Học Sinh Tăng – Địa Phương Tiếp Tục Tinh Giản Biên Chế

Học Sinh Tăng – Địa Phương Tiếp Tục Tinh Giản Biên Chế

Cả nước hiện nay thiếu tới 76000 giáo viên, nhưng riêng cấp THCS có hiện tượng thừa, thiếu giáo viên cục bộ ở một số môn, cơ sở giáo dục và ở một số địa phương khác nhau. Vậy tình trạng hiện tại của đội ngũ giáo viên như vậy là do trách nhiệm của Bộ, ngành, địa phương hay từ đâu?

tinh trang thua thieu giao vien :nguyen nhan do dau

sỹ số học sinh quá tải gây nhiều áp lực cho giáo viên

Thiếu 76.000 giáo viên nhưng vẫn thừa cục bộ

Tính đến thời điểm ngày 15/8, số lượng đội ngũ giáo viên mầm non, phổ thông toàn quốc có 1.161.143 giáo viên (công lập 1.089.837, ngoài công lập 71.306)

Trong đó:

Cấp họcCông lập(giáo viên)Ngoài công lập(giáo viên)Tổng (giáo viên)
Mần non 262.15547.615 309.770
Tiểu học390.8734.975395.848
Trung học cơ sở305.815300.9904.825
Trung học phổ thông135.81913.891149.710

Theo báo cáo của các sở Giáo dục và Đào tạo, tính đến thời điểm 15/8, so với nhu cầu sử dụng theo định mức quy định, số giáo viên còn thiếu sau khi đã được giao thêm biên chế để tuyển dụng là: 75.989 người (mầm non: 43.732 người; tiểu học: 18.953 người; THCS: 10.143 người; THPT: 3161 người.

Xét về tình trạng hiện nay của đội ngũ giáo viên ở riêng cấp THCS  có sự  thừa, thiếu cục bộ giáo viên giữa các môn học tại một số cơ sở đào tạo, giữa các địa phương trong một tỉnh.

Do đó một số đại phương đã ký hợp đồng với giáo viên ngoài số chỉ tiêu biên chế đã được giao theo quy định, như một số tỉnh: Krông Pắk (Đắk Lắk), Cà Mau, Thanh Oai (Hà Nội), Phú Yên, Quảng Ngãi, Hà Tĩnh, Hải Dương, Thanh Hóa, Quảng Trị và một số địa phương khác.

Theo lãnh đạo bộ giáo dục đào tạo, có những bất cập này là do những nguyên nhân chủ yếu sau:

tinh trang thua thieu giao vien nguyen nhan do dau

lớp học ở vùng sâu vùng xa

Công tác đánh giá, kiểm tra và đưa ra dự báo số lượng giáo viên biên chế chưa thực sự phù hợp với như cầu của địa phương.

Đặc biệt là sau năm 2011 đã chuyển đổi mô hình giáo dục ( không còn trường bán công) nên những trường công lập đã tuyển nhiều giáo viên ở những trường bán công. Điều này đã gây nên hiện tượng thừa giáo viên cục bộ ở một số đại phương.

Dân số tăng nhanh tại các thành phố lớn, những khu công nghiệp, dẫn đến những vấn đề giáo dục cũng phải được mở rộng tại những vị trí này, và số lượng giáo viên đòi hỏi cũng phải tăng lên.

Đối với vùng miền núi, trường, lớp thường rất lẻ tẻ do vấn đề địa hình tự nhiên đặc thù, Một trường, lớp thường có ít số học sinh nhưng vẫn phải đảm bảo đủ giáo viên như một lớp học có sỹ số bình thường. Điều này cũng một phần gây nên việc phải cần có nhiều giáo viên hơn mới đáp ứng đủ nhu cầu hiện tại.

Ngoài ra, việc phổ cập giáo dục mầm non với trẻ em 5 tuổi đã yêu cầu gia tăng giáo viên mầm non để đáo ứng nhu cầu trẻ em mầm non đến trường tăng lên.

Bạn thích bài viết này ?
[addthis tool="addthis_inline_share_toolbox_45yp"]

Hãy đặt câu hỏi hoặc để lại bình luận của bạn

avatarÔn thi trực tuyến

black cartoon arrow
DMCA.com Protection Status