Đại Học Tài Chính Kế Toán Thông Báo Tuyển Sinh 2018

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH KẾ TOÁN

THÔNG BÁO TUYỂN SINH 

Trường Đại Học Tài Chính Kế Toán thông báo tuyển sinh hệ đại học chính quy với nội dung cụ thể như sau:

1. Ngành Đào Tạo/ Chỉ Tiêu Tuyển Sinh/ Tổ Hợp Xét Tuyển/ Thi Tuyển

STT Mã ngành Ngành học Chỉ tiêu (dự kiến) Tổ hợp môn xét tuyển 1 Tổ hợp môn xét tuyển 2 Tổ hợp môn xét tuyển 3 Tổ hợp môn xét tuyển 4
Theo xét KQ thi THPT QG Theo phương thức khác
1 52340201 Tài chính – Ngân hàng
Đại học chính quy
150 100 Toán, Vật Lý, Hóa học Toán, Vật lý, Tiếng Anh Toán, Khoa học tự nhiên, Ngữ văn Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh
2 52340120 Kinh doanh quốc tế
Đại học chính quy
90 60 Toán, Vật Lý, Hóa học Toán, Vật lý, Tiếng Anh Toán, Khoa học tự nhiên, Ngữ văn Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh
3 52340101 Quản trị kinh doanh
Đại học chính quy
90 60 Toán, Vật Lý, Hóa học Toán, Vật lý, Tiếng Anh Toán, Khoa học tự nhiên, Ngữ văn Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh
4 52340301 Kế toán
Đại học chính quy
300 200 Toán, Vật Lý, Hóa học Toán, Vật lý, Tiếng Anh Toán, Khoa học tự nhiên, Ngữ văn Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh
5 52380107 Luật kinh tế
Đại học chính quy
90 60 Toán, Vật Lý, Hóa học Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí Ngữ văn, Toán, Khoa học xã hội Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh
6 52340302 Kiểm toán
Đại học chính quy
60 40 Toán, Vật Lý, Hóa học Toán, Vật lý, Tiếng Anh Toán, Khoa học tự nhiên, Ngữ văn Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh

2. Phạm Vi Tuyển Sinh

Tuyển sinh trong cả nước.

3. Phương Thức Tuyển Sinh

Nhà trường tuyển sinh đồng thời theo 2 phương thức:

– Phương thức 1: Xét tuyển dựa theo kết quả kỳ thi THPT quốc gia.

+ Thí sinh dự thi kỳ thi THPT quốc gia có đăng ký sử dụng kết quả thi để xét tuyển vào bậc đại học

+ Thí sinh đã tốt nghiệp THPT

+ Kết quả các môn thi trong tổ hợp môn thi/bài thi phải đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định.

+ Điểm xét tuyển là tổng điểm các bài thi, môn thi trong tổ hợp xét tuyển cộng với điểm ưu tiên (trên thang điểm 10).

– Phương thức 2: Xét tuyển theo kết quả học tập lớp 12 THPT.

+ Thí sinh đã tốt nghiệp THPT;

+ Hạnh kiểm ba năm THPT đạt khá trở lên

+ Điểm trung bình cộng của các môn học theo học bạ lớp 12 THPT tương ứng với tổ hợp môn xét tuyển theo ngành phải đạt từ 6,0 điểm trở lên.

+ Điểm xét tuyển là tổng điểm trung bình năm lớp 12 của ba môn trong tổ hợp môn xét tuyển cộng với điểm ưu tiên (theo thang điểm 10)

4. Nguyên Tắc Xét Tuyển

– Xét tuyển từ thí sinh có tổng điểm cao nhất xuống các thí sinh có tổng điểm thấp hơn cho đến khi đủ chỉ tiêu đã xác định.

– Trường hợp các thí sinh có tổng điểm xét tuyển bằng nhau, Trường ưu tiên xét tuyển những thí sinh có điểm thi cao hơn đối với các môn chính quy định cho từng tổ hợp môn xét tuyển: Môn Toán đối với tổ hợp A00, A16; môn Tiếng Anh đối với tổ hợp A01, D01; môn Ngữ văn đối với tổ hợp C00, C15.

– Đối với thí sinh trong cùng đợt xét tuyển có đăng ký 2 nguyện vọng vào 2 ngành học khác nhau, Trường sẽ xét các nguyện vọng bình đẳng như nhau để đảm bảo thí sinh có thể trúng tuyển nguyện vọng phù hợp với kết quả thi.

5. Tổ Chức Tuyển Sinh

5.1. Hồ sơ và hình thức đăng kí xét tuyển

Đối với phương thức xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi THPT QG:

– Hồ sơ đăng ký xét tuyển: Sử dụng Phiếu đăng ký xét tuyển (theo mẫu quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo)

– Hình thức đăng ký xét tuyển: Thí sinh lựa chọn 1 trong các phương thức sau: đăng ký trực tuyến hoặc gửi đăng ký qua Bưu điện hoặc đăng ký trực tiếp tại trường.

Thí sinh đăng ký qua bưu điện hoặc đăng ký trực tiếp tại Trường theo địa chỉ: Phòng Quản lý đào tạo, Trường Đại học Tài chính – Kế toán, thị trấn La Hà, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi.

