Đại Học Nha Trang Thông Báo Tuyển Sinh 2019

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG

THÔNG BÁO TUYỂN SINH 

Trường Đại Học Nha Trang thông báo tuyển sinh hệ đại học chính quy với nội dung cụ thể như sau:

1. Ngành Đào Tạo/ Chỉ Tiêu Tuyển Sinh/ Tổ Hợp Xét Tuyển/ Thi Tuyển

TT Mã ngành Tên ngành Chỉ tiêu Tổ hợp xét tuyển
I TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC 3.500  
1 7810103PHE Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành  (chuyên ngành Quản trị khách sạn)

(chương trình định hướng nghề nghiệp, đào tạo song ngữ Anh – Việt)

30 A01; D01; D07; D96
2 7480201PHE Công nghệ thông tin

(chương trình định hướng nghề nghiệp, đào tạo song ngữ Anh – Việt)

30 A01; D01; D07; D96
3 7340101A Quản trị kinh doanh

(chương trình song ngữ Anh-Việt)

30 A01; D01; D07; D96
4 7810103P Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành  (chương trình song ngữ Pháp-Việt) 40 D03; D97
5 7220201 Ngôn ngữ Anh

(3 chuyên ngành: Biên – phiên dịch; Tiếng Anh du lịch; Giảng dạy Tiếng Anh)

200 D01; A01; D14; D15
6 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 180 A00; A01; D01; D07
7 7340101 Quản trị kinh doanh 200 A00; A01; D01; D07
8 7340301 Kế toán

(2 chuyên ngành: Kế toán; Kiểm toán)

200 A00; A01; D01; D07
9 7340201 Tài chính – Ngân hàng 120 A00; A01; D01; D07
10 7340121 Kinh doanh thương mại 120 A00; A01; D01; D07
11 7340115 Marketing 120 A00; A01; D01; D07
12 7310105 Kinh tế phát triển 60 A00; A01; D01; D07
13 7310101A Kinh tế (chuyên ngành Luật kinh tế) 50 A00; A01; D01; D96
14 7310101B Kinh tế (chuyên ngành Kinh tế thủy sản) 40 A00; A01; D01; D07
15 7480201 Công nghệ thông tin

(2 chuyên ngành: Công nghệ thông tin; Truyền thông và Mạng máy tính)

200 A00; A01; D01; D07
16 7340405 Hệ thống thông tin quản lý 60 A00; A01; D01; D07
17 7510301 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 120 A00; A01; C01; D07
18 7520115 Kỹ thuật nhiệt

(3 chuyên ngành: Kỹ thuật nhiệt lạnh; Máy lạnh, điều hòa không khí và thông gió; Máy lạnh và thiết bị nhiệt thực phẩm)

80 A00; A01; C01; D07
19 7520114 Kỹ thuật cơ điện tử 50 A00; A01; C01; D07
20 7520103A Nhóm ngành Kỹ thuật cơ khí

(02 ngành: Kỹ thuật cơ khí; Công nghệ chế tạo máy)

150 A00; A01; C01; D07
21 7580201 Kỹ thuật xây dựng

(2 chuyên ngành: Kỹ thuật xây dựng; Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông)

120 A00; A01; C01; D07
22 7520130 Kỹ thuật ô tô 150 A00; A01; C01; D07
23 7520122 Kỹ thuật tàu thủy 60 A00; A01; C01; D07
24 7840106 Khoa học hàng hải 60 A00; A01; C01; D07
25 7620304 Khai thác thuỷ sản 30 A00; A01; B00; D07
26 7620305 Quản lý thuỷ sản 50 A00; A01; B00; D07
27 7620301 Nhóm ngành Nuôi trồng thuỷ sản

(2 ngành: Nuôi trồng thủy sản; Bệnh học thuỷ sản)

150 A00; A01; B00; D07
28 7540101 Công nghệ thực phẩm

(2 chuyên ngành: Công nghệ thực  phẩm; Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm)

