Đại Học Dân Lập Hải Phòng Tuyển Sinh 2018

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG

THÔNG BÁO TUYỂN SINH

Trường Đại Học Dân Lập Hải Phòng thông báo tuyển sinh hệ đại học chính quy với nội dung cụ thể như sau:

1. Ngành Đào Tạo/ Chỉ Tiêu Tuyển Sinh/ Tổ Hợp Môn Xét Tuyển/ Thi Tuyển

a/Ngành nghề xét tuyển theo kết quả tốt nghiệp thi THPT:

Ngành học Mã ngành Tổ hợp môn xét tuyển Chỉ tiêu
Các ngành đào tạo đại học: 870
Công nghệ thông tin

(gồm 3 chuyên ngành: Mạng máy tính; Công nghệ phần mềm; Thương mại điện tử)

52480201 Toán-Lý-Hoá;

Toán-Lý-Anh;

Toán-Anh-Hoá;

Toán-Anh-Sinh

90
Kĩ thuật điện, Điện tử (gồm 3 chuyên ngành: . Điện tử – Truyền thông; Kỹ thuật đo – Tin học công nghiệp; Điện tự động công nghiệp) 52510301 Toán-Lý-Hoá;

Toán-Lý-Anh;

Toán-Hoá-Sinh;

Toán-Văn-Anh

90
Kĩ thuật công trình xây dựng (gồm 3 chuyên ngành: Xây dựng dân dụng và công nghiệp; Xây dựng cầu đường; Kiến trúc) 52580201 Toán-Lý-Hoá;

Toán-Lý-Anh;

Toán-Lý-Địa;

Toán-Lý-Vẽ

90
Kĩ thuật môi trường (gồm 2 chuyên ngành: Kỹ thuật môi trường; Quản lý tài nguyên và môi trường) 52510406 Toán-Lý-Hoá;

Toán-Lý-Anh;

Toán-Lý-Sinh;

Toán-Hoá-Sinh

90
Nông nghiệp (Gồm 2 chuyên ngành: Kỹ thuật nông nghiệp, Quản lý đất đai) 52620101 Toán-Lý-Hoá;

Toán-Lý-Anh;

Toán-Lý-Sinh;

Toán-Hoá-Sinh

60
Quản trị kinh doanh (gồm 4 chuyên ngành: Quản trị doanh nghiệp; Kế toán kiểm toán; Tài chính ngân hàng; Marketting) 52340101 Toán-Lý-Hoá;

Toán-Lý-Anh;

Toán-Lý-Địa;

Toán-Văn-Ngoại ngữ

270
Việt Nam học (gồm 2 chuyên ngành: Văn hóa du lịch; Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành) 52220113 Văn-Sử-Địa;

Văn-Sử-Anh;

Toán-Văn-Ngoại ngữ;

Toán- Lý-Hoá

90
Ngôn ngữ Anh (gồm 2 chuyên ngành: Ngôn ngữ Anh; Tiếng Anh thương mại) 52220201 Toán-Lý-Anh;

Toán-Văn-Anh;

Văn-Sử-Anh;

Văn-Địa-Anh

90

b/ Ngành nghề xét tuyển theo kết quả học tập THPT

Ngành học Mã ngành Môn xét tuyển Chỉ tiêu
Các ngành đào tạo đại học: 580
Công nghệ thông tin

(gồm 3 chuyên ngành: Mạng máy tính; Công nghệ phần mềm; Thương mại điện tử)

52480201  Toán-Lý-Hoá;

Toán-Lý-Anh;

Toán-Anh-Hoá;

Toán-Anh-Sinh

60
Kĩ thuật điện, Điện tử (gồm 3 chuyên ngành: . Điện tử – Truyền thông; Kỹ thuật đo – Tin học công nghiệp; Điện tự động công nghiệp) 52510301 Toán-Lý-Hoá;

Toán-Lý-Anh;

Toán-Hoá-Sinh;

Toán-Văn-Anh

60
Kĩ thuật công trình xây dựng (gồm 3 chuyên ngành: Xây dựng dân dụng và công nghiệp; Xây dựng cầu đường; Kiến trúc) 52510102 Toán-Lý-Hoá;

Toán-Lý-Anh;

Toán-Lý-Địa;

Toán-Lý-Vẽ

60
Kĩ thuật môi trường (gồm 2 chuyên ngành: Kỹ thuật môi trường; Quản lý tài nguyên và môi trường) 52510406 Toán-Lý-Hoá;

Toán-Lý-Anh;

Toán-Lý-Sinh;

Toán-Hoá-Sinh

60
Nông nghiệp (Gồm 2 chuyên ngành: Kỹ thuật nông nghiệp, Quản lý đất đai) 52620101 Toán-Lý-Hoá;

Toán-Lý-Anh;

Toán-Lý-Sinh;

Toán-Hoá-Sinh

40
Quản trị kinh doanh (gồm 4 chuyên ngành: Quản trị doanh nghiệp; Kế toán kiểm toán; Tài chính ngân hàng; Marketting) 52340101 Toán-Lý-Hoá;

Toán-Lý-Anh;

Toán-Lý-Địa;

Toán-Văn-Ngoại ngữ

180
Việt Nam học (gồm 2 chuyên ngành: Văn hóa du lịch; Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành) 52220113 Văn-Sử-Địa;

Văn-Sử-Anh;

Toán-Văn-Ngoại ngữ;

Toán-Lý-Hoá

60
Ngôn ngữ Anh (gồm 2 chuyên ngành: Ngôn ngữ Anh; Tiếng Anh thương mại) 52220201 Toán-Lý-Anh;

Toán-Văn-Anh;

Văn-Sử-Anh;

Văn-Địa-Anh

60

2. Phạm Vi Tuyển Sinh:

Tuyển sinh trong cả nước

3. Phương Thức Tuyển Sinh: Xét tuyển; Kết hợp thi tuyển và xét tuyển

– Trường Đại học Dân lập Hải Phòng tổ chức tuyển sinh bằng hình thức xét tuyển cho cho tất cả các ngành đào tạo của nhà trường.

