Khoa Ngoại Ngữ – ĐH Thái Nguyên Tuyển Sinh 2018

KHOA NGOẠI NGỮ – ĐH THÁI NGUYÊN

THÔNG BÁO TUYỂN SINH 

Khoa Ngoại Ngữ (Đại Học Thái Nguyên) thông báo tuyển sinh hệ đại học chính quy với nội dung cụ thể như sau:

1. Ngành Đào Tạo/ Chỉ Tiêu Tuyển Sinh/ Tổ Hợp Môn Xét Tuyển/ Thi Tuyển

STT Ngành

(Chuyên ngành)

Mã ngành Tổ hợp môn thi/ xét tuyển

 (mã tổ hợp xét tuyển)

Chỉ tiêu
Theo điểm thi THPTQG Theo

học bạ THPT

Theo phương thức khác
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Nhóm ngành I
Trình độ đại học 120 100  
1 Sư phạm Tiếng Anh 72140231 1. Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh (D01);

2. Toán, Tiếng Anh, Vật lý (A01);

3. Ngữ văn, Tiếng Anh, GDCD (D66);

4. Ngữ văn, Tiếng Anh, Địa (D15)

80 70
2 Sư phạm Tiếng Nga 72140232 1. Toán, Ngữ văn, Tiếng Nga (D02);

2. Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh (D01);

3. Toán, Tiếng Anh, Vật lý (A01);

4. Ngữ Văn, Tiếng Anh, GDCD (D66).

10 10
3 Sư phạm Tiếng Trung Quốc 72140234 1. Toán, Ngữ văn, Tiếng Trung Quốc (D04);

2. Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh (D01);

3. Toán, Tiếng Anh, Vật lý (A01);

4.Ngữ văn, Tiếng Anh, GDCD (D66).

30 20
Trình độ cao đẳng 10 10
1 Sư phạm Tiếng Anh 51140231 1. Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh (D01);

2. Toán, Tiếng Anh, Vật lý (A01)

3. Ngữ văn, Tiếng Anh, GDCD (D66);

4. Ngữ văn, Tiếng Anh, Địa (D15)

10 10
Nhóm ngành VII 350 130  
1 Ngôn ngữ Anh 72220201 1. Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh (D01);

2. Toán, Tiếng Anh, Vật lý (A01);

3. Ngữ văn, Tiếng Anh, GDCD (D66);

4. Ngữ văn, Tiếng Anh, Địa (D15)

150 50
2 Ngôn ngữ Nga 72220202 1. Toán, Ngữ văn, Tiếng Nga (D02);

2. Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh (D01);

3. Toán, Tiếng Anh, Vật lý (A01);

4. Ngữ Văn, Tiếng Anh, GDCD (D66).

10 10
3 Ngôn ngữ Pháp 72220203 1. Toán, Ngữ văn, Tiếng Pháp (D03);

2. Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh (D01);

3. Toán, Tiếng Anh, Vật lý (A01);

4. Ngữ văn, Tiếng Anh, GDCD (D66).

10 10
4 Ngôn ngữ Trung Quốc 72220204 1. Toán, Ngữ văn, Tiếng Trung Quốc (D04);

2. Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh (D01);

3. Toán, Tiếng Anh, Vật lý (A01);

4. Ngữ văn, Tiếng Anh, GDCD (D66).

150 50
5 Ngôn ngữ Hàn Quốc 72220210 1. Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh (D01);

2. Toán, Tiếng Anh, Vật lý (A01);

3. Ngữ văn, Tiếng Anh, GDCD (D66);

4. Ngữ văn, Tiếng Anh, Địa (D15)

30 10

2. Phạm Vi Tuyển Sinh:

Tuyển sinh trong cả nước

3. Phương Thức Tuyển Sinh

Khoa Ngoại ngữ xét tuyển theo 2 phương thức, cụ thể:

– Xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức. Hình thức này được áp dụng cho tất cả các ngành/chuyên ngành (dành khoảng 70% so với chỉ tiêu).

– Xét tuyển dựa trên kết quả học tập và rèn luyện ở cấp học trung học phổ thông (THPT). Hình thức này cũng được áp dụng cho tất cả các ngành/chuyên ngành (dành khoảng 30% so với chỉ tiêu).

4. Ngưỡng Đảm Bảo Chất Lượng Đầu Vào, Điều Kiện Nhận ĐKXT

(a) Xét tuyển theo kết quả thi THPT Quốc gia:

Theo quy định chính thức của Bộ GD&ĐT

(b) Xét tuyển theo kết quả học bạ THPT:

– Thí sinh đã tốt nghiệp THPT;

– Hạnh kiểm cả năm lớp 12 đạt loại khá trở lên;

– Điểm trung bình của từng môn học (3 môn) trong tổ hợp các môn dùng để xét tuyển hoặc điểm trung bình của các môn học (3 môn trong tổ hợp) dùng để xét tuyển không nhỏ hơn 6.0 với trình độ đại học (theo thang điểm 10).

*Ghi chú:

Điểm môn thi chính môn Ngoại ngữ nhân hệ số 2 khi xét tuyển (đối với xét tuyển dựa vào kết quả thi THPT Quốc gia) hoặc ưu tiên khi xét tuyển (đối với xét tuyển theo học bạ).

MỌI THÔNG TIN TUYỂN SINH CHI TIẾT THÍ SINH VÀ PHỤ HUYNH LIÊN HỆ

KHOA NGOẠI NGỮ ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

– Địa chỉ: Xã Quyết Thắng – Thành phố Thái Nguyên – Tỉnh Thái Nguyên

– Website: http://sfl.tnu.edu.vn.

– Điện thoại: 0280 3648 489; 0280 3753041

Điểm chuẩn Khoa Ngoại Ngữ – ĐH Thái Nguyên chính xác nhất
Nguyện vọng 2 Khoa Ngoại Ngữ – ĐH Thái Nguyên mới nhất
Thủ tục hồ sơ, Học phí trường Khoa Ngoại Ngữ – ĐH Thái Nguyên

Bạn thích bài viết này ?

Để lại bình luận

avatarÔn thi trực tuyến

black cartoon arrow
DMCA.com Protection Status