Trường Đại Học Xây Dựng Thông Báo Tuyển Sinh 2019

TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG

 THÔNG BÁO TUYỂN SINH 

Trường Đại Học Xây Dựng thông báo tuyển sinh hệ đại học chính quy với nội dung cụ thể như sau:

1.Ngành Đào Tạo Của Trường Đại Học Xây Dựng

Ngành, chuyên ngành đào tạo Mã ngành, chuyên ngành Tổ họp môn xét tuyển Chỉ tiêu đăng ký năm 2019
Kiến trúc 7580101 V00: Toán, Vật lý, VẼ MỸ THUẬT V02: Toán, Tiếng Anh, VẼ MỸ THUẬT V10: Toán, Tiếng Pháp, VẼ MỸ THUẬT 250
Kiến trúc (chuycn ngành: Kiến trúc Nội thât) (*) 758010101 V00: Toán, Vật lý, VẼ MỸ THUẬT V02: Toán, Tiếng Anh, VẼ MỸ THUẬT 50
Kiến trúc (chuycn ngành: Kiến trúc công nghệ) (*) 758010102 V00: Toán, Vật lý, VẼ MỸ THUẬT V02: Toán, Tiếng Anh, VẼ MỸ THUẬT 50
Quy hoạch vùng và đô thị 7580105 V00: Toán, Vật lý, VẼ MỸ THUẬT VOI: Toán, Ngừ văn, VẼ MỶ THUẬT V02: Toán, Tiếng Anh, VẼ MỸ THUẬT 50
Quy hoạch vùng và đô thị (*) (Chuyên ngành: Quy hoạch – Kiến trúc) 758010501 V00: Toán, Vật lý, VẼ MỸ THUẬT VOI: Toán, Ngừ văn, VẼ MỸ THUẬT V02: Toán, Tiếng Anh, VẼ MỸ THUẬT 50
Kỳ thuật xây dựng (chuyên ngành: Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp) 758020101 A00: Toán, Vật lý, Hoá học AO 1: Toán, Vật lý, Tiống Anh D29: Toán, Vật lý, Tiếng Pháp D07: Toán, Hóa học, Tiếng Anh 700
2 3 4 5
Kỹ thuật xây dựng (chuyên ngành: Hệ thống kỹ thuật trong công trình) (*) 758020102 AOO: Toán, Vật lý, Hoá học A01: Toán, Vật lý, Tiếng Anh D07: Toán, Hóa học, Tiếng Anh 100
Kỹ thuật xây dựng (chuyên ngành: Tin học xây dụng) 758020103 AOO: Toán, Vật lý, Hoá học A01: Toán, Vật lý, Tiếng Anh D07: Toán, Hóa học, Tiếng Anh 100
Kỹ thuật xây dựng (*) gồm các chuycn ngành: 1/ Địa Kỹ thuật công trình và Kỹ thuật địa môi trường 2/ Kỹ thuật Trấc địa và Địa tin học 3/ Kết cấu công trình 4/ Công nghệ kỹ thuật xây dụng 5/ Kỹ thuật Công trình thủy 6/ Kỹ thuật công trình năng lượng 7/ Kỹ thuật Công trình biển 8/ Kỹ thuật cơ sờ hạ tầng 758020104 AOO: Toán, Vật lý, Hoá học A01: Toán, Vật lý, Tiếng Anh D07: Toán, Hóa học, Tiếng Anh 400
Kỹ thuật xây dựng công trình Giao thông (Chuyên ngành: Xây dựng Cầu đường) 7580205_01 AOO: Toán, Vật lý, Hoá học A01: Toán, Vật lý, Tiếng Anh D07: Toán, Hóa học, Tiếng Anh 350
Kỹ thuật Cấp thoát nước (Chuyên ngành: cấp thoát nước – Môi trường nước) 7580213 01 AOO: Toán, Vật lý, Hoá học A01: Toán, Vật lý, Tiếng Anh 100
D07: Toán, Hóa học, Tiếng Anh B00: Toán, Hóa học, Sinh học
Kỹ thuật Môi trường (*) 7520320 AOO: Toán, Vật lý, Hoá học D07: Toán, Hóa học, Tiếng Anh BOO: Toán, Hóa học, Sinh học 100
Công nghệ Kỹ thuật Môi trường 7510406 AOO: Toán, Vật lý, Hoá học D07: Toán, Hóa học, Tiếng Anh B00: Toán, Hóa học, Sinh học 50
2 3 4 5
Công nghệ kỹ thuật Vật liệu xây dựng 7510105 AOO: Toán, Vật lý, Hoá học D07: Toán, Hóa học, Tiếng Anh 100
Công nghệ thông tin 7480201 AOO: Toán, Vật lý, Hoá học A01: Toán, Vật lý, Tiếng Anh D07: Toán, Hóa học, Tiếng Anh 130
Khoa học Máy tính (*) 7480101 AOO: Toán, Vật lý, Hoá học A01: Toán, Vật lý, Tiếng Anh D07: Toán, Hóa học, Tiếng Anh 70
Kỹ thuật cơ khí (*) 7520103 AOO: Toán, Vật lý, Hoá học A01: Toán, Vật lý, Tiếng Anh D07: Toán, Hóa học, Tiếng Anh 50
Kỹ thuật cơ khí (chuyên ngành: Máy xây dụng) 7520103 01 AOO: Toán, Vật lý, Hoá học A01: Toán, Vật lý, Tiếng Anh D07: Toán, Hóa học, Tiếng Anh 50
Kỹ thuật cơ khí (chuyên ngành: Cơ giới hoá xây dụng) 7520103_02 AOO: Toán, Vật lý, Hoá học A01: Toán, Vật lý, Tiếng Anh D07: Toán, Hóa học, Tiếng Anh 50
Kỹ thuật cơ khí (*) (chuycn ngành: Kỹ thuật cơ điện) 7520!03_03 AOO: Toán, Vật lý, Hoá học A01: Toán, Vật lý, Tiếng Anh D07: Toán, Hóa học, Tiếng Anh 50
AOO: Toán, Vật lý, Hoá học
Kinh lế xây dụng 7580301 A01: Toán, Vật lý, Tiếng Anh 400
D07: Toán, Hóa học, Tiếng Anh
Quán lý xây dụng (chuyên ngành: Kinh tế và quản lý đô thị) AOO: Toán, Vật lý, Hoá học
7580302_01 A01: Toán, Vật lý, Tiếng Anh 100
D07: Toán, Hóa học, Tiếng Anh
Quán lý xây dụng (chuyên ngành: Kinh tế và quản lý bất động sán) AOO: Toán, Vật lý, Hoá học
7580302_02 A01: Toán, Vật lý, Tiếng Anh 50
D07: Toán, Hóa học, Tiếng Anh

