Đại Học Khoa Học ĐH Thái Nguyên Tuyển Sinh 2019

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC – ĐH THÁI NGUYÊN

THÔNG BÁO TUYỂN SINH 

Trường Đại Học Khoa Học (Đại Học Thái Nguyên) thông báo tuyển sinh hệ đại học chính quy với nội dung cụ thể như sau:

1. Ngành Đào Tạo/ Chỉ Tiêu Tuyển Sinh/ Tổ Hợp Môn Xét Tuyển/ Thi Tuyển

stt Tên ngành Mã ngành Tổ hợp môn thi/ xét tuyển Chỉ tiêu Tổng chỉ tiêu
Theo kết quả thi THPTQG Theo học bạ
Nhóm ngành III 
1 Luật
Chuyên ngành:– Luật,

– Luật Kinh tế,

– Luật kinh doanh quốc tế

7380101 Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh (D01)

Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí (C00)

Ngữ văn, Toán, GDCD (C14)

Toán, GDCD, Tiếng Anh  (D84)

120 80 200
2 Khoa học quản lý
Chuyên ngành:– Quản lý hành chính công

– Quản lý nhân lực

– Quản lý doanh nghiệp

7340401 Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh (D01)

Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí (C00)

Ngữ văn, Toán, GDCD (C14)

Toán, GDCD, Tiếng Anh  (D84)

40 20 60
Nhóm ngành IV
3 Địa lý tự nhiên
Chuyên ngành: Hệ thống thông tin địa lý
7440217 Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí (C00)

Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh (D01)

Ngữ văn, Toán, Địa lí (C04)

Ngữ văn, Địa lí, GDCD (C20)

30 20 50
4 Khoa học môi trường
Chuyên ngành:– Công nghệ xử lý ô nhiễm môi trường,

– An toàn, sức khỏe  và môitrường

7440301 Toán, Vật lí, Hóa học (A00)

Toán, Hóa học, Sinh học (B00)

Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh (D01)

Ngữ văn, Toán, GDCD (C14)

30 20 50
5 Công nghệ sinh học
Chuyên ngành: Kỹ thuật xét nghiệm Y – Sinh
7420201 Toán, Hóa học, Sinh học (B00)

Toán, Sinh học, Tiếng Anh (D08)

Toán, Sinh học, GDCD (B04)

Ngữ văn, Sinh học, GDCD (C18)

30 20 50
Nhóm ngành V
6 Toán ứng dụng
Chuyên ngành: Toán kinh tế
7460112 Toán, Vật lí, Hóa học (A00)

Toán, GDCD, Tiếng Anh  (D84)

Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh (D01)

Ngữ văn, Toán, GDCD (C14)

20 10 30
7 Công nghệ kỹ thuật hoá học
Chuyên ngành:– Công nghệ hóa phân tích,

– Công nghệ hóa thực phẩm

7510401 Toán, Hóa học, Sinh học (B00)

Toán, Hoá học, GDCD (A11)

Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh (D01)

Ngữ văn, Hóa học, GDCD (C17)

30 20 50
Nhóm ngành VI
8 Hoá dược
Chuyên ngành:– Hóa dược liệu,

– Phân tích kiểm nghiệm và tiêu chuẩn hoá dược phẩm

7720203 Toán, Hóa học, Sinh học (B00)

Toán, Hoá học, GDCD (A11)

Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh (D01)

Ngữ văn, Hóa học, GDCD (C17)

30 20 50
Nhóm ngành VII
9 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
Chuyên ngành:– Quản trị lữ hành, 

– Quản trị nhà hàng – Khách sạn

7810103 Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí (C00)

Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh (D01)

Ngữ văn, Toán, GDCD (C14)

Ngữ văn, Toán, Địa lí (C04)

60 40 100
10 Du lịch
Chuyên ngành:– Hướng dẫn du lịch,

– Nhà hàng – Khách sạn

7810101 Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí (C00)

Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh (D01)

Ngữ văn, Toán, GDCD (C14)

Ngữ văn, Toán, Địa lí (C04)

