Trường Đại Học Sư Phạm Thái Nguyên Tuyển Sinh 2018

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM THÁI NGUYÊN

THÔNG BÁO TUYỂN SINH 

Trường Đại Học Sư Phạm Thái Nguyên thông báo tuyển sinh hệ đại học chính quy với nội dung cụ thể như sau:

1. Ngành Đào Tạo Và Cơ Hội Nghề Nghiệp

Ngành đào tạo Mã ngành Chương trình đào tạo Cơ hội nghề nghiệp
Giáo dục học 7140101 SP Tâm lý-Giáo dục Dạy học Tâm lý học, Giáo dục học trong các trường Sư phạm và các trường chuyên nghiệp; làm công tác tư vấn giáo dục trong các cơ sở giáo dục; làm công tác tuyên truyền, giáo dục trong các cơ quan văn hóa có chức năng giáo dục; Làm chuyên viên trong các cơ sở nghiên cứu khoa học giáo dục hoặc tiếp tục được đào tạo sau đại học để giảng dạy ở các trường Đại học và Cao đẳng. 
SP Tâm lý-Công tác xã hội Làm chuyên viên tư vấn, tham vấn tâm lý; chuyên viên các phòng ban trong các trường chuyên nghiệp; chuyên viên trong các tổ chức xã hội; chuyên viên trong các viện nghiên cứu hoặc tiếp tục được đào tạo sau đại học để giảng dạy ở các trường Đại học và Cao đẳng. 
Quản lý Giáo dục (Dự kiến tuyển sinh 2018) 7140114 Sư phạm Quản lý Giáo dục Làm chuyên viên quản lý hành chính giáo dục trong các cơ quan quản lý giáo dục (Bộ Giáo dục và Đào tạo, Sở Giáo dục và Đào tạo; Phòng Giáo dục và Đào tạo) và các cơ sở giáo dục & đào tạo (trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, trung học dạy nghề, cao đẳng, đại học).

Làm chuyên viên quản lý hành chính giáo dục trong các cơ sở giáo dục thường xuyên (Trung tâm giáo dục thường xuyên cấp tỉnh, huyện, quận); cơ sở giáo dục cộng đồng (Trung tâm học tập cộng đồng); các cơ sở đào tạo bồi dưỡng, các cơ quan quản lý giáo dục của các tổ chức chính trị, văn hóa, xã hội, đoàn thể, doanh nghiệp, các tổ chức giáo dục ngoài công lập, các tổ chức quốc tế đang hoạt động ở Việt Nam,…

Làm chuyên viên phụ trách công tác văn hóa – giáo dục trong các cơ quan, chính quyền các cấp (Cơ quan trung ương, tỉnh, huyện, xã) và các tổ chức văn hóa – giáo dục ở cộng đồng.

Làm cán bộ nghiên cứu trong các cơ quan nghiên cứu về giáo dục và quản lý giáo dục (Các Viện nghiên cứu, các Trung tâm nghiên cứu của các trường đại học, cao đẳng…).

Làm giảng viên chuyên ngành quản lý giáo dục trong các cơ sở đào tạo và bồi dưỡng cán bộ quản lý giáo dục (Các học viện quản lý giáo dục, trường đào tạo và bồi dưỡng cán bộ quản lý giáo dục cấp tỉnh, thành phố, các khoa/tổ bộ môn quản lý giáo dục trong trường đại học và cao đẳng).