– Phương án 1: Xét tuyển 60% thí sinh dựa vào kết quả kỳ thi THPT Quốc Gia do Bộ GD&ĐT chủ trì tổ chức.

– Phương án 2: Xét tuyển 40% thí sinh dựa trên kết quả học tập THPT.

4. Ngưỡng Đảm Bảo Chất Lượng Đầu Vào

– Điểm trung bình 3 môn theo khối thi >= 6.0

– Tốt nghiệp THPT.

– Hạnh kiểm được xếp từ loại Khá trở lên.

– Điểm xét tuyển = Điểm trung bình môn

Điểm trung bình môn = (Tổng điểm 3 môn đăng ký xét lớp 12)/3

+ Hệ Đại học: Điểm xét tuyển >= 6.0

+ Hệ Cao đẳng: Tốt nghiệp TH

5. Hồ Sơ Đăng Ký Xét Tuyển

a. Hồ sơ ĐKXT và xét tuyển bao gồm:

– Xét tuyển theo kết quả kỳ thi Tốt nghiệp THPT: Hồ sơ theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

– Xét tuyển theo kết quả học tập TH:

+ Bản sao học bạ trung học.

+ Bản sao bằng tốt nghiệp hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp TH tạm thời.

+ Phiếu đăng ký xét tuyển (theo mẫu của trường)

+ Giấy chứng nhận ưu tiên (nếu có ưu tiên).

+ 2 phong bì có dán tem và ghi rõ địa chỉ, số điện thoại liên hệ.

b. Địa điểm nhận hồ sơ

Phòng Đào tạo Đại học và sau Đại học

Trường Đại học Dân lập Hải Phòng, số 36 Đường Dân Lập –Dư Hàng Kênh – Lê Chân – Thành phố Hải Phòng.

Số điện thoại: (031)3740577; email: daotao@hpu.edu.vn

0989.652.819 (Cô Phạm Thị Luân)

c. Phương thức đăng ký

–  Nộp trực tiếp tại Phòng Đào tạo Đại học và sau Đại học.

–  Gửi chuyển phát nhanh qua bưu điện   về: Phòng Đào tạo Đại học và sau Đại học, Trường Đại học Dân lập Hải Phòng, số 36 Đường Dân Lập – Dư Hàng Kênh – Lê Chân – Thành phố Hải Phòng.

6. Chính Sách Ưu Tiên

– Học bổng tuyển sinh:

– Để khuyến khích, tạo điều kiện cho các sinh viên nhập học năm 2018 học tập tốt, rèn luyện tốt tại trường đại học, trở thành những cử nhân, kỹ sư có đạo đức tốt, có chuyên môn tốt, có kỹ năng tốt, đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và phát triển của đất nước

– Đối tượng được xét hưởng học bổng tuyển sinh:

-Tất cả học sinh có nguyện vọng 1 vào học tại trường Đại học Dân lập Hải phòng, nhập học đợt 1 và có đơn xin được cấp học bổng.

– Giá trị học bổng: Có 5 mức học bổng, trị giá: 22 triêu, 27 triệu, 31 triệu, 36 triệu và 45 triệu VNĐ.

-Điều kiện được nhận học bổng

+ Về học tập

Học bổng tuyển sinh là học bổng được trao cho tất cả sinh viên có nguyện vọng 1 vào học tại Đại học Dân lập Hải phòng và có điểm trung bình kỳ thi tốt nghiệp THPT hoặc có điểm trung bình học tập các môn đăng ký xét tuyển của lớp 12 từ 7,0 trở lên. Cụ thể có 5 mức học bổng:

Loại A: Có điểm trung bình từ 9.0 trở lên được thưởng học bổng    : 45.000.000,0 đ

Loại B: Có điểm trung bình từ 8.5 đến 8.99 được thưởng học bổng: 36.000.000,0 đ

Loại C: Có điểm trung bình từ 8.0 đến 8.49 được thưởng học bổng: 31.000.000,0 đ

Loại D: Có điểm trung bình từ 7.5 đến 7.99 được thưởng học bổng: 27.000.000,0 đ

Loại  E: Có điểm trung bình từ 7.0 đến 7.49 được thưởng học bổng: 22.000.000,0 đ

+ Về hạnh kiểm:

Có hạnh kiểm trong 3 năm học Trung học phổ thông đạt loại khá trở lên.

MỌI THÔNG TIN TUYỂN SINH CHI TIẾT THÍ SINH VÀ PHỤ HUYNH LIÊN HỆ

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG

-Ký hiệu: DHP

-Địa chỉ: Số 36 – Đường Dân Lập – Phường Dư Hàng Kênh – Quận Lê Chân – TP Hải Phòng

-Điện thoại: 031.3740577

-Website: www.hpu.edu.vn

Điểm chuẩn Đại Học Dân Lập Hải Phòng chính xác nhất
Nguyện vọng 2 Đại Học Dân Lập Hải Phòng mới nhất
Thủ tục hồ sơ, Học phí trường Đại Học Dân Lập Hải Phòng

Bạn thích bài viết này ?

Để lại bình luận

avatarÔn thi trực tuyến

black cartoon arrow
DMCA.com Protection Status