Trường Cao Đẳng Xây Dựng Số 1 Tuyển Sinh 2019

TRƯỜNG CAO ĐẲNG XÂY DỰNG SỐ 1

THÔNG BÁO TUYỂN SINH 

Trường Cao Đẳng Xây dựng số 1 thông báo tuyển sinh hệ cao đẳng với nội dung cụ thể như sau:

1. Ngành Đào Tạo/ Chỉ Tiêu Tuyển Sinh

Ten trường Ngành học Chì tiêu Văn hảng tốt nghiệp Hình thức tuyển sinh
TRƯỜNG CAO ĐÁNG XÂY DỤNG SÓ 1 Ký hiệu trường: CDT0129 Địa chi: Trung Văn – Nam Từ Liêm – Hà Nội Đ I : 0981004537.0981004538.0981004515 Website: www.ctctl.cdu.vn 1650
I. HỆ CAO ĐẲNG CHÍNH QUY 750
1. Công nghệ kỹ thuật công trình xây dụng (6 chuyên ngành) kỹ sư thực hành
1.1. Xây dựng dân dụng và còng nghiệp
1.2. Cấp thoát nước
1.3. Kỳ thuật trắc địa công trinh
1.4. Thi công nội thất công trình
1.5. Công nghệ thi công vật liệu xây dựng mới Xét
1.6. Bào tri, sứa chừa công trinh xây dựng tuyển
2. Công nghệ kỳ thuật kiển trúc (5 chuyên ngành) kỹ sư thực hành học bạ
2.1. Kicn trúc
2.2. Thiết kc và thi công cành quan, hoa vicn
2.3. Công nghệ thông tin ứng dụng trong xảy dựng
2.4. Thiết kế nội thất công trình
2.5. Triển khai bản võ kỳ thuật song ngừ (chương trình tiên tiến)
3. Ọuàn lý xây dựng (5 chuyên ngành) kỹ sư thực hành
3.1. Kinh tế xảy dựng
3.2. Quàn lý Xảy dựng công trinh nòng thôn
3.3. Quàn lý dụ án xây dựng
3.4. Định giá công trinh xây dựng
3.5. Quán lý khu chung cư
4. Công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng (3 chuyên ngành) KỸ SƯ THỰC HÀNH
4.1. Vật liệu và cẩu kiện xảy dựng
4.2. Công nghệ chế tạo vật liệu xáy dựng
4.3. Còng nghệ chổng thẩm công trinh xây dựng
5. Công nghệ kỷ thuật xây dựng (3 chuyên ngành) KỸ SƯ THỰC HÀNH Xét tuyên
5.1. Kỳ thuật hạ tầng đỏ thị học bạ
5.2. Xây dựng cõng trinh hụ tầng nòng thôn
5.3. Thict kc vá (hi công đưimg đò thi
6. Cóng nghệ kỳ thuật tài nguyên nước
6.1. Thi công diện nước công trình xây dựng
7. Kc toán (3 chuyên ngành) CỬ NHẢN
7.1. Kế toán tông hợp
7.2. Kẻ toán xây dựng HÀNH
7.3. Kc toán lao dộng, tiền lương
8. Quãn trị kinh doanh (4 chuyên ngành) Cử nhân thực hành
8.1. Quàn trị kinh doanh tồng hợp
8.2. Quàn trị doanh nghiệp xây dựng
8.3. Quán trị nghiệp vụ bán hàng
8.4. Quàn trị kinh doanh nhà hàng và khách sạn
9. Tài chính – Ngân hàng (2 chuyên ngành) Cử nhân thực hành
9.1. Ngân hàng thương mại
9.2. Tài chinh doanh nghiệp
II. HỆ CAO ĐẲNG LIÊN THÔNG TỪ TRUNG CẤP 50 Kĩ sư thực hành
1 .Công nghệ ký Ihuật công trình xây dựng
(2 chuyên ngành )
1.1.    Xây dựng dân dụng và cồng nghiệp
1.2.    Cấp thoát nước
2. Kế toán Cử nhân thực hành
2.1. Ke toán tổng hợp
III. HỆ TRUNG CẤP 650 BẲNG TRUNG CẤP CHÍNH QUY Xét tuyêển học bạ
1. Xây dựng dân dụng và công nghiệp
2. Cấp thoát nước
3. Kc toán doanh nghiệp
4. Kc toán xây dựng
5. Ne – Hoàn thiện
6. Bê tông
7. Cốt thép – Hàn
8. Cốp pha – Giàn giáo
9. Tin văn phòng
10. Công nghệ kỳ thuật nội thất và diện nước công trình
11. Quan lý tòa nhà
12. Thương mại diện tứ
13. Nghiệp vụ bán hàng
IV. HỆ SƠ CẤP NGHỀ 200 CHỦNG CHÌ Xét tuycn
1. Nề – Hoàn thiện
2. Cốt thép – Hàn
3. Cấp thoát nước
4. Cốp pha – Giàn giáo

2. Phạm Vi Tuyển Sinh:

Tuyển sinh trong cả nước

3. Phương Thức Tuyển Sinh

Trường Cao đẳng Xây dựng công trình Đô thị tổ chức tuyển sinh theo phương thức xét tuyển

Hồ sơ xét tuyển

– Phiếu đăng ký xét tuyển theo mẫu của trường Cao đẳng Xây dựng số 1

– Bản sao công chứng Bằng tốt nghiệp (đối với thí sinh tốt nghiệp năm tuyển sinh), bản sao công chứng Giấy chứng nhận tốt nghiệp (đối với thí sinh tốt nghiệp năm tuyển sinh)

– Bản sao công chứng Học bạn (đối với thí sinh tham gia xét tuyển cao đẳng, trung cấp hệ chính quy) hoặc bản sao công chứng Bảng điểm kết quả học tập trung cấp (đối với thí sinh tham gia xét tuyển hệ cao đẳng liên thông)

– Bản sao công chứng các loại giấy tờ ưu tiên (nếu có)

4. Hình Thức Nhận ĐKXT

Hình thức nộp hồ sơ: Nộp trực tiếp tại trường Cao đẳng Xây dựng số 1 hoặc qua đường bưu điện theo hình thức chuyển phát nhanh

Chú ý: Đối với các ngành có nhiều chuyên ngành, thí sinh đăng ký chuyên ngành (theo mẫu) khi làm thủ tục xét tuyển hoặc khi nhập học

MỌI THÔNG TIN TUYỂN SINH CHI TIẾT THÍ SINH VÀ PHỤ HUYNH LIÊN HỆ

TRƯỜNG CAO ĐẲNG XÂY DỰNG SỐ 1

Mã trường: CDT0129

– Địa chỉ: Đường Trung Văn – phường Trung Văn – quận Nam Từ Liêm – Thành phố Hà Nội

– Website: http://www.ctc1.edu.vn

– Điện thoại: 024 3553055

Bạn thích bài viết này ?
[addthis tool="addthis_inline_share_toolbox_45yp"]

Hãy đặt câu hỏi hoặc để lại bình luận của bạn

avatarÔn thi trực tuyến

black cartoon arrow
DMCA.com Protection Status