Giáo dục Mầm non 7140201 Giáo dục Mầm non Làm công tác chuyên môn ở các phòng, sở giáo dục đào tạo; giảng dạy tại các cơ sở đào tạo giáo viên mầm non; làm tư vấn viên về giáo dục mầm non; chuyên viên nghiên cứu phát triển chương trình giáo dục mầm non, có năng lực tự học, tự nghiên cứu để tự nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ hoặc có thể tiếp tục học tập ở trình độ đào tạo cao hơn.
Giáo dục Tiểu học 7140202 GD Tiểu học Dạy học Tiểu học; có khả năng làm chuyên viên về lĩnh vực giáo dục tiểu học của các Sở, Phòng Giáo dục và Đào tạo, các cơ quan, tổ chức nghiên cứu và tư vấn phát triển giáo dục và một số lĩnh vực khác, có năng lực tự học, tự nghiên cứu để tự nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ hoặc có thể tiếp tục học tập ở trình độ đào tạo cao hơn.
GD Tiểu học – Tiếng Anh Dạy học bậc Tiểu  học  ở tất cả các vùng miền của đất nước; có khả năng làm chuyên viên về lĩnh vực giáo dục tiểu học của các Sở, Phòng Giáo dục và Đào tạo, các cơ quan, tổ chức nghiên cứu và tư vấn phát triển giáo dục và một số lĩnh vực khác, có năng lực tự học, tự nghiên cứu để tự nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ hoặc có thể tiếp tục học tập ở trình độ đào tạo cao hơn.
Giáo dục Chính trị 7140205 Giáo dục Chính trị Dạy học Đạo đức – Công dân, Công dân với Tổ quốc trong các trường phổ thông; có thể giảng dạy các môn Lý luận Chính trị trong các trường Đại học, Cao đẳng, Trung học chuyên nghiệp; có thể làm chuyên viên trong các sở ban ngành, đoàn thể, các tổ chức chính trị – xã hội từ trung ương đến địa phương hoặc tiếp tục được đào tạo sau đại học để giảng dạy ở các trường Đại học và Cao đẳng. 
Giáo dục Thể chất 7140206 Giáo dục Thể chất Dạy học GDTC ở các trường Phổ thông, Đại học, Cao đẳng và Trung học chuyên nghiệp;  làm công tác quản lý, công tác phong trào Thể dục Thể thao (TDTT) ở các Sở, ngành hoặc tiếp tục được đào tạo sau đại học để giảng dạy ở các trường Đại học và Cao đẳng. 
GD thể chất-Quốc phòng Dạy học ở các trường Phổ thông, hoặc làm công tác phong trào TDTT ở các Sở, Ngành… Đáp ứng được nguồn nhân lực cho việc nâng cao chất lượng công tác Giáo dục thể chất – Giáo dục Quốc phòng và góp phần phát triển nền thể dục thể thao và đảm bảo an ninh quốc gia hoặc tiếp tục được đào tạo sau đại học để giảng dạy ở các trường Đại học và Cao đẳng. 
Sư phạm Toán học 7140209 SP Toán học Dạy học Toán ở trường phổ thông, trường Trung cấp, Cao đẳng, Đại học; có khả năng làm công tác tư vấn giáo dục trong các cơ sở đào tạo hoặc làm chuyên viên trong các cơ sở nghiên cứu khoa học giáo dục và các cơ sở nghiên cứu toán học hoặc tiếp tục được đào tạo sau đại học để giảng dạy ở các trường Đại học và Cao đẳng. 
Sư phạm Toán học dạy bằng tiếng Anh Dạy học Toán bằng tiếng Anh trong các trường Trung học phổ thông, Trung cấp, Cao đẳng và Đại học Sư phạm và các trường chuyên nghiệp khác; có khả năng làm công tác tư vấn giáo dục trong các cơ sở đào tạo,  hoặc làm chuyên viên trong các cơ sở nghiên cứu khoa học giáo dục và các cơ sở nghiên cứu toán học hoặc tiếp tục được đào tạo sau đại học để giảng dạy ở các trường Đại học và Cao đẳng. 
Sư phạm Tin học 7140210 Sư phạm Tin học Dạy học Tin học trong các trường phổ thông, các trường chuyên nghiệp; có phương pháp tư duy khoa học; có thể tiếp tục học ở bậc sau đại học; có khả năng tích lũy kiến thức từ chương trình đào tạo, từ thực tế và từ Internet để trở thành chuyên gia trong lĩnh vực giảng dạy Tin học, nghiên cứu Tin học lý thuyết và lập trình ứng dụng hoặc tiếp tục được đào tạo sau đại học để giảng dạy ở các trường Đại học và Cao đẳng. 
Sư phạm Vật lý 7140211 Sư phạm Vật lý Dạy học học bộ môn Vật lý, bộ môn Khoa học tự nhiên ở trường phổ thông; có khả năng học tập và nâng cao trình độ để giảng dạy và nghiên cứu tại các Viện nghiên cứu, các trường Cao đẳng, Đại học
Sư phạm Hoá học 7140212 Sư phạm Hoá học Dạy học môn Hoá học ở trường phổ thông, trường chuyên nghiệp; làm việc tại các viện nghiên cứu, các sở, ban ngành, các cơ sở kinh doanh… có liên quan đến lĩnh vực Hoá học 
Sư phạm Sinh học 7140213 SP Sinh học Dạy Sinh học ở các trường phổ thông, trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học hoặc làm chuyên viên, cán bộ nghiên cứu tại các Viện nghiên cứu và các cơ sở có liên quan đến lĩnh vực Sinh học, nông nghiệp; cán bộ quản lí ở các cơ sở giáo dục hoặc tiếp tục được đào tạo sau đại học để giảng dạy ở các trường Đại học và Cao đẳng. 
Sư phạm Sinh học dạy bằng tiếng Anh Dạy học môn Sinh học bằng tiếng Anh ở các trường phổ thông Quốc tế, trường THPT Chuyên, trường Trung học chuyên nghiệp, Cao đẳng và Đại học; các Viện nghiên cứu, các Trường đại học, Cao đẳng có chuyên ngành về Sinh học. Các Trung tâm nghiên cứu, Phòng thí nghiệm trong khu vực Asean và một số nước như Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan hoặc tiếp tục được đào tạo sau đại học để giảng dạy ở các trường Đại học và Cao đẳng.
 

