Đại Học Thể Dục Thể Thao Đà Nẵng Tuyển Sinh 2020

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỂ DỤC THỂ THAO ĐÀ NẴNG

THÔNG BÁO TUYỂN SINH  

Trường Đại Học Thể Dục Thể Thao Đà Nẵng thông báo tuyển sinh hệ đại học chính quy với nội dung cụ thể như sau:

1. Ngành Đào Tạo/ Chỉ Tiêu Tuyển Sinh/ Tổ Hợp Xét Tuyển/ Thi Tuyển

NgànhMã ngànhChỉ tiêu
Giáo dục thể chất7140206150
Huấn luyện thể thao7140207150
Quản lý TDTT781030150

2. Phạm Vi Tuyển Sinh

Tuyển sinh trong cả nước

3. Phương Thức Tuyển Sinh:

1.Xét điểm thi các môn văn hóa của kỳ thi THPT năm 2020 và thi môn năng khiếu TDTT theo tổ hợp môn đăng ký

2.Xét điểm học tập lớp 12 (xét học bạ) và thi môn năng khiếu TDTT theo tổ hợp mô đã đăng ký

3.Tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển đối tượng VĐV, thí sinh theo quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo Dục Và Đào tạo

4. Tiêu Chí Xét Tuyển

– Tiêu chí 1: Thí sinh đã tốt nghiệp THPT hoặc tương đương.

– Tiêu chí 2: Thể hình cân đối, không bị dị tật, dị hình, không bị bệnh tim mạch, hô hấp, thần kinh.

– Tiêu chí 3:

* Phương thức 1: Có kết quả thi 2 môn Toán và môn Sinh học thuộc tổ hợp Khoa học tự nhiên (tổ hợp 1), môn Toán và môn Ngữ văn (tổ hợp 2) trong kỳ thi THPT quốc gia của Bộ GD&ĐT, có đăng ký sử dụng kết quả thi THPT quốc gia để xét tuyển đại học; đạt ngưỡng điểm xét tuyển theo Quy định của Bộ GD&ĐT.

* Phương thức 2: Tổng điểm của môn Toán và môn Sinh học (tổ hợp 1), môn Toán và môn Ngữ văn (tổ hợp 2) cả năm lớp 12 bậc học THPT phải đạt 12,0 điểm trở lên (làm tròn đến một chữ số thập phân).

– Tiêu chí 4: Có tham dự thi tuyển môn năng khiếu TDTT vào đại học của Trường Đại học TDTT Đà Nẵng. Đủ điều kiện xét tuyển theo quy định của Quy chế Tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy hiện hành.

5. Cách Tính Điểm Xét Tuyển

5.1. Phương thức 1:

1.Xét điểm thi các môn văn hóa của kỳ thi THPT năm 2020 và thi môn năng khiếu TDTT theo tổ hợp môn đăng ký

2.Xét điểm học tập lớp 12 (xét học bạ) và thi môn năng khiếu TDTT theo tổ hợp mô đã đăng ký

3.Tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển đối tượng VĐV, thí sinh theo quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo Dục Và Đào tạo

Điểm xét tuyển (ĐXT) = M1 + M2 + (2 x M3) + ĐƯTx4/3.

Trong đó:

Tổ hợp 1: (Áp dụng cho tất cả các ngành xét tuyển)

+ M1 = Điểm môn Toán của kỳ thi THPT quốc gia.

+ M2 = Điểm môn Sinh học (thuộc tổ hợp khoa học tự nhiên) của kỳ thi THPT quốc gia.

+ M3 = Điểm thi tuyển môn năng khiếu TDTT.

+ Điểm ưu tiên (ĐƯT) = ĐƯT khu vực + ĐƯT đối tượng

Tổ hợp 2: (Áp dụng cho tất cả các ngành xét tuyển)

+ M1 = Điểm môn Toán của kỳ thi THPT quốc gia.

+ M2 = Điểm môn Ngữ văn của kỳ thi THPT quốc gia.

+ M3 = Điểm thi tuyển môn năng khiếu TDTT.

+ Điểm ưu tiên (ĐƯT) =  ĐƯT khu vực + ĐƯT đối tượng.

– Ưu tiên gồm: Ưu tiên khu vực và ưu tiên đối tượng theo quy định của Quy chế Tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy hiện hành của Bộ GD&ĐT. Điểm xét tuyển được làm tròn đến một chữ số thập phân.

5.2. Phương thức 2:

– Chỉ xét tuyển những thí sinh nộp đăng ký xét tuyển vào trường với hồ sơ đầy đủ, hợp lệ và đúng quy định.

– Điểm xét tuyển là Tổng điểm trung bình của môn Toán và môn Sinh học (tổ hợp 1) môn Toán và môn Ngữ văn (tổ hợp 2) cả năm lớp 12, cộng với điểm thi tuyển môn năng khiếu TDTT (tính hệ số 2) và điểm ưu tiên khu vực, ưu tiên đối tượng (theo Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng chính quy hiện hành).

– Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào: tổng 2 điểm môn văn hóa >=12

Điểm thi tuyển môn năng khiếu TDTT được tính như sau:

M3 = (Điểm Bật xa tại chỗ + Điểm chạy luồn cọc + Điểm Chạy 100m).

Tổng thang điểm của 3 nội dung thi tuyển môn năng khiếu TDTT: 10 điểm

Điểm xét tuyển (ĐXT) = M1 + M2 + (2 x M3) + ĐƯTx4/3.

Trong đó:

Tổ hợp 1: (Áp dụng cho tất cả các ngành xét tuyển)

+ M1 = Điểm trung bình môn Toán cả năm lớp 12.

+ M2 = Điểm trung bình môn Sinh học cả năm lớp 12.

+ M3 = Điểm thi tuyển môn năng khiếu TDTT.

+ Điểm ưu tiên (ĐƯT) = ĐƯT khu vực + ĐƯT đối tượng

Tổ hợp 2: (Áp dụng cho tất cả các ngành xét tuyển)

+ M1 = Điểm trung bình môn Toán cả năm lớp 12.

+ M2 = Điểm trung bình môn Ngữ văn cả năm lớp 12.

+ M3 = Điểm thi tuyển môn năng khiếu TDTT.

+ Điểm ưu tiên (ĐƯT) = ĐƯT khu vực + ĐƯT đối tượng.

– Ưu tiên gồm: Ưu tiên khu vực và ưu tiên đối tượng theo quy định của Quy chế Tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy hiện hành của Bộ GD&ĐT. Điểm xét tuyển được làm tròn đến một chữ số thập phân.

6. Nguyên Tắc Xét Tuyển

Lấy điểm từ cao xuống đến hết chỉ tiêu của các ngành. Thí sinh không trúng tuyển vào ngành thứ nhất sẽ được xét vào ngành thứ 2 trong Phiếu ĐKXT. Nguyên tắc xét tuyển giữa 2 ngành là: xét hết nguyện vọng 1 sau đó còn chỉ tiêu mới xét nguyện vọng 2.

7. Hình Thức Đăng Ký Xét Tuyển

*Phương thức 1:

– Phiếu đăng ký thi tuyển môn năng khiếu TDTT (Mẫu 1 của Trường Đại học TDTT Đà Nẵng).

– Phiếu ĐKXT theo mẫu của Bộ.

– 4 ảnh cỡ 3×4 (chụp không quá 06 tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ).

– 02 phong bì dán tem và ghi rõ địa chỉ, số điện thoại của người nhận.

– Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận là đối tượng ưu tiên (nếu có).

*Phương thức 2:

– Phiếu đăng ký thi tuyển môn năng khiếu TDTT (Mẫu 1 của Đại học TDTT Đà Nẵng).

– Phiếu đăng ký xét tuyển vào đại học (Mẫu 2 của Trường Đại học TDTT Đà Nẵng).

– Học bạ THPT (bản phôtô công chứng);

– Bằng tốt nghiệp THPT hoặc Giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT tạm thời đối với thí sinh vừa tốt nghiệp (bản phôtô công chứng);

– 4 ảnh cỡ 3×4 (chụp không quá 06 tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ);

– 02 phong bì dán tem và ghi rõ địa chỉ, số điện thoại của người nhận;

– Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận là đối tượng ưu tiên (nếu có).

8. Nội Dung Thi Tuyển Môn Năng Khiếu TDTT

– Bật xa tại chỗ: Mỗi thí sinh thực hiện 2 lần, lấy thành tích cao nhất. thí sinh thực hiện đứng tại chỗ bằng 2 chân phía sau vạch quy định, bật về phía trước và rơi xuống bằng 2 chân. Thành tích được xác định là khoảng cách từ điểm rơi gần nhất tới mép trên của vạch quy định. Thành tích tính bằng centimet, lấy thành tích cao nhất, chấm điểm theo Barem, điểm tối đa: 3 điểm.

– Chạy luồn cọc: Thí sinh thực hiện 1 lần chạy luồn qua 5 cọc, khi quay về chạy thẳng đến đích (Từ vạch xuất phát cách 7m là cọc thứ 1, mỗi cọc tiếp theo cách nhau 2m). Không tính thành tích khi thí sinh phạm quy không luồn qua cọc; bị trừ 0,25 điểm khi làm đổ 1 cọc. Thành tích tính bằng giây, chấm điểm theo Barem, điểm tối đa: 3 điểm.

– Chạy 100m: Thí sinh thực hiện 1 lần chạy ở tư thế xuất phát cao theo ô chạy, đợt chạy quy định. Không tính thành tích khi thí sinh phạm quy. Thành tích tính bằng giây, chấm điểm theo Barem, điểm tối đa: 4 điểm.

Điểm thi tuyển môn năng khiếu TDTT được tính như sau:

M3 = (Điểm Bật xa tại chỗ + Điểm chạy luồn cọc + Điểm Chạy 100m).

