Trường Cao Đẳng Sư Phạm Tây Ninh Tuyển Sinh 2019

TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM TÂY NINH

THÔNG BÁO TUYỂN SINH

 

Trường Cao đẳng Sư phạm Tây Ninh thông báo tuyển sinh hệ cao đẳng với nội dung cụ thể như sau:  

1. Ngành Đào Tạo/ Chỉ Tiêu Tuyển Sinh/ Tổ Hợp Môn Xét Tuyển/ Thi Tuyển:

TT Ngành hoc Mỉ ngành Tổ hop môn xét tuyển Mẵ ¡0 hợp xét tuyển Chi ticu Phạm vi tuyển sinh
I. TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG
1 Giáo duc Mầm non 51140201 Toén học. Ngữ văn. Năng khicu M00 120
Toán học. Vật lý. Hoả học A00
Giáo dục Tiểu học 51140202 Toán học. Vật lý. Ticng Anh A01 40
Ngữ vãn. Lích sử. Đia lý coo
Ngữ văn. Toán học, Tiêng Anh DOI Thí sinh cỏ hộ khau thường
3 Sư phạm Âm nhạc 51140221 Ngữ vãn. NK 1. NK 2 N00 ưủ tại tỉnh Táy Ninh
Toán học. NK 1. NK 2 NOI
Ngữ vãn. Toán học, Vẽ trang tri màu HOI
4 Sư phạm Mỹ ihuâl 51140222 Ncữ văn. Tiêng Anh, Vẽ ưang tri màu H06 40
Ngữ vãn. Lịch sử. Vẽ trang trí màu H08
5 Công nghệ thông tin 6480201 Toán học. Vét lý. Hoả hoc A00 30 Thí sinh có hô khẩu trong cả nước
Toán học, Vật lý, Tiéng Anh A01
Ngữ văn. Lích sử. Đia ly coo
6 Quản In văn phỏng 6340403 Neữ văn. Toán học, Lịch sử C03 30
Ngữ văn. Toán học, Ticng Anh D01
7 Ticng Anh 6220206 Ngữ văn. Toán hoe. Tiêng Anh D01 30
II. TRÌNH dô trung cáp
1 Sư phạm Mầm non 42140201 Toán học Ngữ vàn. Năng khiểu M00 40 Thí sinh có hộ khẳu thường tru tai tinh Táy Ninh

2. Phạm Vi Tuyển Sinh:

Tuyển sinh trong tỉnh Tây Ninh

3. Phương Thức Tuyển Sinh:

– Đối với ngành Giáo dục Tiểu học: phương thức xét tuyển theo kết quả kỳ thi THPT quốc gia (90%) kết hợp với phương thức xét tuyển theo kết quả học tập lớp 12 (học lực lớp 12 xếp từ loại khá trở lên) (10%)

– Đối với ngành Giáo dục Mầm non:

+ Phương thức xét tuyển theo kết quả kỳ thi THPT quốc gia (90%) kết hợp với kết quả thi tuyển môn năng khiếu

+ Phương thức xét tuyển theo kết quả học tập lớp 12 (học lực lớp 12 xếp từ loại khá trở lên) (10%) kết hợp với kết quả thi tuyển môn năng khiếu

MỌI THÔNG TIN TUYỂN SINH CHI TIẾT THÍ SINH VÀ PHỤ HUYNH LIÊN HỆ

 TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM TÂY NINH 

– Địa chỉ: Khu phố Ninh Trung, phường Ninh Sơn, TP Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh

– Website: http://www.cdsptayninh.edu.vn

– Điện thoại: 0276.3826478

Bạn thích bài viết này ?
[addthis tool="addthis_inline_share_toolbox_45yp"]

Hãy đặt câu hỏi hoặc để lại bình luận của bạn

avatarÔn thi trực tuyến

black cartoon arrow
DMCA.com Protection Status