Đại Học Phạm Văn Đồng Tuyển Sinh Năm 2018

TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHẠM VĂN ĐỒNG

THÔNG BÁO TUYỂN SINH 

Trường Đại Học Phạm Văn Đồng Thông Báo Tuyển Sinh với thông tin cụ thể như sau:

1. Ngành, mã ngành, tổ hợp xét tuyển và chỉ tiêu tuyển sinh.

STT Ngành học Mã ngành Mã tổ hợp môn Chỉ tiêu Khối ngành
Trình độ Đại học 989
PT1 PT2
1 Sư phạm Tin học 7140210 A00, A01,

D01, D72

93 23 I (325)
2 Sư phạm Vật lý 7140211 A00, A01, D90 54 13
3 Sư phạm Ngữ văn 7140217 C00, D78 50 13
4 Sư phạm Tiếng Anh 7140231 D01, D72, D96 63 16
5 Công nghệ Thông tin 7480201 A00, A01,

D01, D72

54 81 V (419)
6 Công nghệ kỹ thuật Cơ khí 7510201 A00, A01, D90 53 79
7 Kỹ thuật Cơ – Điện tử 7520114 A00, A01, D90 61 91
8 Kinh tế phát triển 7310105 A00, A01,

D01, D90

61 92 VII (245)
9 Ngôn ngữ Anh 7220201 D01, D72, D96 37 55
Trình độ Cao đẳng – Khối ngành sư phạm 1424  
1 Giáo dục Mầm non 51140201 M00 119 0 I (1424)
2 Giáo dục Tiểu học 51140202 A00, D01,

C00, D78

119 0
3 Giáo dục Thể chất 51140206 T00 94 24
4 Sư phạm Toán học 51140209 A00, A01, D90 49 12
5 Sư phạm Tin học 51140210 A00, A01,

D01, D72

72 18
6 Sư phạm Vật lý 51140211 A00, A01, D90 86 21
7 Sư phạm Hóa học 51140212 A00, B00, D90 106 26
8 Sư phạm Sinh học 51140213 B00, D90 117 29
9 Sư phạm Ngữ văn 51140217 C00, D78 46 12
10 Sư phạm Lịch sử 51140218 C00, D78 114 28
11 Sư phạm Địa lý 51140219 C00, D78 26 6
12 Sư phạm Âm nhạc 51140221 N00 70 18
13 Sư phạm Mỹ thuật 51140222 H00 118 29
14 Sư phạm Tiếng Anh 51140231 D01, D72, D96 52 13
Trình độ Trung cấp – Khối ngành sư phạm 228  

 

 

 

 

STT Ngành học Mã ngành Môn xét tuyển PT1 PT2
1 Sư phạm Mầm non 42140201 Toán, Ngữ văn 71 18
2 Sư phạm Tiểu học 42140202 Toán, Ngữ văn 62 15
3 Sư phạm Thể dục thể thao 42140206 Toán, Sinh học 50 12

2. Đối tượng tuyển sinh.

– Mọi công dân Việt Nam có đủ điều kiện theo tiêu chí xét tuyển đều có thể đăng ký xét tuyển vào đại học, cao đẳng các khối ngành sư phạm hệ chính quy.

– Có đủ sức khỏe để học tập.

– Nộp đầy đủ phí, giấy tờ thủ tục theo đúng quy đinh.

3. Phạm vi tuyển sinh.

Đối với khối ngành kinh tế và kỹ thuật phạm vi tuyển sinh trên toàn quốc.

Đối với khối ngành sư phạm chỉ tuyển những thí sinh có hộ khẩu tại tỉnh Quảng Ngãi.

4. Phương thức tuyển sinh.

Đối với khối ngành  sư phạm bậc đại học, cao đẳng hệ chính quy, tuyển sinh theo hai phương thức.

– Phương thức 1: Xét tuyển dựa vào kết quả Kỳ thi THPT quốc gia

– Phương thức 2: Xét tuyển dựa vào điểm trung bình môn lớp 12 trong học bạ THPT.

Đối với bậc đại học liên thông và cao đẳng liên thông khối ngành sư phạm: Dựa vào điểm kết thúc học phần của các cấp học dưới của các học phần tương ứng trong tổ hợp môn thi xét tuyển.

5. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện nhận đăng kí xét tuyển.

5.1 Bậc đại học khối ngành sư phạm.

– Xét tuyển theo phương thức 1: Thí sinh phải có tổng điểm 3 môn trong tổ hợp đang xét tuyển phải đạt trên ngưỡng điểm đảm bảo chất lượng đầu vào được công bố bởi Bộ Giáo dục và đào tạo (sau khi có kết quả thi THPT quốc gia). Không có môn nào bị điểm liệt theo quy chế thi tốt nghiệp  THPT quốc gia do Bộ giáo dục và đào tạo quy định.

– Xét tuyển theo phương thức 2: thí sinh phải tốt nghiệp THPT và xếp loại học lực năm lớp 12 từ loại giỏi trở lên.

Bậc đại học khối ngành kinh tế , kỹ thuật.

