Đại Học Ngoại Ngữ Đại Học Đà Nẵng Tuyển Sinh 2018

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG

THÔNG BÁO TUYỂN SINH 

Trường Đại Học Ngoại Ngữ Đại Học Đà Nẵng thông báo tuyển sinh hệ đại học chính quy với nội dung cụ thể như sau:

1. Ngành Đào Tạo/ Chỉ Tiêu Tuyển Sinh/ Tổ Hợp Môn Xét Tuyển/ Thi Tuyển

Tên ngành Mã ngành Chỉ tiêu dự kiến Tổ hợp môn xét tuyển Mã tổ hợp
Sư phạm tiếng Anh 7140231 84  1. Toán + Ngữ văn + Tiếng Anh*2  1. D01
Sư phạm tiếng Pháp 7140233 28  1. Toán + Ngữ văn + Tiếng Anh*2

2. Toán + Ngữ văn + Tiếng Pháp*2

3. Toán + KHXH + Tiếng Anh*2

4. Văn + KHXH + Tiếng Anh*2

 1. D01

2. D03

3. D96

4. D78

Sư phạm tiếng Trung 7140234 28  1. Toán + Ngữ văn + Tiếng Anh*2

2. Toán + Ngữ văn + Tiếng Trung*2

3. Toán + KHXH + Tiếng Anh*2

4. Văn + KHXH + Tiếng Anh*2

 1. D01

2. D04

3. D96

4. D78

Ngôn ngữ Anh 7220201 410  1. Toán + Ngữ văn + Tiếng Anh*2  1. D01
Ngôn ngữ Nga 7220202 56  1. Toán + Ngữ văn + Tiếng Anh*2

2. Toán + Ngữ văn + Tiếng Nga*2

3. Toán + KHXH + Tiếng Anh*2

4. Văn + KHXH + Tiếng Anh*2

 1. D01

2. D02

3. D96

4. D78

Ngôn ngữ Pháp 7220203 60  1. Toán + Ngữ văn + Tiếng Anh*2

2. Toán + Ngữ văn + Tiếng Pháp*2

3. Toán + KHXH + Tiếng Anh*2

4. Văn + KHXH + Tiếng Anh*2

 1. D01

2. D02

3. D96

4. D78

Ngôn ngữ Trung Quốc 7220204 105  1. Toán + Ngữ văn + Tiếng Anh*2

2. Toán + Ngữ văn + Tiếng Pháp*2

3. Toán + KHXH + Tiếng Anh*2

4. Văn + KHXH + Tiếng Anh*2

 1. D01

2. D04

3. D83

4. D78

Ngôn ngữ Nhật 7220209 70  1. Toán + Ngữ văn + Tiếng Anh*2

2. Toán + Ngữ văn + Tiếng Nhật*2

 1. D01

2. D06

Ngôn ngữ Hàn Quốc 7220210 70  1. Toán + Ngữ văn + Tiếng Anh*2

2. Toán + KHXH + Tiếng Anh*2

3. Văn + KHXH + Tiếng Anh*2

 1. D01

2. D96

3. D78

Ngôn ngữ Thái Lan 7220214 25  1. Toán + Ngữ văn + Tiếng Anh*2

2. Ngữ văn + Địa lý + Tiếng Anh*2

3. Toán + KHXH + Tiếng Anh*2

4. Ngữ văn + KHXH + Tiếng Anh*2

 1. D01

2. D15

3. D96

4. D78

Quốc tế học 7310601 80  1. Toán + Ngữ văn + Tiếng Anh*2

2. Toán + Lịch sử + Tiếng Anh*2

3. Toán + KHXH + Tiếng Anh*2 4. Ngữ văn + KHXH + Tiếng Anh*2

 1. D01

2. D09

3. D96

4. D78

Đông phương học 7310608 64  1. Toán + Ngữ văn + Tiếng Anh*2

2. Toán + Ngữ văn + Tiếng Nhật*2

3. Toán + KHXH + Tiếng Anh*2

4. Ngữ văn + KHXH + Tiếng Anh*2

 1. D01

2. D09

3. D96

4. D78

Ngôn ngữ Anh (Chất lượng cao) 7220201CLC 300  1. Toán + Ngữ văn + Tiếng Anh*2  1. D01
Quốc tế học (Chất lượng cao) 7310601CLC 30  1. Toán + Ngữ văn + Tiếng Anh*2