Tổng thang điểm của 3 nội dung thi môn năng khiếu TDTT: 10 điểm

9. Chính Sách Ưu Tiên

9.1. Chính sách ưu tiên theo khu vực và đối tượng áp dụng theo Quy chế hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo

9.2. Tuyển thẳng:

Thí sinh đã tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) thuộc các đối tượng sau được tuyển thẳng vào đại học hệ chính quy:

a) Anh hùng lao động, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Chiến sĩ thi đua toàn quốc;

b) Thí sinh đã trúng tuyển vào Trường Đại học TDTT Đà Nẵng nhưng có lệnh điều động đi nghĩa vụ quân sự hoặc đi thanh niên xung phong tập trung nay đã hoàn thành nghĩa vụ, được phục viên, xuất ngũ;

c) Thí sinh là thành viên đội tuyển quốc gia, được Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch xác nhận đã hoàn thành nhiệm vụ tham gia thi đấu trong các giải quốc tế chính thức, bao gồm: Giải vô địch thế giới, Cúp thế giới, Thế vận hội Olympic, Đại hội Thể thao châu Á (ASIAD), Giải vô địch châu Á, Cúp châu Á, Giải vô địch Đông Nam Á, Đại hội Thể thao Đông Nam Á (SEA GAMES), Cúp Đông Nam Á. Những thí sinh đoạt giải các ngành TDTT, thời gian được tính để hưởng ưu tiên là không quá 4 năm tính đến ngày đăng ký tuyển thẳng vào trường.

9.3. Ưu tiên xét tuyển

– Điều kiện: Thí sinh đã tham dự kỳ thi THPT quốc gia năm 2018 và đã tốt nghiệp THPT, có kết quả các môn thi văn hóa ứng với tổ hợp môn thi của ngành đăng ký xét tuyển tối thiểu bằng ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào do Bộ GD&ĐT quy định và không môn nào từ 1,0 điểm (thang điểm 10) trở xuống.

– Thí sinh đoạt huy chương vàng các giải vô địch hạng nhất quốc gia tổ chức một lần trong năm và thí sinh được Tổng cục TDTT có quyết định công nhận là kiện tướng quốc gia được ưu tiên xét tuyển vào các ngành đào tạo của trường. Thời gian được tính để hưởng ưu tiên là không quá 4 năm tính đến ngày đăng ký ưu tiên xét tuyển vào Trường.

9.4. Xét tuyển thẳng

Thí sinh tốt nghiệp THPT thuộc một trong các đối tượng sau đây đủ điều kiện được xét tuyển thẳng vào Trường Đại học TDTT Đà Nẵng:

– Có hộ khẩu thường trú từ 3 năm trở lên, học 3 năm và tốt nghiệp THPT tại các huyện nghèo (học sinh học phổ thông dân tộc nội trú tính theo hộ khẩu thường trú), tính đến ngày nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển theo Quy định tại Nghị quyết số 30a/2008/NQ- CP ngày 27 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ về Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 62 huyện nghèo và Quyết định số 293/QĐ-TTg ngày 05/02/2013 của Thủ tướng chính phủ về việc hỗ trợ có mục tiêu từ ngân sách trung ương cho 23 huyện có tỷ lệ hộ nghèo cao được áp dụng cơ chế, chính sách đầu tư cơ sở hạ tầng theo quy định của Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP về Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 62 huyện nghèo; thí sinh tại 20 huyện nghèo biên giới, hải đảo thuộc khu vực Tây Nam Bộ.

– Là người dân tộc rất ít người theo quy định tại Đề án phát triển giáo dục đối với các dân tộc rất ít người giai đoạn 2010-2015 theo Quyết định số 2123/QĐ-TTg ngày 22 tháng 11 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ;

Những thông tin khác về tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển và xét tuyển thẳng sẽ được Trường thông báo sau khi Bộ GD&ĐT ban hành các văn bản Hướng dẫn.

MỌI THÔNG TIN TUYỂN SINH CHI TIẾT THÍ SINH VÀ PHỤ HUYNH LIÊN HỆ

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỂ DỤC THỂ THAO ĐÀ NẴNG

– Ký hiệu: TTD

– Địa chỉ: Số 44 Đường Dũng Sĩ Thanh Khê, Quận Thanh Khê, Thành phố Đà Nẵng

– Điện thoại: 0236.3759918

– Website: www.upes3.edu.vn

Điểm chuẩn Đại Học Thể Dục Thể Thao Đà Nẵng chính xác nhất
Nguyện vọng 2 Đại Học Thể Dục Thể Thao Đà Nẵng mới nhất
Thủ tục hồ sơ, Học phí trường Đại Học Thể Dục Thể Thao Đà Nẵng

Bạn thích bài viết này ?
[addthis tool="addthis_inline_share_toolbox_45yp"]

Hãy đặt câu hỏi hoặc để lại bình luận của bạn

avatarÔn thi trực tuyến

black cartoon arrow
DMCA.com Protection Status