữ: Xét tuyển sau khi nhập học vào trường gồm có:

Chương trình đào tạo Kỹ sư Chất lượng cao Việt – Pháp P.F.I.E.V (90 chỉ tiêu): Hai năm đầu học theo chương trình chung sau đó phân vào các ngành:

+ Cơ sở Hạ tầng giao thông

+ Kỹ thuật đô thị

+ Kỹ thuật Công trình thuỷ.

–   Các chương trình đào tạo Pháp ngữ – Hợp tác với AUF (Tổ chức đại học Ph p ngữ) gồm có:

+ Chuyên ngành: Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp (XF: 50 chỉ tiêu).

+ Ngành: Kiến trúc (KDF: 50 chỉ tiêu)

Các chương trình đào tạo Anh ngữ:

+ Chuyên ngành: Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp (XE: 100 chỉ tiêu).

+ Ngành: Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (Chuyên ngành Xây dựng Cầu đường – CDE: 50 chỉ tiêu).

+ Ngành: Kỹ thuật Cấp tho t nước (MNE: 50 chỉ tiêu).

+ Ngành: Kinh tế xây dựng (KTE: 50 chỉ tiêu)

+ Ngành: Kiến trúc (KDE: 50 chỉ tiêu)

To n, Vật lý, Tiếng Anh
To n, Hóa học, Tiếng Anh
 

Kỹ thuật Cấp tho t nước

(Chuyên ngành: Cấp tho t nước – Môi trường nước)

 

7580213_01

Toán, Vật lý, Ho học  

150

Toán, Vật lý, Tiếng Anh
Toán, Hóa học, Tiếng Anh
To n, Hóa học, Sinh học
 

Công nghệ Kỹ thuật Môi trường

 

7510406

Toán, Vật lý, Ho học  

100

Toán, Hóa học, Tiếng Anh
To n, Hóa học, Sinh học
Kỹ thuật xây dựng Công trình thủy (chuyên ngành: Xây dựng Cảng – Đường thuỷ)  

7580202_01

Toán, Vật lý, Ho học  

100

Toán, Vật lý, Tiếng Anh
Toán, Hóa học, Tiếng Anh
Kỹ thuật xây dựng công trình thủy (chuyên ngành: Xây dựng Thuỷ lợi – Thuỷ điện)  

7580202_02

Toán, Vật lý, Ho học  

100

Toán, Vật lý, Tiếng Anh
Toán, Hóa học, Tiếng Anh
 

Kỹ thuật xây dựng Công trình biển

 

7580203

Toán, Vật lý, Ho học  

100

Toán, Vật lý, Tiếng Anh
Toán, Hóa học, Tiếng Anh
Công nghệ kỹ thuật Vật liệu xây dựng 7510105 Toán, Vật lý, Ho học 170
Toán, Hóa học, Tiếng Anh
 

Công nghệ thông tin

 

7480201

Toán, Vật lý, Ho học  

115

Toán, Vật lý, Tiếng Anh
Toán, Hóa học, Tiếng Anh
Kỹ thuật cơ khí (chuyên ngành: Máy xây dựng)  

7520103_01

Toán, Vật lý, Ho học  

100

Toán, Vật lý, Tiếng Anh
Toán, Hóa học, Tiếng Anh
Kỹ thuật cơ khí (chuyên ngành: Cơ giới ho xây dựng)  

7520103_02

Toán, Vật lý, Ho học  

65

Toán, Vật lý, Tiếng Anh
Toán, Hóa học, Tiếng Anh
2 3 4 5 6
Kỹ thuật Trắc địa – Bản đồ (chuyên ngành: Kỹ thuật Trắc địa xây dựng – Địa chính)  

7520503_01

Toán, Vật lý, Ho học  

50

– Thí sinh cần thông tin chi tiết liên hệ theo địa chỉ: Bộ phận tuyển sinh – Phòng Đào tạo

P.304 nhà A1, trường Đại học Xây dựng

Số 55 đường Giải Phóng, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Điện thoại: (024) 38 694 711

Hotline:      0869 071 382

 

 

Toán, Vật lý, Tiếng Anh
Toán, Hóa học, Tiếng Anh
 

Kinh tế xây dựng

 

7580301

Toán, Vật lý, Ho học  

400

Toán, Vật lý, Tiếng Anh
Toán, Hóa học, Tiếng Anh
Quản lý xâydựng (chuyên ngành: Kinh tế và quản lý đô thị)  

7580302_01

Toán, Vật lý, Ho học  

100

Toán, Vật lý, Tiếng Anh
Toán, Hóa học, Tiếng Anh
Quản lý xâydựng (chuyên ngành: Kinh tế và quản lý bất động sản)  

7580302_02

Toán, Vật lý, Ho học  

50

Toán, Vật lý, Tiếng Anh
Toán, Hóa học, Tiếng Anh

2. Đối Tượng Tuyển Sinh 

+ Thí sinh tốt nghiệp THPT

+ Có đủ sức khỏe tham gia học tập

+ Không vi phạm pháp luật

+ Quân nhân tại ngũ sắp hết hạn nghĩa vụ quân sự theo quy định, nếu được Thủ trưởng từ cấp trung đoàn trở lên cho phép, thì được dự tuyển theo nguyện vọng cá nhân, nếu trúng tuyển phải nhập học ngay năm đó, không được bảo lưu sang năm học sau.