2. Toán + Lịch sử + Tiếng Anh*2

3. Toán + KHXH + Tiếng Anh*2

4. Ngữ văn + KHXH + Tiếng Anh*2

 1. D01

2. D09

3. D96

4. D78

Ngôn ngữ Nhật (Chất lượng cao) 7220209CLC 30  1. Toán + Ngữ văn + Tiếng Anh*2

2. Toán + Ngữ văn + Tiếng Nhật*2

 1. D01

2. D06

Ngôn ngữ Hàn Quốc (Chất lượng cao) 7220210CLC 30  1. Toán + Ngữ văn + Tiếng Anh*2

2. Toán + KHXH + Tiếng Anh*2

3. Ngữ văn + KHXH + Tiếng Anh*2

 1. D01

2. D96

3. D78

Ngôn ngữ Trung Quốc (Chất lượng cao) 7220204CLC 30  1. Toán + Ngữ văn + Tiếng Anh*2

2. Toán + Ngữ văn + Tiếng Trung*2

3. Ngữ văn + KHXH + Tiếng Trung*2

4. Ngữ văn + KHXH + Tiếng Anh*2

 1. D01

2. D04

3. D83

4. D78

2. Phạm Vi Tuyển Sinh

Tuyển sinh trong phạm vi cả nước

3. Hình Thức Đăng Ký Xét Tuyển

Đối với xét tuyển theo kết quả thi THPT quốc gia: Thí sinh đăng ký cùng lúc đăng ký dự thi THPT quốc gia. Đối với các đợt xét tuyển bổ sung, thí sinh đăng ký trực tuyến, qua đường bưu điện hoặc đăng ký trực tiếp tại Ban Đào tạo – Đại học Đà Nẵng, 41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng.

4. Chính Sách Ưu Tiên 

a) Các quy định chung

– Trường Đại học Ngoại Ngữ Đại học Đà Nẵng tổ chức tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển và thực hiện các chính sách ưu tiên khác theo Quy chế tuyển sinh hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo và theo Quy định chung của ĐHĐN.

– Thí sinh đạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc tế và thí sinh tham dự kỳ thi chọn đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế sẽ được tuyển thẳng vào tất cả các ngành của Trường không hạn chế chỉ tiêu nhưng nằm trong chỉ tiêu chung của ngành.

– Tổng chỉ tiêu xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển nằm trong chỉ tiêu chung của Đề án tuyển sinh của Trường trong năm tuyển sinh.

b) Danh mục các ngành tuyển thẳng theo môn đối với học sinh đoạt giải HSG cấp quốc gia

TT Môn thi học sinh giỏi Ngành tuyển thẳng Mã ngành Chỉ tiêu
1 Tiếng Anh Sư phạm Tiếng Anh(*) 52140231 05
Ngôn ngữ Anh(*) 52220201 70
Quốc tế học 52220212 10
Đông phương học 52220213 8
2 Tiếng Nga Ngôn ngữ Nga (*) 52220202 7
Quốc tế học 52220212 5
Đông phương học 52220213 5
3 Tiếng Trung Sư phạm tiếng Trung (*) 52140234 1
Quốc tế học 52220212 5
Đông phương học 52220213 5
Ngôn ngữ Trung Quốc (*) 52220204 14
4 Tiếng Pháp Ngôn ngữ Pháp (*) 52220203 7
Quốc tế học 52220212 5
Đông phương học 52220213 5
Sư phạm tiếng Pháp (*) 52140233 1

Ghi chú:

– Những ngành có đánh dấu (*) là ngành đúng;

– Các ngành còn lại là ngành gần.

c) Tuyển thẳng vào các ngành sư phạm theo môn chuyên đối với các học sinh tốt nghiệp các trường THPT chuyên cấp tỉnh, thành phố đạt một trong hai tiêu chí theo Quy chế tuyển sinh đại học năm 2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo:

– Có kết quả học lực loại Giỏi liên tục trong 3 năm học

– Đoạt giải Nhất, Nhì, Ba trong kỳ thi HSG các môn văn hóa do cấp tỉnh trở lên tổ chức dành cho học sinh lớp 12.

