Đại Học Tân Trào Thông Báo Tuyển Sinh 2019

TRƯỜNG ĐẠI TÂN TRÀO 

THÔNG BÁO TUYỂN SINH 

Trường Đại Học Tân Trào thông báo tuyển sinh hệ đại học chính quy với nội dung cụ thể như sau:

1. Ngành Đào Tạo/ Tổ Hợp Môn Xét Tuyển/ Thi Tuyển

STT                          Ngành học Mã ngành               Môn xét tuyển
I.  Các ngành đào tạo đại học:    
1  Giáo dục Mầm non 7140201  1. Toán, Văn, Năng khiếu.
2  Giáo dục Tiểu học 7140202  1. Toán, Lý, Hóa;

2. Toán, Văn, Tiếng Anh;

3. Văn, Sử, Địa;

3  Sư phạm Toán học 7140209  1. Toán, Lý, Hóa;

2. Toán, Lý, Tiếng Anh;

3. Toán, Hóa, Sinh;

4  Sư phạm Sinh học 7140213  1. Toán, Lý, Hóa;

2. Toán, Hóa, Sinh;

3. Toán, Sinh, GDCD;

5  Kế toán 7340301  1. Toán, Lý, Hóa;

2. Toán, Lý, Tiếng Anh;

3. Toán, Văn, Tiếng Anh;

6  Quản trị Dịch vụ du lịch và lữ hành 7810103  1. Toán, Văn, Tiếng Anh;

2. Văn, Sử, Địa;

3. Văn, Sử, GDCD;

4. Văn, Địa, GDCD.

7  Vật lý học (chuyên ngành Vật lý môi trường) 7440102  1. Toán, Lý, Hóa;

2. Toán, Lý, Tiếng Anh;

3. Toán, Lý, GDCD;

8  Khoa học môi trường 7440301  1. Toán, Lý, Hóa;

2. Toán, Lý, Tiếng Anh;

3. Toán, Hóa, Sinh;

9  Khoa học cây trồng 7620110  1. Toán, Lý, Hóa;

2. Toán, Lý, Tiếng Anh;

3. Toán, Hóa, Sinh;

10  Chăn nuôi 7620105  1. Toán, Lý, Hóa;

2. Toán, Lý, Tiếng Anh;

3. Toán, Hóa, Sinh;

11  Kinh tế Nông nghiệp 7620115  1. Toán, Lý, Hóa;

2. Toán, Lý,  Tiếng Anh;

3. Toán, Văn, Tiếng Anh;

12  Văn học (chuyên ngành Văn truyền thông) 7229030  1. Văn, Sử, Địa;

2. Toán, Văn, Tiếng Anh;

3. Văn, Sử, GDCD;

4. Văn, Địa, GDCD.

13  Quản lý đất đai 7850103  1. Toán, Lý, Hóa;

2. Toán, Lý, Tiếng Anh;

3. Toán, Hóa, Sinh;

14  Quản lý văn hóa 7229042  1. Văn, Sử, Địa;

2. Toán, Văn, Tiếng Anh;

3. Văn, Sử, GDCD;

15  Công tác xã hội 7760101  1. Văn, Sử, Địa;

2. Toán, Văn, Tiếng Anh;

3. Văn, Sử, GDCD;

II.  Các ngành đào tạo cao đẳng:    
1  Kế toán 6340301  1. Toán, Lý, Hóa;

2. Toán, Lý, Tiếng Anh;

3. Toán, Văn, Tiếng Anh;

2  Quản lý đất đai 6850102  1. Toán, Lý, Hóa;

2. Toán, Lý, Tiếng Anh;

3. Toán, Hóa, Sinh;

3  Tiếng Anh 6220206  1. Toán, Lý, Tiếng Anh;

2. Toán, Văn, Tiếng Anh;

3. Văn, Sử, Tiếng Anh;

4. Văn, Địa, Tiếng Anh.

4  Quản lý Văn hóa 6340436  1. Văn, Sử, Địa;

2. Toán, Văn, Tiếng Anh;

