Đại Học Phạm Văn Đồng Tuyển Sinh Năm 2020

TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHẠM VĂN ĐỒNG

THÔNG BÁO TUYỂN SINH 

Trường Đại Học Phạm Văn Đồng Thông Báo Tuyển Sinh với thông tin cụ thể như sau:

1. Ngành, mã ngành, tổ hợp xét tuyển và chỉ tiêu tuyển sinh.

STTNgành họcMã ngànhTổ hợp môn xét tuyển
1Đại học sư phạm Tin học7140210Toán, Vật lý, Hóa học (A00)
Toán, Vật lý, Tiếng Anh (A01)
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh (D01)
Toán, Khoa học tự nhiên, Tiếng Anh (D90)
2Đại học sư phạm Vật lý7140211Toán, Vật lý, Hóa học (A00)
Toán, Vật lý, Tiếng Anh (A01)
Toán, Khoa học tự nhiên, Tiếng Anh (D90)
3Đại học sư phạm Ngữ văn7140217Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý (C00)
Ngữ văn, Khoa học xã hội, Tiếng Anh (D78)
4Đại học sư phạm Tiếng Anh7140231Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh (D01)
Ngữ văn, Khoa học tự nhiên, Tiếng Anh (D72)
Toán, Khoa học xã hội, Tiếng Anh (D96)
5Đại học Sinh học ứng dụng7420203Toán, Hóa học, Sinh học (B00)
Toán, Khoa học tự nhiên, Tiếng Anh (D90)
6Đại học Công nghệ thông tin7480201Toán, Vật lý, Hóa học (A00)
Toán, Vật lý, Tiếng Anh (A01)
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh (D01)
Toán, Khoa học tự nhiên, Tiếng Anh (D90)
7Đại học Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí7510201Toán, Vật lý, Hóa học (A00)
Toán, Vật lý, Tiếng Anh (A01)
Toán, Khoa học tự nhiên, Tiếng Anh (D90)
8Đại học Kỹ thuật Cơ – Điện tử7520114Toán, Vật lý, Hóa học (A00)
Toán, Vật lý, Tiếng Anh (A01)
Toán, Khoa học tự nhiên, Tiếng Anh (D90)
9Đại học Kỹ thuật điện tử – viễn thông7520207Toán, Vật lý, Hóa học (A00)
Toán, Vật lý, Tiếng Anh (A01)
Toán, Khoa học tự nhiên, Tiếng Anh (D90)
10Đại học Kinh tế phát triển7310105Toán, Vật lý, Hóa học (A00)
Toán, Vật lý, Tiếng Anh (A01)
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh (D01)
Toán, Khoa học tự nhiên, Tiếng Anh (D90)
 11Đại học Ngôn ngữ Anh7220201Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh (D01)
Ngữ văn, Khoa học tự nhiên, Tiếng Anh (D72)
Toán, Khoa học xã hội, Tiếng Anh (D96)
12Đại học Du Lịch7810101C00; D01, D72, D78
13Đại học Thương Mại Điện Tử7340122A00, A01, D01, D90
14Đại học Quản Trị Kinh Doanh7340101A00, A01, D01, D90
15Đại học Quản Trị Kinh Doanh Du Lịch7340101A00, A01, D01, D90

2. Đối tượng tuyển sinh.

– Mọi công dân Việt Nam có đủ điều kiện theo tiêu chí xét tuyển đều có thể đăng ký xét tuyển vào đại học, cao đẳng các khối ngành sư phạm hệ chính quy.

– Có đủ sức khỏe để học tập.

– Nộp đầy đủ phí, giấy tờ thủ tục theo đúng quy đinh.

3. Phạm vi tuyển sinh.

Đối với khối ngành kinh tế và kỹ thuật phạm vi tuyển sinh trên toàn quốc.

Đối với khối ngành sư phạm chỉ tuyển những thí sinh có hộ khẩu tại tỉnh Quảng Ngãi.

4. Phương thức tuyển sinh.

Đối với khối ngành  sư phạm bậc đại học, cao đẳng hệ chính quy, tuyển sinh theo hai phương thức.

– Phương thức 1: Xét tuyển dựa vào kết quả Kỳ thi THPT quốc gia

– Phương thức 2: Xét tuyển dựa vào điểm trung bình môn lớp 12 trong học bạ THPT.

Đối với bậc đại học liên thông và cao đẳng liên thông khối ngành sư phạm: Dựa vào điểm kết thúc học phần của các cấp học dưới của các học phần tương ứng trong tổ hợp môn thi xét tuyển.

5. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện nhận đăng kí xét tuyển.

5.1 Bậc đại học khối ngành sư phạm.

– Xét tuyển theo phương thức 1: Thí sinh phải có tổng điểm 3 môn trong tổ hợp đang xét tuyển phải đạt trên ngưỡng điểm đảm bảo chất lượng đầu vào được công bố bởi Bộ Giáo dục và đào tạo (sau khi có kết quả thi THPT quốc gia). Không có môn nào bị điểm liệt theo quy chế thi tốt nghiệp  THPT quốc gia do Bộ giáo dục và đào tạo quy định.

– Xét tuyển theo phương thức 2: thí sinh phải tốt nghiệp THPT và xếp loại học lực năm lớp 12 từ loại giỏi trở lên.

Bậc đại học khối ngành kinh tế , kỹ thuật.

