• Connect with us:

Trường Đại Học Kinh Doanh Và Công Nghệ Hà Nội Tuyển Sinh 2020

ĐH Kinh Doanh Và Công Nghệ Hà Nội thông báo những thông tin tuyển sinh mới nhất, chi tiết nhất và chính xác nhất cho thí sinh và quý phụ huynh theo dõi

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH DOANH VÀ CÔNG NGHỆ 

HÀ NỘI THÔNG BÁO TUYỂN SINH 

Trường Đại Học Kinh Doanh Và Công Nghệ Hà Nội thông báo tuyển sinh hệ đại học chính quy với nội dung cụ thể như sau: [links_related]

1.Các Ngành Đào Tạo Của Trường Đại Học Kinh Doanh Và Công Nghệ Hà Nội

TT Ngành học Mã ngành Mã tổ hợp Tổ hợp bài/môn thi xét tuyển
KHỐI QUẢN LÝ KINH TẾ  
1 Quản trị kinh doanh 7340101 A00 Toán, Vật lí, Hóa học
A01 Toán, Vật lí, Tiếng Anh
A08 Toán, Lịch sử, Giáo dục công dân
D01 Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh
2 Quản lý nhà nước 7310205 D01 Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh
C00 Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí
D66 Ngữ văn, Giáo dục công dân, Tiếng Anh
C19 Ngữ văn, Lịch sử, Giáo dục công dân
3 Quản lý kinh tế 7310101 A00 Toán, Vật lí, Hoá học
A01 Toán, Vật lí, Tiếng Anh
A08 Toán, Lịch sử, Giáo dục công dân
D01 Ngữ Văn, Toán, Tiếng Anh
4 Kinh doanh quốc tế 7340120 A00 Toán, Vật lí, Hóa học
A04 Toán, Vật lí, Địa lí
A09 Toán, Địa lí, Giáo dục công dân
D01 Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh
5 Tài chính - Ngân hàng 7340201 A00 Toán, Vật lí, Hóa học
A01 Toán, Vật lí, Tiếng Anh
A02 Toán, Vật lí, Sinh học
D10 Toán, Địa lí, Tiếng Anh
6 Kế toán - Kiểm toán 7340301 A00 Toán, Vật lí, Hóa học
A01 Toán, Vật lí, Tiếng Anh
A08 Toán, Lịch sử, Giáo dục công dân
D01 Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh
7 Luật kinh tế 7380107 A08 Toán, Lịch sử, Giáo dục công dân
C00 Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí
C14 Ngữ văn, Toán, Giáo dục công dân
D01 Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh
8 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 7810103 A00 Toán, Vật lí, Hóa học
C00 Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí
A07 Toán, Lịch sử, Địa lí
D66 Ngữ văn, Giáo dục công dân, Tiếng Anh
KHỐI CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT
9 Công nghệ thông tin 7480201 A00 Toán, Vật lí, Hóa học
A01 Toán, Vật lí, Tiếng Anh
D01 Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh
D08 Toán, Sinh học, Tiếng Anh
10 Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử 7510203 A00 Toán, Vật lí, Hóa học
A03 Toán, Vật lí, Lịch sử
A10 Toán, Vật lí, Giáo dục công dân
D01 Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh
11 Công nghệ kỹ thuật ô tô 7510205 A00 Toán, Vật lí, Hóa học
A04 Toán, Vật lí, Địa lí
A07 Toán, Lịch sử, Địa lí
A10 Toán, Vật lí, Giáo dục công dân
12 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 7510301 A00 Toán, Vật lí, Hóa học
A01 Toán, Vật lí, Tiếng Anh
A10 Toán, Vật lí, Giáo dục công dân
D01 Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh
13 Công nghệ kỹ thuật môi trường 7510406 A06 Toán, Hóa học, Địa lí
B00 Toán, Hóa học, Sinh học
B02 Toán, Sinh học, Địa lí
B04 Toán, Sinh học, Giáo dục công dân
14 Kỹ thuật xây dựng 7580201 A00 Toán, Vật lí, Hóa học
A06 Toán, Hóa học, Địa lí
B02 Toán, Sinh học, Địa lí
C01 Ngữ văn, Toán, Vật lí
15 Kiến trúc 7580101 V00 Toán, Vật lí, Vẽ mỹ thuật*
V01 Toán, Ngữ văn, Vẽ Mỹ thuật*
V02 Toán, Tiếng Anh, Vẽ mỹ thuật*
V03 Toán, Hóa học, Vẽ mỹ thuật*
16 Quản lý đô thị và công trình 7580106 A00 Toán, Vật lí, Hoá học
A01 Toán, Vật lí, Tiếng Anh
C01 Ngữ văn, Toán, Vật lí
D01 Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh
Toán, Hóa học, Địa lí
A11 Toán, Hóa học, Giáo dục công dân
B00 Toán, Hóa học, Sinh học
B02 Toán, Sinh học, Địa lí
Ngữ văn, Năng khiếu vẽ NT 1*, Năng khiếu vẽ NT 2*
H01 Toán, Ngữ văn, Vẽ mỹ thuật*
H02 Toán, Tiếng Anh, Vẽ mỹ thuật*
H08 Ngữ văn, Lịch sử, Vẽ mỹ thuật*
Ngữ văn, Năng khiếu vẽ NT 1*, Năng khiếu vẽ NT 2*
H01 Toán, Ngữ văn, Vẽ mỹ thuật*
H02 Toán, Tiếng Anh, Vẽ mỹ thuật*
H08 Ngữ văn, Lịch sử, Vẽ mỹ thuật*
Ngữ văn, Năng khiếu vẽ NT 1*, Năng khiếu vẽ NT 2*
H01 Toán, Ngữ văn, Vẽ mỹ thuật*
H02 Toán, Tiếng Anh, Vẽ mỹ thuật*
H08 Ngữ văn, Lịch sử, Vẽ mỹ thuật*
 