3. Văn, Sử, GDCD;

5  Quản trị văn phòng 6340403  1. Toán, Lý, Tiếng Anh;

2. Toán, Văn, Tiếng Anh;

3. Văn, Sử, Địa;

6  Khoa học cây trồng 6620109  1. Toán, Lý, Hóa;

2. Toán, Lý, Tiếng Anh;

3. Toán, Hóa, Sinh;

7  Khoa học thư viện 6320206  1. Toán, Lý, Tiếng Anh;

2. Toán, Văn, Tiếng Anh;

3. Văn, Sử, Địa;

8  Giáo dục Tiểu học 51140202  1. Toán, Lý, Hóa;

2. Toán, Văn, Tiếng Anh;

3. Văn, Sử, Địa;

9  Giáo dục Mầm non 51140201  1. Toán, Văn, Năng khiếu.
10  Giáo dục Công dân 51140204  1. Văn, Sử, Địa;

2. Toán, Văn, Sử;

3. Toán, Văn, Tiếng Anh;

4. Văn, Sử, GDCD.

11  Sư phạm Toán học 51140209  1. Toán, Lý, Hóa;

2. Toán, Lý, Tiếng Anh;

3. Toán, Hóa, Sinh;

12  Sư phạm Tin học 51140210  1. Toán, Lý, Hóa;

2. Toán, Lý, Tiếng Anh;

3. Toán, Hóa, Sinh;

13  Sư phạm Hóa học 51140212  1. Toán, Hóa, Sinh;

2. Toán, Lý, Hóa;

14  Sư phạm Sinh học 51140213  1. Toán, Lý, Hóa;

2. Toán, Hóa, Sinh;

3. Toán, Sinh, GDCD;

15  Sư phạm Kỹ thuật nông nghiệp 51140215  1. Toán, Lý, Hóa;

2. Toán, Hóa, Sinh;

3. Toán, Sinh, GDCD;

16  Sư phạm Ngữ văn 51140217  1. Văn, Sử, Địa;

2. Toán, Văn, Tiếng Anh;

3. Văn, Sử, GDCD;

4. Văn, Địa, GDCD.

17  Sư phạm Lịch sử 51140218  1. Toán, Văn, Tiếng Anh;

2. Văn, Sử, Địa;

3. Văn, Sử, GDCD;

4. Toán, Sử, GDCD.

18  Sư phạm Địa lý 51140219  1. Toán, Lý, Hóa;

2. Văn, Sử, Địa;

3. Toán, Văn, Tiếng Anh;

4. Văn, Địa, GDCD.

19  Sư phạm vật lý 51140211  1. Toán, Lý, Hóa;

2. Toán, Lý, Tiếng Anh;

3. Toán, Lý, GDCD;

2. Phạm Vi Tuyển Sinh: Tuyển sinh trong cả nước

3. Phương Thức Tuyển Sinh

Nhà trường tổ chức tuyển sinh đồng thời theo hai phương thức:

Phương thức 1: Xét tuyển dựa vào kết quả thi THPT quốc gia

Phương thức 2: Xét tuyển dựa vào kết quả học tập THPT

– Đối với hệ đại học: Tổng điểm tổng kết năm học của 3 môn học (theo tổ hợp đăng ký xét tuyển) của năm lớp 12 đạt từ 18,0 điểm trở lên;

– Đối với hệ cao đẳng:  Tốt nghiệp THPT;

– Đối với hệ trung cấp: Xét tuyển học bạ (có thông báo riêng).

Lưu ý:

– Ngành Giáo dục Mầm non kết hợp xét tuyển và thi tuyển: Xét tuyển 2 môn Ngữ văn, Toán; thi 1 môn: Năng khiếu.

– Điểm xét tuyển giữa các tổ hợp môn là như nhau.

– Thí sinh thuộc diện ưu tiên được cộng điểm ưu tiên theo mức điểm được hưởng vào tổng điểm chung để xét tuyển.