2. Đối Tượng Tuyển Sinh 

+ Thí sinh tốt nghiệp THPT

+ Có đủ sức khỏe tham gia học tập

+ Không vi phạm pháp luật

+ Quân nhân tại ngũ sắp hết hạn nghĩa vụ quân sự theo quy định, nếu được Thủ trưởng từ cấp trung đoàn trở lên cho phép, thì được dự tuyển theo nguyện vọng cá nhân, nếu trúng tuyển phải nhập học ngay năm đó, không được bảo lưu sang năm học sau.

+ Thí sinh tham dự kỳ thi THPT quốc gia, có tổng điểm 3 môn thi thuộc tổ hợp đăng ký xét tuyển đạt quy định về ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

+ Thí sinh xét tuyển vào tổ hợp các môn Toán, Vật lý, Vẽ Mỹ thuật đã tham gia dự thi môn Vẽ Mỹ thuật do Trường Đại học Xây dựng tổ chức.

3. Phạm Vi Tuyển Sinh:

Nhà trường thông báo tuyển sinh trong cả nước.

4. Phương Thức Tuyển Sinh: 

Xét tuyển sử dụng kết quả của kỳ thi THPT Quốc gia. Riêng 2 ngành Kiến trúc, Quy hoạch vùng và đô thị kết hợp với tổ chức thi môn Vẽ Mỹ thuật sử dụng tổ hợp xét tuyển Toán, Vật lý, Vẽ Mỹ thuật.