180 A00; A01; B00; D07
29 7540105 Công nghệ chế biến thuỷ sản 50 A00; A01; B00; D07
30 7540104 Công nghệ sau thu hoạch 40 A00; A01; B00; D07
31 7520301 Công nghệ kỹ thuật hoá học 60 A00; A01; B00; D07
32 7420201 Công nghệ sinh học 60 A00; A01; B00; D07
33 7520320 Kỹ thuật môi trường 40 A00; A01; B00; D07
  Ngành mới dự kiến tuyển sinh năm 2019    
34 7380101 Luật 50 A00; A01; D01; D96
35 7520116 Kỹ thuật cơ khí động lực 50 A00; A01; C01; D07
36 7620303 Khoa học thủy sản 50 A00; A01; B00; D07
37 7810201 Quản trị khách sạn 220 A00; A01; D01; D07
II TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG 1.000  
1 6220206 Tiếng Anh du lịch 80
2 6340404 Quản trị kinh doanh 120
3 6810101 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 100
4 6810201 Quản trị khách sạn 160
5 6340101 Kinh doanh thương mại 80
6 6340301 Kế toán 100
7 6480201 Công nghệ thông tin 100
8 6510202 Công nghệ kỹ thuật ô tô 60
9 6510211 Công nghệ kỹ thuật nhiệt 50
10 6510303 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 50
11 6510213 Công nghệ chế tạo vỏ tàu thủy 40
12 6540103 Công nghệ thực phẩm 60


Lưu ý:
Nhà trường xét tuyển dựa trên điểm học bạ 05 học kỳ đầu ở cấp THPT các môn học tương ứng trong tổ hợp xét tuyển, dành tối đa đối với các nhóm ngành sau: 

– 20% chỉ tiêu ngành Nuôi trồng thuỷ sản, Bệnh học thuỷ sản, Quản lý nguồn lợi thuỷ sản;

– 40% chỉ tiêu ngành Công nghệ chế biến thủy sản, Công nghệ kỹ thuật hóa học và Công nghệ sau thu hoạch;

– 50% chỉ tiêu ngành Khai thác thủy sản, Khoa học hàng hải.

2. Phạm Vi Tuyển Sinh

Trong phạm vi cả nước

3. Phương Thức Tuyển Sinh

Nhà trường sử dụng 03 phương thức xét tuyển:

– Xét tuyển thẳng (theo quy chế hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo);

– Xét tuyển dựa vào kết quả thi THPT quốc gia theo các tổ hợp môn thi;

– Xét tuyển dựa vào kết quả học tập ở THPT (xét học bạ): sử dụng điểm học bạ 05 học kỳ đầu các môn học của THPT theo tổ hợp.

4. Tổ Hợp Xét Tuyển

– A00: Toán, Vật lý, Hóa học

– A01: Toán, Vật lý, Tiếng Anh

– A02: Toán, Vật lý, Sinh học

– B00: Toán, Hóa học, Sinh học

– C01: Ngữ văn, Toán, Vật lý

– C02: Ngữ văn, Toán, Hóa học

– D01: Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

– D03: Toán, Ngữ văn, Tiếng Pháp

– D07: Toán, Hóa học, Tiếng Anh

– D08: Toán, Sinh học, Tiếng Anh

– D14: Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh

– D15: Ngữ văn, Địa lý, Tiếng Anh

– D64: Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Pháp

– D70: Ngữ văn, Giáo dục công dân, Tiếng Pháp

– D90: Toán, Khoa học tự nhiên, Tiếng Anh

– D96: Toán, Khoa học xã hội, Tiếng Anh

– D97: Toán, Khoa học xã hội, Tiếng Pháp

5. Ngưỡng Đảm Bảo Chất Lượng Đầu Vào, Điều Kiện Nhận ĐKXT

– Đối với phương thức xét tuyển học bạ:

+ Thí sinh đã tốt nghiệp THPT;

+ Tổng điểm các môn học (theo tổ hợp) dùng để xét tuyển không nhỏ hơn 18,0 đối với trình độ đại học và 15,0 đối với trình độ cao đẳng (cộng cả điểm ưu tiên nếu có).

+ Có hạnh kiểm đạt loại khá trở lên.

– Đối với phương thức sử dụng kết quả thi THPT quốc gia: Trường bổ sung điều kiện nhận hồ sơ xét tuyển khi có kết quả thi THPT quốc gia và ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào của Bộ GD&ĐT.

6. Nguyên Tắc Xét Tuyển

– Nguyên tắc xét tuyển là sử dụng tổng điểm xét tuyển bằng tổng điểm thi của tổ hợp 3 môn trong tổ hợp xét tuyển (không nhân hệ số), cộng điểm ưu tiên khu vực, cộng điểm ưu tiên đối tượng. Xét trúng tuyển từ cao xuống thấp theo tổ hợp xét tuyển.

– Trường Đại học Nha Trang không quy định chênh lệch điểm xét tuyển giữa các tổ hợp xét tuyển đối với các ngành xét tuyển.

