Trường Cao Đẳng Sư Phạm Bà Rịa – Vũng Tàu Tuyển Sinh 2019

TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM BÀ RỊA – VŨNG TÀU

THÔNG BÁO TUYỂN SINH

 

Trường Cao đẳng Sư phạm Bà Rịa – Vũng Tàu thông báo tuyển sinh hệ cao đẳng với nội dung cụ thể như sau:  

1. Ngành Đào Tạo/ Chỉ Tiêu Tuyển Sinh/ Tổ Hợp Môn Xét Tuyển/ Thi Tuyển:

STT Ngành học Mã ngành Tổ hợp môn xét tuyển
năm 2019
Mã tổ hợp môn Ghi chú
     HỆ CAO ĐẲNG
1 Giáo dục Mầm non 51140201 Toán học, Ngữ văn, Năng khiếu Mầm non(Đọc diễn cảm-Hát) M00
2 Giáo dục Tiểu học 51140202

 

Toán học, Vật lí, Hóa học A00
Toán học, Vật lí, Tiếng Anh A01
Toán học, Ngữ văn, Tiếng Anh D01
Ngữ văn, Toán học, Khoa học xã hội C15
3 Sư phạm Sinh học (chuyên ngành Giáo dục Thể chất) 51140213 Toán học, Vật lí, Sinh học A02
Toán học, Khoa học tự nhiên, Ngữ văn A16
Toán học, Hóa học, Sinh học B00
Toán học, Sinh học, Ngữ văn B03
4 Sư phạm Khoa học tự nhiên 51140211 Toán học, Vật lí, Hóa học A00
Toán học, Hóa học, Sinh học B00
Toán học, Vât lí, Sinh học A02
Toán học, Khoa học tự nhiên, Tiếng Anh D90
5 Sư phạm Tin học 51140210 Toán học, Vật lí, Hóa học A00
Toán học, Vật lí, Tiếng Anh A01
Toán học, Ngữ văn, Tiếng Anh D01
Toán học, Khoa học tự nhiên, Tiếng Anh D90
6 Công nghệ thông tin (chuyên ngành Công nghệ phần mềm) 51480201 Toán học, Vật lí, Hóa học A00
Toán học, Vật lí, Tiếng Anh A01
Toán học, Ngữ văn, Tiếng Anh D01
Toán học, Khoa học tự nhiên, Tiếng Anh D90
7 Tiếng Anh

Chuyên ngành:

– Sư phạm Tiếng Anh

– Tiếng Anh thương mại–Du lịch

51220201 Toán học, Vật lí, Tiếng Anh A01
Toán học, Ngữ văn, Tiếng Anh D01
Ngữ văn, Khoa học xã hội, Tiếng Anh D78
Toán học, Khoa học xã hội, Tiếng Anh D96
8 Tiếng Nhật
Chuyên ngành:- Sư phạm Tiếng Nhật

– Phiên, Biên dịch Tiếng Nhật

51220209 Toán học, Vật lí, Tiếng Anh A01
Toán học, Ngữ văn, Tiếng Anh D01
Toán học, Ngữ văn, Tiếng Nhật D06
Ngữ văn, Khoa học xã hội, Tiếng Anh D78
9 Kế toán 51340301 Toán học, Vật lí, Hóa học A00
Toán học, Vật lí, Tiếng Anh A01
Toán học, Ngữ văn, Tiếng Anh D01
Toán học, Khoa học tự nhiên, Tiếng Anh D90
10 Quản trị văn phòng 51340406 Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý C00
Ngữ văn, Toán học, Khoa học xã hội C15
Toán học, Ngữ văn, Tiếng Anh D01
Ngữ văn, Khoa học tự nhiên, Tiếng Anh D72
     HỆ TRUNG CẤP
11 Sư phạm Mầm non 42140201 Toán học, Ngữ văn, Năng khiếu Mầm non(Đọc diễn cảm-Hát) M00
12 Thiết bị trường học – Thư viện 42320202 Ngữ văn, Toán học

2. Phạm Vi Tuyển Sinh:

Học sinh có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

3. Phương Thức Tuyển Sinh:

Trường Cao đẳng Sư phạm Bà Rịa – Vũng Tàu tuyển sinh theo 2 phương thức, cụ thể:

– Phương thức 1: Xét theo điểm thi THPT quốc gia: 80% chỉ tiêu tất cả các ngành.

– Phương thức 2: Xét theo điểm Học bạ THPT: 20% chỉ tiêu tất cả các ngành.

MỌI THÔNG TIN TUYỂN SINH CHI TIẾT THÍ SINH VÀ PHỤ HUYNH LIÊN HỆ

 TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM BÀ RỊA – VŨNG TÀU

– Địa chỉ: số 689 Đường Cách Mạng Tháng Tám, Phường Long Toàn, Thành Phố Bà Rịa, Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

– Website: http://www.cdspbrvt.edu.vn

– Điện thoại: 0254 3 826 644 – 02543 736 576

Bạn thích bài viết này ?
[addthis tool="addthis_inline_share_toolbox_45yp"]

Hãy đặt câu hỏi hoặc để lại bình luận của bạn

avatarÔn thi trực tuyến

black cartoon arrow
DMCA.com Protection Status