5. Chính Sách Ưu Tiên: 

Đối Tượng Tuyển Thẳng

– Anh hùng lao động, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến, Chiến sỹ thi đua toàn quốc đã tốt nghiệp trung học;

– Người đã trúng tuyển vào trường Đại học Xây dựng, nhưng ngay năm đó có lệnh điều động đi nghĩa vụ quân sự hoặc đi thanh niên xung phong tập trung nay đã hoàn thành nghĩa vụ, được phục viên, xuất ngũ mà chưa được nhận vào học ở một trường lớp chính quy dài hạn nào, được từ cấp trung đoàn trong quân đội hoặc Tổng đội thanh niên xung phong giới thiệu, nếu có đủ các điều kiện và tiêu chuẩn về sức khỏe, có đầy đủ các giấy tờ hợp lệ thì được xem xét nhận vào học theo ngành, chuyên ngành đã trúng tuyển trước đây. Nếu việc học tập bị gián đoạn từ 3 năm trở lên và các đối tượng được tuyển thẳng có nguyện vọng, thì được học bổ sung kiến thức 01 năm trước khi vào học chính thức.

– Thí sinh tham dự kỳ thi chọn đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế, trong đội tuyển quốc gia dự thi Cuộc thi khoa học, kỹ thuật quốc tế đã tốt nghiệp THPT.

– Thí sinh đoạt giải nhất, nhì, ba trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia đã tốt nghiệp THPT được tuyển thẳng vào ngành phù hợp với môn đoạt giải theo bảng dưới đây:

Môn Thi Ngành Tuyển Thẳng
Toán Học Tất Cả Các Ngành (trừ Kiến trúc, Quy hoạch vùng và đô thị)
Tin Học Công Nghệ Thông Tin
Hóa Học Công Nghệ Kỹ Thuật Môi Trường, Công Nghệ Kỹ Thuật Vật Liệu Xây Dựng.

Thí sinh đoạt giải nhất, nhì, ba trong Cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia đã tốt nghiệp THPT, được xem xét tuyển thẳng vào các ngành theo từng nhóm lĩnh vực, cụ thể:

Nhóm Lĩnh Vực Ngành Tuyển Thẳng
Phần Mềm Hệ Thống Công Nghệ Thông Tin
Kỹ Thuật Cơ Khí Kỹ Thuật Cơ Khí
Kỹ Thuật Môi Trường Công Nghệ Kỹ Thuật Môi Trường
Hóa Học
Khoa Học Trái Đất Và Môi Trường Kỹ Thuật Trắc Địa – Bản Đồ (Chuyên ngành: Kỹ thuật Trắc địa xây dựng – Địa chính)

 Thí sinh là người khuyết tật đặc biệt nặng có giấy xác nhận khuyết tật của cơ quan có thẩm quyền cấp theo quy định: Hiệu trưởng sẽ căn cứ vào kết quả học tập THPT của học sinh (học bạ), tình trạng sức khỏe và yêu cầu của ngành, chuyên ngành đào tạo để xem xét, quyết định cho vào học.

Thí sinh là người nước ngoài: Hiệu trưởng căn cứ vào kết quả học tập THPT của học sinh (bảng điểm), kết quả kiểm tra kiến thức và năng lực tiếng Việt theo quy định của nhà trường để xem xét, quyết định cho vào học; Với các ngành Kiến trúc, Quy hoạch vùng và đô thị các đối tượng nêu trên muốn được tuyển thẳng phải dự thi môn Vẽ Mỹ thuật trong kỳ thi tuyển sinh đại học hệ chính quy và đạt từ 4,5 điểm trở lên.

6. Học Phí

Nhà trường thông báo mức học phí và lộ trình tăng học phí theo quy định của Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo.

MỌI THÔNG TIN TUYỂN SINH CHI TIẾT THÍ SINH VÀ PHỤ HUYNH LIÊN HỆ

TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG

Mã trường: XDA

Địa chỉ: Số 55 đường Giải Phóng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Điện thoại: (024) 38694711, (024)38696654

Điểm chuẩn Đại Học Xây Dựng chính xác nhất
Nguyện vọng 2 Đại Học Xây Dựng mới nhất
Thủ tục hồ sơ, Học phí trường Đại Học Xây Dựng

Bạn thích bài viết này ?
[addthis tool="addthis_inline_share_toolbox_45yp"]

Hãy đặt câu hỏi hoặc để lại bình luận của bạn

avatarÔn thi trực tuyến

black cartoon arrow
DMCA.com Protection Status