– Xét tuyển theo phương thức 1: Thí sinh phải tốt nghiệp THPT. Tổng điểm 3 môn thuộc tổ hợp xét tuyển phải đạt từ 13 điểm trở lên và không có môn nào bị điểm liệt theo quy định thi THPT quốc gia của Booh Giáo dục và đào tạo.

– Xét tuyển theo phương thức 2: Thí sinh phải tốt nghiệp THPT. Tổng điểm 3 môn thuộc tổ hợp xét tuyển phải đạt từ 15 điểm trở lên.

5.2 Bậc cao đẳng khối ngành sư phạm.

– Xét tuyển theo phương thức 1:Thí sinh phải tốt nghiệp THPT. Tổng điểm 3 môn trong tổ hợp xét tuyển phải đạt trên ngưỡng điểm đảm bảo chất lượng đầu vào của bậc cao đẳng do Bộ giáo dục và đào tạo quy định ( được công bố sau khi có kết quả thi THPT Quốc gia). Không có môn nào bị điểm liệt theo quy chế thi THPT quốc gia do Bộ giáo dục đào tạo quy định.

– Xét tuyển theo phương thức 2: Thí sinh phải tốt nghiệp THPT. Xếp loại học lực năm lớp 12 từ loại khá trở nên. Riêng các ngành sư phạm Mĩ thuật, thể dục, Âm nhạc yêu cầu xếp loại học lực từ loại trung bình trở lên.

5.3. Bậc trung cấp khối ngành sư phạm.

– Xét tuyển theo phương thức 1: Thí sinh phải tốt nghiệp THPT quốc gia. Tổng điểm 3 môn thuộc tổ hợp xét tuyển phải đạt trên ngưỡng điểm đảm bảo chất lượng đầu vào với bậc trung cấp (do Bộ giáo dục và đào tạo quy định sau khi có kết quả thi THPT quốc gia). Không có môn nào bị điểm liệt trong tổ hợp môn xét tuyển theo quy chế thi THPT quốc gia do Bộ giáo dục và đào tạo quy định.

– Xét tuyển theo phương thức 2: Thí sinh tốt nghiệp THPT, xếp loại học lực năm lớp 12 từ loại khá trở lên, riêng đối với ngành sư phạm thể dục thí sinh tốt nghiệp THPT xếp loại học lực năm lớp 12 từ loại trung bình trở lên.

6. Tổ chức tuyển sinh.

Thời gian đăng kí xét tuyển theo lịch quy định của Bộ giáo dục và đào tạo.

Hình thức nhận hồ sơ đăng kí xét tuyển

Thí sinh tải mẫu đăng kí và điền đầy đủ thông tin vào mẫu do Bội giáo dục và đào tạo phát hành ( xét tuyển theo phương thức 1),  mẫu do Nhà trường phát hành (xét tuyển theo phương thức 2). Cả hai mẫu đơn đều được đăng tải trên website của nhà trường. Sau đó thí sinh nộp hồ sơ đăng kí xét tuyển  cho nhà trương qua 3 phương thức sau:

+Nộp hồ sơ trực tiếp tại phòng tuyển sinh tại trường

+Gửi qua đường bưu điện bằng chuyển phát nhanh.

+Gửi trực tuyến qua Internet.

7. Hồ sơ tuyển sinh

– Xét tuyển theo phương thức 1:

+ Giấy chứng nhận kết quả thi THPT quốc gia

+ Bản sao bằng tốt nghiệp THPT hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT tạm thời có công chứng.

+ Phiếu đăng kí xét tuyển.

+ Hai phong bì có án tem ghi rõ địa chỉ liên hệ và số điện thoại của thí sinh.

+ Các giấy tờ ưu tiên khác (nếu có).

– Xét tuyển theo phương thức 2:

+ Bản sao bằng tốt nghiệp trung học phổ thông, hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp trung học phổ thông tạm thời (có công chứng);

+ Bản sao học bạ trung học phổ thông (có công chứng);

+ Bản sao giấy khai sinh;

+ Phiếu đăng ký xét tuyển theo mẫu quy định của Trường Đại học Phạm Văn Đồng (Thí sinh phải điền đầy đủ thông tin trên Phiếu đăng ký xét tuyển);

+ Các giấy tờ ưu tiên (nếu có): Khu vực ưu tiên, đối tượng ưu tiên;

+ 02 phong bì có dán tem có ghi rõ địa chỉ và số điện thoại liên lạc của thí sinh; Nếu thí sinh đăng ký xét tuyển trực tuyến thì mục này gửi cho trường qua đường bưu điện.

MỌI THÔNG TIN TUYỂN SINH THÍ SINH VÀ PHỤ HUYNH LIÊN HỆ TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHẠM VĂN ĐỒNG.

 – Địa chỉ: Số 509, đường Phan Đình Phùng, TP. Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.

– Điện thoại: 055.3713123, Fax: 055.3824925, Website: www.pdu.edu.vn

Điểm chuẩn Đại Học Phạm Văn Đồng chính xác nhất
Nguyện vọng 2 Đại Học Phạm Văn Đồng mới nhất
Thủ tục hồ sơ, Học phí trường Đại Học Phạm Văn Đồng

Bạn thích bài viết này ?
[addthis tool="addthis_inline_share_toolbox_45yp"]

Hãy đặt câu hỏi hoặc để lại bình luận của bạn

avatarÔn thi trực tuyến

black cartoon arrow
DMCA.com Protection Status