• Connect with us:

Trường Sỹ Quan Thông Tin Tuyển Sinh Năm 2020

Trường Sỹ Quan Thông Tin Thông Báo tuyển sinh bậc đại học hệ quân sự với những thông tin cụ thể như sau: Tuyển sinh 426 chỉ tiêu trên toàn quốc... chính sách ưu tiên,đối tượng được xét tuyển thẳng.

TRƯỜNG SỸ QUAN THÔNG TIN

THÔNG BÁO TUYỂN SINH

Trường Sỹ Quan Thông Tin Thông Báo Tuyển Sinh bậc đại học hệ quân sự với những thông tin cụ thể như sau:

1. Ngành học, tổ hợp và chỉ tiêu xét tuyển.

THÔNG TIN TUYỂN SINH HỆ QUÂN SỰ:
TRƯỜNG SĨ QUAN THÔNG TIN Mã ngành Tổ hợp xét tuyển Chỉ tiêu
Đào tạo đại học quân sự      
 * Ngành Chỉ huy tham mưu thông tin 7860221 1.  Toán, Lý, Hóa 2.  Toán, Lý, Tiếng Anh  
- Thí sinh có hộ khẩu thường trú phía Bắc     274
- Thí sinh có hộ khẩu thường trú phía Nam     147
2. Phương thức tuyển sinh. Tuyển sinh dựa trên kết quả Kỳ thi THPT quốc gia, thí sinh đăng ký và tham dự kỳ thi THPT quốc gia theo quy định của Bộ giáo dục và đào tạo.

3.Đối tượng tuyển sinh.

3.1. Đào tạo sĩ quan Chỉ huy - Tham mưu Thông tin: Tuyển thí sinh nam thanh niên ngoài Quân đội (kể cả quân nhân đã xuất ngũ) đủ tiêu chuẩn sơ tuyển theo quy định của Bộ Quốc phòng. 3.2. Điều kiện sơ tuyển đối với thí sinh đăng ký xét tuyển hệ Quân sự a) Tiêu chuẩn về chính trị đạo đức: - Tự nguyện: + Thí sinh tự nguyện đăng ký dự tuyển vào Trường sĩ quan Thông tin; + Khi tốt nghiệp chấp hành sự phân công công tác của Bộ Quốc phòng. - Chính trị, đạo đức: + Lý lịch chính trị gia đình và bản thân rõ ràng, đủ điều kiện để có thể kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam theo Điều lệ Đảng, không vi phạm các điểm nêu trong Điều 2 Quy định số 57-QĐ/TW ngày 03 tháng 5 năm 2007 của Bộ Chính trị khoá X (sau đây viết gọn lại là Quy định số 57-QĐ/TW) và Hướng dẫn số 11/HD-BTCTW ngày 24/10/2007 của Ban Tổ chức Trung ương về thực hiện Quy định số 57-QĐ/TW "Một số vấn đề về bảo vệ chính trị nội bộ Đảng" và “Một số điểm trong công tác quản lý cán bộ”của Quân đội; + Phẩm chất đạo đức tốt, là Đoàn viên Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh; + Trường hợp là quân nhân phải được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ trong thời gian phục vụ tại ngũ; + Trên cơ thể không có hình xăm mang tính kinh dị, kỳ quái, kích động, bạo lực gây phản cảm. b) Tiêu chuẩn về độ tuổi (tính đến năm dự tuyển) - Thanh niên ngoài Quân đội: Từ 17 đến 21 tuổi; - Quân nhân tại ngũ hoặc đã xuất ngũ: Từ 18 đến 23 tuổi; c) Tiêu chuẩn về sức khỏe Tuyển chọn thí sinh đạt Điểm 1 và Điểm 2 theo quy định tại Thông tư liên tịch số 16/2016/TTLT-BYT-BQP ngày 30/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về Quy định việc khám sức khỏe thực hiện nghĩa vụ quân sự ở các chỉ tiêu: Nội khoa, tâm thần kinh, ngoại khoa, da liễu, mắt (trừ tật khúc xạ cận thị có quy định riêng), tai - mũi - họng, răng - hàm - mặt, vòng ngực. - Thể lực: Thí sinh nam cao từ 1,65 m trở lên, cân nặng từ 50 kg trở lên. - Mắt: Không tuyển thí sinh mắc tật khúc xạ cận thị. Thí sinh có hộ khẩu thường trú từ 3 năm trở lên thuộc khu vực 1, hải đảo và thí sinh là người dân tộc thiểu số, dự tuyển vào trường: Được tuyển thí sinh có thể lực đạt Điểm 1 và Điểm 2, nhưng thí sinh nam phải đạt chiều cao từ 1,62 m trở lên. Thí sinh nam là người dân tộc thiểu số thuộc 16 dân tộc rất ít người được Ủy ban Dân tộc của Chính phủ đưa vào Đề án Hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội các dân tộc thiểu số rất ít người giai đoạn 2016 - 2020 (gồm các dân tộc: La Hủ, La Ha, Pà Thẻn, Lự, Chứt, Lô Lô, Mảng, Cờ Lao, Bố Y, Cống, Si La, Pu Péo, Rơ Măm, Brâu, Ơ Đu, Phù Lá) dự tuyển vào trường: Được lấy chiều cao từ 1,60 m trở lên. d) Hồ sơ đăng ký sơ tuyển Sử dụng 01 bộ hồ sơ đăng ký sơ tuyển đại học do Ban Tuyển sinh quân sự Bộ Quốc phòng in, phát hành thống nhất trong toàn quốc, gồm: - 03 phiếu đăng ký sơ tuyển; - 01 phiếu khám sức khỏe; - 01 bản thẩm tra, xác minh chính trị; - 01 giấy chứng nhận được hưởng ưu tiên đối với những thí sinh thuộc diện ưu tiên (nếu có); - 04 ảnh chân dung (4x6) kiểu chứng minh nhân dân, trong thời hạn 6 tháng tính đến thời điểm đăng ký dự tuyển. e) Đăng ký sơ tuyển và đăng ký xét tuyển nguyện vọng 1 - Thí sinh là thanh niên ngoài Quân đội mua hồ sơ và đăng ký sơ tuyển tại Ban Tuyển sinh quân sự cấp huyện. - Thí sinh là quân nhân đang tại ngũ đăng ký sơ tuyển tại đơn vị cấp trung đoàn. Mỗi thí sinh chỉ được đăng ký một nguyện vọng 1 vào trường trong Quân đội. Thí sinh đăng ký sơ tuyển từ ngày 01 tháng 3 đến trước ngày 25 tháng 4 hằng năm.

