Trường Đại Học Chính Trị Thông Báo Tuyển Sinh 2019

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CHÍNH TRỊ

THÔNG BÁO TUYỂN SINH  

Trường Đại Học Chính Trị (Trường Sĩ Quan Chính Trị) thông báo tuyển sinh hệ đại học quân sự với nội dung cụ thể như sau: 

1. Ngành Đào Tạo/ Chỉ Tiêu Tuyển Sinh/ Tổ Hợp Môn Xét Tuyển/ Thi Tuyển

Ngành học Mã ngành Tổ hợp xét tuyển Chỉ tiêu
Đào tạo đại học quân sự     639
* Ngành Xây dựng Đảng và chính quyền Nhà nước 7310202 C00:Văn, Sử, Địa

A00:Toán, Lý, Hóa

D01:Toán, Văn, tiếng Anh

-Thí sinh có HK thường trú phía Bắc     415
+ Thí sinh xét tuyển theo tổ hợp C00 249
+ Thí sinh xét tuyển theo tổ hợp A00 125
+ Thí sinh xét tuyển theo tổ hợp D01 41
-Thí sinh có HK thường trú phía Nam     224
+ Thí sinh xét tuyển theo tổ hợp C00 135
+ Thí sinh xét tuyển theo tổ hợp A00 67
+ Thí sinh xét tuyển theo tổ hợp D01 22

2. Phạm Vi Tuyển Sinh:

Tuyển thí sinh nam trong cả nước

3. Phương Thức Tuyển Sinh

– Xét tuyển dựa trên kết quả của Kỳ thi THPT quốc gia 
– Thí sinh đăng ký xét tuyển vào hệ đại học quân sự phải qua sơ tuyển, đáp ứng đủ tiêu chuẩn quy định của Bộ Quốc phòng (thanh niên ngoài Quân đội sơ tuyển tại Ban TSQS cấp quận, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh; quân nhân tại ngũ sơ tuyển tại Ban TSQS cấp trung đoàn và tương đương);

4. Hình Thức Xét Tuyển

– Trong xét tuyển đợt 1, Nhà trường chỉ xét tuyển đối với các thí sinh đăng ký nguyện vọng 1 (nguyện vọng cao nhất) vào Trường
 – Điểm trúng tuyển: Theo chỉ tiêu của tổ hợp xét tuyển và theo khu vực phía Bắc, phía Nam;
 – Trường hợp xét tuyển đến một mức điểm nhất định vẫn còn chỉ tiêu, nhưng số thí sinh cùng bằng điểm cao hơn số lượng chỉ tiêu còn lại, thực hiện xét tuyển theo các tiêu chí phụ, như sau:
+Tiêu chí 1: Những thí sinh xét tuyển theo tổ hợp môn Toán, Lý, Hóa có điểm thi môn Toán cao hơn sẽ trúng tuyển; Với những thí sinh xét tuyển theo tổ hợp môn Văn, Sử, Địa, thí sinh có điểm thi môn Văn cao hơn sẽ trúng tuyển; Thí sinh xét tuyển theo tổ hợp môn Toán, Văn, tiếng Anh có điểm thi môn Toán cao hơn sẽ trúng tuyển.
+ Tiêu chí 2: Sau khi xét tiêu chí 1, trường vẫn còn chỉ tiêu, nhưng có nhiều thí sinh cùng bằng điểm, cùng có tiêu chí 1 như nhau, thì xét đến tiêu chí 2, cụ thể như sau: Thí sinh xét tuyển theo tổ hợp môn Toán, Lý, Hóa có điểm thi môn Lý cao hơn sẽ trúng tuyển; Với các thí sinh xét tuyển theo tổ hợp môn Văn, Sử, Địa, thí sinh có điểm thi môn Sử cao hơn sẽ trúng tuyển; Thí sinh xét tuyển theo tổ hợp môn Toán, Văn, Tiếng Anh có điểm thi môn Văn cao hơn sẽ trúng tuyển.
+ Tiêu chí 3: Sau khi xét tiêu chí 2, trường vẫn còn chỉ tiêu, nhưng có nhiều thí sinh cùng bằng điểm, cùng có tiêu chí 1 và tiêu chí 2 như nhau thì xét đến tiêu chí 3, cụ thể như sau: Thí sinh xét tuyển theo tổ hợp môn Toán, Lý, Hóa có điểm thi môn Hóa cao hơn sẽ trúng tuyển; Thí sinh xét tuyển theo tổ hợp môn Văn, Sử, Địa có điểm thi môn Địa cao hơn sẽ trúng tuyển; Thí sinh xét tuyển theo tổ hợp môn Toán, Văn, tiếng Anh có điểm thi môn tiếng Anh cao hơn sẽ trúng tuyển.
MỌI THÔNG TIN TUYỂN SINH CHI TIẾT THÍ SINH VÀ PHỤ HUYNH LIÊN HỆ
 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CHÍNH TRỊ
– Địa chỉ: Phường Vệ An, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh
– Điện thoại: 069 695 167
– Website: http://www.daihocchinhtri.edu.vn
Điểm chuẩn Đại Học Chính Trị chính xác nhất
Nguyện vọng 2 Đại Học Chính Trị mới nhất
Thủ tục hồ sơ, Học phí trường Đại Học Chính Trị

Bạn thích bài viết này ?
[addthis tool="addthis_inline_share_toolbox_45yp"]

Hãy đặt câu hỏi hoặc để lại bình luận của bạn

avatarÔn thi trực tuyến

black cartoon arrow
DMCA.com Protection Status