Đại Học Tôn Đức Thắng Thông Báo Tuyển Sinh 2018

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG

 THÔNG BÁO TUYỂN SINH 

Trường Đại Học Tôn Đức Thắng thông báo tuyển sinh hệ đại học chính quy với nội dung cụ thể như sau:

1.Ngành Đào Tạo

Trường Đại học Tôn Đức Thắng (TDTU) dự kiến xét tuyển khoảng 6.300 chỉ tiêu đại học cho 38 ngành chương trình đào tạo tiêu chuẩn, 17 ngành chương trình đào tạo chất lượng cao và 10 ngành chương trình liên kết quốc tế. Trường xét tuyển theo 02 phương thức:

Phương thức 1: Xét tuyển dựa vào kết quả thi THPT quốc gia

Chương trình hệ đại học đại trà
Mã ngành Tên ngành Tổ hợp xét tuyển Môn nhân hệ số 2 Điều kiện
7210402 Thiết kế công nghiệp H00, H01, H02 Vẽ HHMT Vẽ HHMT, Vẽ TTM >= 5.0
7210403 Thiết kế đồ họa
7210404 Thiết kế thời trang
7580108 Thiết kế nội thất
7220201 Ngôn ngữ Anh D01, D11 Tiếng Anh
7220204 Ngôn ngữ Trung Quốc D01, D04, D11, D55 D01, D11: Tiếng Anh
D04, D55: tiếng Trung quốc
7220204A Ngôn ngữ Trung Quốc (chuyên ngành Trung – Anh) D01, D04, D11, D55 D01, D11: Tiếng Anh
D04, D55: tiếng Trung quốc
7810301 Quản lý thể dục thể thao A01, D01, T00, T01 A01, D01, Tiếng Anh Năng khiếu TDTT >=5.0
T00, T01: năng khiếu TDTT
7340301 Kế toán A00, A01, C01, D01 Toán
7340120 Kinh doanh quốc tế A00, A01, C01, D01 A01, D01: tiếng Anh
A00, C01: Toán
7340101 Quản trị kinh doanh A00, A01, C01, D01 A01, D01: tiếng Anh
A00, C01: Toán
7340101M Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành Quản trị Marketing) A00, A01, C01, D01 A01, D01: tiếng Anh
A00, C01: Toán
7340101N Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành Quản trị Nhà hàng – Khách sạn) A00 ; A01; C01; D01 A01, D01: T.Anh
A00, C01: Toán
7340201 Tài chính – Ngân hàng A00 ; A01; C01; D01
7340408 Quan hệ lao động (Chuyên ngành Quản lý Quan hệ lao động; Chuyên ngành Hành vi tổ chức) A00 ; A01; C01; D01
7380101 Luật A00 ; A01; C01; D01
7310301 Xã hội học A00 ; A01; C01; D01
7760101 Công tác xã hội A00 ; A01; C01; D01
7310630 Việt Nam học (Chuyên ngành Du lịch và Lữ hành) A00 ; A01; C01; D01 A01, D01: T.Anh
A00, C01: Toán
7310630Q Việt Nam học (Chuyên ngành Du lịch và Quản lý du lịch) A00 ; A01; C01; D01 A01, D01: T.Anh
A00, C01: Toán
7850201 Bảo hộ lao động A00 ; B00 ; C02; D07
7440301 Khoa học môi trường A00 ; B00 ; C02; D07
7510406 Công nghệ kĩ thuật môi trường A00 ; B00 ; C02; D07
7460112 Toán ứng dụng A00 ; A01 ; C01 Toán Toán ≥5,0
7460201 Thống kê A00 ; A01 ; C01 Toán Toán ≥5,0
7480101 Khoa học máy tính A00 ; A01 ; C01; D01 Toán
7480102 Truyền thông và mạng máy tính A00 ; A01 ; C01; D01 Toán
7480203 Kỹ thuật phần mềm A00 ; A01 ; C01; D01 Toán
7520301 Kỹ thuật hóa học A00 ; B00 ; C02; D07 Hóa
7420201 Công nghệ sinh học A00 ; B00 ; D08 A00: Hóa
B00, D08: Sinh
7580101 Kiến trúc V00 ; V01 Vẽ HHMT Vẽ HHMT ≥5,0
7580105 Quy hoạch vùng và đô thị A00 ; A01 ;V00; V01 A00,A01: Vật lý Vẽ HHMT ≥5,0
V00,V01:Vẽ HHMT
7580201 Kỹ thuật xây dựng A00 ; A01 ; C01 Vật lý
7580205 Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông A00 ; A01 ; C01 Vật lý
7580201 Kỹ thuật điện A00 ; A01 ; C01 Toán
7520207 Kỹ thuật điện tử – viễn thông A00 ; A01 ; C01 Toán
7520216 Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa A00 ; A01 ; C01 Toán
7720201 Dược học A00 ; B00; D07 Hóa
Chương trình chất lượng cao
Mã ngành Tên ngành Tổ hợp xét tuyển Môn nhân hệ số 2
F7480101 Khoa học máy tính- Chất lượng cao A00 ; A01 ; C01; D01 Toán
F7480103 Kỹ thuật phần mềm – Chất lượng cao A00 ; A01 ; C01; D01 Toán
F7520201 Kỹ thuật điện – Chất lượng cao A00 ; A01 ; C01; D01 Toán
F7520207 Kỹ thuật điện tử – viễn thông (Chất lượng cao) A00 ; A01 ; C01; D01 Toán
F7520216 Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa (Chất lượng cao) A00 ; A01 ; C01; D01 Toán
F7580201 Kỹ thuật xây dựng (Chất lượng cao) A00 ; A01 ; C01; D01 Vật lý
F7420201 Công nghệ sinh học (Chất lượng cao)  A00 ; B00 ; D08 A00: Hóa
B00, D08: Sinh
F7440301 Khoa học môi trường(Chất lượng cao) A00 ; B00 ; C02; D07
F7310630Q Việt Nam học (Chuyên ngành Du lịch và Quản lý du lịch) – Chất lượng cao A01 ; C00 ; C01; D01 A01, D01: T.Anh
C00, C01: Văn
F7220201 201 Ngôn ngữ Anh -Chất lượng cao D01 ; D11 T.Anh
F7340201 Tài chính – Ngân hàng – Chất lượng cao A00 ; A01; C01; D01 Toán
F7340301 01 Kế toán – Chất lượng cao A00 ; A01; C01; D01 Toán
F7380101 Luật – Chất Lượng cao A00 ; A01; C01; D01 A01, D01: T.Anh
A00,C01: Toán
F7340101 Quản trị kinh doanh -Chất lượng cao A00 ; A01; C01; D01 A01, D01: T.Anh
A00,C01: Toán
F7340101M Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành Quản trị Marketing)- Chất lượng cao A00 ; A01; C01; D01 A01, D01: T.Anh
A00,C01: Toán
F7340101N Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành Quản trị Nhà hàng – Khách sạn) -Chất lượng cao A00 ; A01; C01; D01 A01, D01: T.Anh
A00,C01: Toán
F7340120 Kinh doanh quốc tế -Chất lượng cao A00 ; A01; C01; D01 A01, D01: T.Anh
A00,C01: Toán