4.Phạm vi xét tuyển.

Xét tuyển, tuyển sinh trên cả nước.

5. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện nhận đăng ký xét tuyển.

Xét tuyển theo kết quả của kỳ thi THPT quốc gia. -Tham gia kỳ thi THPT quốc gia, đã tôt nghiệp THPT quốc gia. Không có môn  nào trong tổ hợp xét tuyển thấp hơn điểm tối thiểu do Bộ giáo dục và đào tạo quy định. Trường chỉ nhận hồ sơ xét tuyển đại học Quân sự đối với những thí sinh đã qua sơ tuyển, có đủ tiêu chuẩn theo quy định của Bộ Quốc phòng, dự Kỳ thi trung học phổ thông quốc gia trong năm đăng ký xét tuyển để lấy kết quả xét tuyển đại học, các môn thi phù hợp với tổ hợp các môn để xét tuyển vào trường mà thí sinh đã đăng ký.

6. Chính sách ưu tiên.

6.1 Đối tượng được xét tuyển thẳng. - Đối tượng 1: Thí sinh thuộc một trong các đối tượng được quy định tại Điểm a, Điểm c, Điểm e, Khoản 2, Điều 7 Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy, tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy của Bộ Giáo dục và Đào tạo. - Đối tượng 2: Thí sinh thuộc một trong các đối tượng được được quy định tại Điểm i, Khoản 2, Điều 7 Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 6.2. Đối tượng được ưu tiên xét tuyển Thực hiện theo quy định tại Điểm a, Khoản 3, Điều 7 Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy, tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 6.3. Chỉ tiêu xét tuyển thẳng thí sinh thuộc diện quy định tại các điểm a, c, e, Khoản 2, Điều 7 Quy chế tuyển sinh và ưu tiên xét tuyển - Chỉ tiêu xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển: - Xét tuyển thẳng ngành Chỉ huy tham mưu Thông tin: 19 thí sinh trong đó: + Tuyển tối đa thí sinh có hộ khẩu thường trú phía Bắc: 12 + Tuyển tối đa thí sinh có hộ khẩu thường trú phía Nam: 07 - Chỉ tiêu xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển trong tổng chỉ tiêu tuyển sinh theo 2 miền Nam - Bắc do Bộ Quốc phòng giao năm 2018. - Môn đoạt giải được xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển: Môn Toán. 6.4. Chỉ tiêu xét tuyển thẳng thí sinh thuộc diện quy định tại Điểm i, Khoản 2, Điều 7 Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy, tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy của Bộ Giáo dục và Đào tạo. - Xét tuyển thẳng ngành Chỉ huy tham mưu Thông tin: 11 thí sinh trong đó: + Tuyển tối đa thí sinh có hộ khẩu thường trú phía Bắc: 07 + Tuyển tối đa thí sinh có hộ khẩu thường trú phía Nam: 04 Chỉ tiêu xét tuyển thẳng, trong tổng chỉ tiêu tuyển sinh theo 2 miền Nam - Bắc do Bộ Quốc phòng giao năm 2018. 