Đại Học Kinh Tế – Đại Học Huế Tuyển Sinh 2018

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ – ĐẠI HỌC HUẾ

THÔNG BÁO TUYỂN SINH 

Trường Đại Học Kinh Tế – Đại Học Huế thông báo tuyển sinh hệ đại học chính quy với nội dung cụ thể như sau:

1. Ngành Đào Tạo/ Chỉ Tiêu Tuyển Sinh/ Tổ Hợp Môn Xét Tuyển/ Thi Tuyển

Tên ngành Mã ngành Môn thi Khối thi Chỉ tiêu
I. Nhóm ngành Kinh tế 380
Kinh tế 7310101 1. Toán, Vật lí, Hóa học A00 210
2. Toán, Vật lí, Tiếng Anh A01
Gồm 2 chuyên ngành: Kế hoạch – Đầu tư; Kinh tế và quản lý tài nguyên môi trường) 3. Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh D01
4. Toán, Ngữ văn, KHTN (*) A16
Kinh tế nông nghiệp 7620115 1. Toán, Vật lí, Hóa học A00 120
2. Toán, Vật lí, Tiếng Anh A01
3. Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh D01
4. Toán, Ngữ văn, KHTN (*) A16
Kinh doanh nông nghiệp 7620114 1. Toán, Vật lí, Hóa học A00 50
2. Toán, Vật lí, Tiếng Anh A01
3. Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh D01
4. Toán, Ngữ văn, KHTN (*) A16
        II. Nhóm ngành Kế toán – Kiểm toán 310
Kế toán 7340301 1. Toán, Vật lí, Hóa học A00 170
2. Toán, Vật lí, Tiếng Anh A01
3. Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh D01
4. Toán, Ngữ văn, KHTN (*) A16
Kiểm toán 7340302 1. Toán, Vật lí, Hóa học A00 140
2. Toán, Vật lí, Tiếng Anh A01
3. Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh D01
4. Toán, Ngữ văn, KHTN (*) A16
    III. Nhóm ngành Thống kê – Hệ thống thông tin 60
Hệ thống thông tin quản lý(chuyên ngành Tin học kinh tế) 7340405 1. Toán, Vật lí, Hóa học A00 60
2. Toán, Vật lí, Tiếng Anh A01
3. Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh D01
4. Toán, Ngữ văn, KHTN (*) A16
       IV. Nhóm ngành Thương mại 100
Kinh doanh thương mại 7340121 1. Toán, Vật lí, Hóa học A00 100
2. Toán, Vật lí, Tiếng Anh A01
3. Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh D01
4. Ngữ văn, Toán, KHXH (*) C15
     V. Nhóm ngành quản trị kinh doanh 410
Quản trị kinh doanh 7340101 1. Toán, Vật lí, Hóa học A00 250(*)
2. Toán, Vật lí, Tiếng Anh A01
3. Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh D01
4. Ngữ văn, Toán, KHXH (*) C15
Marketing 7340115 1. Toán, Vật lí, Hóa học A00 100
2. Toán, Vật lí, Tiếng Anh A01
3. Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh D01
4. Ngữ văn, Toán, KHXH (*) C15
Quản trị nhân lực 7340404 1. Toán, Vật lí, Hóa học A00 60
2. Toán, Vật lí, Tiếng Anh A01
3. Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh D01
4. Ngữ văn, Toán, KHXH (*) C15
    VI. Nhóm ngành Tài chính – Ngân hàng 100
Tài chính – Ngân hàng 7340201 1. Toán, Vật lí, Hóa học A00 100
2. Toán, Vật lí, Tiếng Anh A01
Gồm 02 chuyên ngành: Tài chính, Ngân hàng 3. Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh D01
4. Toán, Ngữ văn, Tiếng Pháp (*) D03
   VIII. Các chương trình liên kết 140
Tài chính – Ngân hàng (liên kết đào tạo đồng cấp bằng với Trường Đại học Rennes I, Cộng hoà Pháp) 7349001 1. Toán, Vật lí, Hóa học A00 50
2. Toán, Vật lí, Tiếng Anh A01
3. Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh D01
4. Toán, Ngữ văn, Tiếng Pháp (*) D03
Song ngành Kinh tế – Tài chính (đào tạo theo chương trình tiên tiến, giảng dạy bằng tiếng Anh theo chương trình đào tạo của Trường Đại học Sydney, Australia) 7903124 1. Toán, Vật lí, Hóa học A00 40
2. Toán, Vật lí, Tiếng Anh A01
3. Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh D01
4. Toán, Ngữ văn, KHTN (*) A16
Quản trị kinh doanh (liên kết đào tạo với Viện Công nghệ Tallaght – Ireland) 7349002 1. Toán, Vật lí, Hóa học A00 50
2. Toán, Vật lí, Tiếng Anh A01
3. Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh D01
4. Ngữ văn, Toán, KHXH (*) C15
  IX. Các chương trình chất lượng cao 200
Kinh tế (chuyên ngành Kế hoạch – Đầu tư) 7310101CL 1. Toán, Vật lí, Hóa học A00 40
2. Toán, Vật lí, Tiếng Anh A01
3. Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh D01
4. Toán, Ngữ văn, KHTN (*) A16
Kiểm toán 7340302CL 1. Toán, Vật lí, Hóa học A00 40
2. Toán, Vật lí, Tiếng Anh A01
3. Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh D01
4. Toán, Ngữ văn, KHTN (*) A16
Hệ thống thông tin quản lý(chuyên ngành Tin học kinh tế) 7340405CL 1. Toán, Vật lí, Hóa học A00 40
2. Toán, Vật lí, Tiếng Anh A01
3. Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh D01
4. Toán, Ngữ văn, KHTN (*) A16
Quản trị kinh doanh 7340101CL 1. Toán, Vật lí, Hóa học A00 40
2. Toán, Vật lí, Tiếng Anh A01
3. Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh D01
4. Ngữ văn, Toán, KHXH (*) C15
Tài chính – Ngân hàng 7340201CL 1. Toán, Vật lí, Hóa học A00 40
2. Toán, Vật lí, Tiếng Anh A01
3. Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh D01
4. Toán, Ngữ văn, Tiếng Pháp D03