SP Sinh – KTNN

Dạy học môn Sinh học và công nghệ. Ngoài ra, sinh viên tốt nghiệp ngành Sinh- Kỹ thuật nông nghiệp thuộc khối ngành sư phạm có khả năng làm giáo viên dạy môn Sinh học và môn công nghệ nông nghiệp ở các trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông, trường trung học chuyên nghiệp; Có thể làm việc tại các viện nghiên cứu, các sở, ban ngành, các cơ sở kinh doanh… có liên quan đến lĩnh vực Sinh học hoặc tiếp tục được đào tạo sau đại học để giảng dạy ở các trường Đại học và Cao đẳng. 
Sư phạm Ngữ Văn 7140217 SP Ngữ văn Dạy học Ngữ văn trong các trường phổ thông; làm chuyên viên trong các cơ sở nghiên cứu khoa học Ngữ văn hoặc các cơ quan, đoàn thể xã hội có liên quan đến khoa học xã hội, giáo dục hoặc tiếp tục được đào tạo sau đại học để giảng dạy ở các trường Đại học và Cao đẳng. 
Sư phạm Lịch Sử 7140218 Sư phạm Lịch Sử Dạy học môn Lịch sử ở trường phổ thông; làm việc tại các viện nghiên cứu hoặc các cơ quan, đoàn thể, tổ chức… có liên quan đến chuyên môn lịch sử hoặc tiếp tục được đào tạo sau đại học để giảng dạy ở các trường Đại học và Cao đẳng. 
Sư phạm Địa Lý 7140219 Sư phạm Địa Lý Dạy học Địa lí ở trường phổ thông; có thể làm việc tại các cơ quan và viện nghiên cứu liên quan đến địa lí, có khả năng nghiên cứu khoa học và giải quyết những vấn đề thực tiễn liên quan đến kiến thức khoa học tự nhiên và khoa học xã hội hoặc tiếp tục được đào tạo sau đại học để giảng dạy ở các trường Đại học và Cao đẳng. 
Sư phạm Âm nhạc 7140221 Sư phạm Âm nhạc Dạy học Âm nhạc ở các trường phổ thông và các trường Sư phạm trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước hoặc tiếp tục được đào tạo sau đại học để giảng dạy ở các trường Đại học và Cao đẳng. 
Sư phạm tiếng Anh 7140231 Sư phạm tiếng Anh Dạy học tiếng Anh ở trường phổ thông, trường trung cấp, cao đẳng và đại học; có khả năng thích ứng chuyển đổi nghề nghiệp thực hiện một số công việc có liên quan như phiên dịch viên, hướng dẫn viên du lịch, hoặc nhân viên văn phòng, quản lí dự án hoặc tiếp tục được đào tạo sau đại học để giảng dạy ở các trường Đại học và Cao đẳng. 
Sư phạm Công nghệ (Dự kiến tuyển sinh 2018) 7140246 Sư phạm Công nghệ Dạy học và thực hiện các nhiệm vụ của người giáo viên Công nghệ đáp ứng được các yêu cầu đổi mới của giáo dục phổ thông; có năng lực tự học, tự nghiên cứu để tự nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ hoặc có thể tiếp tục học tập ở trình độ đào tạo cao hơn.
Sư phạm Khoa học tự nhiên (Dự kiến tuyển sinh 2018) 7140247 Sư phạm Khoa học tự nhiên Dạy học và thực hiện các nhiệm vụ của người giáo viên Khoa học tự nhiên đáp ứng được các yêu cầu đổi mới của giáo dục phổ thông; có năng lực tự học, tự nghiên cứu để tự nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ hoặc có thể tiếp tục học tập ở trình độ đào tạo cao hơn.
Tâm lý học giáo dục (Dự kiến tuyển sinh 2018) 7310403 Tâm lý học trường học Làm nhân viên công tác xã hội, nhà tư vấn, tham vấn, giáo viên làm công tác giáo dục đặc biệt, có năng lực tự học, tự nghiên cứu để tự nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ hoặc có thể tiếp tục học tập ở trình độ đào tạo cao hơn.