– Xét tuyển theo phương thức 1: Thí sinh phải tốt nghiệp THPT. Tổng điểm 3 môn thuộc tổ hợp xét tuyển phải đạt từ 13 điểm trở lên và không có môn nào bị điểm liệt theo quy định thi THPT quốc gia của Booh Giáo dục và đào tạo.

– Xét tuyển theo phương thức 2: Thí sinh phải tốt nghiệp THPT. Tổng điểm 3 môn thuộc tổ hợp xét tuyển phải đạt từ 15 điểm trở lên.

5.2 Bậc cao đẳng khối ngành sư phạm.

– Xét tuyển theo phương thức 1:Thí sinh phải tốt nghiệp THPT. Tổng điểm 3 môn trong tổ hợp xét tuyển phải đạt trên ngưỡng điểm đảm bảo chất lượng đầu vào của bậc cao đẳng do Bộ giáo dục và đào tạo quy định ( được công bố sau khi có kết quả thi THPT Quốc gia). Không có môn nào bị điểm liệt theo quy chế thi THPT quốc gia do Bộ giáo dục đào tạo quy định.

– Xét tuyển theo phương thức 2: Thí sinh phải tốt nghiệp THPT. Xếp loại học lực năm lớp 12 từ loại khá trở nên. Riêng các ngành sư phạm Mĩ thuật, thể dục, Âm nhạc yêu cầu xếp loại học lực từ loại trung bình trở lên.

5.3. Bậc trung cấp khối ngành sư phạm.

– Xét tuyển theo phương thức 1: Thí sinh phải tốt nghiệp THPT quốc gia. Tổng điểm 3 môn thuộc tổ hợp xét tuyển phải đạt trên ngưỡng điểm đảm bảo chất lượng đầu vào với bậc trung cấp (do Bộ giáo dục và đào tạo quy định sau khi có kết quả thi THPT quốc gia). Không có môn nào bị điểm liệt trong tổ hợp môn xét tuyển theo quy chế thi THPT quốc gia do Bộ giáo dục và đào tạo quy định.

– Xét tuyển theo phương thức 2: Thí sinh tốt nghiệp THPT, xếp loại học lực năm lớp 12 từ loại khá trở lên, riêng đối với ngành sư phạm thể dục thí sinh tốt nghiệp THPT xếp loại học lực năm lớp 12 từ loại trung bình trở lên.

6. Tổ chức tuyển sinh.

Thời gian đăng kí xét tuyển theo lịch quy định của Bộ giáo dục và đào tạo.

Hình thức nhận hồ sơ đăng kí xét tuyển

Thí sinh tải mẫu đăng kí và điền đầy đủ thông tin vào mẫu do Bội giáo dục và đào tạo phát hành ( xét tuyển theo phương thức 1),  mẫu do Nhà trường phát hành (xét tuyển theo phương thức 2). Cả hai mẫu đơn đều được đăng tải trên website của nhà trường. Sau đó thí sinh nộp hồ sơ đăng kí xét tuyển  cho nhà trương qua 3 phương thức sau:

+Nộp hồ sơ trực tiếp tại phòng tuyển sinh tại trường

+Gửi qua đường bưu điện bằng chuyển phát nhanh.

+Gửi trực tuyến qua Internet.

7. Hồ sơ tuyển sinh

– Xét tuyển theo phương thức 1:

+ Giấy chứng nhận kết quả thi THPT quốc gia

+ Bản sao bằng tốt nghiệp THPT hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT tạm thời có công chứng.

+ Phiếu đăng kí xét tuyển.

+ Hai phong bì có án tem ghi rõ địa chỉ liên hệ và số điện thoại của thí sinh.

+ Các giấy tờ ưu tiên khác (nếu có).

– Xét tuyển theo phương thức 2:

+ Bản sao bằng tốt nghiệp trung học phổ thông, hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp trung học phổ thông tạm thời (có công chứng);

+ Bản sao học bạ trung học phổ thông (có công chứng);

+ Bản sao giấy khai sinh;

+ Phiếu đăng ký xét tuyển theo mẫu quy định của Trường Đại học Phạm Văn Đồng (Thí sinh phải điền đầy đủ thông tin trên Phiếu đăng ký xét tuyển);

+ Các giấy tờ ưu tiên (nếu có): Khu vực ưu tiên, đối tượng ưu tiên;

+ 02 phong bì có dán tem có ghi rõ địa chỉ và số điện thoại liên lạc của thí sinh; Nếu thí sinh đăng ký xét tuyển trực tuyến thì mục này gửi cho trường qua đường bưu điện.

MỌI THÔNG TIN TUYỂN SINH THÍ SINH VÀ PHỤ HUYNH LIÊN HỆ TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHẠM VĂN ĐỒNG.

 – Địa chỉ: Số 509, đường Phan Đình Phùng, TP. Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.

– Điện thoại: 055.3713123, Fax: 055.3824925, Website: www.pdu.edu.vn

Điểm chuẩn Đại Học Phạm Văn Đồng chính xác nhất
Nguyện vọng 2 Đại Học Phạm Văn Đồng mới nhất
Thủ tục hồ sơ, Học phí trường Đại Học Phạm Văn Đồng

Bạn thích bài viết này ?

Để lại bình luận

avatarÔn thi trực tuyến

black cartoon arrow
DMCA.com Protection Status