Cao Đẳng Văn Hóa Nghệ Thuật Du Lịch Yên Bái Tuyển Sinh 2019

TRƯỜNG CAO ĐẲNG VĂN HOÁ NGHỆ THUẬT DU LỊCH YÊN BÁI

THÔNG BÁO TUYỂN SINH

Trường Cao Đẳng Văn Hóa Nghệ Thuật Du Lịch Yên Bái thông báo tuyển sinh với nội dung cụ thể như sau:

1. TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP CÁC NGÀNH NGHỆ THUẬT

 

Thời gian đào tạo: 3 năm

Đối tượng tuyển:  Học sinh tốt nghiệp THCS và tương đương trong và ngoài tỉnh

Phương thức tuyển sinh: Xét trúng tuyển dựa trên kết quả sơ tuyển năng khiếu và xét điểm tổng kết các môn học lớp cuối THCS.

Thời gian sơ tuyển và xét tuyển: Từ tháng 3 đến tháng 12

Địa điểm xét tuyển: Trường CĐVHNT&DL Yên Bái, trường THCS và các địa phương trong toàn tỉnh.

2. TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG

MÃ NGÀNH NGÀNH HỌC MÔN THI/XÉT TUYỂN TỔNG CHỈ TIÊU
Cao

đẳng

Trung cấp Sơ cấp
6210225  

Thanh nhạc

– Xét tuyển Dựa trên điểm sơ tuyển

– Sơ tuyển:

Môn: Thẩm âm – Tiết tấu; Thanh nhạc(HS2)

 

15

6210217 BD Nhạc cụ Phương tây – Xét tuyển Dựa trên điểm sơ tuyển

– Sơ tuyển

Môn: Thẩm âm (HS2) – Tiết tấu xét dựa trên điểm sơ tuyển

10
6210216 BD Nhạc cụ Truyền thống 5
6210213  

Diễn viên múa

– Xét tuyển

– Sơ tuyển:

Môn: Thẩm âm – Tiết tấu

 

15

6210103  

Hội họa

– Xét tuyển: Dựa trên điểm sơ tuyển

– Sơ tuyển: Môn Bố cục; Hình họa (HS2)

 

15

6340436  

Quản lý văn  hóa

– Xét tuyển: Dựa trên điểm sơ tuyển

– Sơ tuyển:

Năng khiếu tự chọn

 

15

6810103 Hướng dẫn Du lịch – Xét tuyển: Dựa kết quả lớp cuối THPT

– Sơ tuyển:

Năng khiếu tự chọn

15
5210225 Thanh nhạc – Xét tuyển: Dựa kết quả lớp cuối THCS, Dựa trên điểm sơ tuyển

– Sơ tuyển năng khiếu: Thẩm âm – Tiết tấu; Thanh nhạc (HS2)

15
5210217  

BD Nhạc cụ Phương tây

– Xét tuyển: Dựa kết quả lớp cuối THCS, Dựa trên điểm sơ tuyển

– Sơ tuyển năng khiếu: Thẩm âm (HS2)

20
5210216 BD Nhạc cụ Truyền thống – Xét tuyển: Dựa kết quả lớp cuối THCS, Dựa trên điểm sơ tuyển

– Sơ tuyển năng khiếu: Thẩm âm (HS2)

10
5210207 NTBD Múa

dân gian dân tộc

– Xét tuyển: Dựa kết quả lớp cuối THCS, Dựa trên điểm sơ tuyển

– Sơ tuyển năng khiếu: Thẩm âm – Tiết tấu; Múa (HS2)

15
5210402  

Thiết kế đồ họa

– Xét tuyển: Dựa kết quả lớp cuối THCS, Dựa trên điểm sơ tuyển

– Sơ tuyển năng khiếu: Môn Hình họa; Trang tí (HS2)

 

20

5810206 Nghiệp vụ nhà hàng – Xét tuyển: Dựa kết quả lớp cuối THCS hoặcTHPT

– Sơ tuyển:

Năng khiếu tự chọn: Kể chuyện; kịch

20
5810203 Nghiệp vụ lễ tân – Xét tuyển: Dựa kết quả lớp cuối THCS hoặcTHPT

– Sơ tuyển:

Năng khiếu tự chọn: Kể chuyện; kịch

20
5810103 Hướng dẫn Du lịch – Xét tuyển: Dựa kết quả lớp cuối THCS hoặcTHPT

– Sơ tuyển:

Năng khiếu tự chọn: Kể chuyện; kịch

 

 

 

20
5810207 Kỹ thuật chế biến món ăn – Xét tuyển: Dựa kết quả lớp cuối THCS hoặcTHPT

– Sơ tuyển:

Năng khiếu tự chọn: Kể chuyện; kịch

20
5810209 Kỹ thuật pha chế đồ uống – Xét tuyển: Dựa kết quả lớp cuối THCS hoặcTHPT

– Sơ tuyển:

Năng khiếu tự chọn: Kể chuyện; kịch

20
Kỹ thuật chế biến món ăn – Xét tuyển: Đối tượng XT, người có đủ trình độ học vấn và sức khỏe phù hợp với nghề 25

Đối tượng tuyển: Học sinh tốt nghiệp THPT và tương đương trong và ngoài tỉnh
Phương thức tuyển sinh: Xét trúng tuyển dựa trên kết quả sơ tuyển năng khiếu và xét điểm tổng kết các môn học lớp cuối THPT.
Thời gian sơ tuyển và xét tuyển: Từ tháng 3 đến tháng 12
Địa điểm xét tuyển: Trường CĐVHNT&DL Yên Bái, trường THPT và các địa phương trong toàn tỉnh.
* Hồ sơ ĐKXT trình độ cao đẳng gồm: Phiếu đăng ký tuyển sinh; Bản sao giấy chứng nhận là đối tượng ưu tiên; Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời (đối với thí sinh mới tốt nghiệp THPT), hoặc bản sao bằng tốt nghiệp THPT + Học bạ THPT; 02 ảnh 4 x 6 ghi rõ họ tên, ngày sinh sau ảnh; 01 phong bì đã dán sẵn tem và ghi rõ địa chỉ liên lạc của thí sinh.
Thời gian thu hồ sơ ĐKXT: Từ tháng 3
Thời gian sơ tuyển và xét tuyển: Từ tháng 3 đến tháng 12 (nếu còn chỉ tiêu)
Địa điểm thu hồ sơ ĐKXT: Phòng Đào tạo – khoa học, trường CĐ VHNT & DL Yên Bái.

III. TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP, SƠ CẤP CÁC NGÀNH VĂN HÓA – DU LỊCH

1. Trình độ trung cấp các nghề: Nghiệp vụ nhà hàng, Nghiệp vụ lễ tân, Hướng dẫn du lịch, Kỹ thuật chế biến món săn, Kỹ thuật pha chế đồ uống.
Chỉ tiêu: 20 chỉ tiêu/ nghề.
Thời gian đào tạo: Từ 1 đến 1,5 năm.
Đối tượng tuyển: Học sinh tốt nghiệp THCS hoặc THPT trong và ngoài tỉnh.
Phương thức tuyển sinh: Xét trúng tuyển dựa trên kết quả sơ tuyển năng khiếu và xét điểm tổng kết các môn học lớp cuối THCS hoặc THPT.
Thời gian sơ tuyển và xét tuyển: Từ tháng 3 đến tháng 12
Địa điểm xét tuyển:Trường CĐVHNT&DL Yên Bái, trường THCS và các địa phương trong toàn tỉnh.
2. Trình độ sơ cấp: Nghề Kỹ thuật chế biến món ăn
Chỉ tiêu: 25 chỉ tiêu/ nghề.
Thời gian đào tạo: Từ 1 đến 3 tháng.
Đối tượng tuyển: Trong độ tuổi lao động.
Phương thức tuyển sinh: Xét trúng tuyển dựa trên kết quả sơ tuyển năng khiếu và xét điểm tổng kết các môn học lớp cuối THCS hoặc THPT.
Thời gian sơ tuyển và xét tuyển: Từ tháng 3 đến tháng 12
Địa điểm tuyển sinh: Tại Trường và các địa phương trong toàn tỉnh.

* Hồ sơ ĐKXT trình độ trung cấp gồm: Phiếu đăng ký tuyển sinh; Bản sao giấy chứng nhận là đối tượng ưu tiên; Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời (đối với thí sinh mới tốt nghiệp THCS, THPT), hoặc bản sao bằng tốt nghiệp THCS (THPT) + Học bạ THCS (THPT); 02 ảnh 4 x 6 ghi rõ họ tên, ngày sinh sau ảnh; 01 phong bì đã dán sẵn tem và ghi rõ địa chỉ liên lạc của thí sinh.
– Thời gian thu hồ sơ ĐKXT: Từ tháng 3/2018
– Thời gian sơ tuyển và xét tuyển: Từ tháng 3 đến tháng 12 (nếu còn chỉ tiêu)
– Địa điểm thu hồ sơ ĐKXT: Phòng Đào tạo – khoa học, trường CĐ VHNT & DL Yên Bái.

IV. TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC (Vừa làm vừa học)

Ngành Công tác xã hội
Chỉ tiêu: 45
Thời gian đào tạo: từ 2 năm đến 3.5 năm
Đối tượng tuyển: Thí sinh có Bằng tốt nghiệp từ Trung cấp trở lên cùng ngành hoặc ngành gần với ngành đăng ký thi tuyển.
Phương thức tuyển sinh: Thi tuyển hoặc xét tuyển theo quy chế.
Thời gian bán hồ sơ: Từ tháng 4

MỌI THÔNG TIN TUYỂN SINH CHI TIẾT THÍ SINH VÀ PHỤ HUYNH LIÊN HỆ
Trường Cao đẳng Văn hoá Nghệ thuật và Du lịch tỉnh Yên Bái.
Km 6, Phường Đồng Tâm, Thành phố Yên Bái –
Điện thoại 02163. 851.815; 0123.305.9819; 0941.287.345

Bạn thích bài viết này ?
[addthis tool="addthis_inline_share_toolbox_45yp"]

Hãy đặt câu hỏi hoặc để lại bình luận của bạn

avatarÔn thi trực tuyến

black cartoon arrow
DMCA.com Protection Status