Phương thức 2: Xét tuyển dựa vào quá trình học tập bậc THPt (lớp 11, 12). TDTU xét tuyển phương thức 2 theo 2 đợt

* Đợt 1:Xét tuyển dựa vào kết quả học tập 3 học kỳ dành cho các trường THPT ký kết hợp tác với TDTU về hướng nghiệp, đào tạo và phát triển khoa học công nghệ

– Đối tượng: thí sinh có kết quả học tập THPT tốt nghiệp tại các trường THPT đã ký kết với TDTU đủ điều kiện xét tuyển theo quy định của Trường

– Xét tuyển: dựa vào kết quả học tập 3 học kỳ với điều kiện xét tuyển được quy định theo ngành/nhóm ngành đăng ký xét tuyển

Điểm xét tuyển = (ĐTB HK1 lớp 11 + ĐTB HK2 lớp 11 + ĐTB HK 1 lớp 12)* hệ số trường THPT + Điểm ưu tiên (nếu có)

– Thời gian xét tuyển: dự kiến từ 01/4/2018 – 07/5/2018

– Cách thức nộp hồ sơ: Thí sinh đăng ký trực tuyến trên website tuyensinh.tdtu.edu.vn

– Nguyên tắc xét tuyển:

+ Mỗi thí sinh được đăng ký 2 nguyện vọng xét tuyển phương thức 2 theo thứ tự ưu tiên. Thí sinh trúng tuyển ưu tiên 1 sẽ không được xét ưu tiên 2 (không giới hạn việc đăng ký xét tuyển Chương trình liên kết quốc tế và Cao đẳng)

+ Điểm xét tuyển theo thang 30 và làm tròn đến 2 chữ số thập phân. Xét theo mức xét tuyển từ cao xuống thấp cho đến khi hết chỉ tiêu từng ngành/nhóm ngành của phương thức này.

* Đợt 2: Xét tuyển theo kết quả học tập năm lớp 11, lớp 12 của các trường THPT

– Đối tượng: Thí sinh có kết quả học tập THPT tốt nghiệp tại các Trường THPT trên cả nước đủ điều kiện xét tuyển được quy định theo ngành/ nhóm ngành

– Tiêu chí xét tuyển:

+ Xét tuyển theo điểm trung bình cả năm lớp 11, 12

+ Xét tuyển theo điểm trung bình môn tổ hợp xét tuyển

– Thời gian xét tuyển dự kiến: 20/5/2018 – 7/2018

– Cách thức nộp hồ sơ: Thí sinh đăng ký xét tuyển trực tiếp trên website tuyensinh.tdtu.edu.vn

– Nguyên tắc xét tuyển:

+ Mỗi thí sinh được đăng ký 2 nguyện vọng xét tuyển phương thức 2 theo thứ tự ưu tiên. Thí sinh trúng tuyển ưu tiên 1 sẽ không được xét ưu tiên 2 (không giới hạn việc đăng ký xét tuyển Chương trình liên kết quốc tế và Cao đẳng)

+ Điểm xét tuyển theo thang 30 và làm tròn đến 2 chữ số thập phân. Xét theo mức xét tuyển từ cao xuống thấp cho đến khi hết chỉ tiêu từng ngành/nhóm ngành của phương thức này.

