• Connect with us:

Khu Vực Miền Trung

Khoa Công Nghệ Thông Tin Và Truyền Thông - Đại Học Đà Nẵng Tuyển Sinh Năm 2020

Khoa Công Nghệ Thông Tin và Truyền Thông Đại Học Đà Nẵng tuyển sinh. Khoa Công nghệ Thông Tin Và Truyền Thông Đại học Đà Nẵng tuyển sinh với những thông tin

Khoa Công Nghệ- Đại Học Đà Nẵng Thông Báo Tuyển Sinh Năm 2019

Khoa công nghệ- đại học Đà Nẵng thông báo tuyển sinh với những thông tin cụ thể như sau: chỉ tiêu tuyển sinh 1490 với nhiều tổ hợp môn xét tuyển khác nhau.

Cao Đẳng Y Tế Thanh Hóa Thông Báo Tuyển Sinh Năm 2020

Trường Cao Đẳng Y Tế Thanh Hoá thông báo những thông tin mới nhất, chi tiết nhất và chính xác nhất về đề án tuyển sinh hệ cao đẳng chính quy sắp diễn ra

Đại Học Phạm Văn Đồng Thông Báo Tuyển Sinh Năm 2018

Trường Đại Học Phạm Văn Đồng thông báo tuyển sinh với nội dung cụ thể như sau:

Danh Sách Các Trường Đại Học Công Lập - Dân Lập Khu Vực Miền Trung

Cùng cập nhật những thông tin mới nhất, chi tiết nhất, đầy đủ nhất và chính xác nhất về các trường đại học công lập dân lập khu vực miền trung tại

Học Viện Hải Quân Thông Báo Tuyển Sinh 2020

Học viện Hải Quân thông báo những thông tin mới nhất, chi tiết nhất và chính xác nhất về đề án tuyển sinh hệ đại học chính quy sắp diễn ra năm nay

Khoa Giáo Dục Thể Chất – ĐH Huế Tuyển Sinh 2020

Khoa Giáo duc Thể chất - Trường Đại học Huế thông báo những thông tin mới nhất, chi tiết nhất và chính xác nhất về đề án tuyển sinh hệ đại học chính qu

Khoa Du Lịch – ĐH Huế Tuyển Sinh 2020

Khoa Du Lịch - Trường Đại học Huế thông báo những thông tin mới nhất, chi tiết nhất và chính xác nhất về đề án tuyển sinh hệ đại học chính quy

Khoa Ngoại Ngữ – ĐH Huế Tuyển Sinh 2020

Khoa Ngoại Ngữ - Trường Đại học Huế thông báo những thông báo mới nhất, chi tiết nhất và chính xác nhất về đề án tuyển sinh hệ đại học chính quy

Đại Học Kinh Tế – Đại Học Huế Tuyển Sinh 2020

Trường Đại học Kinh tế - Đại học Huế thông báo những thông tin mới nhất, chi tiết nhất và chính xác nhất về đề án tuyển sinh hệ đại học chính quy