21 Ngôn ngữ Anh 7220201 A01 Toán, Vật lí, Tiếng Anh
D01 Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh
D09 Toán, Lịch sử, Tiếng Anh
D10 Toán, Địa lí, Tiếng Anh
22 Ngôn ngữ Nga - Hàn 7220202 D01 Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh
D02 Ngữ văn, Toán, Tiếng Nga
D09 Toán, Lịch sử, Tiếng Anh
D10 Toán, Địa lí, Tiếng Anh
23 Ngôn ngữ Trung Quốc 7220204 A01 Toán, Vật lí, Tiếng Anh
D01 Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh
D14 Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh  
D15 Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Anh 1
Chỉ tiêu KHỐI SỨC KHOẺ                           Xét KQ thi Xét TN THPT QG học bạ
24 Y khoa 7720101 A00 Toán, Vật lí, Hoá học 100 50
A02 Toán, Vật lí, Sinh học
B00 Toán, Hoá học, Sinh học
D08 Toán, Sinh học, Tiếng Anh
25 Dược học 7720201 A00 Toán, Vật lí, Hoá học 80 50
A02 Toán, Vật lí, Sinh học
A11 Toán, Hoá học, Giáo dục công dân
B00 Toán, Hoá học, Sinh học
26 Điều dưỡng 7720301 A00 Toán, Vật lí, Hoá học 80 50
A02 Toán, Vật lí, Sinh học
A11 Toán, Hoá học, Giáo dục công dân
B00 Toán, Hoá học, Sinh học
27 Răng Hàm Mặt 7720501 A00 Toán, Vật lí, Hoá học 50 40
A02 Toán, Vật lí, Sinh học
B00 Toán, Hoá học, Sinh học
D08 Toán, Sinh học, Tiếng Anh
2.Đối tượng tuyển sinh(*) Những ngành mới bắt đầu tuyển sinh Học sinh tốt nghiệp THPT, có đủ sức khỏe học tập, không vi phạm pháp luật, theo quy chế của Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo có thể tham gia đợt xét tuyển đại học năm nay

3.Phương thức tuyển sinh:

