• Connect with us:

Đại Học Phan Thiết Thông Báo Tuyển Sinh 2020

Trường Đại học Phan Thiết thông báo những thông tin mới nhất, chi tiết nhất và chính xác nhất về đề án tuyển sinh hệ đại học chính quy trong năm nay

TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHAN THIẾT

THÔNG BÁO TUYỂN SINH 

Trường Đại Học Phan Thiết thông báo tuyển sinh hệ đại học chính quy với nội dung cụ thể như sau:

1. Ngành Đào Tạo/ Chỉ Tiêu Tuyển Sinh/ Tổ Hợp Xét Tuyển/ Thi Tuyển

TÊN NGÀNH MÃ NGÀNH
Công nghệ Thông tin 7480201
Ngôn ngữ Anh 7220201
Quản trị Kinh doanh 7340101
Kinh doanh Quốc tế 7340120
Kế toán 7340301
Tài chính Ngân hàng 7340201
Quản trị Khách sạn 7810201
Quản trị Dịch vụ Du lịch & Lữ hành 7810103
Luật Kinh tế 7380107
Logistics & Quản lý chuỗi cung ứng 7510605
Bất động sản 7340116
Công nghệ Kỹ thuật Ô tô 7510205

2. Phạm Vi Tuyển Sinh

Tuyển sinh trong cả nước

3. Phương Thức Tuyển Sinh:

a) Phương thức 1: Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi THPT quốc gia - Thí sinh tốt nghiệp THPT - Các môn thi thuộc Tổ hợp xét tuyển có kết quả điểm thi trong kỳ thi THPT quốc gia đạt ngưỡng điểm tối thiểu của Bộ GD&ĐT quy định và không có môn nào có kết quả dưới 1,0. - Điều kiện phụ trong xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi THPT Quốc gia: + Trường đại học Phan Thiết không áp dụng mức điểm chênh lệch giữa các tổ hợp môn xét tuyển, các tổ hợp môn tham gia xét tuyển có điểm trúng tuyển bằng nhau. Hay nói cách khác điểm chênh lệch giữa các tổ hợp môn xét tuyển là 0 (không) điểm. + Nếu các thí sinh xét tuyển có điểm xét tuyển bằng nhau và nằm ở ngưỡng điểm phải loại nhau do chỉ tiêu có hạn, Trường xét tiếp các điều kiện phụ theo thứ tự ưu tiên sau: * Ưu tiên 1: Thí sinh có điểm thi môn chính kỳ thi THPTQG (theo thứ tự ưu tiên môn Toán, môn Ngữ văn) lớn hơn. * Ưu tiên 2: Thí sinh có điểm trung bình môn chính (theo thứ tự ưu tiên môn Toán, môn Ngữ văn) năm lớp 12 lớn hơn. * Ưu tiên 3: Thí sinh có điểm trung bình 2 môn còn lại trong tổ hợp môn xét tuyển năm lớp 12 lớn hơn. - Nguyên tắc xét tuyển: + Nếu số lượng thí sinh đăng ký vào ngành ít hơn chỉ tiêu của ngành, Trường xét trúng tuyển đối với thí sinh đảm bảo các tiêu chí xét tuyển nêu trên. + Nếu số lượng thí sinh đăng ký vào ngành nhiều hơn 30% chỉ tiêu của ngành, Trường xét trúng tuyển đối với thí sinh các tiêu chí xét tuyển nêu trên và có điểm xét tuyển (ĐXT) từ cao nhất trở xuống cho đến đủ 30% chỉ tiêu của ngành. + Đối với thí sinh đăng ký nhiều hơn 1 nguyện vọng (số nguyện vọng tối đa theo quy định của Quy chế), nếu thí sinh trúng tuyển nguyện vọng 1, sẽ không xét đến nguyện vọng tiếp theo, nếu thi sinh không trúng tuyển nguyện vọng 1, sẽ xét nguyện vọng tiếp theo bình đẳng với nguyện vọng cùng ngành của thí sinh khác. b) Phương thức 2: Xét tuyển dựa vào học bạ THPT Có 03 hình thức của phương thức xét tuyển dựa vào kết quả học tập bậc THPT: - Hình thức 1: Tiêu chí xét tuyển: + Tốt nghiệp THPT. + Điểm trung bình chung của năm lớp 12 + Cách tính điểm xét tuyển (ĐXT):      ĐXT = Điểm trung bình chung (ĐTBC) năm lớp 12 + Điểm ưu tiên (ĐƯTXT).      ĐƯTXT = (điểm ưu tiên khu vực + điểm ưu tiên đối tượng) ÷3. (ĐXT được làm tròn đến 1 chữ số thập phân) - Hình thức 2: Tiêu chí xét tuyển: + Tốt nghiệp THPT. + Điểm trung bình của 03 môn lớp 12 thuộc nhóm các tổ hợp môn dùng để lấy kết quả xét tuyển. + Cách tính điểm xét tuyển (ĐXT):      ĐXT = Điểm trung bình chung (ĐTBC) + Điểm ưu tiên (ĐƯTXT). ĐTBC = (ĐTB môn 1 năm lớp 12 + ĐTB môn 2 năm lớp 12 + ĐTB môn 3 năm lớp 12) ÷3. ĐƯTXT = (điểm ưu tiên khu vực + điểm ưu tiên đối tượng) ÷3. (ĐXT được làm tròn đến 1 chữ số thập phân) - Hình thức 3: Tiêu chí xét tuyển: + Tốt nghiệp THPT. + Điểm trung bình của 03 môn cả năm lớp 10, cả năm lớp 11 và học kỳ I lớp 12 thuộc nhóm các môn dùng để lấy kết quả xét tuyển. + Cách tính điểm xét tuyển (ĐXT):       ĐXT = ĐTBC + ĐƯTXT ĐTBC = (ĐTB môn 1 + ĐTB môn 2 +ĐTB môn 3) ÷3 ĐTB Môn 1 = (ĐTB môn 1 năm lớp 10 + ĐTB môn 1 năm lớp 11 + ĐTB môn 1 học kỳ I năm lớp 12) ÷3. ĐTB Môn 2 = (ĐTB môn 2 năm lớp 10 + ĐTB môn 2 năm lớp 11 + ĐTB môn 2 học kỳ I năm lớp 12) ÷3. ĐTB Môn 3 = (ĐTB môn 3 năm lớp 10 + ĐTB môn 3 năm lớp 11 + ĐTB môn 3 học kỳ I năm lớp 12) ÷3. ĐƯTXT = (điểm ưu tiên khu vực + điểm ưu tiên đối tượng) ÷3. (ĐXT được làm tròn đến 1 chữ số thập phân) - Nguyên tắc xét tuyển: + Nếu số lượng thí sinh đăng ký vào ngành ít hơn 70 % chỉ tiêu của  ngành, Trường xét trúng tuyển đối với thí sinh đảm bảo các tiêu chí xét tuyển nêu trên. + Nếu số lượng thí sinh đăng ký vào ngành nhiều hơn chỉ tiêu của ngành, Trường xét trúng tuyển đối với thí sinh đảm bảo các tiêu chí xét tuyển nêu trên và có điểm xét tuyển (ĐXT) từ cao nhất trở xuống cho đến đủ 70% chỉ tiêu của ngành. + Thí sinh có thể đăng ký nhiều nguyện vọng vào các ngành khác nhau trong cùng đợt xét tuyển. Đối với thí sinh đăng ký nhiều hơn 1 nguyện vọng, nếu thí sinh trúng tuyển nguyện vọng 1, sẽ không xét đến nguyện vọng tiếp theo, nếu thí sinh không trúng tuyển nguyện vọng 1, sẽ xét nguyện vọng tiếp theo bình đẳng với nguyện vọng cùng ngành của thí sinh khác. - Điều kiện phụ trong phương thức xét tuyển học bạ: + Trường đại học Phan Thiết không áp dụng mức điểm chênh lệch giữa các tổ hợp môn xét tuyển, các tổ hợp môn tham gia xét tuyển có điểm trúng tuyển bằng nhau. Hay nói cách khác điểm chênh lệch giữa các tổ hợp môn xét tuyển là 0 (không) điểm. + Nếu các thí sinh có điểm xét tuyển bằng nhau và nằm ở ngưỡng điểm phải loại nhau do chỉ tiêu có hạn, Trường xét tiếp các điều kiện phụ theo thứ tự ưu tiên sau: * Ưu tiên 1: Thí sinh có điểm trung bình môn chính (theo thứ tự ưu tiên môn Toán, môn Ngữ văn) năm lớp 12 lớn hơn. * Ưu tiên 2: Thí sinh có điểm trung bình tất cả các môn của 3 năm lớp 10, lớp 11 và lớp 12 lớn hơn.

