Đại Học Xây Dựng Miền Trung Tuyển Sinh 2020

TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG MIỀN TRUNG
THÔNG BÁO TUYỂN SINH  

Trường Đại Học Xây Dựng Miền Trung thông báo tuyển sinh hệ đại học chính quy với nội dung cụ thể như sau:

1. Ngành Đào Tạo/ Chỉ Tiêu Tuyển Sinh/ Tổ Hợp Xét Tuyển/ Thi Tuyển

1.1. Ngành Đào Tạo

TTMã ngànhTên ngànhChỉ tiêu

2020

I Thạc sĩ45
18580201Kỹ thuật xây dựng (Chuyên ngành Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp, thời gian đào tạo 1,5 năm)25
28580101Kiến trúc (Dự kiến, thời gian đào tạo 1,5 năm)20
II Đại học chính quy695
17580201Kỹ thuật xây dựng

–   Chuyên ngành Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp

+ Hệ 4.5 năm tốt nghiệp cấp bằng kỹ sư;

+ Hệ 3,5 năm tốt nghiệp cấp bằng cử nhân.

–   Chuyên ngành Kỹ thuật nền móng công trình (Hệ 4.5 năm tốt nghiệp cấp bằng kỹ sư)

255

1.2. Tổ Hợp Xét Tuyển

TTTên tổ hợpMã tổ hợpTTTên tổ hợpMã tổ hợp
Khối ngành kỹ thuật, kinh tếNgành Kiến trúc
1Toán, Vật lý, Hóa họcA001Toán, Vật lý, Vẽ mỹ thuậtV00
2Toán, Vật lý, Anh vănA012Toán, Ngữ văn, Vẽ mỹ thuậtV01
3Toán, Vật lý, Ngữ vănC013Toán, Anh văn, Vẽ mỹ thuậtV02
4Toán, Anh văn, Ngữ vănD014Toán, Hóa học, Vẽ mỹ thuậtV03

2. Phạm Vi Tuyển Sinh

Tuyển sinh trong cả nước

3. Phương Thức Tuyển Sinh:

Nhà trường tuyển sinh theo hai phương thức:

3.1. Phương thức 1: Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi THPT quốc gia (Nhà trường dành ít nhất 50% chỉ tiêu để xét tuyển theo hình thức này)

– Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện nhận ĐKXT:

+ Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào đối với trình độ đại học bằng ngưỡng điểm xét tuyển tối thiểu (điểm sàn) do Bộ GD&ĐT quy định; Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào đối với trình độ cao đẳng là tốt nghiệp THPT.

+ Thí sinh đã tốt nghiệp THPT;

+ Tổng điểm 3 môn thuộc tổ hợp xét tuyển phải lớn hơn hoặc bằng ngưỡng điểm xét tuyển tối thiểu do Bộ GD&ĐT quy định;

+ Không có môn nào có điểm dưới 1,0.

– Nguyên tắc xét tuyển:

+ Điểm xét tuyển = Điểm môn 1 + Điểm môn 2 + Điểm môn 3 + Điểm UT

+ Xét tuyển từ thí sinh có tổng điểm cao nhất xuống các thí sinh có tổng điểm thấp hơn cho đến khi đủ chỉ tiêu đã xác định;

+ Trường hợp có nhiều thí sinh bằng điểm nhau thì ưu tiên xét thí sinh có điểm môn Toán cao nhất, sau đó lần lượt ưu tiên đến các môn tiếp theo theo thứ tự sắp xếp của từng tổ hợp.

 3.2. Phương thức 2: Xét tuyển dựa vào kết quả học tập THPT (Nhà trường dành ít nhất 40% chỉ tiêu để xét tuyển theo hình thức này)

– Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào và điều kiện nhận ĐKXT

+ Đối với trình độ đại học: Thí sinh đã tốt nghiệp THPT và hạnh kiểm ở cả 3 năm THPT từ khá trở lên; Điểm trung bình chung (TBC) 3 môn thuộc tổ hợp xét tuyển của 3 năm THPT hoặc điểm tổng kết 3 môn thuộc tổ hợp xét tuyển năm lớp 12 phải >= 6,0 điểm.