Xét tuyển dựa vào kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2020 - Sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2020; - Thí sinh phải tốt nghiệp THPT và có kết quả thi đáp ứng ngưỡng đảm bảo chất lượng do trường quy định sau khi có kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2020, riêng Khối ngành sức khoẻ do Bộ Giáo dục và Đào tạo qui định. - Hồ sơ đăng ký xét tuyển theo qui định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. - Thời gian xét tuyển: Xét tuyển nhiều đợt từ khi có kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2020. Xét tuyển bằng học bạ (kết quả học tập lớp 12) - Thí sinh đã tốt nghiệp THPT
  • Cách tính: Điểm xét tuyển (ĐXT) = M1 + M2 + M3 > 18
Trong đó: M1, M2, M3 là điểm tổng kết của mỗi môn học lớp 12 ứng với 3 môn trong tổ hợp xét tuyển của trường.
  • Hạnh kiểm năm lớp 12 xếp loại Khá trở lên
  • Hồ sơ đăng ký xét tuyển:
+ Phiếu đăng ký xét tuyển theo mẫu của Trường (lấy trên trang Web của trường); + Bằng tốt nghiệp THPT (bản sao công chứng) đối với học sinh tốt nghiệp trước năm 2020 hoặc Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời đối với học sinh tốt nghiệp năm 2020; + Học bạ THPT (bản sao công chứng); + 01 phong bì có dán sẵn tem và ghi rõ địa chỉ, số điện thoại người nhận; - Thời gian xét tuyển: Xét tuyển liên tục đến tháng 02 năm 2021. Nhà trường không thu lệ phí xét tuyển - Chế độ ưu tiên thực hiện theo quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính qui năm 2020. * Các môn năng khiếu (nhân hệ số 2, do Khoa Kiến trúc và Khoa Mỹ thuật của Trường tổ chức sơ tuyển/thi tuyển hoặc sử dụng kết quả thi năng khiếu của các trường đại học trong cả nước).

 4. Các đợt tuyển sinh

Nhà trường tổ chức 3 đợt tuyển sinh với những thông tin cụ thể sau: Đợt 1: - Tiêu chí xét tuyển: + Kết quả học tập năm lớp 11 và lớp 12 đạt học lực từ loại Khá và có điểm trung bình chung môn  Toán, Lý, Hóa, Sinh, Tin của 2 năm trên đạt từ 6.5 điểm trở lên (thang điểm 10) + Tốt nghiệp THPT + Đỗ kỳ phỏng vấn tuyển sinh do nhà trường tổ chức - Thời gian nhận hồ sơ: 03/01 - 19/01 - Thời gian phỏng vấn: 27-28/01 Đợt 2: - Tiêu chí xét tuyển: + Kết quả học tập năm lớp 11 và lớp 12 đạt học lực từ loại Khá và có điểm trung bình chung môn Toán, Lý, Hóa, Sinh, Tin của 2 năm trên đạt từ 6.5 điểm trở lên (thang điểm 10) + Tốt nghiệp THPT + Đỗ kỳ phỏng vấn tuyển sinh do nhà trường tổ chức - Thời gian nhận hồ sơ: 01/03 - 16/03 - Thời gian phỏng vấn: 30-31/03 Đợt 3: - Tiêu chí xét tuyển: + Kết quả học tập năm lớp 11 và lớp 12 đạt học lực từ loại Khá và có điểm trung bình chung môn  Toán, Lý, Hóa, Sinh, Tin của 2 năm trên đạt từ 6.5 điểm trở lên (thang điểm 10) + Tốt nghiệp THPT, tham dự kỳ thi THPT trong 6 môn: Toán, Lý, Hóa, Sinh, Địa đạt từ điểm chuẩn của Trường ĐHKHCN + Đỗ kỳ phỏng vấn tuyển sinh do nhà trường tổ chức - Thời gian nhận hồ sơ: 01/07 - 21/07 - Thời gian phỏng vấn: 09 - 10/08 Lưu ý: + Ứng viên có thể lựa chọn phỏng vấn tuyển sinh bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh. Kỳ phỏng vấn nhằm đánh giá năng lực, nguyện vọng học tập và khả năng tiếng Anh của thí sinh. Sau khi phỏng vấn, thí sinh sẽ được bố trí vào các lớp tiếng Anh tăng cường phù hợp với trình độ nếu cần + Thí sinh tốt nghiệp các năm trước: ngoài các Tiêu chí xét tuyển ở trên, cần phải đảm bảo đã tham gia kỳ thi THPT Quốc gia với tổ hợp 3 môn thi trong 5 môn Toán, Lý, Hóa, Sinh, Tiếng Anh đạt điểm chuẩn của Trường ĐHKHCNHN của năm dự thi đại học Thí sinh tốt nghiệp từ năm 2014 trở về trước cần phải đảm bảo đã tham dự kỳ thi đại học 3 chung các khối A, A1, B, D và có điểm thi đạt điểm chuẩn của trường tại năm dự thi đại học