4. Tổ Chức Tuyển Sinh

4.1. Đối với xét tuyển trên cơ sở kết quả thi THPT quốc gia

+ Hình thức nhận đăng ký xét tuyển: Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo (trực tuyến qua mạng internet).

+ Thời gian thi môn năng khiếu: Sẽ có thông báo sau.

4.2. Đối với xét kết quả học tập lớp 12 THPT:

– Hồ sơ đăng ký xét tuyển:

+ Phiếu đăng ký xét tuyển (theo mẫu của nhà trường).

+ Học bạ THPT (bản photocopy).

+ Giấy khai sinh (bản photocopy).

+ 01 phong bì dán sẵn tem (loại 3000 đồng) và ghi rõ số điện thoại, địa chỉ liên lạc của thí sinh để Trường gửi Giấy báo trúng tuyển (nếu trúng tuyển).

– Hình thức nhận đăng ký xét tuyển:

+ Hình thức 1: Gửi qua đường bưu điện theo hình thức chuyển phát nhanh về địa chỉ: Phòng Đào tạo (phòng 211, nhà A), Trường Đại học Tân Trào, km6, xã Trung Môn, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang

+ Hình thức 2: Nộp trực tiếp tại Phòng Đào tạo (phòng 211, nhà A), Trường Đại học Tân Trào, km6, xã Trung Môn, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang.

– Thời gian thi môn năng khiếu: Sẽ có thông báo sau.

Thời gian tuyển sinh: Từ tháng 3 đến tháng 12

5. Một Số Chính Sách Ưu Tiên Khi Xét Tuyển Vào Trường Đại Học Tân Trào

a) Sinh viên đại học chính quy sẽ được miễn 100% học phí năm thứ nhất và các năm tiếp theo nếu đạt học lực Khá trở lên nếu có các điều kiện sau:

– Đạt giải Ba trở lên trong các kì thi chọn học sinh Giỏi cấp khu vực, cấp quốc gia; đạt huy chương quốc tế, khu vực;

– Đạt giải Nhất trong kì thi học sinh Giỏi cấp tỉnh;

– 10 Thí sinh / 1 ngành học, có điểm xét tuyển vào Trường cao nhất.

b) Sinh viên đại học chính quy được miễn phí nhà ở tại KTX hoặc được hỗ trợ tiền thuê nhà.

c) Sinh viên đạt loại Giỏi: Được hỗ trợ thêm 100% mức học bổng khuyến khích ngoài mức học bổng theo quy định

– Sinh viên đạt loại Xuất sắc: Được hỗ trợ thêm 150% mức học bổng khuyến khích ngoài mức học bổng theo quy định

d) Sinh viên đạt loại Giỏi trở lên ở năm thứ Nhất được xem xét cử đi học tập, thực tập ở nước ngoài.

e) Sinh viên tốt nghiệp đạt loại Giỏi trở lên được ưu tiên tuyển chọn giữ lại Trường làm giảng viên và được cử đi học Sau đại học ở nước ngoài; được ưu tiên xét tuyển làm viên chức trong các đơn vị sự nghiệp của tỉnh Tuyên Quang.

MỌI THÔNG TIN TUYỂN SINH CHI TIẾT THÍ SINH VÀ PHỤ HUYNH LIÊN HỆ

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂN TRÀO

– Địa chỉ: km 6, xã Trung Môn, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang

– Điện thoại: 027.3892.012.

– Website: daihoctantrao.edu.vn

Điểm chuẩn Đại Học Tân Trào chính xác nhất
Nguyện vọng 2 Đại Học Tân Trào mới nhất
Thủ tục hồ sơ, Học phí trường Đại Học Tân Trào

Bạn thích bài viết này ?
[addthis tool="addthis_inline_share_toolbox_45yp"]

Hãy đặt câu hỏi hoặc để lại bình luận của bạn

avatar







Ôn thi trực tuyến

black cartoon arrow
DMCA.com Protection Status