60 40 100
11 Quản lý Tài nguyên và Môi trường
Chuyên ngành:– Quản lý đất đai và kinh doanh bất động sản,

– Quản lý Tài nguyên và Môi trường

7850101 Toán, Vật lí, Hóa học (A00)

Toán, Hóa học, Sinh học (B00)

Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh (D01)

Ngữ văn, Toán, GDCD (C14)

30 20 50
12 Ngôn ngữ Anh
Chuyên ngành:– Ngôn ngữ Anh,

– Tiếng Anh du lịch

7220201 Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh (D01)

Văn, Lịch sử, Tiếng Anh (D14)

Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Anh (D15)

Ngữ văn, GDCD, Tiếng Anh (D66)

60 40 100
13 Công tác xã hội
Chuyên ngành: Công tác xã hội
7760101 Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh (D01)

Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí (C00)

Ngữ văn, Toán, GDCD (C14)

Toán, GDCD, Tiếng Anh  (D84)

60 40 100
14 Văn học
Chuyên ngành: Văn học ứng dụng
7229030 Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh (D01)

Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí (C00)

Ngữ văn, Toán, GDCD (C14)

Toán, GDCD, Tiếng Anh  (D84)

30 20 50
15 Lịch sử
Chuyên ngành:– Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam,

– Xây dựng Đảng và quản lý nhà nước

7229010 Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh (D01)

Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí (C00)

Ngữ văn, Toán, GDCD (C14)

Toán, GDCD, Tiếng Anh  (D84)

30 20 50
16 Báo chí
Chuyên ngành: Báo chí
7320101 Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh (D01)

Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí (C00)

Ngữ văn, Toán, GDCD (C14)

Toán, GDCD, Tiếng Anh  (D84)

40 20 60
17 Quản lý văn hoá
Chuyên ngành: Quản lý văn hóa
7229042 Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh (D01)

Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí (C00)

Ngữ văn, Toán, GDCD (C14)

Toán, GDCD, Tiếng Anh  (D84)

40 20 60
18 Thông tin – Thư viện
Chuyên ngành:– Thư viện – Thiết bị trường học,

– Thư viện – Quản lý văn thư

7320201 Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh (D01)

Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí (C00)

Ngữ văn, Toán, GDCD (C14)

Toán, GDCD, Tiếng Anh  (D84)

30 20 50

 

2. Phương Thức Tuyển Sinh:

2.1. Xét tuyển theo kết quả thi THPT Quốc gia

Chỉ tiêu: 1.100

Xét theo tổ hợp 3 bài thi/môn thi tốt nghiệp THPT quốc gia, cụ thể:

(a) Điều kiện tham gia xét tuyển:

– Thí sinh tốt nghiệp THPT, đạt ngưỡng điểm xét vào đại học theo quy định của Bộ GD&ĐT.

– Có tổng điểm 3 bài/môn thi THPT Quốc gia  đạt từ 15,0 điểm trở lên; không có bài thi/môn thi nào trong tổ hợp xét tuyển có kết quả từ 1,0 điểm trở xuống

(b) Điểm xét tuyển:

Điểm xét tuyển = [Tổng điểm 3 bài thi/môn thi THPT Quốc gia (3 bài thi/môn thi theo tổ hợp đăng ký xét tuyển)] + Điểm ưu tiên.

2.2. Xét tuyển theo kết quả học bạ lớp 12 THPT

Xét theo tổ hợp kết quả học 3 môn của lớp 12 THPT, cụ thể:

(a) Điều kiện tham gia xét tuyển:

– Thí sinh đã tốt nghiệp THPT.

– Hạnh kiểm cả năm lớp 12 đạt loại khá trở lên.

– Tổng điểm trung bình 3 môn (theo tổ hợp đăng ký xét tuyển) của 2 học kỳ lớp 12 đạt từ 36,0 trở lên.

(b) Hồ sơ xét tuyển gồm:

– Phiếu đăng ký xét tuyển (thí sinh tải mẫu Phiếu đăng ký xét tuyển (phụ lục 2) tại đây.

