Đại Học Kỹ Thuật Y – Dược Đà Nẵng Tuyển Sinh 2019

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT Y- DƯỢC ĐÀ NẴNG

THÔNG BÁO TUYỂN SINH 

Trường Đại Học Kỹ Thuật Y – Dược Đà Nẵng thông báo tuyển sinh hệ đại học chính quy với nội dung cụ thể như sau:

1. Ngành Đào Tạo/ Chỉ Tiêu Tuyển Sinh/ Tổ Hợp Xét Tuyển/ Thi Tuyển

TT Ngành học Mã ngành Chỉ tiêu Tổ hợp môn xét tuyển
Các ngành đào tạo đại học   750  
1 Y khoa 7720101 100 B00 (Toán-Hóa-Sinh)
2 Dược học 7720201 120 B00 (Toán-Hóa-Sinh)
3 Điều dưỡng đakhoa 7720301A 180 B00 (Toán-Hóa-Sinh)
4 Điều dưỡng nha khoa 7720301B 50 B00 (Toán-Hóa-Sinh)
5 Điều dưỡng gây mê hồi sức 7720301C 50 B00 (Toán-Hóa-Sinh)
6 Điều dưỡng phụ sản 7720301D 30 B00 (Toán-Hóa-Sinh)
7 Kỹ thuật xét nghiệm y học 7720601 50 B00 (Toán-Hóa-Sinh)
8 Kỹ thuật hình ảnh y học 7720602 50 B00 (Toán-Hóa-Sinh)
9 Kỹ thuật phục hồi chức năng 7720603 40 B00 (Toán-Hóa-Sinh)
10 Y tế công cộng 7720701 30 B00 (Toán-Hóa-Sinh)

 

Lưu ý: Nếu thí sinh đăng ký ngành Điều dưỡng, cần ghi rõ là: Điều dưỡng đa khoa, Điều dưỡng nha khoa, Điều dưỡng gây mê hồi sức.

2. Phạm Vi Tuyển Sinh

Trong phạm vi cả nước

3. Phương Thức Tuyển Sinh

Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi THPT Quốc gia

4. Ngưỡng Đảm Bảo Chất Lượng Đầu Vào, Điều Kiện Nhận ĐKXT

– Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo

– Thí sinh đã tốt nghiệp Trung học phổ thông và có tham dự kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia, trong đó có dự thi 03 môn Toán, Hóa học, Sinh học.

– Điều kiện phụ sử dụng trong xét tuyển: Đối với các thí sinh bằng điểm xét tuyển ở cuối danh sách thì xét trúng tuyển theo điều kiện phụ:

+ Các ngành Y: Trường ưu tiên chọn kết quả kỳ thi THPT quốc gia môn Sinh học xét điểm từ cao xuống thấp.

+ Ngành Dược : Trường ưu tiên chọn kết quả kỳ thi THPT quốc gia môn Hóa học xét điểm từ cao xuống thấp.

+ Nếu vẫn còn vượt chỉ tiêu thì ưu tiên thí sinh có nguyện vọng cao hơn.

5. Tổ Chức Tuyển Sinh

*Thời gian nhận ĐKXT:

– Trong đợt xét tuyển thứ 1, thí sinh nộp phiếu ĐKXT cùng với hồ sơ đăng ký dự thi THPT quốc gia theo quy định của Sở Giáo dục và Đào tạo kèm theo lệ phí ĐKXT.

– Sau khi có kết quả thi THPT quốc gia, thí sinh được điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT một lần trong thời gian quy định, bằng phương thức trực tuyến hoặc trực tiếp tại nơi đăng ký dự thi.

– Sau khi xét tuyển đợt 1, nếu còn chỉ tiêu tuyển sinh Nhà trường sẽ có thông báo cụ thể về việc xét tuyển các đợt bổ sung.

*Các điều kiện xét tuyển

– Thí sinh đã tốt nghiệp Trung học phổ thông và có tham dự kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia, trong đó có dự thi 03 môn Toán, Hóa học, Sinh học. Mức điểm xét tuyển đáp ứng ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định.

– Thí sinh được ĐKXT không giới hạn số nguyện vọng và phải sắp xếp nguyện vọng theo thứ tự ưu tiên từ cao xuống thấp (nguyện vọng 1 là nguyện vọng cao nhất). Đối với mỗi thí sinh, nếu ĐKXT vào nhiều ngành thì việc xét tuyển được thực hiện theo thứ tự ưu tiên của các nguyện vọng; thí sinh chỉ trúng tuyển vào 01 nguyện vọng ưu tiên cao nhất có thể trong danh sách các nguyện vọng đã đăng ký.

– Điểm xét tuyển là tổng điểm các môn thi theo thang điểm 10 đối với từng môn thi và được làm tròn đến 0,25; cộng với điểm ưu tiên đối tượng khu vực theo Điều 7 của Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy hiện hành.

– Thí sinh trúng tuyển phải xác nhận nhập học trong thời gian quy định. Quá thời hạn này, thí sinh không xác nhận nhập học được xem như từ chối nhập học và trường sẽ xét tuyển thí sinh khác trong đợt xét tuyển bổ sung (nếu có).