+ Hệ số Trường THPT là hệ số điều chỉnh điểm xét tuyển theo đối tượng Trường Chuyên/ trọng điểm và các trường THPT khác được thông báo cụ thể trong đề án tuyển sinh của TDTU

Lưu ý: dành cho thí sinh có nguyện vọng xét tuyển vào các ngành có tổ hợp môn năng khiếu cho cả 2 phương thức

-Thí sinh xét tuyển vào ngành có môn thi năng khiếu phải tham gia thi môn năng khiếu do Trường TDTU tổ chức: đợt 1 – 19/5/2018, đợt 2 – 06/7/2018

– TDTU tổ chức thi các môn năng khiếu: Vẽ trang trí màu (Vẽ TTM), Vẽ hình họa mỹ thuật (Vẽ HHMT), Năng khiếu thể dục thể thao (Năng khiếu TDTT) (chi tiết xem thông báo tại website tuyển sinh của Trường).

– Thí sinh dùng kết quả thi năng khiếu từ các Trường đại học Kiến trúc Tp.HCM, Đại học Bách Khoa Tp.HCM, Đại học Mỹ thuật công nghiệp, Đại học Mỹ thuật Tp.HCM, Đại học Thể dục thể thao và Đại học sư phạm thể dục thể thao để xét tuyển vào TDTU phải nộp bổ sung Giấy chứng nhận kết quả thi năng khiếu (bản photo) trong thời gian TDTU quy định.

2.Điều Kiện Đăng Ký Xét Tuyển, Tiêu Chí Xét Tuyển

Đạt ngưỡng điểm đảm bảo chất lượng đầu vào đại học do Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố.

Đạt mức điểm xét tuyển theo từng tổ hợp xét tuyển của từng ngành do TDTU công bố.

Điểm xét tuyển là điểm của 3 môn (theo tổ hợp) cộng với điểm ưu tiên theo quy định.

Căn cứ vào chỉ tiêu tuyển sinh, điểm trúng tuyển sẽ lấy từ cao xuống thấp cho đến khi đủ chỉ tiêu.

Đối với thí sinh đăng ký xét tuyển tổ hợp có môn năng khiếu cần đăng ký và tham gia thi môn năng khiếu do TDTU tổ chức. Xem chi tiết thông báo thi môn năng khiếu trên website: tuyensinh.tdt.edu.vn.

Ngoài xét tuyển từ kết quả thi môn năng khiếu tại TDTU, TDTU nhận kết quả thi môn năng khiếu năm 2018 từ các trường: Đại học Kiến trúc TP.HCM, Đại học Mỹ thuật công nghiệp, Đại học Bách Khoa TP.HCM, Đại học Mỹ thuật TP.HCM, Đại học Thể dục thể thao, Đại học sư phạm Thể dục thể thao.

Các ngành Thiết kế công nghiệp, Thiết kế đồ họa, Thiết kế thời trang, Thiết kế nội thất điều kiện cần để xét tuyển là điểm môn Năng khiếu ≥ 5,00 (theo thang điểm 10).

3.Hồ Sơ Tuyển Sinh

+ Phiếu đăng ký dự thi theo mẫu của TDTU có xác nhận của Trường THPT hoặc địa phương, thí sinh có thể tải mẫu phiếu đăng ký dự thi (phụ lục 7) trên website tuyển sinh của Trường.

+ Bản sao Chứng minh nhân dân;

+ 02 phong bì dán tem có ghi rõ họ tên, địa chỉ, số điện thoại liên hệ của người nhận;

+ 03 ảnh màu 4×6 cm chụp trong thời hạn 6 tháng, ghi đầy đủ họ tên, ngày tháng năm sinh ở mặt sau ảnh.

+ Bản sao học bạ cấp 3 (đối với thí sinh tốt nghiệp từ năm 2016 trở về trước).

+ Bản sao công chứng các giấy tờ ưu tiên (nếu có).

+ Bản sao sổ hộ khẩu nếu thí sinh có hộ khẩu thường trú trên 18 tháng tại khu vực 1 hoặc xã đặc biệt khó khăn.

Tất cả các giấy tờ trên đựng trong túi hồ sơ.

MỌI THÔNG TIN TUYỂN SINH CHI TIẾT THÍ SINH VÀ PHỤ HUYNH LIÊN HỆ

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG

Địa Chỉ: số 19 Nguyễn Hữu Thọ, Phường Tân Phong, Quận 7, TP.Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điểm chuẩn Đại Học Tôn Đức Thắng chính xác nhất
Nguyện vọng 2 Đại Học Tôn Đức Thắng mới nhất
Thủ tục hồ sơ, Học phí trường Đại Học Tôn Đức Thắng

 

Bạn thích bài viết này ?

Để lại bình luận

avatarÔn thi trực tuyến

black cartoon arrow
DMCA.com Protection Status