(*) Trong 250 chỉ tiêu của ngành Quản trị kinh doanh, có 50 chỉ tiêu đào tạo tại Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng Trị

2. Phạm Vi Tuyển Sinh:

Trong phạm vi cả nước

3. Phương Thức Tuyển Sinh

Khoa Ngoại Ngữ Đại học Huế xét tuyển dựa vào kết quả Kỳ thi THPT quốc gia

– Thí sinh đã tốt nghiệp THPT

– Thí sinh tham gia kỳ thi THPT Quốc gia đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định và không có môn thi nào có điểm thấp hơn 1,0.

– Điểm xét tuyển theo môn thi và ngành đào tạo

4. Chương Trình Đào Tạo Tiên Tiến

4.1. Giới thiệu

Trong khuôn khổ Đề án “Đào tạo theo chương trình tiên tiến tại một số trường đại học của Việt Nam giai đoạn 2008-2015” của Bộ Giáo dục và Đào tạo, được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt theo quyết định số 1505/QĐ-TTg ngày 15/10/2008, Trường Đại học Kinh tế – Đại học Huế liên kết với Đại học Sydney – Australia là một đại học danh tiếng, được US NEWS xếp hạng thứ 45 trên toàn cầu năm 2015, để thực hiện chương trình tiên tiến đào tạo Cử nhân song ngành Kinh tế Nông nghiệp – Tài Chính bằng tiếng Anh.

4.2. Nội dung chương trình

– Được xây dựng trên cơ sở Chương trình đào tạo Cử nhân song ngành Kinh tế Nông nghiệp – Tài chính của Đại học Sydney; được giảng dạy bởi các giảng viên có kinh nghiệm của Đại học Kinh tế, Đại học Sydney và một số trường đại học khác trong khu vực.

– Ngôn ngữ giảng dạy và học tập là Tiếng Anh. Thời gian đào tạo là 4 năm theo hệ thống tín chỉ.

– Trong quá trình đào tạo sinh viên có thể tham gia chương trình trao đổi sinh viên với các trường Đại học ở các nước ASEAN theo chương trình AIMS (chương trình trao đổi sinh viên các nước Đông Nam Á).

– Với hệ thống kiến thức chất lượng cao và khả năng Tiếng Anh tốt, sinh viên tốt nghiệp Chương trình tiên tiến có thể làm việc trong các Doanh nghiệp, Ngân hàng, Tổ chức Tài chính… trong và ngoài nước; Các cơ quan Quản lý Nhà nước, các Trường Đại học, các Viện Nghiên cứu, hoặc học tiếp những bậc cao hơn (thạc sỹ, tiến sỹ…).

MỌI THÔNG TIN TUYỂN SINH CHI TIẾT THÍ SINH VÀ PHỤ HUYNH LIÊN HỆ

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ – ĐẠI HỌC HUẾ

+ Địa chỉ: 03 Lê Lợi – TP Huế;

+ Điện thoại: (+84)0234.3825866; Fax: (+84)0234.3825902;

+ Email: office@hueuni.edu.vn

Điểm chuẩn Đại Học Kinh Tế – Đại Học Huế chính xác nhất
Nguyện vọng 2 Đại Học Kinh Tế – Đại Học Huế mới nhất
Thủ tục hồ sơ, Học phí trường Đại Học Kinh Tế – Đại Học Huế

Bạn thích bài viết này ?

Để lại bình luận

avatarÔn thi trực tuyến

black cartoon arrow
DMCA.com Protection Status