– Điều kiện phụ sử dụng trong xét tuyển:

Trường hợp hai thí sinh trở lên có tổng điểm xét tuyển bằng nhau trong cùng một ngành đăng ký xét tuyển thì nhà trường sử dụng điều kiện xét tuyển phụ (tổ hợp môn xét tuyển theo thứ tự ưu tiên 1, 2, 3, 4 tại Bảng mục 1; điểm môn Toán xét từ cao xuống thấp).

7. Tổ Chức Tuyển Sinh

7.1. Xét tuyển bằng học bạ THPT

a/ Hồ sơ xét tuyển

– Phiếu đăng ký xét tuyển bằng học bạ THPT theo mẫu quy định.

– Bản photo công chứng học bạ THPT.

– Bản photo công chứng Bằng tốt nghiệp THPT đối với thí sinh tự do đã tốt nghiệp năm trước hoặc Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời đối với thí sinh lớp 12 thi năm 2019.

– Bản sao hợp lệ các giấy tờ chứng nhận hợp pháp nếu thí sinh thuộc đối tượng ưu tiên theo quy định của quy chế tuyển sinh hiện hành.

– Lệ phí xét tuyển theo quy định.

Cách thức nộp hồ sơ xét tuyển

Thí sinh nộp hồ sơ xét tuyển bằng một trong các cách sau:

– Nộp phiếu đăng ký xét tuyển trực tuyến theo mẫu quy định (truy cập website Trường ĐHNT để thực hiện đăng ký).

– Nộp qua đường bưu điện

– Nộp trực tiếp tại trường

7.2. Xét tuyển thẳng

Theo quy chế tuyển sinh hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

7.3. Xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi THPT quốc gia

Hồ sơ xét tuyển:

– Phiếu đăng ký xét tuyển dựa trên kết quả thi THPT quốc gia theo mẫu quy định.

– Bản sao hợp lệ các giấy tờ chứng nhận hợp pháp nếu thí sinh thuộc đối tượng ưu tiên theo quy định của quy chế tuyển sinh hiện hành.

– Lệ phí xét tuyển theo quy định.

Hình thức nhận hồ sơ:

Thí sinh đăng ký xét tuyển vào Trường Đại học Nha Trang chọn một trong ba hình thức sau:

– Hình thức 1:  Nộp trực tiếp tại Trường Đại học Nha Trang

Thí sinh nộp hồ sơ trực tiếp tại: Phòng Đào tạo – Trường Đại học Nha Trang

Địa chỉ: Số 2 Nguyễn Đình Chiểu, Nha Trang, Khánh Hòa.

Điện thoại: (058) 3831148;    (058)2245579

– Hình thức 2. Nộp qua đường bưu điện

Thí sinh chuẩn bị hồ sơ đăng ký xét tuyển, đến điểm giao dịch bưu điện chọn một trong hai dịch vụ: chuyển phát nhanh (EMS) hoặc chuyển bưu phẩm bảo đảm.

Thí sinh điền thông tin trên phiếu gửi do bưu điện cung cấp, bao gồm:

– Họ tên, số báo danh, địa chỉ liên lạc, số điện thoại của thí sinh;

– Số CMND, ngày tháng năm sinh của thí sinh;

– Tên trường: Trường Đại học Nha Trang; Mã trường: TSN;

Địa chỉ: Phòng Đào tạo Trường Đại học Nha Trang, số 2 Nguyễn Đình Chiểu, Nha Trang, Khánh Hòa; Điện thoại: (058) 3831148.

– Hình thức 3. Đăng ký xét tuyển trực tuyến

Thí sinh đăng ký xét tuyển tại website: http://thisinh.thithptquocgia.edu.vn

Thí sinh xem đề án tuyển sinh tại website: http://thituyensinh.vn.

8. Chính Sách Ưu Tiên 

Nhà trường thực hiện các đối tượng ưu tiên theo khu vực và đối tượng được cộng điểm ưu tiên theo Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

MỌI THÔNG TIN TUYỂN SINH CHI TIẾT THÍ SINH VÀ PHỤ HUYNH LIÊN HỆ

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG

– Địa chỉ: Số 2 Nguyễn Đình Chiểu – Thành Phố Nha Trang – Tỉnh Khánh Hòa

– Điện thoại: 0583 831 148

– Website: http://ntu.edu.vn/

Điểm chuẩn Đại Học Nha Trang chính xác nhất
Nguyện vọng 2 Đại Học Nha Trang mới nhất
Thủ tục hồ sơ, Học phí trường Đại Học Nha Trang

Bạn thích bài viết này ?
[addthis tool="addthis_inline_share_toolbox_45yp"]

Hãy đặt câu hỏi hoặc để lại bình luận của bạn

avatarÔn thi trực tuyến

black cartoon arrow
DMCA.com Protection Status