2. Phạm Vi Tuyển Sinh: 

Tuyển sinh trong cả nước

3. Phương Thức Tuyển Sinh: Xét tuyển, kết hợp thi và xét tuyển

*Ghi chú:

– Các ngành xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi THPT quốc gia: SP Toán; SP Tin; SP Vật lý; SP Hóa học; SP Sinh học; SP Ngữ văn; SP Lịch sử; SP Địa lý; SP Tiếng Anh; GD Chính trị; GD Tiểu học; Giáo dục học (SP Tâm lý – Giáo dục).

– Ngành Giáo dục Mầm non xét tuyển dựa vào kết quả thi THPT quốc gia kết hợp với thi năng khiếu (hát; kể chuyện).

– Ngành Giáo dục Thể chất: xét tuyển theo học bạ.

– Ngành Sư phạm Âm nhạc xét tuyển dựa vào kết quả thi THPT Quốc gia kết hợp với thi năng khiếu (Năng khiếu 1: kiến thức âm nhạc; Năng khiếu 2: năng khiếu âm nhạc)

MỌI THÔNG TIN TUYỂN SINH CHI TIẾT THÍ SINH VÀ PHỤ HUYNH LIÊN HỆ

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM THÁI NGUYÊN

Mã trường: DTS

Địa chỉ: 20, Lương Ngọc Quyến TP Thái Nguyên

Điện thoại: 02083653559 (phòng Đào tạo); 02083851013 (phòng Hành chính)

Fax:  02083 857867

Email: hieutruong.dts@moet.edu.vn;

Website: dhsptn.edu.vn

Điểm chuẩn Đại Học Sư Phạm Thái Nguyên chính xác nhất
Nguyện vọng 2 Đại Học Sư Phạm Thái Nguyên mới nhất
Thủ tục hồ sơ, Học phí trường Đại Học Sư Phạm Thái Nguyên

Bạn thích bài viết này ?

Để lại bình luận

avatarÔn thi trực tuyến

black cartoon arrow
DMCA.com Protection Status