6. Chính Sách Ưu Tiên 

6.1. Các đối tượng được xét tuyển thẳng (5 chỉ tiêu):

a) Anh hùng lao động, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến, Chiến sĩ thi đua toàn quốc đã tốt nghiệp THPT.

b) Thí sinh tham dự kỳ thi chọn đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế; thí sinh đoạt giải nhất, nhì, ba trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia môn Sinh học, Hóa học đã tốt nghiệp THPT thì được tuyển thẳng vào đại học theo ngành phù hợp với môn dự thi/đoạt giải như sau:

– Dự thi/đoạt giải nhất môn Sinh học: ngành Y đa khoa.

– Dự thi/đoạt giải môn Sinh học: ngành Điều dưỡng (Điều dưỡng đa khoa, Điều dưỡng nha khoa, Điều dưỡng gây mê hồi sức), Xét nghiệm y học, Y tế công cộng, Kỹ thuật hình ảnh y học và Phục hồi chức năng.

– Dự thi/đoạt giải môn Hóa học: ngành Dược học.

c) Thí sinh trong đội tuyển quốc gia dự Cuộc thi khoa học, kỹ thuật quốc tế; thí sinh đoạt giải nhất, nhì, ba trong Cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia có đề tài thuộc lĩnh vực Sinh học, Hóa học đã tốt nghiệp THPT được nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển thẳng vào đại học theo ngành phù hợp với môn dự thi/đoạt giải như sau:

– Dự thi/đoạt giải nhất môn Sinh học: ngành Y đa khoa.

– Dự thi/đoạt giải môn Sinh học: ngành Điều dưỡng (Điều dưỡng đa khoa, Điều dưỡng nha khoa, Điều dưỡng gây mê hồi sức), Xét nghiệm y học, Y tế công cộng, Kỹ thuật hình ảnh y học và Phục hồi chức năng.

– Dự thi/đoạt giải môn Hóa học: ngành Dược học.

*Lưu ý: Đối với thí sinh có đề tài thuộc lĩnh vực Sinh học, Hóa học, mỗi đề tài chỉ được xét tuyển thẳng một lần cho một tác giả chính (có xác nhận của các đồng tác giả trong nhóm nghiên cứu) và phải nộp nội dung đề tài đã dự thi cùng hồ sơ đăng ký xét tuyển thẳng để Hội đồng tuyển sinh Nhà trường xem xét xét tuyển.

*Hồ sơ đăng ký:

a) Phiếu đăng ký xét tuyển thẳng (theo mẫu);

b) Bản sao hợp lệ: chứng nhận là thành viên tham dự kỳ thi chọn đội tuyển quốc gia dự thi Olympic khu vực và quốc tế hoặc chứng nhận là thành viên đội tuyển tham dự Cuộc thi khoa học, kỹ thuật quốc tế (có tên trong danh sách của Bộ GD & ĐT); Giấy chứng nhận đoạt giải Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia; Giấy chứng nhận đoạt giải Cuộc thi khoa học, kỹ thuật quốc gia và giấy chứng nhận các đối tượng ưu tiên tuyển thẳng khác;

c) Hai phong bì đã dán tem và ghi rõ họ tên, địa chỉ liên lạc, số điện thoại của thí sinh; hai ảnh chân dung cỡ 4×6.

6.2. Quyền ưu tiên xét tuyển (5 chỉ tiêu)

Thí sinh không sử dụng quyền xét tuyển thẳng được ưu tiên xét tuyển vào trường, phải có các điều kiện sau:

– Đoạt giải trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia môn Sinh học, Hóa học, đoạt giải trong Cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia có đề tài thuộc lĩnh vực Sinh học, Hóa học đã tốt nghiệp THPT, sau khi hoàn thành kỳ thi THPT quốc gia, có kết quả thi 03 môn Toán, Sinh học, Hóa học đáp ứng tiêu chí đảm bảo chất lượng đầu vào theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và không có môn nào bị điểm dưới 5,0.

– Có đăng ký xét tuyển đợt 1 vào trường Đại học Kỹ thuật Y – Dược Đà Nẵng.

* Hồ sơ đăng ký:

a) Phiếu đăng ký ưu tiên xét tuyển (theo mẫu);

b) Bản sao hợp lệ: Giấy chứng nhận đoạt giải Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia; Giấy chứng nhận đoạt giải Cuộc thi khoa học, kỹ thuật quốc gia, quốc tế.

Sở Giáo dục và Đào tạo gửi toàn bộ hồ sơ của thí sinh về Trường Đại học Kỹ thuật Y-Dược Đà Nẵng theo địa chỉ:  số 99 đường Hùng Vương, phường Hải Châu 1, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng

MỌI THÔNG TIN TUYỂN SINH CHI TIẾT THÍ SINH VÀ PHỤ HUYNH LIÊN HỆ

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT Y – DƯỢC ĐÀ NẴNG

– Địa chỉ: Số 99 đường Hùng Vương, phường Hải Châu 1, quận Hải Châu, Tp. Đà Nẵng

– Điện thoại: 0236 3892 062; 0236 3835 380

– Website: dhktyduocdn.edu.vn

Điểm chuẩn Đại Học Kỹ Thuật Y – Dược Đà Nẵng chính xác nhất
Nguyện vọng 2 Đại Học Kỹ Thuật Y – Dược Đà Nẵng mới nhất
Thủ tục hồ sơ, Học phí trường Đại Học Kỹ Thuật Y – Dược Đà Nẵng

Bạn thích bài viết này ?
[addthis tool="addthis_inline_share_toolbox_45yp"]

Hãy đặt câu hỏi hoặc để lại bình luận của bạn

avatarÔn thi trực tuyến

black cartoon arrow
DMCA.com Protection Status