Đại Học Y Dược Hải Phòng Tuyển Sinh 2020

TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC HẢI PHÒNG

THÔNG BÁO TUYỂN SINH

Trường Đại Học Y Dược Hải Phòng thông báo tuyển sinh hệ đại học chính quy với nội dung cụ thể như sau:

1. Ngành Đào Tạo/ Chỉ Tiêu Tuyển Sinh/ Tổ Hợp Môn Xét Tuyển/ Thi Tuyển

ITNgànhMà ngànhTổ họp mônMã tô họpChỉ ticu
Tổng chì tiêu đào tạo 2020 là 1190 trong cló có 50 chi tiêu Y khoa đào tạo cho liru học sinh Lào, chi ticu còn lại như sau:
1Y khoa(B)7720101BToán, Hóa, SinhB00350
2Y khoa (A)7720101AToán, Lý, HóaA00150
3Y học dự phòng7720110Toán, Hóa, SinhB0060
4Y học cổ truyền7720115l oan, Hóa, SinhB0070
5Ràng hàm mặt77205011’oán, Hóa. SinhB0080
6Dược học (B)7720201BToán, Hóa, SinhB0060
7Dược học (A)7720201AToán. Lý, HóaA0060
8Dược học (D)772020IDToán, I lóa, AnhD0730
9Điều dường77203011’oán, Hóa, SinhB00200
10Kỳ thuật xét nghiệm y học7720601Toán, Hóa. SinhB0080
Tồng cộng1140

2. Phạm Vi Tuyển Sinh:

Trong phạm vi cả nước

3. Đối Tượng Tuyển Sinh:

Theo quy định tại Điều 6 – Chương I – Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy (Ban hành kèm theo Thông tư số 05/2017/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 01 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) và Thông tư 07/2018/TT-BGDĐT ngày 01 tháng 03 năm 2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về sửa đổi, bổ sung tên và một số điều của Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo của giáo viên hệ chính quy

4. Phương Thức Tuyển Sinh:

Thi tuyển, xét tuyển hoặc kết hợp thi tuyển và xét tuyển

5. Các Thông Tin Cần Thiết Khác Để Thí Sinh ĐKXT Vào Các Ngành Của Trường

– Nguyên tắc xét tuyển:

+ Thí sinh được ĐKXT không giới hạn số nguyện vọng và phải sắp xếp nguyện vọng theo thứ tự ưu tiên từ cao xuống thấp (nguyện vọng 1 là nguyện vọng cao nhất)

+ Đối với từng ngành, thí sinh được xét bình đẳng theo kết quả thi, không phân biệt thứ tự ưu tiên của nguyện vọng đăng ký;

+ Với mỗi thí sinh nếu ĐKXT vào nhiều ngành trong trường thì việc xét tuyển được thực hiện theo thứ tự ưu tiên của các nguyện vọng; thí sinh chỉ trúng tuyển vào một nguyện vọng ưu tiên cao nhất có thể trong danh sách các nguyện vọng đã đăng kí;

+ Điểm trúng tuyển được tính riêng theo từng ngành (xét điểm từ cao xuống thấp cho đủ chỉ tiêu).

– Điều kiện phụ trong xét tuyển:đối với các thí sinh bằng điểm xét tuyển ở cuối danh sách thì trường sẽ xét trúng tuyển dựa trên tiêu chí ưu tiên theo thứ tự như sau, nếu vẫn còn vượt chỉ tiêu thì ưu tiên thí sinh có nguyện vọng cao hơn:

+ Với tổ hợp môn Toán học, Hóa học, Sinh học: Ưu tiên 1: môn Sinh học, ưu tiên 2: môn Hóa học, ưu tiên 3: môn Toán học.

+ Với tổ hợp môn Toán học, Hóa học, Vật lý: Ưu tiên 1: môn Hóa học, ưu tiên 2: môn Toán học, ưu tiên 3: môn Vật lý.

6. Tổ Chức Tuyển Sinh:

Thời gian; hình thức nhận ĐKXT/thi tuyển; các điều kiện xét tuyển/thi tuyển, tổ hợp môn thi/bài thi đối với từng ngành đào tạo

MỌI THÔNG TIN TUYỂN SINH CHI TIẾT THÍ SINH VÀ PHỤ HUYNH LIÊN HỆ

TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC HẢI PHÒNG

– Địa chỉ: 72A Nguyễn Bình Khiêm – Ngô Quyền – Hải Phòng

– Điện thoại: 0313.733.311

– Website: hpmu.edu.vn

Điểm chuẩn Đại Học Y Dược Hải Phòng chính xác nhất
Nguyện vọng 2 Đại Học Y Dược Hải Phòng mới nhất
Thủ tục hồ sơ, Học phí trường Đại Học Y Dược Hải Phòng

Bạn thích bài viết này ?
[addthis tool="addthis_inline_share_toolbox_45yp"]

Hãy đặt câu hỏi hoặc để lại bình luận của bạn

avatarÔn thi trực tuyến

black cartoon arrow
DMCA.com Protection Status