6.5. Tổ chức xét tuyển - Thí sinh đăng ký xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển phải qua sơ tuyển, có đủ tiêu chuẩn tuyển sinh vào đào tạo sĩ quan cấp phân đội trình độ đại học theo quy định tại Điều 14, 15, 16 Thông tư số 17 và Thông tư số 42 của Bộ Quốc phòng. Thí sinh chỉ được đăng ký sơ tuyển vào một trường trong Quân đội và nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển vào đúng trường nộp hồ sơ sơ tuyển. - Nộp thủ tục đăng ký xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển vào Trường theo đúng quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Quốc phòng, được Trường thẩm định, xét duyệt đủ thủ tục và tiêu chuẩn xét tuyển. - Trường hợp số thí sinh đăng ký xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển thuộc diện quy định tại các điểm a, c, e, Khoản 2, Điều 7 Quy chế tuyển sinh vượt quá chỉ tiêu quy định, Trường tuyển theo thứ tự như sau: + Thí sinh đăng ký xét tuyển thẳng tại Điểm a, Khoản 2, Điều 7 Quy chế tuyển sinh hệ chính quy của Bộ Giáo dục và Đào tạo. + Thí sinh đăng ký xét tuyển thẳng tại Điểm c, Khoản 2, Điều 7 Quy chế tuyển sinh hệ chính quy của Bộ Giáo dục và Đào tạo. + Đối với thí sinh đoạt giải học sinh giỏi: Tuyển thí sinh đề nghị tuyển thẳng trước, sau đó đến thí sinh đề nghị ưu tiên xét tuyển; trong xét tuyển thẳng, tuyển theo thứ tự thí sinh đạt giải cao trở xuống đến hết chỉ tiêu. + Thí sinh đề nghị ưu tiên xét tuyển, Trường căn cứ vào kết quả Kỳ thi trung học phổ thông (THPT) quốc gia của thí sinh để xét tuyển; những thí sinh có điểm thi theo tổ hợp môn thi đăng ký xét tuyển vào Trường đạt điểm tuyển theo từng đối tượng (miền Nam, miền Bắc) của Trường trở lên được trúng tuyển như thí sinh dự thi đăng ký xét tuyển theo các nguyện vọng vào trường; những thí sinh có kết quả thi đáp ứng tiêu chí đảm bảo chất lượng đầu vào do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định trở lên đến cận điểm tuyển, thì xét tuyển từ thí sinh có tổng điểm thi và điểm ưu tiên theo tổ hợp các môn xét tuyển vào Trường từ cao trở xuống đến hết chỉ tiêu; + Trường hợp có nhiều thí sinh có điều kiện, tiêu chuẩn được xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển như nhau, số lượng vượt quá chỉ tiêu quy định, Trường xét theo các tiêu chí phụ như sau: * Tiêu chí 1: Thí sinh có tổng cộng điểm tổng kết 3 năm học THPT (lớp 10, lớp 11 và lớp 12) cao hơn sẽ trúng tuyển; * Tiêu chí 2: Sau khi xét tiêu chí 1, trường vẫn còn chỉ tiêu, nhưng có nhiều thí sinh có điều kiện, tiêu chuẩn xét tuyển như nhau, cùng có tiêu chí 1: Thí sinh có tổng cộng điểm tổng kết môn học của môn đoạt giải để đăng ký xét tuyển trong 3 năm học THPT (lớp 10, lớp 11 và lớp 12) cao hơn sẽ trúng tuyển. Khi xét đến tiêu chí 2, vẫn còn nhiều thí sinh có điều kiện, tiêu chuẩn xét tuyển như nhau, Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh Trường, tổng hợp, đề xuất phương án giải quyết, báo cáo Ban TSQS Bộ Quốc phòng xem xét, quyết định. - Đối với xét tuyển thẳng thí sinh thuộc diện quy định tại Điểm i, Khoản 2, Điều 7 Quy chế tuyển sinh + Tiêu chuẩn: * Về học lực, thí sinh đạt các tiêu chuẩn: Kết quả học tập 3 năm (lớp 10, lớp 11, lớp 12) đạt học lực khá