Đối với phương thức xét tuyển dựa vào kết quả theo học bạ lớp 12 THPT

– Hồ sơ đăng ký bao gồm:

+ Phiếu đăng ký xét tuyển theo mẫu (Tải từ Website: www.tckt.edu.vn);

+ Bản sao công chứng học bạ THPT

+ Bản sao công chứng Bằng tốt nghiệp THPT hoặc Giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT tạm thời (nếu chưa được cấp bằng tốt nghiệp THPT);

+ Bản sao công chứng giấy khai sinh;

+ Bản sao công chứng giấy chứng nhận đối tượng ưu tiên, nếu có

+ 02 phong bì dán tem có ghi rõ họ tên, địa chỉ, số điện thoại liên lạc của thí sinh;

– Hình thức đăng ký: Thí sinh lựa chọn 1 trong các cách sau: Gửi đăng ký qua Bưu điện hoặc đăng ký trực tiếp tại trường theo địa chỉ: Phòng Quản lý đào tạo, Trường Đại học Tài chính – Kế toán, thị trấn La Hà, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi.

5.2. Nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển

a) Đối với phương thức xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi THPT quốc gia:

– Xét tuyển đợt 1: Thí sinh nộp phiếu ĐKXT cùng với hồ sơ đăng ký dự thi THPT quốc gia theo quy định của Sở Giáo dục và Đào tạo kèm theo lệ phí ĐKXT. Sau khi có kết quả thi THPT quốc gia, thí sinh được điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT trong thời hạn quy định, bằng phương thức trực tuyến. Thí sinh chịu trách nhiệm về tính xác thực của các thông tin ĐKXT và đăng ký dự thi.

– Xét tuyển bổ sung: Căn cứ kết quả xét tuyển đợt 1, Hội đồng tuyển sinh Nhà trường quyết định và thông báo cụ thể thời gian và cách thức nộp hồ sơ ĐKXT cho từng đợt xét tuyển bổ sung.

b) Đối với phương thức xét tuyển dựa vào kết quả năm học lớp 12 THPT:

Chia thành nhiều đợt, trong đó có 01 đợt trước khi tổ chức kỳ thi THPT quốc gia và nhiều đợt sau kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia phù hợp với tình hình thực tế tuyển sinh của nhà trường và quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

– Nhà trường có thể điều chỉnh thời gian hoặc bổ sung thêm các đợt xét tuyển phù hợp với tình hình thực tế tuyển sinh của nhà trường; quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và sẽ thông báo cụ thể trên Website của Trường: http://www.tckt.edu.vn

6. Các Thông Về Ngành, Chuyên Ngành Đào Tạo Và Tổ Hợp Xét Tuyển

Ngành, chuyên ngành đào tạo Tổ hợp xét tuyển
Quản trị kinh doanh (D340101): Chuyên ngành Quản trị doanh nghiệp, Quản trị marketing, Quản trị khách sạn và du lịch.  

A00: Toán – Vật lý – Hóa học

A01: Toán – Vật lý – Tiếng Anh

D01: Toán – Ngữ văn – Tiếng Anh

A16: Toán – Ngữ văn – KHTN

Tài chính – Ngân hàng (D340201): Chuyên ngành Tài chính doanh nghiệp, Tài chính công, Ngân hàng.
Kế toán (D340301): Chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp,

Kế toán Nhà nước.

Kiểm toán (D340302): Chuyên ngành Kiểm toán.
Kinh doanh quốc tế (D340120): Chuyên ngành Kinh doanh quốc tế.
Luật Kinh tế (D380107): Chuyên ngành Luật kinh tế. A00: Toán – Vật lý – Hóa học

D01: Toán – Ngữ văn – Tiếng Anh

C00: Ngữ văn – Lịch sử – Địa lý

C15: Ngữ văn – Toán – KHXH

7. Chính Sách Ưu Tiên

Nhà trường thực hiện chính sách ưu tiên tuyển sinh theo đối tượng và khu vực quy định trong Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng chính quy hiện hành của Bộ GD&ĐT. Thí sinh thuộc diện hưởng chính sách ưu tiên trong tuyển sinh được cộng điểm ưu tiên để xét tuyển sau khi thí sinh đạt điểm xét tuyển quy định của trường.

MỌI THÔNG TIN TUYỂN SINH CHI TIẾT THÍ SINH VÀ PHỤ HUYNH LIÊN HỆ

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH KẾ TOÁN

– Địa chỉ: Thị Trấn La Hà – Tư Nghĩa – Quảng Ngãi

– Điện thoại: 0255. 3 845 578

– Website: tckt.edu.vn

– Email: info@tckt.edu.vn

Điểm chuẩn Đại Học Tài Chính Kế Toán chính xác nhất
Nguyện vọng 2 Đại Học Tài Chính Kế Toán mới nhất
Thủ tục hồ sơ, Học phí trường Đại Học Tài Chính Kế Toán

Bạn thích bài viết này ?

Để lại bình luận

avatarÔn thi trực tuyến

black cartoon arrow
DMCA.com Protection Status