Đại Học Buôn Ma Thuột Thông Báo Tuyển Sinh 2020

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BUÔN MA THUỘT

THÔNG BÁO TUYỂN SINH 

Trường Đại Học Buôn Ma Thuột thông báo tuyển sinh hệ đại học chính quy với nội dung cụ thể như sau:

1. Ngành Đào Tạo/ Chỉ Tiêu Tuyển Sinh/ Tổ Hợp Xét Tuyển/ Thi Tuyển

Đại học hệ chính quy toàn phần:

TTTên ngànhMã ngànhChỉ tiêu dự kiếnTổ hợp môn xét tuyển
1Y khoa7720101150A02; B00; D08
2Dược học7720201250A00; B00; D07
TTTên ngànhMã ngànhChỉ tiêu dự kiếnTổ hợp môn xét tuyển
3Điều dưỡng772030150A02; B00; D08
4Y tế công cộng772070150A02; B00; D08

Các Phương thức tuyển sinh: 07 Phương thức.

Phương thức 1: Xét tuyển bằng kết quả điểm thi các tổ hợp môn trong kỳ thi THPT Quốc gia

Phương thức 2: Xét tuyển bằng kết quả điểm tổ hợp môn trong học bạ THPT

Phương thức 3: Xét tuyển kêt hợp điểm trong học bạ THPT và điểm trong kỳ thi THPT QG 2020

Phương thức 4: Xét điểm bài thi đánh giá năng lực do ĐH Quốc gia, đại học vùng tổ chức thi

Phương thức 5: Tổ chức kỳ Thi tuyển sinh riêng tại Trường Đại học Buôn Ma Thuột

Phương thức 6: Tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển

Phương thức 7: Tuyển sinh đào tạo chuyển tiếp ngành Dược học

2. Phạm Vi Tuyển Sinh

Tuyển sinh trong cả nước

3. Phương Thức Tuyển Sinh

– Phương thức 1: Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi THPT quốc gia

+ Có đủ điều kiện tham gia tuyển sinh quy định tại Quy chế tuyển sinh 

+ Đã đăng ký sử dụng kết quả kỳ thi THPT quốc gia để xét tuyển Đại học, Cao đẳng;

+ Tổng điểm các môn thi của tổ hợp môn dùng để đăng ký xét tuyển không thấp hơn ngưỡng điểm nhận hồ sơ xét tuyển do Bộ Giáo dục quy định

– Phương thức 2: Xét tuyển dựa vào kết quả học tập THPT(Chỉ áp dụng 50 % chỉ tiêu tuyển sinh đối với ngành Dược học).

Đối với ngành Dược học – Mã ngành 52720401.

+ Thí sinh đã tốt nghiệp THPT hoặc tương đương.

+ Hạnh kiểm năm lớp 11; lớp 12 loại Khá trở lên;

+ Điểm nhận hồ sơ Đăng ký xét tuyển: Điểm xét tuyển ≥ 18 điểm (Không tính điểm ưu tiên). Điểm xét tuyển là tổng điểm 03 môn theo tổ hợp thí sinh ĐKXT (trong đó điểm mỗi môn trong tổ hợp là điểm trung bình môn chung môn học của 04 học kỳ THPT, gồm học kỳ 1, 2 năm lớp 11 và học kỳ 1, 2 năm lớp 12).

4. Cách Tính Điểm Xét Tuyển

Thí sinh được lựa chọn 03 môn theo các tổ hợp quy định để đăng ký xét tổng điểm của tổ hợp 03 môn đó theo quy định như sau:

Điểm xét tuyển = ĐM1 + ĐM2 + ĐM3 + Điểm ưu tiên

Trong đó:

+ ĐM1; ĐM2; ĐM3: Là điểm của 03 môn tương ứng trong tổ hợp xét tuyển, được làm tròn tới 0.25.

+ Điểm ưu tiên (ƯT) = Điểm ƯT Đối tượng + Điểm ƯT Khu vực xác định theo Quy định của Quy chế Tuyển sinh.

+ Điểm lệch của các tổ hợp xét tuyển là 0.

5. Điều Kiện Trúng Tuyển

– Điểm xét tuyển ≥ Ngưỡng điểm đảm bảo chất lượng đầu vào đại học (Bộ GDĐT quy định trong năm tuyển sinh).