trở lên, trong đó điểm tổng kết trung bình môn học năm lớp 12 của 3 môn học theo 1 trong các tổ hợp các môn xét tuyển của trường đăng ký xét tuyển thẳng phải đạt khá trở lên; Thí sinh tốt nghiệp THPT từ năm 2014 trở về trước, tốt nghiệp THPT đạt loại khá trở lên; thí sinh dự Kỳ thi THPT quốc gia năm từ 2015 đến năm 2018, điểm thi các bài thi/môn thi xét tốt nghiệp THPT tại Kỳ thi THPT quốc gia đạt từ 6,5 điểm trở lên (theo thang điểm 10). * Về hành kiểm (rèn luyện): Xếp loại hành kiểm các năm học THPT của thí sinh phải đạt Khá trở lên. + Tổ chức xét tuyển: Tổng điểm của thí sinh để xét tuyển như sau: Lấy tổng cộng điểm trung bình chung từng năm của 3 môn theo tổ hợp môn đăng ký xét tuyển vào Trường năm 2018 trong 3 năm (lớp 10, lớp 11, lớp 12), cộng với điểm ưu tiên (nếu có) để xét tuyển; xét tuyển theo phương thức lấy từ thí sinh có tổng số điểm cao nhất trở xuống đến đủ chỉ tiêu quy định. - Trường hợp xét tuyển đến một mức điểm nhất định vẫn còn chỉ tiêu, nhưng số thí sinh cùng bằng điểm cao hơn số lượng chỉ tiêu còn lại, Trường xét theo tiêu chí phụ như sau: + Tiêu chí 1: Thí sinh có tổng cộng điểm tổng kết 3 năm học THPT (lớp 10, lớp 11 và lớp 12) cao hơn sẽ trúng tuyển; + Tiêu chí 2: Sau khi xét tiêu chí 1, trường vẫn còn chỉ tiêu, nhưng có nhiều thí sinh có điều kiện, tiêu chuẩn xét tuyển như nhau, cùng có tiêu chí 1: Thí sinh có điểm tổng kết của năm lớp 12 cao hơn sẽ trúng tuyển. Khi xét đến tiêu chí 2, vẫn còn nhiều thí sinh có điều kiện, tiêu chuẩn xét tuyển như nhau, Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh Trường, tổng hợp, đề xuất phương án giải quyết, báo cáo Ban TSQS Bộ Quốc phòng xem xét, quyết định. 6.6. Đăng ký xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển Thí sinh phải có 02 loại hồ sơ: 01 bộ hồ sơ sơ tuyển do Bộ Quốc phòng phát hành và 01 bộ hồ sơ đăng ký xét tuyển thẳng (hoặc ưu tiên xét tuyển) do Bộ Giáo dục và Đào tạo phát hành. - Hồ sơ sơ tuyển: Thí sinh đăng ký và làm hồ sơ sơ tuyển tại Ban TSQS các đơn vị quận, huyện, thị (viết tắt là cấp huyện) nơi thí sinh đăng ký hộ khẩu thường trú trước ngày 20/5/2018. Thí sinh không qua sơ tuyển, không có hồ sơ sơ tuyển tại Trường, không được tham gia xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển vào Trường. - Đăng ký xét tuyển thẳng: Thí sinh làm 01 bộ hồ sơ xét tuyển thẳng nộp về Sở Giáo dục & Đào tạo theo quy định của Bộ Giáo dục & Đào tạo và nộp 01 bản sao hợp lệ hồ sơ xét tuyển thẳng về Ban TSQS cấp huyện (cùng với hồ sơ sơ tuyển) trước ngày 20/5/2018; Sở Giáo dục & Đào tạo thẩm định gửi hồ sơ thí sinh đủ tiêu chuẩn về trường thí sinh đăng ký xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển trước ngày 01/6/2018. + Hồ sơ của thí sinh thuộc diện xét tuyển thẳng theo quy định tại các điểm a, b, c, d, đ, e, Khoản 2, Điều 7 Quy chế tuyển sinh gồm: * Phiếu đăng ký xét tuyển