5. Hồ sơ đăng ký xét tuyển

- Đơn đăng ký dự tuyển theo mẫu tại website của trường, điền đầy đủ thông tin, ký tên và có dán ảnh 4x6 - Bản sao chứng minh thư nhân dân, căn cước công dân hoặc hộ chiếu còn giá trị sử dụng - Bản sao giấy báo kết quả thi THPT quốc gia hoặc phiếu báo điểm thi đại học - Bản sao bằng tốt nghiệp THTP hoặc Giấy báo tốt nghiệp tạm thời - Chứng chỉ đánh giá năng lực tiếng Anh, bằng khen, bằng chứng nhận thành tích học, thư giới thiệu

6.Học phí

Khối ngành kinh tế- Quản trị kinh doanh : 1.200.000đ/tháng ; Khối ngành Công nghệ- Kĩ thuật:1.600.000đ/tháng ; Y đa khoa: 5.000.000đ/ tháng; Dược: 2.500.000đ/tháng. MỌI THÔNG TIN TUYỂN SINH CHI TIẾT THÍ SINH VÀ PHỤ HUYNH LIÊN HỆ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH DOANH VÀ CÔNG NGHỆ HÀ NỘI Địa chỉ : Số 29A, Ngõ 124, Phố Vĩnh Tuy, Phường Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Điện thoại liên hệ: (04) 3.6339113 Điểm chuẩn Đại Học Kinh Doanh Và Công Nghệ Hà Nội chính xác nhất Nguyện vọng 2 Đại Học Kinh Doanh Và Công Nghệ Hà Nội mới nhất Thủ tục hồ sơ, Học phí trường Đại Học Kinh Doanh Và Công Nghệ Hà Nội

BẠN THÍCH BÀI VIẾT NÀY ?

TIN LIÊN QUAN

xem toàn bộ

Bình Luận Của Bạn:

Nếu bạn có thắc mắc, ý kiến đóng góp của bạn xung quanh vấn đề này. Vui lòng điền thông tin theo mẫu bên dưới rồi nhấn nút GỬI BÌNH LUẬN. Mọi ý kiến đóng góp đều được nhà trường đón đợi và quan tâm. Những câu hỏi sẽ được các thầy cô trả lời và giải đáp trong thời gian sớm nhất

Giáo Viên Phụ trách
Nguyễn đức Lương
Nguyễn đức Lương

Cho em hỏi có phải an toàn thông tin là bao gồm cả an linh mạng k ạ

avatar
Đặng Châu Anh
Đặng Châu Anh

Cho em hỏi trường mình có tuyển sinh ngành luật không ạ

avatar
Nguyễn Thị Thắm
Nguyễn Thị Thắm

cho e hỏi năm nay có xét tuyển ngành quản trị kinh doanh-makreing k ạ

avatar
Đào Thị Yến
Đào Thị Yến

dạ cho em hỏi là khi nào thì hết hạn đăng kí hồ sơ ạ .em năm nay lớp 12 ạ

avatar