TT Môn chuyên/môn đoạt giải Ngành tuyển thẳng Mã ngành Chỉ tiêu
1 Tiếng Anh Sư phạm Tiếng Anh 52140231 05
2 Tiếng Trung Sư phạm Tiếng Trung 52140234 02
3 Tiếng Pháp Sư phạm Tiếng Pháp 52140233 02

5. Quy Trình Xét Tuyển Thẳng Và Ưu Tiên Xét Tuyển

a. Nguyên tắc chung:

– Tốt nghiệp THPT, đảm bảo ngưỡng chất lượng của Bộ, không có môn thi THPT nào từ 1 điểm trở xuống. Xét theo thứ tự ưu tiên từ nguyện vọng 1 cho đến hết. Mỗi thí sinh trúng tuyển 1 nguyện vọng sẽ không được xét tuyển các nguyện vọng tiếp theo.

– Xét giải HSG các năm: 2016, 2017, 2018.

b. Quy trình xét tuyển:

– Xét tuyển thẳng (cho các thí sinh đạt giải HSG QG):Xét theo thứ tự giải từ cao xuống thấp cho đến đủ chỉ tiêu.

– Ưu tiên xét tuyển (dành cho các thí sinh đạt giải HSG QG nhưng không đăng ký tuyển thẳng vào ngành được xét mà đăng ký xét vào ngành khác): Các thí sinh đạt giải nhất, nhì, ba được cộng thêm 1 điểm vào tổng điểm xét tuyển của tổ hợp phù hợp với ngành ĐKXT (thang điểm 30). Trong trường hợp thang điểm khác sẽ quy đổi cho phù hợp. Đối với các thí sinh cùng điểm sẽ xét đến điểm thi trung bình của kỳ thi THPT.

– Đối với học sinh trường THPT chuyên đạt giải kỳ thi HSG cấp tỉnh các môn văn hóa dành cho lớp 12 được xét tuyển thẳng vào ngành Sư phạm: các thí sinh đồng giải sẽ xét đến điểm thi HSG cấp tỉnh.

– Đối với học sinh trường THPT chuyên 3 năm học sinh giỏi cấp 3 xét tuyển thẳng vào ngành Sư phạm phù hợp với môn chuyên học trong chương trình THPT: Xét theo điểm trung bình của 3 năm học THPT từ cao xuống thấp. Đối với các thí sinh cùng điểm sẽ xét đến điểm trung bình của kỳ thi THPT.

MỌI THÔNG TIN TUYỂN SINH CHI TIẾT THÍ SINH VÀ PHỤ HUYNH LIÊN HỆ

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG

-Địa chỉ:

+ Cơ sở chính: 131 Lương Nhữ Hộc, P. Khuê Trung, Q. Cẩm Lệ, Tp. Đà Nẵng

+ Cơ sở 2: 41 Lê Duẩn, P. Hải Châu 1, Q. Hải Châu, Tp. Đà Nẵng

– Điện thoại: 0236.3699324/0236.3699335

– Website: http://ufl.udn.vn

– Facebook: facebook.com/DHNN.tuvantuyensinh

Điểm chuẩn Đại Học Ngoại Ngữ Đại Học Đà Nẵng chính xác nhất
Nguyện vọng 2 Đại Học Ngoại Ngữ Đại Học Đà Nẵng mới nhất
Thủ tục hồ sơ, Học phí trường Đại Học Ngoại Ngữ Đại Học Đà Nẵng

Bạn thích bài viết này ?

4
Để lại bình luận

avatar
4 Comment threads
0 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
3 Comment authors
Thành MèoKim OanhTú diễm Recent comment authors
newest oldest most voted
Tú diễm
Tú diễm

Dạ cho em hỏi điểm anh năm nay trường mình vẫn nhân 2 chứ ạ

Kim Oanh
Kim Oanh

cho e hỏi khi nào trường sẽ công bố điểm sàn nhận hồ sơ xét tuyển ạ

Thành Mèo
Thành Mèo

cho e hỏi là điểm tiếng anh nhân 2 có tính vào xét điểm đại học ko ạ

Thành Mèo
Thành Mèo

cho e hỏi điểm tiếng anh nhân 2 thê có đc xét điểm đại học ko ạÔn thi trực tuyến

black cartoon arrow
DMCA.com Protection Status