thẳng (theo quy định của Bộ GD & ĐT); * Bản sao hợp lệ: Chứng nhận là thành viên tham dự kỳ thi chọn đội tuyển quốc gia dự thi Olympic khu vực và quốc tế hoặc chứng nhận là thành viên đội tuyển tham dự cuộc thi Khoa học kỹ thuật quốc tế (có tên trong danh sách của Bộ Giáo dục và Đào tạo); Giấy chứng nhận đoạt giải Kỳ thi chọn HSG quốc gia; Giấy chứng nhận đoạt giải Cuộc thi Khoa học kỹ thuật quốc gia và Giấy chứng nhận đoạt giải quốc tế về thể dục thể thao, năng khiếu nghệ thuật và giấy chứng nhận các đối tượng ưu tiên tuyển thẳng khác; * Hai phong bì đã dán tem và ghi rõ họ tên, địa chỉ liên lạc, số điện thoại của thí sinh; hai ảnh chân dung cỡ 4 x 6. + Hồ sơ của thí sinh thuộc diện xét tuyển thẳng theo quy định tại điểm i, Khoản 2, Điều 7, Quy chế tuyển sinh gồm: * Phiếu đăng ký xét tuyển thẳng (theo quy định của Bộ Giáo dục & Đào tạo); * Bản photocopy học bạ 3 năm học THPT; * Hai phong bì đã dán tem và ghi rõ họ tên, địa chỉ liên lạc, số điện thoại của thí sinh; hai ảnh chân dung cỡ 4 x 6; * Bản photocopy hộ khẩu thường trú. - Đăng ký ưu tiên xét tuyển: Thí sinh thuộc diện quy định tại Điểm a, Khoản 3, Điều 7 Quy chế tuyển sinh nếu không sử dụng quyền xét tuyển thẳng thì phải đăng ký dự thi Kỳ thi THPT quốc gia theo quy định và phải nộp hồ sơ đăng ký ưu tiên xét tuyển tại Sở Giáo dục và Đào tạo trước ngày 20/5/. Hồ sơ đăng ký ưu tiên xét tuyển gồm: + Phiếu đăng ký ưu tiên xét tuyển (theo quy định của Bộ Giáo dục & Đào tạo); + Bản sao hợp lệ: Giấy chứng nhận đoạt giải Kỳ thi chọn HSG quốc gia; Giấy chứng nhận đoạt giải Cuộc thi Khoa học kỹ thuật quốc gia, quốc tế.   Tất cả các đối tượng trên khi trúng tuyển và về Trường nhập học, phải nộp các giấy tờ quy định tại Khoản 3, Điều 14 của Quy chế tuyển sinh. 7. Lệ phí xét tuyển. - Lệ phí sơ tuyển: 50.000đ/thí sinh, nộp về Ban Tuyển sinh quân sự cấp huyện khi làm hồ sơ sơ tuyển. - Lệ phí tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển: Thực hiện theo quy định của Bộ Giáo dục & Đào tạo và Bộ Tài chính năm 2018. MỌI THÔNG TIN TUYỂN SINH THÍ SINH VÀ PHỤ HUYNH LIÊN HỆ  TRƯỜNG SỸ QUAN THÔNG TIN. Địa chỉ:  Số 101 Mai Xuân Thưởng, Phường Vĩnh Hòa, Tp Nha Trang, Khánh Hòa. Điện thoại: (0258)3 831 805; Email: tcu@tsqtt.edu.vn Website: https://tcu.edu.vn Điểm chuẩn Sỹ Quan Thông Tin chính xác nhất Nguyện vọng 2 Sỹ Quan Thông Tin mới nhất Thủ tục hồ sơ, Học phí trường Sỹ Quan Thông Tin

BẠN THÍCH BÀI VIẾT NÀY ?

TIN LIÊN QUAN

xem toàn bộ

Bình Luận Của Bạn:

Nếu bạn có thắc mắc, ý kiến đóng góp của bạn xung quanh vấn đề này. Vui lòng điền thông tin theo mẫu bên dưới rồi nhấn nút GỬI BÌNH LUẬN. Mọi ý kiến đóng góp đều được nhà trường đón đợi và quan tâm. Những câu hỏi sẽ được các thầy cô trả lời và giải đáp trong thời gian sớm nhất

Giáo Viên Phụ trách
Trần Quang Lâm
Trần Quang Lâm

năm nay trường có tuyển sinh học hệ dân sự không?

avatar