+ Đối với trình độ cao đẳng yêu cầu tốt nghiệp THPT.

– Nguyên tắc xét tuyển:

+ Điểm xét tuyển = TBC môn 1 + TBC môn 2 + TBC môn 3 + Điểm UT;

Hoặc:

Điểm xét tuyển = ĐTK môn 1 + ĐTK môn 2 + ĐTK môn 3 + Điểm UT;

+ Xét tuyển từ thí sinh có tổng điểm cao nhất xuống các thí sinh có tổng điểm thấp hơn cho đến khi đủ chỉ tiêu đã xác định;

+ Trường hợp có nhiều thí sinh bằng điểm nhau thì ưu tiên xét thí sinh có điểm môn Toán cao nhất, sau đó lần lượt ưu tiên đến các môn tiếp theo theo thứ tự sắp xếp của từng tổ hợp.

3.3. Thi tuyển kết hợp với xét tuyển, hình thức này áp dụng cho ngành Kiến trúc

– Chỉ tiêu: 60

– Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện nhận ĐKXT

+ Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào và điều kiện nhận hồ sơ khi xét từ kết quả thi THPT quốc gia:

(1) Thí sinh đã tốt nghiệp THPT;

(2) Tổng điểm 3 môn (2 môn văn hóa thuộc tổ hợp xét tuyển và điểm của môn vẽ mỹ thuật) phải lớn hơn hoặc bằng ngưỡng điểm xét tuyển tối thiểu (điểm sàn) do Bộ GD&ĐT quy định;

(3) Điểm của từng môn trong tổ hợp xét tuyển phải > 1,0 điểm và không trái với quy định của Bộ Giáo dục Đào tạo

+ Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào và điều kiện nhận hồ sơ khi xét từ kết quả học tập THPT

(1) Đã tốt nghiệp THPT và hạnh kiểm ở cả 3 năm THPT từ khá trở lên;

(2) Điểm trung bình chung (TBC) 2 môn văn hóa thuộc tổ hợp xét tuyển của 3 năm THPT hoặc điểm tổng kết 2 môn văn hóa  thuộc tổ hợp xét tuyển năm lớp 12 phải   >= 6,0 điểm.

– Nguyên tắc xét tuyển

+ Điểm xét tuyển = Điểm môn 1 + Điểm môn 2 + Điểm môn 3 + Điểm UT

+ Xét tuyển từ thí sinh có tổng điểm cao nhất xuống các thí sinh có tổng điểm thấp hơn cho đến khi đủ chỉ tiêu đã xác định;

+ Trường hợp có nhiều thí sinh bằng điểm nhau thì ưu tiên xét thí sinh có điểm môn Vẽ mỹ thuật cao nhất, sau đó đến môn Toán, sau đó lần lượt ưu tiên đến các môn tiếp theo theo thứ tự sắp xếp của từng tổ hợp.

– Địa điểm và hình thức thi môn Vẽ mỹ thuật

+ Môn Vẽ mỹ thuật lấy từ kết quả thi tại Trường ĐHXD Miền Trung hoặc từ các trường đại học khác;

+ Địa điểm thi: tại Trường Đại học Xây dựng Miền Trung;

+ Môn Vẽ mỹ thuật thi vẽ tĩnh vật.

3.4. Hình Thức Thi Tuyển (Chỉ Tổ Chức Thi Ở Trình Độ Đại Học)

– Chỉ tiêu: Nhà trường dành ít nhất 10% chỉ tiêu để thi tuyển theo hình thức này (nếu còn chỉ tiêu).

– Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào và điều kiện nhận hồ sơ

+ Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào: tổng điểm 3 môn thuộc tổ hợp thi tuyển bằng ngưỡng điểm xét tuyển tối thiểu (điểm sàn) của Bộ GD&ĐT;

+ Đối tượng và điều kiện nhận hồ sơ

Là công dân Việt Nam, có đủ các điều kiện sau đây điều được tham gia tuyển sinh vào trường:

(1) Tính đến thời điểm xét tuyển, thi tuyển đã tốt nghiệp THPT (theo hình thức giáo dục chính quy hoặc giáo dục thường xuyên) hoặc đã tốt nghiệp trung cấp (trung cấp chuyên nghiệp và trung cấp nghề), sau đây gọi chung là tốt nghiệp trung học;

(2) Người tốt nghiệp trung cấp nhưng chưa có bằng tốt nghiệp THPT phải học và được công nhận hoàn thành các môn văn hóa trong chương trình giáo dục THPT theo quy định của Bộ GDĐT;

(3) Có đủ sức khoẻ để học tập theo quy định hiện hành; Đối với người khuyết tật được Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh công nhận bị dị dạng, dị tật, suy giảm khả năng tự lực trong sinh hoạt và học tập do hậu quả của chất độc hoá học là con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học: Hiệu trưởng nhà trường xem xét, quyết định cho dự tuyển sinh vào các ngành học phù hợp với tình trạng sức khoẻ;

(4) Tuổi từ 18 trở lên;

(5) Đạt các yêu cầu sơ tuyển và điều kiện đảm bảo chất lượng đầu vào của nhà trường;

(6) Quân nhân hoặc công an nhân dân tại ngũ chỉ được dự tuyển vào những trường do Bộ Quốc phòng hoặc Bộ Công an quy định sau khi đã được cấp có thẩm quyền cho phép đi học; Quân nhân tại ngũ sắp hết hạn nghĩa vụ quân sự theo quy định, nếu được Thủ trưởng từ cấp trung đoàn trở lên cho phép, thì được dự tuyển theo nguyện vọng cá nhân, nếu trúng tuyển phải nhập học ngay năm đó, không được bảo lưu sang năm học sau.

– Tổ chức thi

* Các môn theo tổ hợp thi tuyển:

+ Toán, Vật lý, Hóa học;

+ Toán, Vật lý, Anh văn.

* Hình thức thi: thi tự luận

*Địa điểm nhận hồ sơ và thi tuyển: Trường Đại học Xây dựng Miền Trung.

– Nguyên tắc xét tuyển

+ Điểm xét tuyển = Điểm môn 1 + Điểm môn 2 + Điểm môn 3 + Điểm UT;

+ Xét tuyển từ thí sinh có tổng điểm cao nhất xuống các thí sinh có tổng điểm thấp hơn cho đến khi đủ chỉ tiêu đã xác định;

+ Trường hợp có nhiều thí sinh bằng điểm nhau thì ưu tiên xét thí sinh có điểm môn Toán cao nhất, sau đó lần lượt ưu tiên đến các môn tiếp theo theo thứ tự sắp xếp của từng tổ hợp.

4. Chính Sách Ưu Tiên

Chế độ ưu tiên trong tuyển sinh thực hiện theo Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

MỌI THÔNG TIN TUYỂN SINH CHI TIẾT THÍ SINH VÀ PHỤ HUYNH LIÊN HỆ

TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG MIỀN TRUNG

– Địa chỉ:

+ Trụ sở chính: số 24 Nguyễn Du, Phường 7, TP. Tuy Hoà, tỉnh Phú Yên;

+ Cơ sở tại Đà Nẵng: số 544b Nguyễn Lương Bằng, quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng;

– Website: http://www.muce.edu.vn; hoặc; www.xdmt.edu.vn;

– Email: phongquanlydaotao@muce.edu.vn;

– Điện thoại:

+ Trụ sở chính: (057) 3827618, Fax: (057) 3822628;

+ Cơ sở tại Đà Nẵng: (0511) 3845102, Fax: (0511) 3845102

Điểm chuẩn Đại Học Xây Dựng Miền Trung chính xác nhất
Nguyện vọng 2 Đại Học Xây Dựng Miền Trung mới nhất
Thủ tục hồ sơ, Học phí trường Đại Học Xây Dựng Miền Trung

Bạn thích bài viết này ?
[addthis tool="addthis_inline_share_toolbox_45yp"]

Hãy đặt câu hỏi hoặc để lại bình luận của bạn

avatarÔn thi trực tuyến

black cartoon arrow
DMCA.com Protection Status