4. Hình Thức Nhận ĐKXT

Thí sinh nộp hồ sơ ĐKXT bằng 1 trong các phương thức sau: - Nộp trực tiếp tại Phòng tuyển sinh, Trường Đại học Phan Thiết, số 225 Nguyễn Thông, Phường Phú Hài, TP. Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận – Điện thoại: 062 2461372-2461373. - Gửi phát nhanh qua đường bưu điện theo địa chỉ trên. - Đăng ký xét tuyển trực tuyến tại website www.ts.upt.edu.vn; www.pdt.upt.edu.vn

5. Chính Sách Ưu Tiên

Trường thực hiện chính sách ưu tiên theo khu vực, theo đối tượng và thực hiện chính sách tuyển thẳng được quy định tại Quy chế tuyển sinh do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.   MỌI THÔNG TIN TUYỂN SINH CHI TIẾT THÍ SINH VÀ PHỤ HUYNH LIÊN HỆ TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHAN THIẾT - Ký hiệu trường: DPT - Địa chỉ: 225 Nguyễn Thông - Phường Phú Hài - TP. Phan Thiết - Tỉnh Bình Thuận - Điện thoại: (062) 246 13 72 - (062)246 13 73 - Website: upt.edu.vn Điểm chuẩn Đại Học Phan Thiết chính xác nhất Nguyện vọng 2 Đại Học Phan Thiết mới nhất Thủ tục hồ sơ, Học phí trường Đại Học Phan Thiết

BẠN THÍCH BÀI VIẾT NÀY ?

TIN LIÊN QUAN

xem toàn bộ

Bình Luận Của Bạn:

Nếu bạn có thắc mắc, ý kiến đóng góp của bạn xung quanh vấn đề này. Vui lòng điền thông tin theo mẫu bên dưới rồi nhấn nút GỬI BÌNH LUẬN. Mọi ý kiến đóng góp đều được nhà trường đón đợi và quan tâm. Những câu hỏi sẽ được các thầy cô trả lời và giải đáp trong thời gian sớm nhất

Giáo Viên Phụ trách