+ Thí sinh tham dự kỳ thi THPT quốc gia, có tổng điểm 3 môn thi thuộc tổ hợp đăng ký xét tuyển đạt quy định về ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

+ Thí sinh xét tuyển vào tổ hợp các môn Toán, Vật lý, Vẽ Mỹ thuật đã tham gia dự thi môn Vẽ Mỹ thuật do Trường Đại học Xây dựng tổ chức.

3. Phạm Vi Tuyển Sinh:

Nhà trường thông báo tuyển sinh trong cả nước.

4. Phương Thức Tuyển Sinh: 

Xét tuyển sử dụng kết quả của kỳ thi THPT Quốc gia. Riêng 2 ngành Kiến trúc, Quy hoạch vùng và đô thị kết hợp với tổ chức thi môn Vẽ Mỹ thuật sử dụng tổ hợp xét tuyển Toán, Vật lý, Vẽ Mỹ thuật.

5. Chính Sách Ưu Tiên: 

Đối Tượng Tuyển Thẳng

– Anh hùng lao động, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến, Chiến sỹ thi đua toàn quốc đã tốt nghiệp trung học;

– Người đã trúng tuyển vào trường Đại học Xây dựng, nhưng ngay năm đó có lệnh điều động đi nghĩa vụ quân sự hoặc đi thanh niên xung phong tập trung nay đã hoàn thành nghĩa vụ, được phục viên, xuất ngũ mà chưa được nhận vào học ở một trường lớp chính quy dài hạn nào, được từ cấp trung đoàn trong quân đội hoặc Tổng đội thanh niên xung phong giới thiệu, nếu có đủ các điều kiện và tiêu chuẩn về sức khỏe, có đầy đủ các giấy tờ hợp lệ thì được xem xét nhận vào học theo ngành, chuyên ngành đã trúng tuyển trước đây. Nếu việc học tập bị gián đoạn từ 3 năm trở lên và các đối tượng được tuyển thẳng có nguyện vọng, thì được học bổ sung kiến thức 01 năm trước khi vào học chính thức.

– Thí sinh tham dự kỳ thi chọn đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế, trong đội tuyển quốc gia dự thi Cuộc thi khoa học, kỹ thuật quốc tế đã tốt nghiệp THPT.

– Thí sinh đoạt giải nhất, nhì, ba trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia đã tốt nghiệp THPT được tuyển thẳng vào ngành phù hợp với môn đoạt giải theo bảng dưới đây:

Môn Thi Ngành Tuyển Thẳng
Toán Học Tất Cả Các Ngành (trừ Kiến trúc, Quy hoạch vùng và đô thị)
Tin Học Công Nghệ Thông Tin
Hóa Học Công Nghệ Kỹ Thuật Môi Trường, Công Nghệ Kỹ Thuật Vật Liệu Xây Dựng.

Thí sinh đoạt giải nhất, nhì, ba trong Cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia đã tốt nghiệp THPT, được xem xét tuyển thẳng vào các ngành theo từng nhóm lĩnh vực, cụ thể:

Nhóm Lĩnh Vực Ngành Tuyển Thẳng
Phần Mềm Hệ Thống Công Nghệ Thông Tin
Kỹ Thuật Cơ Khí Kỹ Thuật Cơ Khí
Kỹ Thuật Môi Trường Công Nghệ Kỹ Thuật Môi Trường
Hóa Học
Khoa Học Trái Đất Và Môi Trường Kỹ Thuật Trắc Địa – Bản Đồ (Chuyên ngành: Kỹ thuật Trắc địa xây dựng – Địa chính)

 Thí sinh là người khuyết tật đặc biệt nặng có giấy xác nhận khuyết tật của cơ quan có thẩm quyền cấp theo quy định: Hiệu trưởng sẽ căn cứ vào kết quả học tập THPT của học sinh (học bạ), tình trạng sức khỏe và yêu cầu của ngành, chuyên ngành đào tạo để xem xét, quyết định cho vào học.

Thí sinh là người nước ngoài: Hiệu trưởng căn cứ vào kết quả học tập THPT của học sinh (bảng điểm), kết quả kiểm tra kiến thức và năng lực tiếng Việt theo quy định của nhà trường để xem xét, quyết định cho vào học; Với các ngành Kiến trúc, Quy hoạch vùng và đô thị các đối tượng nêu trên muốn được tuyển thẳng phải dự thi môn Vẽ Mỹ thuật trong kỳ thi tuyển sinh đại học hệ chính quy và đạt từ 4,5 điểm trở lên.

6. Học Phí

Nhà trường thông báo mức học phí và lộ trình tăng học phí theo quy định của Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo.

MỌI THÔNG TIN TUYỂN SINH CHI TIẾT THÍ SINH VÀ PHỤ HUYNH LIÊN HỆ

TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG

Mã trường: XDA

Địa chỉ: Số 55 đường Giải Phóng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Điện thoại: (024) 38694711, (024)38696654

Điểm chuẩn Đại Học Xây Dựng chính xác nhất
Nguyện vọng 2 Đại Học Xây Dựng mới nhất
Thủ tục hồ sơ, Học phí trường Đại Học Xây Dựng

Bạn thích bài viết này ?

Để lại bình luận

avatarÔn thi trực tuyến

black cartoon arrow
DMCA.com Protection Status