– Nhà trường sẽ xét tuyển thí sinh có điểm xét tuyển từ cao trở xuống thấp đến khi đủ chỉ tiêu. Trong trường hợp các thí sinh có điểm xét tuyển bằng nhau thì được tính ưu tiên theo thứ tự như sau:

+ Trường hợp các thí sinh có điểm xét tuyển bằng nhau thì thứ tự xét tuyển ưu tiên thí sinh có điểm bài thi môn chính (Trong kỳ thi THPT Quốc gia) cao hơn.

+ Trường hợp các thí sinh có điểm xét tuyển bằng nhau, và có điểm môn chính bằng nhau thì thứ tự xét tuyển ưu tiên thí sinh có điểm thi môn ngoại ngữ (Tiếng Anh) trong kỳ thi THPT Quốc gia cao hơn.

+ Trong trường hợp thí sinh có điểm XT và các điểm điều kiện phụ bằng nhau thì ưu tiên có thí sinh đăng ký xét tuyển có thứ tự nguyện vọng cao hơn (Cao nhất là NV1).

6. Tuyển Sinh Riêng – Xét Tuyển Đại Học Bằng Điểm Học Bạ: (Chỉ áp dụng đối với ngành Dược học – Mã ngành D720401)

6.1 Điều kiện xét tuyển:Thí sinh có đủ điều kiện theo Quy chế tuyển sinh hiện hành và các điều kiện đảm bảo chất lượng đầu vào như sau:

– Hạnh kiểm năm lớp 11 và lớp 12 đạt loại Khá trở lên;

– Điểm xét tuyển: Tổng điểm 03 môn của tổ hợp xét tuyển ≥ 18 điểm (Không tính điểm ưu tiên).

6.2. Bảng quy định tổ hợp môn xét tuyển và môn chính:

Tên ngànhMã ngànhMã tổ hợp điểm XT

(Môn 1, Môn2, Môn 3)

Số lượngMôn chính
Dược học527204011. A00: Toán, Hóa, Lý

2. B00: Toán, Hóa, Sinh

3. D07: Toán, Hóa, Tiếng Anh

125Hóa

6.3. Cách xét tuyển kết quả học tập trong học bạ THPT: Nhà trường sẽ xét từ thí sinh có điểm cao trở xuống đến khi đủ chỉ tiêu, cụ thể như sau:

Điểm xét tuyển (ĐXT) = TBM1 + TBM 2 + TBM 3 + Điểm ƯT.

Trong đó: Cách tính điểm trung bình chung môn học (TBM) của 04 học kỳ như sau:

+ TBM1; TBM2; TBM3: Là điểm trung bình chung của 04 học kỳ của 03 môn tương ứng trong tổ hợp xét tuyển bằng học bạ THPT (Bao gồm học kỳ 1, 2 năm lớp 11 và học kỳ 1, 2 năm lớp 12)

+ TBM= (TBM _HKI Lớp 11 + TBM_HKII lớp 11 + TBM_HKI lớp 12 + TBM_ HKII Lớp 12)/4.

+ Điểm TBM và điểm xét tuyển được làm tròn đến 1 chữ số thập phân (tính theo thang điểm 10).

+ Điểm ưu tiên (ƯT) = Điểm ƯT Đối tượng + Điểm ƯT Khu vực được xác định theo Quy chế tuyển sinh đại học của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

6.4. Điều kiện xét trúng tuyển: Ngưỡng điểm tối thiểu xét trúng tuyển đảm bảo chất lượng đầu vào đại học hệ chính quy như sau:

Điểm xét tuyển = (TBM 1 + TBM 2 + TBM 3) ≥ 18 điểm (Không tính điểm ưu tiên).

Nhà trường sẽ xét tuyển thí sinh có điểm xét tuyển từ cao trở xuống thấp đến khi đủ chỉ tiêu. Trong trường hợp các thí sinh có tổng điểm xét tuyển bằng nhau thì được tính theo thứ tự như sau:

+ Trường hợp các thí sinh có điểm xét tuyển bằng nhau thì thứ tự xét tuyển ưu tiên thí sinh có điểm trung bình chung môn Hóa của 04 học kỳ năm lớp 11 và lớp 12 cao hơn.

+ Trường hợp các thí sinh có điểm xét tuyển bằng nhau, và có tổng điểm trung bình chung môn Hóa bằng nhau thì thứ tự xét tuyển ưu tiên thí sinh có điểm trung bình chung môn ngoại ngữ của 04 học kỳ năm lớp 11 và lớp 12 THPT cao hơn.

