Điểm Chuẩn Đại Học Công Nghiệp Vinh 2019

Trường Đai Học Công Nghiệp Vinh

Thông Báo Điểm Chuẩn Đại Học

Trường Đại Học Công Nghiệp Vinh vừa chính thức thông báo điểm chuẩn đại học, cao đẳng hệ chính quy. Năm nay, điểm chuẩn đầu vào của Trường Đại Học Công Nghiệp Vinh bắt đầu từ 13,5 điểm trở lên.

Bạn thích bài viết này ?
[addthis tool="addthis_inline_share_toolbox_45yp"]

Hãy đặt câu hỏi hoặc để lại bình luận của bạn

avatarÔn thi trực tuyến

black cartoon arrow
DMCA.com Protection Status