– Bản sao Bằng tốt nghiệp THPT hoặc Giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT (có công chứng).

– Bản sao Học bạ THPT (có công chứng).

(c) Điểm xét tuyển:

Điểm xét tuyển = [Tổng điểm 3 môn của 2 học kỳ lớp 12 (3 môn theo tổ hợp đăng ký xét tuyển)]/2 + Điểm ưu tiên.

2.3 Tuyển thẳng

(a) Điều kiện tuyển thẳng:

– Học sinh đạt HSG quốc gia THPT, Khoa học Kỹ thuật quốc gia

– Đã tốt nghiệp THPT

– Danh sách ngành đào tạo đại học thí sinh đăng ký học theo môn đoạt giải học sinh giỏi: theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo

(b) Hồ sơ xét tuyển thẳng:

– Phiếu đăng ký xét tuyển thẳng

– Bản sao Giấy chứng nhận đoạt giải kỳ thi chọn HSG Quốc gia; Giấy chứng nhận đoạt giải Cuộc thi Khoa học Kỹ thuật quốc gia (có công chứng)

– 2 phong bì dán sẵn tem có ghi rõ họ tên và địa chỉ liên lạc của người nhận kèm theo số điệm thoại để nhà trường gửi giấy báo nhập học; hai ảnh chân dung cỡ 4×6

 3. Hình Thức, Địa Điểm Nhận Hồ Sơ Xét Tuyển

(1). Thí sinh đăng ký qua hệ thống CNTT của Bộ GD&ĐT: Thí sinh nộp phiếu ĐKXT cùng với hồ sơ đăng ký dự thi THPT quốc gia tại Sở GD&ĐT (theo Quy định chung)

(2). Thí sinh đăng ký online qua qua cổng thông tin trên website của Trường Đại học Khoa học – ĐHTN: http://tuyensinh.tnus.edu.vn.

(3). Thí sinh đăng ký trực tiếp với Hội đồng tuyển sinh tại Trường Đại học Khoa học:

(+). Chuyển phát nhanh qua đường bưu điện (hạn tính theo dấu bưu điện) theo địa chỉ:  Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Khoa học – Đại học Thái Nguyên, phường Tân Thịnh – TP. Thái Nguyên – tỉnh Thái Nguyên.

(+). Nộp trực tiếp tại văn phòng Hội đồng tuyển sinh đại học năm 2019 Trường Đại học Khoa học – Đại học Thái Nguyên, phường Tân Thịnh – TP. Thái Nguyên – tỉnh Thái Nguyên; ĐT: 0208.3758.899 – 0208.3757.799

4. Học phí dự kiến với sinh viên chính quy và lộ trình tăng học phí tối đa cho từng năm

Trường Đại học Khoa học xác định học phí và lộ trình tăng học phí căn cứ vào Nghị định số 86/2015/NĐ-CP, ngày 02 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm 2015-2016 đến năm học 2020-2021 và tuân thủ theo các Quy định hiện hành của Nhà nước

MỌI THÔNG TIN TUYỂN SINH CHI TIẾT THÍ SINH VÀ PHỤ HUYNH LIÊN HỆ

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC (ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN)

– Địa chỉ: Phường Tân Thịnh – TP. Thái Nguyên – Tỉnh Thái Nguyên

– Website: tuyensinh@tnus.edu.vn

– Điện thoại liên hệ: 0208.3758.899

– Hotline: 0989.82.11.99

Điểm chuẩn Đại Học Khoa Học ĐH Thái Nguyên chính xác nhất
Nguyện vọng 2 Đại Học Khoa Học ĐH Thái Nguyên mới nhất
Thủ tục hồ sơ, Học phí trường Đại Học Khoa Học ĐH Thái Nguyên

Bạn thích bài viết này ?
[addthis tool="addthis_inline_share_toolbox_45yp"]

Hãy đặt câu hỏi hoặc để lại bình luận của bạn

avatarÔn thi trực tuyến

black cartoon arrow
DMCA.com Protection Status