7. Tổ Chức Tuyển Sinh

7.1. Hồ sơ ĐKXT và Lịch tuyển sinh xét theo kết quả thi THPT Quốc gia.

– Hồ sơ ĐKXT: Hồ sơ ĐKXT thực hiện theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức xét tuyển đại học hệ chính quy bằng hình thức xét tuyển kết quả tổ hợp môn trong kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia.

– Xét tuyển đợt 1:  Trong đợt 1, Thí sinh nộp phiếu ĐKXT cùng với hồ sơ đăng ký dự thi THPT quốc gia theo hình thức và thời gian được quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn trong quy chế tổ chức xét tuyển đại học, cao đẳng.

– Xét tuyển các đợt bổ sung:

+ Nhà trường sẽ có thông báo chi tiết, cụ thể về chỉ tiêu, điều kiện và thời gian nhận hồ sơ các đợt xét tuyển bổ sung sau khi có kết quả xét tuyển đợt 1.

+ Thí sinh chưa trúng tuyển hay đã trúng tuyển mà chưa xác nhận nhập học vào bất cứ trường nào có thể thực hiện đăng ký xét tuyển các đợt nguyện vọng bổ sung trực tuyến tại Trường Đại học Buôn Ma Thuột qua website: bmtu.edu.vn hoặc nộp hồ sơ ĐKXT qua bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại Trường.

7.2. Hồ sơ ĐKXT và Lịch tuyển sinh theo hình thức xét điểm học bạ THPT:

– Hồ sơ ĐKXT bằng học bạ:

+ Đơn đăng ký xét tuyển bằng kết quả học tập trong học bạ THPT Theo mẫu của Trường Đại học Buôn Ma Thuột (Thí sinh download mẫu đơn đăng ký xét tuyển từ Website: bmtu.edu.vn hoặc trực tiếp tại Phòng Tuyển sinh trường ĐH Buôn Ma Thuột).

+ Bản sao học bạ THPT.

+ Giấy chứng nhận đối tượng ưu tiên (nếu có);

Sau khi có kết quả xét tuyển thí sinh trúng tuyển nộp bổ sung Học bạ gốc và Bằng tốt nghiệp THPT (Hoặc Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời đối với thí sinh tốt nghiệp THPT năm 2018) để nhà trường kiểm tra đối chiếu.

– Hình thức và địa điểm nhận hồ sơ ĐKXT bằng học bạ THPT:

+ Nộp Hồ sơ ĐKXT trực tiếp tại Phòng tuyển sinh của Trường đại học Buôn Ma Thuột.

+ Gửi hồ sơ ĐKXT bằng chuyển fax nhanh qua đường bưu điện.

– Địa điểm nộp hồ sơ ĐKXT:

Phòng Tuyển sinh – Trường Đại học Buôn Ma Thuột

Địa chỉ Số 298 Hà Huy Tập, P. Tân An, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, ĐT 05003986688 – 05003877640 – Website: bmtu.edu.vn.

8. Chính Sách Ưu Tiên

– Chế độ ưu tiên trong tuyển sinh thực hiện theo Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo

– Thí sinh thuộc diện ưu tiên được cộng điểm ưu tiên theo mức điểm được hưởng vào tổng điểm chung để xét tuyển, thí sinh thuộc diện xét tuyển thẳng được xét tuyển thẳng theo quy định hiện hành.

MỌI THÔNG TIN TUYỂN SINH CHI TIẾT THÍ SINH VÀ PHỤ HUYNH LIÊN HỆ

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BUÔN MA THUỘT

– Ký hiệu trường: BMU

– Địa chỉ: 298 Hà Huy Tập, phường Tân An, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk

– Điện thoại: 05003 986688

– Website: bmtu.edu.vn

Điểm chuẩn Đại Học Buôn Ma Thuột chính xác nhất
Nguyện vọng 2 Đại Học Buôn Ma Thuột mới nhất
Thủ tục hồ sơ, Học phí trường Đại Học Buôn Ma Thuột

 

Bạn thích bài viết này ?
[addthis tool="addthis_inline_share_toolbox_45yp"]

1
Hãy đặt câu hỏi hoặc để lại bình luận của bạn

avatar
1 Comment threads
0 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
1 Comment authors
nguyễn thị tường vi Recent comment authors
Mới nhất Lâu nhất Phiếu bầu nhiều nhất
nguyễn thị tường vi
nguyễn thị tường vi

giờ e có thắc mắc nên e cần giải đáp của trường ạÔn thi trực tuyến

black cartoon arrow
DMCA.com Protection Status